EŞİTLİK Yoktur DENGE VARDIR
En Büyük Adaletsizlik Eşitlik İstemek

TARAFLAR Var Mı Yok Mu?

Taraflar olmasaydı adalet olmazdı. Taraflar olmasaydı zulüm de olmazdı
Zulüm olmazdı ama.. ADALETİN mana hatırı da BİLİNMEZ olacaktı
TARAFLAR Var Mı Yok Mu?!
Tarafsızlık (ancak) isteklerin ortadan kalkmasıyla mümkün olabilir
ki bu hiç mümkün değil
İstek var oldukça irade var olacak, irade var oldukça taraflar varlık sürecek
Kısacası istekler iddiayı, iddia da taraf olmayı şart koşar

• Eşitlik lakırtısını ‘toplumda’ bir semtte yaşayanların arasındaki hiyerarşinin
ortadan kaldırılması olarak algılayıveriyor birden beynimiz
Ama bu FAK’ı kuranlar bunun için kurmuyor!
[‘allahla eşitsin’ diyor artık! Böyle bir sistem getirdik, nasıl ama?]
Tabi ki böyle derse ayıp olacak
Şöyle diyor: ‘Krallık kalktı, şimdi sen ve sülalen, LUİ sülalesiyle eşittir’
Artık yeme de yanında yat şu Onyediseksendokuz dininin
Eşit olmuş musun olmamış mısın, hiç önemi yok!
Artık bu deklarasyonu kendine din yaptın ya,
kralı kırmızı ışıkta da bekletirsin gali çenene tutuşturulmuş bekçi düdüğüyle!
Zaten insanoğlunun pek hoşuna gider bu!
Uzatmayalım.. doğada ne senin rabbına yer var,
ne bu ideolojilerin insanlığı sonsuza kadar uyutacağına…

 

Eşitlik İddiası, Adaletsiz Tarafın İddiası Ve Kurnazlığıdır

 

Bu iddianın ana bahanesi yahut temelindeki baş sinsilik,
YÖNETEN KRAL’LA YÖNETİLEN AVAM ARASINDAKİ bir doğal fıtratı,
saygı ve razılık dengesini ‘hiçe’ saydırtmak üzerinden, Allah‘a kul olmayı
tamamen ortadan kaldırmak davası güden ONYEDİSEKSENDOKUZ dinidir!
Hürriyet-Eşitlik-Kardeşlik!..”
İsyan planlı kaynaklanan şu fetva, tüm insan ve milletlerin bozulmasına yetti

Oysaki eşitlik, hakların adil kullanılma mevzuatıydı. Adı da ‘eşitlik’ değildi
Eşitlik, herkesin kanun adamı olmayı hak etmesi değildi. Ya da herkesin,
yöneticisini seçme özgürlüğünü (güya eşit) kullanmak demokratlığı değildi
Çalınan zihinle, çalışan zihin hiç müsavi olur muydu?

En büyük adalet, ‘İnsan ve her şeyin’ kendi doğasını yaşayabilmesi ve
bu hakkın verdiği bir hukukla ‘muhafaza altına’ alınabilmesiydi

Siyon, oyun üretir, Oyun koyun üretir. Koyunlar meleşir. Eşitlik deyu! deyu!
İşbu STK‘lar üzerinden de ‘işgal sürülerin en alt tabakası’ fişeklenerek
böylece zulmün dominosu dizilmiş olur

 

EŞİTLİK, paketler-arası DENGEDİR

 

Kişi, haklarını bir paket halde elde eder, paket halde kullanır
Bir pakette olan hak ve kullanım, diğer pakette aynen bulunmaz, farklıdır

Aynı günahı işleyenin biri affedilirken diğeri cezasını çeker
Eşitlik olduğu için işte böyle bir durum olur. Niçinini sen tefekkür et, niçin?

