‘Anayasal Düzeni Silah Zoruyla Yıkmak’ Suçu NEDİR?

Anayasal düzenlerini ‘silah zoruyla’ kurmadılar mı?

Anayasal düzeni, para silahıyla yürütmeleri ANAYASAYA AYKIRI olmuyor(!)
Peki, kanun zoruyla yürüttükleri düzen hangi anayasal düzen oluyor?
Şu ‘anayasal dedikleri düzeni’ coplar, cipler, biber gazları, namlularla,
tehdit, zulüm, gözyaşı, korku vs.lerle işletmeleri anayasaya darbe olmuyor(!)
Peki, kanun zoruyla yürüttükleri heybet, hangi hukuk oluyor?

Anayasal dedikleri kürsülerinde baki kalmak için her türlü silah kullanmaları,
anayasal düzeni silahla evirip-çevirmek olmuyor da
bu yağma düzenin yıkılması adına hareket eden nasıl silah kullanıyormuş?
Herkes silahıyla oynar! Benim silahım FİKİR, bakın ne konuşuyor:

Anayasal düzenlerini silah zoruyla kurmamışlar mıydı?
18. yy iktidarlarını faiz silahıyla sıkıştırıp ‘tırmıklı kürekli Fransa Avamıyla’
silah zorlarıyla yıkmamışlar mıydı?
Bugün de seni (ya da şunu-bunu) faiz, kur silahıyla yıkmayacaklar mı?
Hep bu olmadı mı? Bunun adına SANDIK mı diyeceksin? Hangi anayasa?

 

6’LI MASA diyor:


Parlamenter demokrasiye geçirecekler imiş sistemi, PEH!

Milletvekilleri değil AVAMIN VEKİLLERİYLE dünyalarınızı güdün,
buna da halkın isteği, toplumun isteği deyin! Bu nasıl anayasa oluyor?
Şadırvan defalarca söyledi, yıllarca söyledi: Halkın %90’ı AVAMDAN oluşur
Şişirilmiş birçok aydınımsı, sanatçımsı, politikacı tipler,
halkın % 90’ını oluşturan bu avam grubundandır derken
böyle söylediğimizin delili var. Demokrasi bahsinde bunları ortaya koyduk
Bu ayrımları Avam, Has, Hassü’l-havas bahsiyle düşünün, ben uydurmadım

 

 

BU DÜZENE MUHALİF (KAPİTALİST)LER, BU DÜZENİ YIKACAKLARMIŞ?!


6’LI Masa’ymış! Yeni bir iktisat ekolü mü getireceklermiş? YOO!

Parayla, şekil-maddeyle yönetilen şu ‘avam beyinlerin suladığı’ zulüm çağını,
nasıl, ne ile yıkacaksın? Bu düzenden beslenenler, bu düzeni yıkacaklarmış?!
Para gücüyle moda tutsaklığında, şekil dünyasıyla işleyen bu akıl köleliğini,
HANGİ İNANÇ devrimi ile ve İnsanın hangi Kişilik Eğitimi(*) ile yıkacaksın?

‘Bu düzen yıkılmalı’yı herkes diyor, ‘kökten yıkılmalı’ diyor musun?
Kökten dersen ‘KÖKTEN’ NE?
Kapitalizmi Kapitalizmle sözde yıkıp Kapitalizim üzerinden gütmeye
‘düzen yıkmak’ mı diyorsun? Getireceğin İKTİSAT MODELİN NE?
Zulüm Sistemleri kendi düzeneklerini ‘değiştirip-yıktırarak’ düzenini koruyor!
Şeker Fabrikasını sana da sattırmayacak mı bu sermaye gücü?!!
Kapatılan Uçak Fabrikasını sermayenin gücüne bağlı bir düdükle sattığın gibi!
Sermaye Krallığında değişen bir şey olamaz… ANAYASA’ymış!
Şirketleri PARA, hükümetleri ŞİRKETLER, devletleri de PARTİLER yönettikçe
BU ZULÜM DÜZENİNİ YIKAMAZSIN. MASA’ymış! Farkın NE?

