ŞİMDİ SÖYLE BAKALIM, KİM ÇAĞDAŞ? Kim Bilinçli?

 

SÖYLE BAKALIM Kim Bilinçli? Hangi Bilinç Çağdaş?

Tüm dünya uygar devletlerindeki çağdaş demokrasileri(!) toplayın
Bu çağdaş demokrasilerin(!) tüm meclislerini bir araya getirip toplayın
Bunların toplam gücü (şayet) tek adam VakiFüller‘i dizginleyebiliyorsa
Kasasını, vergisini, yatırımını, stratejisini, finans politiğini denetleyebiliyorsa

Yahut insan haklarına işaret ‘bu uygar demokrasi meclis zımbırtılarının’
şu başlarındaki küresel patronu ‘FESH etme yetkisi gücünde’ olduklarını
bir tek kişi bile olsa şayet iddia edebilir ise
bundan böyle demokrat olmazsam bana da yuh olsun!

Şu meclis denen kuru patırtı, ‘İktidarı/Başkanı’ denetleyecekmiş?! Çüş artık!
‘Parlamento, hükümeti denetlerse demokrasi ve insan hakları olur’muş!?

 

Bak tarihi gerçeklere de gör: Her kralın muhakkak meclisi vardı
Bir defa Kral, DANIŞMA MECLİSİ OLMAKSIZIN hareket edemez-etmez!
KENDİSİNİ denetleterek KENDİSİNİ kendi DENETLEYEBİLENE ‘KRAL’ denir
Demokratik parlamentoların ‘ha gayret’ denetlediği lidere kral denemez
Kendini ‘meclis çoğunluğuyla’ denetletmeyene KRAL denir! Bugün yok mu?!
Kim bugün kıtalararası bir güçte krallığın olmadığını söyleyebilecek?
İşte, denetleyemiyorsun kralı.. Vaki Füller’i!

Tarihe ciddi baktığımızda görürüz ki Salih Kralların ‘Danışma Meclisleri’ olur
Kralın kendisini denetleyen, kendisini atan-atayan-belirleyen
‘çenesel muhalefet meclisleri’ olmaz. Sokaktan bir deliye krallık ver,
görürsün ki ilk işi, danışma meclisi kurmak olur. Krallar meclissiz yaşayamaz!
Kendi fikrine muhalif samimi beyinleri bile bu meclisine alır. Kıymetlendirir
Çünkü görüşlerindeki, tespitlerindeki güç ve haklılığını buradan ölçer

Ama bu kimseler eliyle de o tahtlarından indirilemez
Ama şayet gerçek bir krallık varsa!..
Gerçek bir krallık yoksa işte ona ‘küreselci beynelmilel diktatörlük’ diyoruz

Şu Dünya Demokrasisinin Muhtarlık Devletleri,
şayet ‘YERYÜZÜ İKTİDARI şu Vaki Füller‘İ denetleyebiliyorlarsa
iddia buysa gıdıklayın da gülelim! Yoksa şu çenesel parlamentolar,
hani şu demokrasiyi işleten müstekbirlerin meclisi değil de, ya ney ya?

Tabiat tabiat olsa, gerçek gerçek olsa, doğru doğru olsa
yahut bunlar böyle olmasa da; yeter ki sende akıl olsa pekala anlarsın ki
zaten meclis, başkan tayin edemez! Kral kendi meclisini kendi kurar
Yer ve gökyüzünde bunun dışında bir yönetim ne olmuş, ne de olacak!

Demokratik (isimli) meclisler, ‘küreselci beynelmilelin’ muhtarlık odasıdır
‘Çağdaş demokrasi’ diyerek ballandıra ballandıra anlatılan şu şey,
avam kafaların gel gör ki ‘demokrasi’ dediği bir çirkin krallıktır!
Kaçamazsın! Birinden birindesin:
Başka üçüncü yol yok. Ya yapıcı salih kral.. ya yıkıcı zalim kral
O halde ‘Kimdir Diktatör’ değil! Hangi Kral? Seç!

Kral kendi danışma meclisini kurar ve onlara danışarak
kararlarını gözden geçirerek ‘olabildiğince ülkeleri’ yönetir
Martavaldan mütevellit ‘demokrasi zımbırtısı senin ŞU MECLİSİN’ ise
başı denetler, baş keser, baş koyar, halk iradesini tahakkuk ettirir, öyle mi?