Zira bağışlanma ya da (icabı olan) oto-kritik etme kişiye verilmiş bir haktır
Fakat kullanım hakkını içten ifa ediş de senin kararın, yüzden sorgulayış da!

Herkes görmek istediği şeyi görmek ikramında eşittir
Eşitlik olduğu için doğruyu herkes göremez. Kimi görür, kimisi görmez!
Niçinini sen tefekkür et, niçin?
Çünkü herkes aradığıyla mutlaka karşılaştı!


O’nun Her Varlığa Merhamet Etmesi Eşitlik Değil, Adalettir

 

Çünkü Rahim sıfatı özel kullarında hiç tecelli etmeyecek olsaydı
Allah’ın her kuluna Rahman sıfatıyla muamele etmesi adaletsizlik olurdu
Eşitlik, ‘içinde farklı setler barındıran çeşitli paketlerin’ dengeli dağılımıdır
Kendi setlerini kullan, geliştir, herkesle gene aynı dengeyi yakala. İyi düşün!

Bu dünyada Rahim sıfatından davranan insanlar da var!
Onlar kişinin sadece niyet ve amacına bakar değerlendirir, kanaat eder
Onlar gerçeği (ısrarla reddeden huyları) taşımakta ısrar edenlere
asla merhamet etmez, artık hoşgörü densizlik olur, Rahm’i uygular!
Böylece toplumda ‘hüküm akışı’ dengelenir
Bir şey, bir şeyle dengesini bulduğunda eşitlik olmuş olur
Eşitlik, her edim ve olgunun, (başkasındaki birebir donanımla)
salt mukayesesinde aranamaz da bulunmaz da
Eşitlik ‘çaprazların dengesi’ olur. Yani paket kullanımlar arasında bir adalet!


DENGE’yi böylece tanıdıktan sonra anlarız ki

EŞİTLİK, kazanılmış hakların dengeli kullanım hakkıdır
Hakların ve muamelenin eşit dağılımı değil

Adalet, herkesin hak ettiğince muamele görmesi
Eşitlik, hak etme hakkının herkese tanınması
Peki, herkesin hak etme gayreti eşit midir?

MESELE ÜSTÜN OLMAK! başlığında makale devam ediyor
Konuda bir önceki yazı
Aciz Olan EŞİTLİK İster. ADALET İsteyen ÜSTÜNLÜĞÜNÜ Kanıtlar
 
/Okyanusta Şadırvan. 2013

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
HUKUKTA Kuvvetler Ayrımı PARTAVALI/ Giriş
       Şu ‘KUVVETLER AYRIMI’ Bir Teknik İSYAN Bir TEK KUDRET Sevdim. Gerisi YALAN
       Vicdanın Kapısını Çal, Kapıyı KISAS Adında Bir Adalet Açar
       ANAYASA TOPLUMSAL SÖZLEŞMEDİR
       TÜRKİYE Bir HUKUK DEVLETİ Midir?
       İSYANİST DARBE ‘Kendi Hukukunu’ NASIL Meşrulaştırmaktadır?
       AKLA VURDUĞUMUZ YAMALAR!
       ASIRLIK GEVİŞİMİZ-GEVŞENİMİZ, ‘HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ!..’
       ‘Bağımsız Anayasa’ İstemelisin Öncelikle Amigo!
       Kuvvetler Ayrımı makalemizde -Son Yazı
       Aciz Olan EŞİTLİK İster. ADALET İsteyen ÜSTÜNLÜĞÜNÜ Kanıtlar
             2- EŞİTLİK Yoktur, DENGE VARDIR. En Büyük Adaletsizlik, Eşitlik İstemek
             3- MESELE ÜSTÜN OLMAK!
             4- Eşitlik, Kabiliyetlerini Kullanma Hakkın
       DRAKULA YAKALILAR VE HALİFE KOSTÜMLÜ DİYANET SARMALI
       EMPERYALİZMİN Gerçek Tanımı Aşağıda Açıklanır

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Index

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »

Index

Index