KADER Nedir? Doğru Anlaşılmalı

KADER Nedir? Doğru Anlaşılmalı

 

 


(HİKMET, neden-sonuç yasasıdır

Sonu hazırlayan sebepler yumağını bilinçli takip edemeyen, sona rastlantı der
Süreci hikmetle takip edemeyenin, ‘kader’ deyip kestirip attığı gibi ikisi aynı şey!
Bilincini, hikmetle hareket ettiren insansa bu süreçte bilimi görür ve ispat eder
Sözde dindarın ‘kader’ izahı ile sözde bilimcinin ‘rastlantı’ izahı aynı hezeyandır)

 

Dünyanın EN MÜHİM İŞİ NEDİR?

1) Kaderde sonuç, onun yazılış sebebidir. Kaza, Kaderin yazılışını tayin eder

Kaza sebep, imza sonuç! Plana göre sonuç değil, sonuca göre plan! Çünkü:
Esasta ‘ne son’ var, ne sonuç! Ne başı var, ne de başlangıç! İlksiz ve sonsuz!
Bilge olmayanlara göre tüm kaderlerdeki muğlaklık, ta ki sonuçta ortadan kalkar
Hiçbir hareketin başı-sonu yok. Sonu başıdır, başı sonudur. Aynen MİRAÇ gibi!
Hayat Miraçta başladı, Miraçla bitiyor. Başlangıca ilgimiz ve bunu sorgulamamız,
noktanın sırrını örten aklın, acziyetine delildir. Bu sorgu ve acziyet Miraçta bitiyor

Zamana tutsaklık, İDRAK DOLAŞIMINI tıkayan pıhtıdır
Zaman sürekli aktıkça PIHTI, yerinde SABİT DURUR
Dolaşım durunca insanoğlu ‘her şeyin’ başı ve sonunu düşünmeye dalar
İlksiz ve sonsuz döngüyü, ZAMANDA BİR SIRAYA tutundurmaya çalışır
Kaderini yazmanla uygulaman aynı anda oluyor
Zaman birisine kader diyor, birisine kaza…

 

2) Zaman içinde bir zaman daha vardır ki bu bir senkron kayması gibidir

İkisi aynı anda seyredilebildiğinde Kader ve Kaza birbirine çok yaklaşır
Birbirlerini peşi peşine takip ederler. Anlarsın ki gerçekte ikisi de aynı anda!

Zaman aktıkça bu peşi peşine takip de sürer gider. Kaza’nın
(dilerse) hiç değişmeyeceğini, (dilerse) değiştirebileceğini burada anlarsın
Düşüncenin kader üzerinde büyük bir rolü var
Bu nedenle kadere iman, imanın en son, en mütekamil ve zorlu sınavıdır

 

3) Sonuçlar, yaptığımız tercihlere göre yaşanıyor gibi görünse de
aslında yaşamak istediğimiz şeyi başta tercih ediyoruz

İnsanoğlunun insanı bulamayışı bilgi eksiğinden değil
insan olmanın ‘zorlu yolculuk’ gerektirdiğini pekala bilip
kaderle tutuştuğunu sandığı pazarlıktan ‘imtiyazlı çıktığını’ düşünerek
zorluktan kaçmayı baştan seçip ona göre bir kararla kaderini tayin etmesidir
Erdem karşısında bedel pazarlığı!

 

4) Aslında her şey çoktan yaşandı bitti! Süreci seyrediyoruz

Zaman yaratıldı ki işte kendini seyret diye!

İnsanoğlu her şeyin tek bir anda oluştuğunu ve üstelik o anda da sonuçlandığını
şayet (baştan) fark edebilseydi ona ‘ömür verilmesinin’ bir hükmü kalmazdı

Bu gerçeği, henüz olgunlaşmadan öğrenmiş olması,
kendi ‘kısmî aklını’ ilk anda yitirmesine yol açacağından
(zamanlar arası bir zaman içersinde) oyalandı, zamanın içinde tutuldu
Aslen ‘bir anda olup tamamlanan’ ömrünü sıraya dizdi,
yaptıklarını sıra halinde seyretti
Ta ki ‘tüm akla’ ulaşana kadar zaman içinde hapis yaşadı
‘Her şey zamanla oluyor’ izlenimine şartlandı…
Aslında sonradan olan hiçbir şey yoktu!
Bütün bunlar, varsay ki mükemmel bir sanat için

