TIP. Hangi TIP? Hangi BİLİM?

TIP. Hangi TIP? Hangi BİLİM?

 

 

 

Sanayinin Yönettiği TIP, Hangi BİLİM?


SAĞLIKSIZ GIDA SANAYİNİ Yönetenle ŞİFAYI Yöneten ‘AYNI EGEMEN!’

Çağın BİLİMİNİ yönetenlerle dünyanın FİLMİNİ yöneten bu egemenler,
aynı ana bilim dalı patronlarıdır
TIP, Sermayenin DSÖ vekaleti üzerinden yönettiği acımasız bir aygıttır

Bu bilim, hastalığın tarifini yapamaz ki şifanın, tedavinin tarifini yapabilsin!
Modern adlı bu tıp, ideoloji üzerine kurulmuş bir kuramdır şifa üzerine değil
Yoğurt politikası olmayan yönetimlerin DSÖ’ne kölelikleri, acziyet değil mi?
Kiminde yoğurt, kiminde et sorunu… Dünyada iyi beslenen hiçbir ülke yok! 

 

Sözde GELENEKSEL TIP, Sözde MODERN TIP

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2012’den itibaren üye ülkelere:
‘Geleneksel tıp’ı “kendi ulusal sağlık politikalarınıza entegre edin,
bununla ilgili kendi sağlık politikanızı, stratejinizi oluşturun,
bir şekilde sağlık sisteminizin içine koyun” diye
güçlü ve teşvik edici tavsiye kararı vermişti
______________________________________________________________

Bu haberle, “Geleneksel Tıp” adıyla zikredilen bu tıbbı savunanlar
“artık ‘yöntem’ değişiyor” moduna sokulup gaza getirilmişlerdir
Sistem değişmeden YÖNTEM DEĞİŞMEZ!
Yıkıcı sistemin derdi “salt kendi yöntemini” uygulamak değil,
kendine ait olmayan bir yöntem de olsa kendi tekel sistemini sürdürmek için
muhalif çeşitleri kendi bünyesinde hapsederek böylece
kendine alternatif yöntemleri rakiplerinin kontrolüne bırakmamak taktiğidir
Egemen yöntem, ancak bu şartla alternatiflerine “tamamlayıcı” diyebilir
Halşuki kendisinin hiç tamamlanma şansı olmayan günümüz tıbbı/bilimi,
kendi kendine yeterlilik taşıyan bu geleneksel tıbbı,
salt kendini kurtarmak için kendine yamamak zorunda kalmıştır!

Bizim burada açtığımız şu bahis, sadece tıp konusuna dikkat çekmediği gibi
sistemin her tür laçka işletim ve tedavi yöntemlerine getirilen her eleştiriyi,
sanki ellerinden doktorlukları alınacakmışçasına bir refleksle karşılamalarıdır

Konumuz doktorluk değil, tıp vs fakültelerde alınan bilgi çürüklüğü değil,
konumuz ‘bilgi’ diyerek maksatlılığı fakülte ve mektepler eliyle yönetenlerin
bilgide amacı manipülesidir
Çoğu DOKTORALILARIN farkında olamadıkları cahillikleriyse
eleştirilerde mesleki maharet ve bilgilerine bir küçümseme getirmediğimizi,
sadece (her sektörde olduğu gibi)
sektörlerini hangi maksatlıların yönettiğini idrak ve kabul etmedikleridir
Çünkü dünyada bilgi problemi YOK! Yöntem-Metot sorunu VAR!

 

Yüksek yoğunluklu şirketlerin yönettiği devlet kapitalizminde Tıp yoktur!

 

Kapitalizimle güdülen ‘müstekbir sermaye hevesler girdabında’ bilim yoktur
Kapitalizmin para egemenliğinde vatan olmaz, din olmaz, bayrak başkadır!

Böylesi egemen tıp, bu egemen hukuk, bu egemen bilim, evrensel değildir
Bu ileriyi göremeyen günümüz sistemin doktoru, “tıp tektir!” diyor
Tıbbı savunacam derken sistemin maksatlı yöntemlerini aklıyor!
Doktorluğu savunurken sistemin maksatlı metotlarını tartışmasızlaştırıyor!

