GERÇEK MATEMATİK NEDİR?

GERÇEK MATEMATİK NEDİR?

 

 

(iddiamız odur ki)
Hadiselerin ve hayat bağıntılarının birbirine oranını ‘rakamsal’ izah ediştir

 

 

Matematik Tanımımız Özgündür


Matematik,
köprünün inşaatını, inşaatın statiğini, uzayda cisimlerin rotasyonunu,
makinede atalet ve momentumun hesabını yapmak mühendisliği değildir

Matematikten yararlanmak başka şey, matematik ilmi başka şey!
Şarkıda ‘müzik kullanmak’ başka şey, müzik ilmi başka şey!
Hatta şarkı var ‘müzik yok!’ İnşaat var ‘mimari yok!’ Mimari var ‘sanatbilim yok

 

Matematik,
hadiselerin ve hayat bağıntılarının birbirine oranını ‘rakamsal’ izah ediştir

Edebiyatı da böyle açıklamamız mümkün:
hadiselerin ve hayat bağıntılarının birbirine oranını ‘terimsel’ izah ediştir
Hayat bağıntılarını bilen insan mütefekkirdir. Fikir yoksa edebiyat ne?

Masum Filozofluk da böyledir ve diğer her bilim…*

Felsefe, hayat ve hadise bağıntılarının birbirine oranını ‘kavramsal’ izah ediştir
Varlığın özünü arar. Bu bilimler (özellikle felsefe) tespite dayalı bilimdir. Bkz. 

Bilim, bu şekilde sanatı delillendirmiş olur! Böylece alem, bir denklemdir
Alemler ve geçiş kapıları ise denklemlerin birbirine örgünlüğü olur

Salt köprücü-koloncu bir inş. mühendisi için matematik, sadece bir işlem!
Felsefe bilgiçinin salt ‘hayat hikayeleri’ depoculuğu, söz ezberciliği gibi…

Biri matematik ilmini kullanıyor fakat matematikçi değil
Diğeri felsefe dökümanlarını kullanıyor fakat filozof değil
Tıpkı bir müzisyen gibi… Müzik ilmini kullanıyor fakat sanatçı değil!

Hayatta yaşanan o tek hadiseyi bilen, kainatın tüm bağıntısını çözer
Hadiselerin ve hayat bağıntılarının birbirine oranını çözemeyen bir bilim,
SANATI delillendiremez!

 

 

Salt Aritmetik Matematikçisi Ey Köprücü-Koloncu İnşaat!

‘Matematik biliyorum’ deme!

‘Yaşanan hep O tek hadisenin’ ne olduğunu bilmez isen
mevcut şartların ‘seni hangi köprüye getirdiğini’ hesaplayamazsın!
Sonuçta ‘hadiseleri hesaplayamamışsın’ demektir

Hafıza zekası yerine koyduğun, aritmetik kullanma olarak gördüğün şu şey
yani matematik hakkında bi b.k bilmiyorsundur! Profu olsan ne?
Eskinin tüm matematikçileri felsefe bilirdi, kadronun omurgası filozoftu
Niçindi acaba? Hesap ettik mi?

Düşmanın senden iyi biliyor bu hayat bağıntılarının birbirine oranını…
Sadece kendini aklayıcı bağıntıları öne çıkaran bir mimari kurmak istiyor
insanlık sahasına şu yıkıcı…

Sen uyu! ‘Aritmetiği kendine oyuncak yapmış hesap makinesi kafalı prof!’
Matematik,
hadiselerin ve hayat bağıntılarının birbirine oranını ‘rakamsal’ izah ediştir

/Okyanusta Şadırvan. 2013

_______________________________________________________

(*) 19. yüzyıl felsefecileri hariç gelmiş geçmiş tüm filozoflar arkadaşımdır,
bir yere kadar yoldaşlarımdır
19-20 yy. fejsefecileri, ideolojinin siparişçi kalemleridir
Böylece günümüzde felsefeciyle filozofu ayrı nitelendirdik!
Zira günümüzde felsefecilik, (gördük ki) felsefe bilgiçliğidir. Filozof Nerede?

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »
Index