RUH Nedir? Niçin Ruhundan Haberin YOK?

Ruh hakkında size çok az bildirildi* ayeti, arif için başkadır, kör için başka! Niçin ruhsuzsun? Kim bilir ruhun kimlerin elinde işgalde?

ZİHNİYET mi? ŞAHSİYET mi? İşte ‘açık ara’ Ayrıntılar

Gönülde temeli olan vasıfların 'düşünce bloklarını parçalayıp'düşünceyi, DÜŞÜNMENİN emri tasarrufuna alışına da ŞAHSİYET diyoruz

ZİHİN İşgalinden KURTULMAK (giriş)

ZİHİN! Gözünü kapat, maddeyi manada seyrettiğin yer gene senin zihnin! Baştan beri seyrettiğin, baktığında gördüğün zaten her şey senin zihnindi!

ZİHİN İşgaline ‘DUR!’ De

Cahil, bilgi sahibi olmasın diye sadece ilgililerine anlatılır. Bu yazılar zihin işgalini durdurur. Düşüncelerimizi yazmıyoruz, yazdıklarımız düşündürüyor

EĞİTİM Nedir?

Eğitimden maksat, DOSTU-DÜŞMANI ayırt edebilmek! Eğitim, sevmek içindir, sevmenin tahsilidir. Bilginin irade kazanarak enerjiye dönüşmesidir

KUDRET İradenin İktidar Olmasıdır

Tüm İnsanlığı Bekleyen Mutlak Kader  Şudur 1- Her insan, ol dediği anda oldurmasına, (bunu kendinde gerçekleştirmesine) muktedir bir kudretle sahaya...

KAZIN AYAĞINI Söyleyelim

Kazın Ayağının Nasıl Olduğu bilgisi değil, 'Öyle Olmadığının' bilgisi… Bu bilgi türünü eğitimde en üst bilgi türü olarak bilirim

BİLİNÇALTI Nedir?

BİLİNÇ-BİLİNÇALTI BAĞLANTISI Bilincini kullanamayan kişi, onu parçalarParçalı bilinç, kontrol edemediğimiz ‘bilinçaltını’ doğururBir şeyin bilincindeysek kontrol etme duygusu çalışmaz, buna gerek...

Aşkın En Büyük Çeyizi, AT GÖZLÜĞÜ!

Allah akılla bulunmaz!’ Bulduktan sonra AKILLANIRSIN o başkaAllah akılla bulunur. Ama hangi akıl? Bu da başka!

Kavramları KENDİNE ait olmayan kimse DÜŞÜNCEYE mağlup olur

Kavram. İdrak, bilincin hikmeti. Kavrayış yetimiz. Bu özelliğinden dolayı Aklın sanat kabiliyeti ve anlayışa hakim olabilme vasfıdır

Translate »

Index

Index