Yemeği BİLGİYLE mi Yiyorsun? SALGIYLA mı?
Salgının icrası bir eğitimle mi?

Secdeyi Bilgiyle mi Yapıyorsun, Salgıyla mı?

Salgıyı bul! Salgı müminin imanı, laf bilgi ‘NUN sürüsünün’ amentüsü
Laf bilgi, amentünün ÇİZELGESİ!
Amentünün hiç çizelgesi de olur muymuş? Anla ki şablon, anla ki füruat

 

 

Salgının Derecelerini Aşıklar Bildi!

 

Aşk, bütün duyguların içtimaya geçip aynı tekmili vermesi

Salgı, bu içtimanın düdüğü
Secdeyi bilgiyle mi yapıyorsun Salgıyla mı?
Salgı, DUYUŞ’un harekete geçmesi…
Salgı, bilginin karargahından bir telgraf! Dokunuşun hareketi…
Değişik bir alfabe
Ağlıyorsun.. kataloğa-amentüye-çizelgeye mi bakıp-bakıp, yoksa salgıyla mı?

Yemeği BİLGİYLE mi yiyorsun? SALGIYLA mı? Salgının icrası bir eğitimle mi?
Acıkıyorsun, doyuyorsun.. bilgiyle mi, salgıyla mı?
Seviyorsun, kızıyorsun, ağlıyorsun, gülüyorsun.. bilgiyle mi, salgıyla mı?
Salgıya göre davranmazsan karnını doyuramazsın. Öz bilgiye ulaşamazsın
‘Salgı Nedir’in kitabını da yazsan, hatmetsen bile…
Haydi, bilgi ile tükür mesela! Doyur karnını bir ekmeğin reklam fotosundan?

Toparlarsak:
Karar teşkil etmeyen hamlesiz bilgi, şişede durduğu gibi de durmayan
“ŞİŞESİNDEN SIZMA ‘RAKI’ benzeri” bir çarpma oluşturur ki
kitap yüklü merkepler makamından agoranın meyhanesini remixler dururuz

Haydi, bilgiyle ‘durdur-sakla’ saklayabilirsen, ne saklıyorsan?
Salgılar yalan söylemez! Gözleri yalan söyletmeyen salgıdır salgı
Bilgi, insanın ayakları altında!.. SALGI, başında taç!

Salgıya öz güdüm dersek algı sahası da “kafa etkenleri-kafa yapısı…”
Zaten öz güdümlerimize kayıtsız kalmamızın sebebi,
kafa yapımızı özün isteklerine uygulu hale getiremeyişimiz değil midir?

 

 

(Bu ALGI İSTASYONUNU Biraz Daha Açıklarsak)

Algı, bir havaalanı… Düşünce, jetler! Salgı, öz güdümün ‘hava şartları’

 

• Düşünceler elbette farklı mahluklardır
Hatta istikrarsız, ilkesiz hareket sunarlar zihnimize
Zihin, tüm kozmozun ortak görselidir
Zihin bir SUNUM sahası… Düşünceler, SUNUŞ…

DÜŞÜNMEKSE bu hava alanında ‘kontrol kulesi’ oluyor böylece
ALGI, İdrakin en kabuktaki radarıdır. İDRAK, anlayışa egemen olabilme vasfı
Algı, salgıyı iletendir. Duyu ile duyum arasındaki parazite müsait’ ilet(k)endir
Duyuşları taşır. Düşünce, algıya göre biçim alır. Salgının içeriğini parazit eder
Algı, her şeyi duyar. Anlamak istediği şekle itibar eder, o yönde gelişir
Düşünmek katından hareketle kişi, öz tabiatına uygun atmosferini algılar

Alınganlık, algı bozukluğundan hasar almış düşüncenin davranışıdır
Algı doğru korunursa bilinçten gelip-giden salgıyı(özden geleni) sağlam iletir
Böylece salgı ile algı aynı şey olur

Daha çok ayrıntı için: ZİHİN İşgalinden KURTULMAK
 
/Okyanusta Şadırvan. 2016

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
 
BİLGİ Nedir? Bilginin Haberi, BİLGİ değildir. Havadistir
       Bilgi, KABUL’ün Sonucu… Kabul Ettiysek Uygularız
       Aradığın Şey Kesinlikle Gösterilmiştir
       DUR Bi Dakka! Neye BİLGİ Diyorsun?
       
BİLGİ ve EĞİTİM ÜZERİNE Kısa Kısa
       
Kavramları KENDİSİNE ait olmayan kimse, DÜŞÜNCEYE mağlup olur
       KAVRAMLANDIRMA Nedir Peki? (Anlamakta HIZ, Kavramlandırmadır)
       
Yemeği BİLGİYLE mi Yiyorsun? SALGIYLA mı? Salgının icrası bir eğitimle mi?
       HARF ve MANA
       İnsan ve Hayvan
       PAPİRÜS Nedir? VAHİ Nedir?
       Tazı ZEKA! Tazı MANTIK! (BilgiCİ Kişinin İç Yüzü Nedir?)

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »
Index