Siyasetçiler, Egemenlerin Memurlarıdır

Siyasetçiler Egemenlerin Memurudur

 

 

 

Siyasetçiler,
dünya nizamını değiştirip yöneten Siyonistlerin memurlarıyken

dünyayı düzeltecek oldukları yalanını halka inandıracak kadar üçkaatçıdırlar

 

İLMEK İLMEK İSPAT


Bir hayat liderinin kullandığı siyaset kimliği, ‘temel Veli Kişiliğinin’ memur aygıtıdır
Tabi ki önce bu kişiliği açığa çıkarmışsa
Böylece makroda mikro.. mikroda makro yasası, tek kişide de çevrede de aynıdır
Siyasetçide ÇAP, bu sınırlandırılmış hareket sahasında gösterdiği kabiliyetle değil
sınırlayan özgürlük düşmanlarına karşı gösterdiği mücadele ölçüsünde ÇAPTIR

Para, siyasetçiden üstündür çünkü bu, bir üst siyaset başarısının sonucudur
Alt siyaset zaten bu başarı için güdülür. Bu itibarla siyaset paraya muhtaçtır
Dünyanın servetini tekelinde tutan İSYANİZİM, siyasetçinin para zaafını kullanır
Para ve parasızlık, inancın sonucudur. Parayı inanç belirler. İnanç, tutum doğurur

 

Dünya Yeryüzü ve hatta Gökyüzü Yönetimi Niçin Zalimlere de Verilebiliyor?

(Bu en temel yasalardan biridir. YASA! Yani Sünnetullah! Kök cevap şu:)

Yönetim -dünyayı yöneten hayvan takımına, kendilerine inandıkları için verilmiştir
Allah‘a inandıklarını söyleyenlerinse imanları ‘kendilerine inanmaya’ varamamıştır
Yönetim ve Krallıkta yarış, allahın var olduğuna inanlar arasında değil
Allah’ın KENDİLERİNDE VAR OLDUĞUNA inananlar arasında yarıştır
İman Allah’ın var olduğuna inanmak değil O’nun sende VAR olduğuna inanmaktır
Kendine inanan bir sivrisinek senin kanını emer
Kendine inanan İNSAN, felekleri çevirir, alemleri yönetir, bknz.

Siyasetçi, paranın da.. parayla yöneten kapitalistin de kölesi konumundadır
Eğitim, siyasetten üstündür. Ancak eğitimi, politika belirlemezse üstündür
‘Eğitim politikası’, tabiriyle beraber yanlıştır. Kişilik Gereklerinin Eğitimi doğrudur
Eğitim, bir politika branşı ve konusu değil kişiliği geliştirmek gereği ve sahasıdır
Şunu dedi DURU: ‘Politikacıdan insanı kamil olmaz*’
Siyasi liderlerini şeyh edinmiş, rab edinmiş kişiliklerden de Müslüman çıkmaz
Dünya Gidişatının SİYASETÇİLER ELİ İLE DÜZENLENECEĞİNE İNANAN AHMAKTIR
Zira siyasetçiler, dünya nizamını yöneten egemenlerin memurlarıdır

 

Siyaset, FİKRİN Aygıtıdır. Fikir, siyasetin kullandığı aygıt değildir


Dünya nizamlarını, felsefeyi de yöneten FİKİR ya da ideolojik güçler yönetir
Dünyada yönetimler, Fikir Disiplinlerinin siyaseti belirlediği dönemlerde
insanlığa medeniyetler, hürriyetler tesis edebilmiştir
Fikre itibar etmeden ‘siyasetin ideolojisini’ esas gören erk dönemlerinde ise
insanlık, bu kendi medeniyetini çöküşlere götürmüştür
Tarihte bunun aksini kimse gösteremez!

Siyaset mi uluhiyeti tevdi eder yoksa uluhiyet mi siyaseti? O halde:
Uluhiyeti ‘politik destekle’ meşru olan fetvanın eşek tepsin misyonunu
Meşruiyeti politik destekle pompalanmış şeyhin eşek tepsin yetersizliğini

DEVRİM siyasete binaen değildir, SİYASET FİKRE BİNAENDİR
Yeryüzünde hiçbir devrim, siyasal direksiyonla muzaffer olmadı
Yer ve gökyüzünde hiçbir devrim, siyasal saha üzerine bina edilmedi!
Devrim, siyasi hareket üzerine bina edilemez. Tarihte tek bir örneği yok

Dünya nizamlarını, felsefeyi de yöneten FİKİR ya da ideolojik güçler yönetir
Siyaset, fikri-imanı olana hak, olmayana makam-mevki, menfaat aracı…
Siyaseti Fikir hareketine yeğleyen siyaset tabanının da para ve makamdır hedefi
Demokrasi -siyasetle güden İsyanist Güçlerin, insan özelliklerini budayan aygıtıdır
Gerçekçi vatandaşlarla gerçekleri idam eden sürülerin rey şiddeti aynı olabilir mi?
Bu adaletsizliğe hak-eşitlik mi diyorsun? Demokrasi diye bu tezgaha mı diyorsun?