Demokratlar ve demokratların demokrasisi, Siyonizmin kölesidir
Bu siyasi parti hareketleri, Siyonist Hünkarın Modern Sadrazamlığıdır
Çağdaki duruşu YEPYENİ İKTİSAT MODELİ OLMAYAN tüm devletler,
çağın zulüm batağından kurtulamaz

     (*) Spiritualizmin ihracı -yerli olmayan şu ‘Kişisel Eğitim’ değil,
yerli ve millî olan ‘Kişilik Eğitimidir’ her zamanki kastımız

 

 

 

SİYASAL İSLAMSA KAPİTALİZMİN EN BÜYÜK KÖLESİDİR


Ne demişti Şadırvan 2012 tarihli makalelerin birinde:
“Kendisine mafya dedirtmeyen en tepe mafyaya DEVLET denir
Çağımız düzenindeki Devlet Modelini tanımlıyoruz
Özellikle günümüz tüm devletlerini işaret ederek deriz ki:
“Kendisine mafya denmesi ‘yasaklanmış’ örgütlere ‘devlet’ denir”
Buradan da ez cümle:
[Ancak Kendi Siyasetini ‘İKTİDAR Yapabilmiş hükümete’ DEVLET deriz
Kendisini Siyonizmin siyaset mevzuatıyla hükümete taşıtmış iktidarlara ise
sadece parti deriz, kapitalizmin patronundan ‘düzenin bekçiliğine atanmış’ deriz]
Siyasi parti liderleri bu Egemen Siyonist Hünkarın modern sadrazamlarıdır
Şadırvan yazılarında manayı görmedikçe zulmün sistemi aslâ yıkılmayacaktır

/Okyanusta Şadırvan. 2022

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
 
HUKUKTA Kuvvetler Ayrımı PARTAVALI/ Giriş
       Şu ‘KUVVETLER AYRIMI’ Bir Teknik İSYAN Bir TEK KUDRET Sevdim. Gerisi YALAN
       Vicdanın Kapısını Çal, Kapıyı KISAS Adında Bir Adalet Açar
       ANAYASA TOPLUMSAL SÖZLEŞMEDİR
       TÜRKİYE Bir HUKUK DEVLETİ Midir?
       İSYANİST DARBE ‘Kendi Hukukunu’ NASIL Meşrulaştırmaktadır?
       AKLA VURDUĞUMUZ YAMALAR!
       ASIRLIK GEVİŞİMİZ-GEVŞENİMİZ, ‘HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ!..’
       ‘Bağımsız Anayasa’ İstemelisin Öncelikle Amigo!
       Kuvvetler Ayrımı makalemizde -Son Yazı
       Aciz Olan EŞİTLİK İster. ADALET İsteyen ÜSTÜNLÜĞÜNÜ Kanıtlar
             2- EŞİTLİK Yoktur, DENGE VARDIR. En Büyük Adaletsizlik, Eşitlik İstemek
             3- MESELE ÜSTÜN OLMAK!
             4- Eşitlik, Kabiliyetlerini Kullanma Hakkın
       DRAKULA YAKALILAR VE HALİFE KOSTÜMLÜ DİYANET SARMALI
       EMPERYALİZMİN Gerçek Tanımı Aşağıda Açıklanır
 
Siyasal İslam Nedir? (Siyasal islam zımbırtısı Nedir?)
       Millî Piyango! Fikir ve İnanç Bu Siyasetin Neresinde?
       Antropomorfizm-İstanbul Kanalı-Fetöcülük-DinAyet
       MEZHEP Nedir? Mezhep ve Anlayış İlişkisi
       ‘Sistem Değişmeden İnsanlar Düzelmez!’ Diyenler Kim?
      
Siyasal İslamın Şirkle Bağlantısı
Demokrasi ve Cumhuriyet Martavalı (Giriş)
     Siyon Liderlerinin Protokolleri’ Kitabında KENDİLERİ ŞUNU DİYOR
     Tüm Zamanlarda Krallar, Kralların da Mutlaka Danışma Meclisleri Vardı
     Egemenliğin Halkta Olduğunu Kim İddia Edebilir? Devlet Şahsa Münhasırdır
     ŞİMDİ SÖYLE BAKALIM, KİM ÇAĞDAŞ? Kim Bilinçli?
     Cahilin Kafasında ‘Baş’ Yok, Başkanlık Hakkında Konuşur!
     DEMOKRASİ BİR MAVAL
Diktatörlük Başka Şey.. Krallık Başka Şey…
     DEMOKRASİ, Hayatın Doğasında Yoktur. GÖSTERİLEMEZ!
     DEMOKRASİ MAVALI – İnisiyatifler
     DEMOKRASİ MAVALI – Erdemli Sözü Olan Varsa Söylesin!
 

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Index

Comments are closed.

Translate »

Index

Index