Niçin ÜMMET Değil de MİLLET Tanımı?

Niçin ÜMMET Değil de MİLLET Tanımı?

 

 

Aldanma! İşler çok değişik. 21. yüzyılda ÜMMET tabiri konuşulmaz!
Diplomasi çok mahir! Yıkıcı, ‘haçlıdan’ hiç bahsediyor mu?

Yani ümmetlerin dava güdüşü, planlıca saklanıp üzeri örtülsün isteniyorsa
(ki içinde bulunduğun düzen budur, bu da gerçeği örter ki) bu halde izahı,
‘milletlerin davası’ olarak ele alırız. İsteyen de ümmet kavramıyla izah etsin
bir yasak yok! Ama sözün, ilk anda tabi ki kulak ve gözlerde engele çarpacak
ve kendin çalıp kendin oynamaktan başka bir işe yaramadığını göreceksin!
Hiçbir devrim, mevcut kadroyla, mevcut dil ve şekille gerçekleşmez
Gönüller yolu üzerindeki, çağın ‘şekil engellerini’ kaldırmalısın
Kulak zarı böylece aşılır! Yeni lisanlar, yeni ifadeler,
artık içi boşaltılmış kavramların önceki doluluğuna, yolu böylece açar
Bu konu geniş bir konu. Daha önce uzunca açıklamıştık. Burada kısası kafi

Ne dersen de, şu gerçektir ki kavramları, asli ifadeleri yönünde düşünmek
ve bunu gündelik mantığımızda sürekli güncel tutmak, algıda isabet sağlar
Böylece algın -boşlukta savrulan kelimelerin, ‘içleri boşaltılmış kavramların
cazibeli girdabına girmeyerek’, seni zihinsel savruluşlardan korumuş olur
Açılacak yeni bir çağa kadar bu disiplinde düşünmek, akledebilmek yollarına
(bizi) sağlam şekilde tutundurur. Düşüncede kayan, imanını kaybeder
Denir ya “iman bir kuş misali.. konduğunu bilirsin, kaçtığını bilemezsin”

 

 

Ümmetçilik siyaseti, içi boş şekilcilikten ve bir lakırtıdan ibaret!
Çağımız idrak ve metodundan kopuktur

 

Önce küreselliği, çağın ruhsat kazanmış şu ‘küresellik meşruiyetini’ anla
Sonra ümmetçilik lakırtısı yap! Bir cümleyle söyleyelim:
“Milletlerin Ümmet Olabilmesi Birliğine” KÜRESELLİK diyoruz
Böyle bir küre’n var mı, ey ahali müslimin? Yok!
Çakma Çağdaşların (küresel ümmetçiliği) var ama!
Metodu takip et! Metot, nüzul sırası demektir! ‘Çağda Nüzul’ demektir
Ciltlenmiş kitabın okuma sırasını bırak! Sen çağda bir fasikül haldesin henüz!
Nereden hareket edileceğinde sıralama, metoda tâbidir. Metot, çağı tanır!

Bahis sahamızın derinliğine bakarsak millet demek, ümmet demenin
ta kendisi olmuş oluyor böylece. Kök manası budur “millet” kavramının…

 

 

 

İki Ümmet VAR!

 

Bir ümmetin kudreti, hareketi, kısacası VASFI,
‘hangi millet’ üzerinde BİRleşmişse ümmetin adı, o milletin adıdır
İki ümmet var. Türkler ve diğerleri… Hiç boşa ayırma, millet-ümmet aynı şey
Bir millet küreselleşmişse onun adı ümmettir. İfade çağa göre, anlayış aynı…
Küresellik, önce batında olur, sonra zahirde de hareket ettiği an o ismi alır
İki ümmet var. Türkler ve “ne mutlu türküm” diyenler!
Bu açık ifadeyi tekrar-tekrar kabul edeceksin!
Gerçekler dayatır! Gerçeği dile getiren değil

Müslüman’ın vasfı -hangi milletin davasında gösterilip tescillenmişse
o ‘ortak millet adı’ üzerinden konuşuyor olmalısın
Birileri ‘ne mutlu türküm’ü besmele haline getirmiş, sürekli demekteyse
sen de ‘ne mutlu müslümanım’ı besmele yapmayacaksın. Yap istersen!
Demagoji üretmiş olursun. Yaşasın ümmet demeyeceksin. De istersen!
Muhataplığın diskalifiye olur. Konuştuğun laf‘tır, ifade ediyorsan SÖZ’dür
İnsanoğlu konuşursa hayvandır, insan ifade eder

Görevin, zihin tıkanıklığını aşmaktır ‘İlla da aynı laf olacak’ değildir. Görevin,
çağın yürürlükte sana ok’lanmış yay gibi kavramları, öz yüküyle doldurmak,
ve bu yayı, ‘algıda yön değişikliğine uğrayacak noktaya çevirerek’ germektir

 

 

 

Mezhepsizliği savunanlara! Evet, doğru.. ama mezhepsizlik bir fikrediştir

 

Fikirsiz ‘mezhepsizlik davası’ olmaz! Fikir taşımaksızın bu dava güdülemez
Metotsuz ve kafaca ‘bir mezhepsizlik iddiası’ yoktur, olamaz. Fikri takip et!
Dikkat edelim ki Mezhepsizlik, ancak tek şartla ‘fikirle’ yakışıklı ve sahih!
Fikri takip et. Bu fikrin dünya barışı için ne kadar önem teşkil ettiğini anla
Et ki Türklüğümü ben tanımlayım, Türk olmayanlar ‘BEN’i tanımlamasın
“Irkçılar” ve “ne mutlu türküm takımı ‘beni’ tanımlamasın”

Şimdi kim ırkçı? Kimdir konuyu ırk düzeyinden ele alıp taşıyan?!
Kimdir, yazılarımızsız bir ırkçıyı bu dairede ikna edebilecek olan?!
Ve kendisi hangi hakla (ırkçılara her devirde yem olmamış-olmayacak) olan?
Atan sen, tutan sen olduktan sonra kelimen ümmet olsa ağırlığın kaç yazar?
Zalimin ‘kendi düşünce akışı’ tekniğinde, onu ikna edemedikten sonra

Türk Milletindeki VASIFtan kasıt, Hakk’ın Türk Milleti üzerinden TECELLİSİ
Türk milleti, insanlığın bayrağı ve ümmetin hareket vasfı…
Tarihte başka varsa söylesin

Arap‘ı da Türk milletidir, Kürt’ü de Türk milletidir. Bak tarihe!
Hintli’ye de Türk dedi Batı… Git ona sor Türk Kimmiş daha da anlamadıysak!

 
/Okyanusta Şadırvan. 2013

_______________________________________________________

İlgili Yazılar

TÜRK Kimdir? (6)
TÜRK Kimdir? (Özet Yazı)

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

2 Responses to “Niçin ÜMMET Değil de MİLLET Tanımı?

 • Merhaba Burada Ne mutlu Türküm diyen birisi eğer gerçekten Türklüğünde dolayı bunu diyorsa sözün özüne saygısızlık etmiş olmuyor muyuz

  • Merhaba. Yazının altına bunla ilgili 2 link bırakılmıştı. Okudunuz mu Ali bey
   Bu söylemin çıkış politikası ve gerekçeleri bu yazılarda açıklanmıştır
   Bu sloganı bu yönünden habersizce kullananlara saygısızlık olmuyor
   ama bunlar, ‘bu bilinçsizlikte de yaşamamalıdır’ diye sorgulatan bir yazı

Translate »
Index