Kapitalizm alternafsiz bir TEK midir ki de günümüz tıbbı TEK olsun?
Sistem alternatifsiz midir ki de bunun kurumlarından tıp, alternatifsiz olsun?
Alternatifleri kabul etmeyenler, gerçek tıbba “tamamlayıcı tıp” dedirtti!?

Sektörün efendileri,
kendi tamamlanamazlığının kaderini, ‘geleneksel tıp’la uzatmak planında…
Bu nedenle ‘alternatif tıp’ terimine karşı! Sadece ‘tamamlayıcı’ payesi verdi!
“Yeterki tıpta hüküm (irade-tasarruf ‘planlama-sevk ve idare) bende olsun,
ben benim olmayan yöntemleri de kendi sermayeme hizmet ettirmeyle
zulmümü yürütmeye devam edeyim” diyor. Yeter ki rantın başında kalayım!
‘Hoş geldin yeni vatandaş.. fakat ölmesin de eski kral!’ İki arada bi derede
Bu nerede görülmüş?

Hayır! Gerçek yasa şöyle: Kral öldü.. yaşasın yeni kral!
Ey tıp! Sen de böyle dememiş miydin? Sen de bu yasayla gelmemiş miydin?
Bir önceki tıbba: Ben senin alternatifin değilim tamamlayıcınım mı demiştin!
Tıpların-hukukların-sanat ve bilimlerin savaşı değil bu! Bu, sistemlerin savaşı

Doğallık ve özden tedavilerin, hakiki tedavi, reçete ve yasaların savaşıyla
özünden kopuk anlayışların getirdiği planlı ideolojilerin, maksatlı sapıklığın
SAVAŞIDIR BU SAVAŞ!
Senin tıp dediğin, bu savaşın kurumlar üzerinden yürütülen bir esamisi…
Sistem çarkında ilaç ve medikal tahakkümün bir işletim ve tayin departmanı!

Zulüm haline dönüşmüş kendi basiretsizlik ve çapsızlıklarını örtmeye odaklı
kurumsal faaliyetleri bir bir çöktüğü an mevcut hukuk anlayışı, sanat anlayışı
ve buna bağlı bilgi anlayışı, siyasetten tarım ve gıdaya ve de daha neler gibi
elbette günümüz tıbbının hangi maksatlara hizmet ettiği de anlaşılacaktır

 

 

İsyanist Dinin Kontrolündeki BİLİMİN TIBBI! Pardon, Hangi Akademik?!


(Bu yazılara cevap veremeyen mantığın, bilmi fasaryadır)
Geleneksel denen tıpta sezaryen oranı nedir? Modern denen tıpta nedir?
DinAyet’ten din öğrenme, günümüz hukukundan hak öğrenme,
günümüz kampüslerinden bilim öğrenme!!? PEH!
Gıda sanayini yöneten aynı kafanın yönettiği tıp!? Bu tıbbı yöneten ilaççılar!
Bu tıp, gıdada kendi yarattığı metabolik atıklarla hiç mücadele edebilir mi?!!

Zokası ‘hürriyet-eşitlik-kardeşlik’ sloganlı İSYANİST KRALİYETİN,
demokrasiye inandırdığı köleler toplumunda “algı hengamesi…”
Merdivenaltı olan kimmiş?
Adaleti ‘resmi hukuk tabelalı saraylardan’ değil, mafyadan temin edenler,
imanını, resmî şebeke DinAyet komitacılarından değil,
bir sokak sevgisinden kazananlar;
unutulmayan müziklerin zevk-i tadına ‘operacıların plaklarından’ değil,
sokak şarkıcılığından gelme kompozitörlerden ulaşanlar…
Bu eserler, sistemin tornasından geçmeyenlerin hopisi de sizinki bilim mi?

