TÜRK Kimdir? (6)

TÜRK Kimdir? (6)

 

 

 

 

Doğru sözü güzel ve pürüzsüz ortaya koymak, anlayabilmek,

çağın yamalarına karşı metot kuşanmış bir fikirden bakmakla mümkün

 

Davan, çağı ileri derece çözme düzeyine bağlı hareketle geçerlilik kazanıyor
Fikir, seni –salt doğruyu söylemek sığlığından alır,
onu doğru istikamete yararlı kılacak şekilde açıklamak noktasına getirir
Doğruda sağlamlık, “yanlışın yanlış olduğunu” yaşayıp görerek
düşmanın sırrını çözmek olur

Doğru söz söylemekle doğru sözü aktarmak arasında fark var
Doğru söz aktarıcılığıyla hayat devrim bulsaydı
ne nebilere.. ne de iman şartına gerek kalırdı

Meseleye temas, ‘hakimiyet kazanmış anlayışla*‘ mümkün!
İdraki hep böyle tanımlamadık mı: Anlayışa egemen olabilme vasfı…

Asıl Türk, şeceresini ‘Orta Asyalara’ yaslama telaşı içinde olmayandır
Onun böyle bir paniği ve sığınma ihtiyacı yoktur
Türk, bir ırkın adı olmaktan yüzyıllar önce çıkmış; bir huyun, başarının,
algılama kabiliyetinin karşılığı olarak tarihini sürdürüp gitmektedir
Türk, Müslüman olduktan sonra Türk’tür. Anla ki Türk ne demek?
İslamsız Türk Tedavülden Kalkmıştır/ Hükümsüzdür!
Sırf ben değil.. Batı, bana niçin Türk dediyse Türk, bunun için Türk’tür
İnsanların ve Milletlerin şerefine, vasfına bakılır, ırklarına değil
“İnsan Haysiyeti ve Şahsiyet Davası” gütmeyenin milliyetçiliği, ırkçılık!
Güncele intikal etmeyen ilim, ‘Keyf-i Mahfuz’dur

 

Şimdi Dikkatle anla!

1- “Ne mutlu Türküm” sözüyle kurulan ve işletilen tuzak,

“ne mutlu Müslümanım” sözünü (cevaben) doğurtmuş olarak
(her ikisi de Türk’le-İslam’ı) derhal ayrık gösteren planın ZOKA sözüdür

Sadece bununla kalmayıp (bu söz,)
Türk olmayan kriptolara, ülkenin gerçek sahipleri (sanki) kendileriymiş gibi
rahat davranma cesareti kazandırmış; (bu söz,) üstü örtülü bir sloganla
gerçek Türk’ü devre dışı bırakmanın programına hizmet etmiştir

Müslüman ile Türk’ü AYIRICI BİR PLANA, İsyanist sloganlar eşliğinde
(ırkçılık-dincilik kavram dumanında) boğulmalara
şuursuz desteklerle sebebiyet vermektense
Müslüman’ın vasfı -hangi milletin davasında gösterilip tescillenmişse
o “ortak millet adı” üzerinden konuşuyor olmalısın
Ki “Türk olmayan şu NE MUTLU TÜRK takımının”
Gerçekte Türk düşmanı olduklarına dair “gizli tertiplerini”
kendinde Türk özelliğinden bir kalkışla ortaya çıkarıp koyabilesin…
İşte bu tavrın, “yıkıcı planı” derhal bozar!

Fikir sahibi olmak, karanlık çağa ve onun çeşitli planlarına hizmet eden sözü,
bir dikkatle tutup bu metastazı çöplüğe atmaktır. Doğruda sağlam temel,
‘yanlışın yanlış olduğunu’ özünden okuyup düşmanın sırrını çözmektir”
Burayı (aşağıda) biraz daha açacaz.. ama önce şu:

Bu her iki “Ne mutlu Türküm” ve “Ne mutlu Müslümanım” sloganları,
bu kimliklerin birbirinden ayrıştırılması planına hizmet eder!
Biri, İslamsız Türklük programlayanların, umuma pompaladığı sözdür
Diğeri, Türksüz İslam planlayanların, metot yapmaya çalıştıkları Arapçılıktır
İslamsız Türk Tedavülden Kalkmıştır / Hükümsüzdür!

2- Ne mutlu şuyum buyum demeyeceksin; ilk önce kendinin,
sonra ‘şuyum’ dediğin mensubiyete ‘bağımsızlık ve mutluluk yolu’ açıp
HUZURU GERÇEKLEŞTİRECEKSİN! Kanıtlayacaksın! Örnek olacaksın
Gerçek Fikir, seni bu ölçü üzerinden muhatap alır, buna uyandırır
Şayet ölçü üzere bir hareket ve disiplinden söz ediyorsak tabi

3- Mesele ‘davası (tarihsel patentle) tescillenmiş’ şu iki milleti tasnif etmek!
Dünyada iki millet var: Türkler ve diğerleri…
Dünyada iki millet var: Türkler ve ‘ne mutlu türküm’ diyenler…

 

 

 

“Ne Mutlu Türk’üm” Milleti, Bizden Değildir, Türk De Değildir

 

‘Türkiye Türklerindir’ kimin uydurması? Tabi ki Türk’e zulmedenin uydurması
Türk medyasında bi aralar flaş gazete Hürriyet‘in sloganı ve propagandası,
‘Türkiye Türklerindir’ lafı üzerinden yapılırdı. Yani demek istedikleri çok açık:
[Türkiye adı altında neşrettiğimiz bu ‘Cumhuriyet Devletin’ toprakları
yani Anadolu, artık biz Türklerindir. Siz Türklerin değil!!?]