HAYIR! Senin ‘şu maval demokrasinin zımbırtı meclisleri’ hiçbir halt yiyemez
Vitrin meclisler, Siyonist Kraliyetin Diktatörlük gerçeğini hasıraltı ederler

Gerçekte meclis, kralın danışma işlemini gerçekleştirdiği danışma meclisidir
Kralı başkanlığa atattırma meclisi değil… Başkanlıktan attırma meclisi değil!
Krala ‘maydanoz olmaklı teşekküllere’ ne zaman meclis denilmiştir?
Yönetimin gerçeğinde hiç böyle bir örnek var mı? Gelmiş-geçmiş VAR MI?

Çağdaş hukuklu devletler(!) gizli kirli savaşlarını teröristlere vekalet verirken

‘güçler ayrımına’ riayeten mi karar alıyorlar, avamına bu kadar mı şeffaflar?

Önce Yasayıp sonra Anayasalayıp sonra Yürütüp mü salıyorlar Suriyelere?
Dünya siyasi gündemi, bu parlamentoların aldığı kararlardan mı sarsılıyor?
Yoksa gizli krallığın kulislerinden çıkarılan vekaletlerle yürütülen terörizmin,
para aklanışların, iktisadi kurların, sosyal mühendisliğin, organ nakli, sex,
silah sevkiyatlarının, zapta geçmez bilumum karanlıklarından mı sallanıyor?
Dünyayı haberleriyle sallayan, korkutan, yıldıran meclis, acaba hangi meclis?

Devletlerin ipi bir bir çekilirken ‘bu kararlar’, parlamentolarından mı çıkıyor?
Parlamentolar üzeri heyet kararlarıyla dünyaya kan, zulüm-gözyaşı ekilirken
senin demokrat meclis, ne işle meşgul?
Bu demokrasi meclislerinin(!) teneke faaliyeti, hangi dünyada haber oluyor?
Bu mebusların “demokratik(!) uslarıyla” kim ilgileniyor, kim değer veriyor?
Beyinsel fırtınalı kelamları(!) ajanslar dışında acaba radyolara aksediyor mu?
Elbette ki etmiyor, ucube magazin programlarında bile bir yerleri yok!
Bunlara neredeyse avam da dahil, kim kıymet, ciddiyet veriyor?
Dünyayı haberleriyle sallayan, korkutan, yıldıran meclis, acaba hangi meclis?
Duyuyor musun demokrat! Neler söylüyoruz?

Bir gizli kralın gizli meclisi, şu vitrin parlamentolarının tümüne krallık yapıyor

 

Planlarının ve bu ‘beynelmilel özel işletmesinin’ açığa çıkmasını hiç ister mi?
İnsanlığı parçalayıp bölüp ayırıp yönetmek varken
çirkin savaşını parça-parça ayırdığı derneklerle (işbu çapta yapmak varken)
hiç göze alamadığı ‘zahiri krallık savaşında’ nasıl sahne ala da dayanabile!

Şayet ‘monarşiye DİKTATÖRLÜK demez ise’ tüm yalanları ifşa olmuş olacak!
O, yalanından korkup muhtevayı örtüyor da sen neyinden korkuyorsun?
Ki meselelerin üzerini açıp şu sana söylenenleri dikkate almıyorsun?
Senin yalanın mı var azizim, azizem!? Şayet haklı milletsen..! Kralına ram ol!
Yok, olmuyorsan çık meydana da kral ol! Demokrasi filan demeden çık ve ol!
Yoksa, önüne konmuş martaval ölçüler ve bu ölçülerin menşei seni yönetir!
Ölçüleri, çağın iblisinden alıp zihni bu mahsule botanik ettikten sonra
artık müslümanca düşünsen de kafire hizmet edersin. Etme! Millî ol
Yapını bul, öz-yapını..! Bul ki DEVLET görsün şu alem!

Günümüzde ‘milletvekili’ diye yutturulmakta olan sayılar,
MİLLETİN değil, AVAMIN VEKİLLERİDİR. Avam gerçeği ne bilsin!
Bilse AVAM denir miydi?

Cahilin Kafasında ‘Baş’ Yok, Başkanlık Hakkında Konuşur! başlığında yazı devam ediyor
Konuda bir önceki yazı
Egemenliğin halkta olduğunu kim iddia edebilir?
Devlet şahsa münhasırdır
 
/Okyanusta Şadırvan. 2010-2012

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »
Index