Ne yapmışız da kaybettik, ne yapmışız da kazandık? Buna şimdi şahit oluyoruz
Kaderimizi zamansızlıkta-mekansızlıkta seçtik, bildik, belirledik
Zamanlı zihin, bunu şimdi elbette kavrayamaz olacaktır. Bu nedenle:
Set anındaki replik ve davranış pozlarımızın yönetmence bilinmemesi akıl dışıdır
Filmin sonunda kendi seçimlerimizi kendimizin ördüğünü görürüz
Ve de değiştirme fırsatlarını yakaladığımızı… Bunu doğru-yanlış kullandığımızı…
Kaderini değiştirmek istiyorsan inandığın gibi yaşa! Başka değiştiremezsin


Kaderimizi ‘Zamansızlıkta’ Seçmiştik
Şu an müracaat için kullandığımız ZİHNİMİZ, zaman perdeli çalıştığı için
zamansızlıktaki bilincimize ulaşılamadığından durumu ne kavrayabiliyor,
ne de kaderimizi tekrar düzenleyebiliyoruz. Bu çok net bir tespit konusudur
Sonun ne şekil biterse bitsin bu takdire iman etmek, işte kadere imandır
İmanı, Amentü dua taliminde arama! Kadere iman en zorlu ve tespitli imandır
KADER’i Pürüzsüz Anlayabilmek İçin Bundan Başka HİDAYET* Arama
 
     (*) Hidayet, doğruda kolaylık manasına gelir

 


Kader, zamandan önce hükümle aynı anda vardı
Bu hükmü kalben /ruhen seçerken GEREKLERİYLE birlikte bilinçli seviyede seçtik
Sonra zihin dünyamızı referans yapmak hatasıyla bilinci yitirdik
Düştüğümüz marazda -gereklerini yapmadan kalbi seçimlerimiz olan kaderimizin
gerçekleşmesini istiyoruz boş boş! Kaderin bize düşen GEREKLERİNİ (maalesef)
ortadan kaldırdığımızdan şimdi bu kader kırılmalarını ters yönde yaşıyoruz, ne acı

 

 

Burada Sonuç:


İnsan, ihtiyaca göre istek ve SAFİ PAYLAŞIM düzeni kurar

İsyan, paylaşım furyasıyla tetiklediği “GAYRİ İHTİYAÇLAR” üretir!
Başka da zulme gerek kalmaz

Allah, kainatın ve hadiselerin kaderini belirler. Tüm sahneyi aynı anda oynar
Sen bu hayatlardan sadece birini tercih ederek kendi kaderini imzalarsın

Biz burada şu seçimimizi KARARA BAĞLADIK
“Kainatın değişmez kaderi, kaderimizdir”
Yani her an yaşanmakta olan ‘o tek hadiseyi’ kaderimiz yaptık
O tek hadise bütün yaşamı özetleyen hadiseler toplamıdır
70 yıllık ömrüne, TÜM’ün özetini veren ‘hadiseler geçidini’ yaşat ve
ayrıymış ve birbirinden bağımsızmış gibi görünen her sahnede
hep aynı tarafta olarak SEN O TEK HADİSE OL

Küllî Kader, Allah’ın sendeki kaderi olup ki bunu O tayin eder. Sense
bu kaderden payına düşen hadiseyi kendine ÖMÜR olarak seçen olursun

Sonucu tercih eden biziz
Şartlar dairesinde tutsak yaşama razı olan da biziz. Hürriyeti seçen de…

Buna göre KAZA sonuçtur! Sonuca göre şartların yazılmasına kader diyoruz
Şartların bizi sürdüğü yere kararımız’ demiyoruz, ‘tercihimiz’ diyoruz

 


(Şimdi Biraz Daha Ön Perdeden Anlatalım)

Her şeyin temel aksamını ve aksağını göstermekle ‘çalışma çalışmadır’


