HANGİ DOĞUM? 3 (İkinci Doğum)

Müminlerin Asıl Doğduğu AN Olan İkinci Doğum…

 

1- İnsanın İkinci doğumu ki o İnsan’ın yaratılış (halkediliş) günüdür
Bu an, her insanda kendi Kadir Gecesine tekabül eder

2- Müminlerin asıl doğduğu AN olan ikinci doğum idraki,
yani hiçbir zaman doğmadığının, halkedilmiş olduğunun idraki,
her müminde AYRI zaman ve şartlara denk gelmesi sebebiyle
her insan bunu farklı bir anda fark edecek!

Avam, henüz doğmadığının farkında olmadığından, genel kadir gecelerinde
aslen başkalarına ait bu ikinci doğum anını, bilinçsizce kendine tören eder
Oysa gerçekte vakit, Muhammed’in halkedildiği AN’dır yani insanın. İyi anla!

Kadir’den/Kadir anından, ikinci doğumdan kasıt, kişiye kitabının açılışıdır
Şayet her mümin kendi ikinci doğumunu
yani kitabının kendisine açıldığı anı seneden seneye kutlamış olsaydı
çevrede ‘ikinci doğuma sahip’ diğer müminlerin ‘yıl dönümleri’,
her birinde farklı bir takvime denk geldiği için
o anda sadece bir müminin uyanış takvimine bağlı olan bu İnsanlık AN’ına,
tabidir ki diğerlerinin katılmamaları hatta kişiselleştirerek özelleştirmeleri,
(İNSAN’IN ŞEREFLİLİĞİNE KAYITSIZ KALMAK SUÇU) doğuracağından;
böyle bir ilgisizliğin yaşanır olmaması için
herkesin sahiplenebileceği genel bir zamanlama bildirilmiştir
Bunun da anı-günü bellidir. Resmi Kadir Gecesi…
Bu sembolik takvim bellidir. Bu, avamın ilgisidir ama gör ki neye?
Kutlama haline getirilmiş.. gör ki neyi?

3- Müjde ha?
‘Tüm İnsanlığa Müjde’ demek, ne anlam taşıyor, hiç burasını düşünmemişiz!
Nebi-Elçi de olmak üzere hiç kimseye özel, sadece o şahsa ait bir müjde yok!
Kadir Gecesini bildiren takvim,
insan halinde cereyan eden hareketlenmenin, bilfiil sıralanış sembolüdür
İnsanda ‘hal, hal’ değişim sürecinin haritasını dolaylı yönden sanatsal izahtır
Sembolik demek, bu demek
Yani kişi, ne zaman olursa olsun 30 birim oruç tutarsa
Oruçtan kastedilen sadece ‘boğaz’ olmayıp her ne riyazet sahasıysa
şayet tam tekmil yapamasa da her türlü açları hergün doyuruyorsa
30 vakit/birim hiç yalan söylemeden vs.. vs.. vs… tamamen dürüst yaşarsa
(belki kimine 30 yıl, belki kimine 30 ay, kimine 7 gün böyle olursa)
İşte bu 30 birimin son 10 birimindeki ‘şu biçim sıkıntılı anın’ o gecesinde
tüm ömrü boyu yanlış şekilde sorduğunun EN cevabını kendinde okuyacak!
Muktedirliğine şahit olacak. Kadir olacak. Kadir gecesi budur, tören istemez
kutlamak gerekmez. Anmak-kutlamak yavan kalır da batıl kabul edilir…
İşte avam, yani müşrik, yani hocası da olsa şu bedbah, SEMBOLÜ kutlar!
Sembolik sırayı mutlak süreç sanır da zahirde gün sayarak ramazan eda eder
Kadrini görmek istemenin gayret ve gereklerini yaşamak yolunu seçmez!
Haritada eda edilen ramazanın kadir gecesi yoktur, miraçı yoktur, hacılığı da!
Haritayı dikiz etmeyle randevusunu uygulamış sananın eşek tepsin vuslatını

Kadirle muhatap olmuş resul kişi içinse Ramazan ayı,
ifası her an şart olan tutum, niyet, davranış ve fiillerin ‘sembolik 30 günüdür
Ramazan, onun nice diğer hallerinden bir haldir. Bu hal, bir sembol değildir
Hacılığın sembolünü tören edenlere de anlatır bu sözler

4- Böylece (bilincinde olunsun olunmasın) herkes ona selam ve salat eder
Sembolik bir takvimdir bu…
Avam için Muhammed’in halkolma günü sembolik olarak budur
Müşrikler, bu doğum gününü bir halkediliş günü olarak bilmeksizin kutlar
Muhammed’in ‘halkediliş gününün aslının ne olduğunu’ kimse bilmez
Gebe olan GECEdir.. doğuş, GÜN!

Böyle olmasıyla birlikte Muhammed’in halkediliş gününün ne demek olduğu
Muhammed kapısından giren bir insanın (kendinin kendine şahit olmasıyla)
ikinci doğum denen ‘halkedilişi idrak etmesi’ gerçek Kadir Ânıdır
İnsana kendi gerçeğinin açılmasıyla KİTAP’ının kendine inişidir

Böylece şu söylenebilir ki:
Kadir Gecesi bilinemez diyenler doğrudur. Bilenlerin olduğu da doğrudur
Kadir Gecesini ‘Kadir halini tadanın dışında’ kimse bilmez

Şöyle Noktalayalım:

Kutlama geleneği, bir şeyin bütün öz-niteliğini erozyona uğratır
KUTLAMAKLIK, zihin işgalinde ilk yöntemdir

Hürriyet ve İdrake konulan engellerin temelinde “kutlayış geleneği” yatar

Ne İstanbul’un fethi, ne nebinin doğumu…
Gaz alıcı-gaz verici her şey BİDATTIR
Avama Özel Matine şu ‘Gün KUTLAMACILIĞI’,
insan hürriyeti ve idrakine YAMANMIŞ bir yabancılaştırma politikasıdır
Bu konu ilk kez bu özellikte anlatıldı

 
/Okyanusta Şadırvan. 2012

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
 
Avama Özel Matine, şu ‘Gün KUTLAMACILIĞI…’
VOLEYBOL ve Kaf Dağı!
MİRAÇ Nedir? Kutlanılması Nerede Görülmüş?
DÜNYA, Ahiretin TÜM Örneğidir
KADİR GECESİ Dediğimiz İKİNCİ DOĞUM
HANGİ DOĞUM? (2)
HANGİ DOĞUM? (3)

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Comments are closed.

Translate »
Index