Hastalığın tarifini yapamayan, bunda tanımını ortaya koyamayan tıp bilimi!
Parayı tarif edemeyen iktisat bilimi!!?
İnsanı tarif edemeyen teoloji kürsüleri, felsefe kürsüleri, ilahiyat mektepleri!
Hakkı tarif edemeyen hukuk ideolojileri… İnsanı tarif edemeyen için hak ne?
Sanatı tarif edemeyen sistem konservatuarları!!?
Müziksiz şarkılar… İnsansız toplum kurma planlı ‘yapay zeka*’ martavalları

Geleneksel tıp şayet merdivenaltıysa
Bu kuramları ıkınanlar, asansörlerüstü handikap değil de ne?

   (*) Yapay ZEKA Diye Bir Şey YOKTUR. Teknoloji bilimin şımarıklaşmış çocuğu,
     ‘yapay zekacıları da’ illüzyonistleridir

 

 

 

Sağlıksız gıda sanayini yönetenle, ‘şifa’yı yöneten “AYNI EGEMEN!”

 

Çağın BİLİMİNİ yönetenlerle dünyanın FİLMİNİ yöneten bu egemenler,
aynı ana bilim dalı patronlarıdır

“Sektörlerin efendisi bu bilim” hastalığın gerçek tarifini yapsa
yaptığı tedavi sonrası başka hastalıkları başlatan ilaçları, tarifine ters düşer!
Parayı tarif etse her ülkenin ‘para basma hakkı’ egemenlerle eşitlenmiş olur!
İnsanı tarif etse mekteplerindeki tüm eğitim anlayışı kendi tarifiyle çelişir!
Hakkı tarif etse bu hukuk işletim sistemi kendi egemenlik politikasıyla çelişir
Sanatı tarif etse “doğallıklara el koyduğu” meydana çıkar. Rantını yiyemez!
Kısacası AÇIK VERİR! Balonlarını şişirdiği kompresörler keçelerden kaçırır!
Kompradorların tekel sistemi çöker! İşte bu yüzden tarif etmemeli, edemez!

Sanat-bilim-hukuk-kuvvetler ayrımı-inanç-laiklik-demokrasi gibi mavalların
dayandırılmaya çalışıldığı yaş tahtaları yıllar öncesinden yazdık, makaleledik

Tartışmaya açtık da -bilim adamı denen siyonist kampüs kahyalarından,
öğretim üyesi mollalarından,
talebeleri derviş eden bu mekteplerin ‘profları kabilindeki’ şeyhlerinden
‘rektörleri kabilindeki’ mezhep imamlarından,
en tepe Columbia’sına, Harvard, Yale’ine,
Oksfort ve Sorbon’una kadar cevaplayabilene kimsemiz denk gelmedi

 

 

Modern Tıb, “BİR KADIN-DOĞUMCU Freud’dan” psikiyatrizim lügatlıyor!

 

Ama bir farmakoloğa, geleneksel tıp üzerine ağız açtırmıyor şu modern tıp!!
Psikanalizim ne zaman bilim olmuş da haberimiz yok! Psikoloji bilimdir ama!
Modern adlı bu tıp, ideoloji üzerine kurulmuş bir kuramdır, şifa üzerine değil
Bu modern tıp, insan-ı maneviye süreçlerini Freud’la çağdaş hastalık saydı!?
Ruhu reddetmekten hiç hicap duymadı!

Diğeri de almış eline hacamat kupasını-pompasını, tv’de tay gibi zıplayarak!
Bu bir kadın prof. Adamın donuna seertti.. donunu indirdi, bastı vakumu
Bu karı, elde süpürge.. diğer elde faraş, toz kovalıyor adeta kişneyerek…
Yüzyıldır geleneksel tıp üzerine mücadele vermiş gibi zafer yaşıyor adeta
Elde sineklik, kendince modern tıbbın eşek arılarını kovalıyor stüdyoda sanki
Hayır! Sen kendi tedavi metotlarını, hacamat hakikatini çoktan satmıştın!!!
Şimdi Batı tıbbı da artık onaylıyor diye refarans-ı moderniye’ye şükrandasın!
Elinden oyuncağı kapıldığına hicap duymayanın,
oyuncağı tekrar önüne konmuşluğuna sevinç taklaları atmalar eşliğinde
adamın donunu indiriyor, sadece vakum için. Sanki vakum görmedik!