Anla ki o gün bugün Türk kavramına çomak sokuldu. Dönmeler, Türk oldu
‘Türkiye Türklerindir’ ve ‘ne mutlu ki türküm’ propagandası (böylelikle)
işbirlikçi kripto emperyalistler ve bunların ağzından konuşanların lafı oldu

‘Türkiye Türklerindir’ lafı, (bir yandan) dönme Türklere,
Siyasi Kadastro üzerinden Ülkeyi Tapulama imtiyazı kazandırırken
diğer yandan gizlice yerleştirdikleri ırkçılık dinleriyle de
bu milletin AMAÇ ve HEDEF BİRLİĞİNE çomak soktular

Kısaca, emperyalizmin ‘ne mutlu türküm milleti’yle bir savaşı yoktu
Emperyalizmin ‘ne mutlu türküm takımıyla’ bir müsabakası olmadı
Hatta bu slogancı güruhu ‘içten içe’ sürekli kullandı
‘Ne mutlu Türküm Takımı’nın da emperyalizme tek kurşunu yok?

 

 

HAÇLI’ın hücumda kilitlendiği nokta, Türk’ün ırkı ve kafatası ölçüsü değil,

Türk’ün Şamanlık mektepliği değil, onun ‘SON TAHSİL HAYATI’dır

Haçlı’nın Türk’e kesintisiz saldırısı Türk’ün Şamanlığından olmuş olsaydı
bugün Şamanlığın kol gezdiği çeşitli coğrafyalar* Ortadoğu’dan beter edilirdi

Demek ki neymiş? Türk’ün dini Şamanlık değilmiş
Şayet böyle olsaydı Haçlı Türk’e saldırmazdı. Kanıt: İşte PERU!

İSLAMSIZ TÜRK, TEDAVÜLDEN KALKMIŞTIR
Şamanlık, Masonizmin Türk’e biçtiği dindir. Türk, İslam’dan sonra Türk’tür

Batı’nın ‘Batı olma nedenini’ yok sayarsak eğer,
o zaman Türk’ü Türk yapan savaşlarda, ‘millet bilincini’ nasıl açıklayabilirsin?
Haçlı’nın sürekli amansız saldırma nedeni, Türk’ün varoluş nedenidir

‘Beynelmilel Yıkıcının’ tek Hasım gördüğü Türk’ün şu VASFI,
onun ilkmektep Gök Tanrılık, orta-lise ŞAMAN-PAGAN hayatı değil
SON NEBİNİN Nidasıdır! Milletinin ‘Son Tahsilini’ sakın unutma! Bak da gör:
dışta ve günümüz ülkesinde ‘Ne Mutlu Türküm’cülerin Şamanlarla zoru yok!
Haçlı, Türk’e Şamanlığından saldırmış değildi!
Haçlının saldırdığı senin gerçek karakterindir. İnançta son levelini unutma
İslamsız Türk Tedavülden Kalkmıştır/ Hükümsüzdür!

   (*) Bazı Latin Amerika Toplumları

 

 

• Hal böyleyken “Ne Mutlu Türküm” demek:
İslam’ı kabul etmeyen (güya) dönmelerin/sabetayistlerin ve Masonların
kurdukları cumhuriyette ‘kripto olarak’ konuşlanıp Müslüman görünerek
gavurluklarına Türklük tabelasıyla devam edebilme imkanlarından
“kıvanç duymalarının” mana ve zaferi demek…


• Ne Mutlu Türküm demek:

Ne mutlu ki Göktürk’üm demek, Ne mutlu ki Urartu Türk’üyüm demek,
Ne mutlu ki Moğol Türküyüm(?) demek.. bi nevi Attila Türk’üyüm demek…
Alparslan Türk’ü değilim.. Ertuğrulgazi Türk’ü değilim demek..!
Planın maksadını bilmeyen, işi karıştırıyor o başka


• Ne Mutlu Türküm demek:

Türk ya da İnsan, ilkokul mektebi aşamasındayken ‘rahat cirit atanların’
ama Türk’ün “son tahsiliyle buluştuğu” gerçek kimliğinden sonra
idaresini kaybeden yıkıcıların, Türk’e hedefinden kopuk bir don biçiştir
Kendi kültür ve kendi maksat istasyonlarından bir gazlama ayarıdır

Türk’ün adı, onun öz vasfıyla doldurulmazsa yıkıcı o zaman bu milletin adını
onun kendi sicil ve amacı dışında bir mutlulukla beslemekten çok mutlu olur
Bu inceliği kavrayamayışımız, oyuna düşmemiz, fikri tanımayışımızdandır

Birileri dini, kutsal olanı örterek.. özdensizliklerine,
ne mutlu türküm’ü besmele haline getirmiş olarak devam etmekteyse
sen de ‘ne mutlu müslümanım’ı besmele yapmayacaksın! Yap istersen!
Demagoji üretirsin. Çünkü: Türklük elbette kutsal olmasına rağmen
‘İslamsız Türklüğün Tedavülden Kalktığına’ inanmayanların,
Türklüğü kutsama çapsızlıkları hükümsüzdür
Aynı sloganı, Türk olmayan da söylüyorsa kıblemi-şiarımı değiştiririm!
Birlemek ve birleştirmek ‘ayrıştırmış’ olmaktan sonra mümkündür, vazifedir
Bu yazıyla ikna ol! Ve ‘ne mutlu’yu ifadelerine alet etmeyerek Ol! Yeter ki Ol!
İster Müslüman ol, istersen Türk! İkisi de aynı dost…

/Okyanusta Şadırvan. 2010

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
 
TÜRK Kimdir? (Özet Yazı)
Niçin ÜMMET Değil de MİLLET Tanımı?

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Comments are closed.

Translate »
Index