Siyasetçiler, dünya nizamını değiştirip yöneten Siyonizmin memurlarıyken
dünyayı düzeltecek oldukları yalanını halka inandıracak kadar üçkaatçıdırlar

Çünkü
koltuklarına oturduklarında dünyanın siyasetle değiştirilemeyeceğini gördüler!
Hala buna rağmen halkı kandıran yalancıdırlar. ‘Demokrasinin zaferi’ diyerek!

 
/Okyanusta Şadırvan. 2023

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
 
      Nedir Siyasal İslam? (Siyasal islam zımbırtısı Nedir?)
      Millî Piyango! Fikir ve İnanç Bu Siyasetin Neresinde?
       Antropomorfizm-İstanbul Kanalı-Fetöcülük-DinAyet
       MEZHEP Nedir? Mezhep ve Anlayış İlişkisi
       ‘Sistem Değişmeden İnsanlar Düzelmez!’ Diyenler Kim?
      
Siyasal İslamın Şirkle Bağlantısı
 
LAİKLİK: İsyanist BİLİM’in Kendiyle Yüzleşmeyen Martavalı
LAİKLİK (2) Hangi TIP, Hangi BİLİM?
LAİKLİK (3) Dinle Bilim Ayrı Şeyler Midir?
LAİKLİK (4) Biliminizin BİLİM Olduğunu İspatlayın!
 
ÇAĞDA METOT Nedir? Niçin Her Devir İçin Değişir?
 
BİLİM Denen Neymiş? (Bilimde Rolü Kime Veririz?)
    TEKNOLOJİYE Secde Etmiyor Muyuz?
    Hangi TIP, Hangi BİLİM?
    BİLİM Kendini Aklıyor!?
    Yapay ZEKA Diye Bir Şey YOKTUR
    Gelişmiş Toplumu Neyiyle Ölçersiniz?
BİLİM Denen Neymiş? Bakalım (2)
 
BİLGİ Nedir?
       Bilgi, KABUL’ün Sonucu… Kabul Ettiysek Uygularız
       Aradığın Şey Kesinlikle Gösterilmiştir
       DUR Bi Dakka! Neye BİLGİ Diyorsun?
       BİLGİ ve EĞİTİM ÜZERİNE Kısa Kısa
       Kavramları KENDİSİNE ait olmayan kimse, DÜŞÜNCEYE mağlup olur
       KAVRAMLANDIRMA Nedir Peki? (Anlamakta HIZ, Kavramlandırmadır)
       Yemeği BİLGİYLE mi Yiyorsun? SALGIYLA mı? Salgının icrası bir eğitimle mi?
       HARF ve MANA
       İnsan ve Hayvan
       PAPİRÜS Nedir? VAHİ Nedir?
       Tazı ZEKA! Tazı MANTIK! (BilgiCİ Kişinin İç Yüzü Nedir?)
 
SPARTAKÜS Ben Olurum! “La İlahe İllallah”
      Bir Arif Niçin Külyutmaz?
      Hakimiyet Kayıtsız Şartsız İnsandadır
      KADER Nedir? Doğru Anlaşılmalı
      Her Kişiye Özel Din /Adalette Sanat Budur
      EN EL HAKK Nedir?
      ‘HİÇLİK’ Olur mu? Ne Hiçliği?
      MEZHEP Nedir? Mezhep ve Anlayış İlişkisi
      Farz Olan HACI OLMAKTIR, Hicaza Gitmek Değil
      BİLGİ Nedir?
      PAPİRÜS Nedir? VAHİ Nedir?
      İLM-İ LEDUN NE DEMEK?
      NECE? Bir İnsanı Tanımak İsterseniz Gündelik Dilden Konuşmasını Ölçü Alın
 
HUKUKTA Kuvvetler Ayrımı PARTAVALI
       Vicdanın Kapısını Çal, Kapıyı KISAS Adında Bir Adalet Açar
       Aciz Olan EŞİTLİK İster. ADALET İsteyen ÜSTÜNLÜĞÜNÜ Kanıtlar
       AYAKKABI KUTULARI İçinde Ne Vardı? Öğrenmek İster Misin?
 
Demokrasi ve Cumhuriyet Martavalı (Giriş)
     Siyon Liderlerinin Protokolleri’ Kitabında KENDİLERİ ŞUNU DİYOR
     Tüm Zamanlarda Krallar, Kralların da Mutlaka Danışma Meclisleri Vardı
     Egemenliğin Halkta Olduğunu Kim İddia Edebilir? Devlet Şahsa Münhasırdır
     ŞİMDİ SÖYLE BAKALIM, KİM ÇAĞDAŞ? Kim Bilinçli?
     Cahilin Kafasında ‘Baş’ Yok, Başkanlık Hakkında Konuşur!
     DEMOKRASİ BİR MAVAL
     Diktatörlük Başka Şey.. Krallık Başka Şey…
     DEMOKRASİ, Hayatın Doğasında Yoktur. GÖSTERİLEMEZ!
     DEMOKRASİ MAVALI – İnisiyatifler
     DEMOKRASİ MAVALI – Erdemli Sözü Olan Varsa Söylesin!

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Index

Comments are closed.

Translate »

Index

Index