Bir diğer hacamatçı, ‘hacamat için şu niyet ve duayı yap’ diye akide satıyor!
Sanki su içerken niyet ve duaya dikkat etmeye gerek yokmuşçasına!
Otururken-kalkarken-çorap giyerken besmele çekmeyen bir huy,
otomobil marşına basarken besmele çeker, hacamatta ayetel kürsü indirir!
Modern tıp cerrahı, senin apandistini alırken sana “akide” satıyor mu?!

Hacamat yapacağı kimseleri kategoriliyor: Sünnet diye mi? Şifa diye mi!??
Sanki AllahRasulu sünnet olsun diye hacamat yaptırdı! Şifa olsun diye değil!
Yazıyı kısa geçiyoruz. Bu bahis makalelere sığmaz zira. Ve işte böylece
bu dünyayı ‘müslümansılar’ yöneteceğine Şeytan yönetir. İşte sünnetullah:
Dünyayı allaha inananlar değil, ‘kendine inananlar’ yönetir
(ve diğer başka yasa şudur ki:)

 

 

Yüksek Yoğunluklu Şirketlerin Yönettiği Devlet Kapitalizminde TIP Yoktur

 

Zulüm sistemlerinin alternatifi, mevcutu devirmeden gerçek tıp, erk olamaz
Mevcut kral ölmeden alternatif devreye giremez, başlasa da irade edemez!
Kendi gelirini-karını ‘kendi ticaret edemez’. Bu rantı, gene mevcut kral alır
Şimdi soralım: Kapitalizim ne zaman devrildi de “geleneksel tıp” sahne aldı?
Şu geleneksel tıp, bugün hangi savunucuları ile DSÖ’nün tavsiyelerine girdi?
Hayır! Bugün emperyalistler bir çekişme içindedir
Batı emperyalizmine karşı Çin emperyalizmi kurulduğu gibi…
Emperyalist taraflardan biri “farklı bir çelmeyi sahaya sürer gibi sürüyor!”
‘Geleneksel tıp’ adıyla Batı’daki ‘modern tıp sektörünü’ yutmayı hedefliyor
Çin bugün ‘merdivenaltı emperyalist devlet’ aşamasını çoktan tamamladı
Açıktan bir emperyalist olmak için sadece yöneticilerinin değişmesi kaldı!
Müstakbel yöneticileri, gene Siyonistler olacaktır!
Nasıl ki ABD’ye karşı “diğer” gösterilen CCCP’nin yöneticileri gibi…
Şimdi de Çin üzerinden ABD’yi siyonist direktiflerle tehdit programı!
Siyonizim hiçbir zaman tek devlete oynamadı. Çünkü şımarırdı…
Siyonistler, yakın gelecekte ABD’yi bölüp parçalayacaklardır. Bu kesin!
Çin’le tehdit etmeyi 1. Körfez savaşında başlattılar
Abd siyasi memurları siyonist tehditlere boyun eğdiği sürece bu sadece uzar

 

 

KISMÎ SONUÇ:

 

Modern tıp eğitimli ve bu işlevle görevli hiçbir doktorun,
gerçek tıp konusunda konuşma hak ve yetkisi YOKTUR! Konuşamaz!
Kişi, nümayişini, kariyer ve geleceğini, dünya imkan ve fırsatlarını,
sosyal makamını ‘hangi sektörden’ temin etmekteyse
o kişinin, bu kendi mesleki saha hakkında konuşma hak ve çapı olamaz!
Hukuk sektörü için de.. ve her saha için bu böyledir
Sektörün kazancı doğrultusunda ‘kazanç’ temin edenlerin
kendi dalları hakkında devrimcivari konuşmaları,
toplumu oyalamak, kandırmak manasına eşdeğerdir. Ancak:
En olgun, ‘en tutarlı eleştirel bakış da’ bu kimselerden ortaya konacaktır
Ama sektörün nemasını terk etmeden de görüşleri güdüklüğe mahkumdur

Bu paradoksa rağmen Türkiye’de bu engelle yüzleşmeye başlayanlar vardır
Bakalım ki devam edebilip sınavlarını verebilecekler midir?
Başarı bu dostların olsun