Bu esasa göre Fikir Fikirdir. Edebiyat Edebiyattır. Sunum Sunumdur. Din Dindir
Bir şey, bu şeye göre şeydir ya da bir şey değildir. Başka türlü ‘ilim‘ arz etmez
BUNU HEP SÖYLEDİK Mİ, SÖYLEDİK
Cahil siyasal islam memurları ve müstekbir liderler KADER BÖYLEYMİŞ diyor!
(Hani sorumlular bir afet sonrasında ‘Teskin Gazı’ sıkıyorlar ya: Kadermiş…)

Peki ama Kader Nedir hakkında ‘hiç söylenilmemiş sözlerimiz’ niçin anlaşılmıyor?
Anlamayanlar, peki anlamadıkları bu mutat konularda niçin ahkam sıkıyor?
Bakın gene anlatıyorum ki önce Allah NE? Bunu bilmeden kaderi anlayamayız

1. Yasa: Kulu üzerinden çalıştırdığı sisteme Allah diyoruz
Kendi çalışmasının ismini ise kendinden başka kimse bilmedi

Senden istediğini ‘kendi için isteyen tanrı’ inancından
kendinden isteklerinin O’nun istekleri olduğu Allah anlayışına!

(Bunu, Allah’ın tanımına karşılık söylemiş olmadığımı biliyorum
Bu tanımdan kasıt: “Tüm işlerini -senin dışında gerçekleştiren bir allah YOK”
Sen şuur et-etme, kapalı ol-açık ol, yorul-yorulma Allah’ın sistemi senden işler
İlgili tanım, bu mutlağa işaret etmesi içindir)
İşbu inançla ‘böyle bir Allah’a secde edilir, dışarıda yaşayan bir allaha değil

2. Yasa:
İnşaatı doğru-dürüst yapan ve yaptırandan ortaya çıkan Allah’ın işiyle
inşaatı yahut o işi doğru-dürüst yapmayan ve yaptırmayandan çıkan iş ve
allah yerine koyduğu inanç ve de kader, muazzam şekilde farklıdır
Kader, müstahaklıktır. İmar affı, kapitalizmin işportaya düşmüş rezaletidir
Devletleri şirketlerin yönetmesine kapitalizim dedik
Tıpkı ‘belediye fen-imar-iskan memurlarını’ mafyanın yönetmesi gibi
hükümetlere -kendi para kazanma yasalarını çıkarttıran şirketlerin saltanatı…

 

Kader -insandan ortaya çıkan Allah’ın, kulu üzerinden işlettiği müstahaklıktır


Bırakalım ‘insanların kaderi var mıdır-yok mudur ve nedir-nasıldır’ı bir kenara
mekanların kaderi vardır. İdeolojilerin-fikirlerin, vaktin kaderi vardır
Çağın kaderi vardır ve de KAPİTALİZMİN… MÜSTEKBİR Düzenlerin… Zulmün…

Mekanların kaderi vardır. Girersin meyhaneye çakır keyf, sarhoş olmak kaderin
Girersin kumarhaneye, para kaybetmek kaderin. Kumarhane hep kazanır!
Ara sıra seni yemliyor olması kaderin bir yüzü… GÖRDÜK MÜ Kaderi?

Belli saatte yapılan iş, bir kadere kapı aralarken başka vakitte başka kapıya!
Kapitalizmin, zulmün, zulme ses çıkarmamanın kaderi vardır. PROGRAM!
Program, planın kodlarıdır. Kader=Program

İnsana söylendi, bildirildi ve biz öğrendik ki şuna uyarsak şu, buna uyarsak bu
Kaderimizi kendimiz planlarız
Dünyada istediklerimiz, peşinden koştuklarımız, kime-neye hizmet ettiklerimiz
Bunlarla programı çağırırız. Başımıza gelen programınsa ana sahnesini bilmeyiz

Zira isteklerimiz bir plan oluşturur ama biz heves ve korkularımızdan yönetiliriz

BİR PROF. SAÇMALADI: ‘Deprem İlahi değildir!’ Ki her şey ilahidir sn. dostum
‘Sorduk Sarı Çiçeğe’ de hani gördük ki ilahi… Ama Mozart’ın eserleri de ilahi…
Elektriğin icadı da ilahi, nehirlerin akması, akan nehre kurulan su değirmeni de

 

 