(Bu yazılara cevap veremeyen mantığın, bilmi fasaryadır)

LAİKLİK (3) Dinle Bilim Ayrı Şeyler Midir? başlığında yazı devam ediyor
Konuda bir önceki yazı LAİKLİK: İsyanist BİLİM’in Kendiyle Yüzleşmeyen Martavalı

 
/Okyanusta Şadırvan. 2018

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
 
AKIL Nedir?
        MANTIK Nasıl Çalışır Ve Zihin Kendisini Niçin Göstermez?
        ZİHİN İŞGALİNE ‘DUR!’ De
              
ZİHİN İşgalinden KURTULMAK
              ZİHNİYET mi? ŞAHSİYET mi? İşte ‘açık ara’ Ayrıntılar
        BİLİNÇALTI Nedir?
        Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (1)
              Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (2)
              Düşünce Başka Şey, DÜŞÜNMEK Başka Şey… (3)
              1- Düşüncenin Pankartları
              2- Düşünceler Zihin Alanımıza Düşerler. ‘Düşünmemiz’ Bunları Karşılar
              3- Düşünce bir yerlere zaten disiplinsizce gidiyor. Görevi istekler taşımak!
       FİKİR Nedir? Fikirle İdeoloji Arasındaki Fark! 
              FİKİR Nedir? (2)
       RUH Nedir? Niçin Ruhundan Haberin YOK?
       KAFAM KARIŞIYOR!
       KÖTÜLÜĞÜ “PAYLAŞMA!”
       Aradığın Şey Kesinlikle Gösterilmiştir
       ANLAMAMAK Diye Bir Şey Niçin Yok? Şunun İçin Yok:
              Demek ŞAİR, Demek FELSEFİK! Peki, Kim Bu?
              Anlayıp da işine gelmez ‘Ayar Verici Tiplere’ toplu cevaplar
 
AMAÇ
Sanat. NEDİR SANAT? Nedir Bilim?
MUTLAK Nedir?
MUTLULUK
Bereket Çöllerden Gelir
 
BİLGİ Nedir?
       Bilgi, KABUL’ün Sonucu… Kabul Ettiysek Uygularız
       DUR Bi Dakka! Neye BİLGİ Diyorsun?
       BİLGİ ve EĞİTİM ÜZERİNE Kısa Kısa
 
BİLİM Denen Neymiş? (Bilimde Rolü Kime Veririz?)
    TEKNOLOJİYE Secde Etmiyor Muyuz?
    Hangi TIP, Hangi BİLİM?
    BİLİM Kendini Aklıyor!?
    Yapay ZEKA Diye Bir Şey YOKTUR
    Gelişmiş Toplumu Neyiyle Ölçersiniz?
 
 
NECE? Bir İnsanı Tanımak İsterseniz Gündelik Dilden Konuşmasını Ölçü Alın
NECE? (2)
NECE? (3)
 
KAVRAMLANDIRMA Nedir Peki? (Anlamakta HIZ, Kavramlandırmadır)
Kavramları KENDİSİNE ait olmayan kimse, DÜŞÜNCEYE mağlup olur
 
Allah‘ı Aramak Mış!
Olmak NEDİR?
PAPİRÜS Nedir? VAHİ Nedir?
PAPİRÜSTEN kastımızı anlamayanın İNANCI BATILDIR
 
Demokrasi ve Cumhuriyet Martavalı (Ana yazı)
METOT NEDİR? Niçin Her Devir İçin Değişir? (ÖZET YAZI)
Siyasal İslam Nedir? (Siyasal islam zımbırtısı Nedir?)
Millî Piyango! Fikir ve İnanç Bu Siyasetin Neresinde?
Antropomorfizm-İstanbul Kanalı-Fetöcülük-DinAyet
MEZHEP Nedir? Mezhep ve Anlayış İlişkisi
Gerçekler Hoplatır, Masallar Amortisör Gibidir
‘Sistem Değişmeden İnsanlar Düzelmez!’ Diyenler Kim?
TÜRK Kimdir? (6)
TÜRK Kimdir? (6) Özet Yazı)

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Index

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »

Index

Index