Hayattan İsteğimizin Karnesidir Başımıza Gelenler

İsteğimizi karara bağlamazsak Şartlar, bize tercihler listesinden bir rol verir
İstemeyi bilmiyoruz. İstemede hüner, ‘kendimizden isteyişle’ karar almaktır
Yanlış isteği arzuyla besler isek görürüz ki bu da karar kabilinde bir çağırıştır
Başka konuda ‘tutarlı planımız’ varsa korunuruz, bu bozulur da başa gelmez
Özden İstek sonuçtur, güçlü karardır! Bu karar, kaderimizi yazar. Doğru olur
Karara arzuların katışması neticesindeyse ‘kendimize isteyiş’ doğar, sonra
DÜŞÜNCELERİMİZ de bu temel isteklerimizin paraziti olarak zihnimize akar
ve bizi bir kıskaçta tutsak eder. Düşünce, korsan nefsin yaptırımıdır
(geniş açıklama)

Böylece kader konusunda nihai noktamız:
Allah, kainatın ve hadiselerin kaderini belirler. Tüm sahneyi aynı anda oynar
Sen bu hayatlardan sadece birini tercih ederek kendi kaderini imzalarsın
Doğru seçimini KARARA bağlayan kazanır


Yukarıdaki açıklamaları unutursan şurasını unutma:
HİKMET,
neden-sonuç yasasıdır
Sonu hazırlayan sebepler yumağını bilinçli takip edemeyen, sona rastlantı der
Süreci hikmetle takip edemeyenin, ‘kader’ deyip kestirip attığı gibi ikisi aynı şey!
Bilincini, hikmetle hareket ettiren insansa bu süreçte bilimi görür ve ispat eder
Sözde dindarın ‘kader’ izahı ile sözde bilimcinin ‘rastlantı’ izahı aynı hezeyandır 

 

 

 

Dünyanın EN MÜHİM İŞİ NEDİR? Şu An Yaptığımız İştir!

 

Şu an ne yapıyorsak dünyanın en önemli işi odur o kişice!
Yaptığına bakarak soruyu cevaplayış arasında tutarlılığını görürse görür
Görmezse o an yapmakta olduğu o işi terk eder
Ya da o işi, bu ölçü ve hedef üzere yapmaya çevirir
Dünyanın EN MÜHİM İŞİ, şu an yaptığımız iştir. Değilse değiştir!
Gerekiyorsa bu papirüsü kapat! Yeter ki sence en iyi işi yap…
Böylece anlarız ki halimiz, hedefimizle birlemdir
Şimdi kaderin hangi bir işini tutarsan tut!
Yol açılır. AKLIN yolda yürümesi böyle olur

/Okyanusta Şadırvan. 2013

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
 
DEPREM YAZISI -2 /KADER Mİ? NE KADERİ?
 
    Hakimiyet Kayıtsız Şartsız İnsandadır
AKIL Nedir?
        
MANTIK Nasıl Çalışır Ve Zihin Kendisini Niçin Göstermez?
        
ZİHİN İŞGALİNE ‘DUR!’ De
              
ZİHİN İşgalinden KURTULMAK
              
ZİHNİYET mi? ŞAHSİYET mi? İşte ‘açık ara’ Ayrıntılar
        
BİLİNÇALTI Nedir?
        
Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (1)
              
Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (2)
              
Düşünce Başka Şey, DÜŞÜNMEK Başka Şey… (3)
              1- 
Düşüncenin Pankartları
              2- 
Düşünceler Zihin Alanımıza Düşerler. ‘Düşünmemiz’ Bunları Karşılar
              3- 
Düşünce bir yerlere zaten disiplinsizce gidiyor. Görevi istekler taşımak!
       
FİKİR Nedir? Fikirle İdeoloji Arasındaki Fark! 
              
FİKİR Nedir? (2)
       
RUH Nedir? Niçin Ruhundan Haberin YOK?
       
KAFAM KARIŞIYOR!
       
KÖTÜLÜĞÜ “PAYLAŞMA!”
       
Aradığın Şey Kesinlikle Gösterilmiştir
       
ANLAMAMAK Diye Bir Şey Niçin Yok? Şunun İçin Yok:
              
Demek ŞAİR, Demek FELSEFİK! Peki, Kim Bu?
              
Anlayıp da işine gelmez ‘Ayar Verici Tiplere’ toplu cevaplar

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Index

Comments are closed.

Translate »

Index

Index