TÜRK Kimdir? (Özet Yazı)

TÜRK Kimdir? (Özet Yazı)

 

 

 

 

 

Türk Bir Irkın Adı Değil Bir VASFIN Adıdır

(Önce özetin özetiyle başlayalım)

• Türk’ün mana karşılığı, arzı FETHEDİŞTİR
Hakk’a teslim olup Hakk namına ‘diğer olan şeyi’ TESLİM ALMAKTIR

• Türk bir ırkın adı değil, VASFIN adıdır. Tarihsel bir vasıftır bu
Orta Asyalarla ilgisi yok

Semeri alınmış Yüksüz Eşek gibi
kendi VASFI gayesini ‘Asya’nın ORTA’sına yaylıma bağlayan,
kafayı TAS’a bağlayan “Ne Mutlu Türk’ün” karşısında,

— “Sen türk’sen ben de kürt’üm” diyene Kürt denir

Kültürel bir saygının dışında, milletlerarası tarihte Kürt ya da IRK olmanın
başka da bir manası yok! Böylesine kimliğin hiçbir evrensel hatırı yok
İslamsız Türk Tedavülden Kalkmıştır/ Hükümsüzdür!

• Vasfı zaten Türk olan millete gerçek Türk’ü unutturup
ecdadından soğutmak plan ve maksadıyla, ZORLA:
— “Sen de benim gibi ‘Ne Mutlu türküm’ olacaksın” diyenlere de
‘Beynelmilel Kripto’ denir. Bunlar Türk olmayıp Kabil’den bu yana millettir!

• Kimlik, vasıftan kazanılıyorsa ırk (artık) söz konusu değildir
Irktan kazanılıyorsa da (zaten) ortada İslam yoktur!
İnsanın, gerçekte imanını bir kavrama süreci (nasıl ki) varsa
milletlerin de topluca evrildiği bir inanç süreci var. Süreç tamamlanınca
gerçek kimlik ‘VASIF’ olarak ortaya çıkar, ‘ırk serüveni’ ortadan kalkar

• Türk ve diğerleri!.. Türk varsa ırk yok, Kürt yok! Arap yok!
Dünyayı fethedişe kim katılmak istiyorsa “o ırk yok!”
Türk, vasfını-bilincini kaybetmişse dünyada ırk çok!
Bu ırklar, toplanıp TEK MİLLET olur da, sen MİLLETİNİ şaşırırsın. Şaşırma!

 

 

 

Şahsiyetli İnsan, Irkını VASFINA ADAR

 

Millet Şahsiyetinin oluşması (ancak) Irkın VASFA adanmasıyla mümkün!
Irkçılıktan kurtulmanın başka bir metodu yok
Kendi devletini ve bağımsızlığını

‘Tüm Dünyanın İlahlarına Rağmen illaki kurabilene’ Türk denir! İşte Vasıf

• Kürt ırkçılığı yapanlara gelince: ŞU ‘DEVLET EDİLME’ hevesiniz,
sözde devlet olmayı (çağın favori ilahlarından niyaz edip) bunu da
ASALA tertibinden hareketle kurdurulan PKK gibi taşeron tetiklerden
ummak acizliğidir, hangi vasıf? Hangi ne mutlu Kürt?
Bağımsızlık lafı altında “yıkıcılarla” işbirlikçilik yapana Kürt denemez

İyi düşün!
Milletin kutsalını, ırkçılık (ve asılsız türklük) iddialarıyla tırpanladılarsa
o halde kutsal olanı, GERÇEK TÜRK kavramı üzerinden ifade ederiz
Bu incelik ve hikmete sırtını dönen meseleyi anlamamış olur

 

 

Bu itibarla Türk kavramını, onun vasıflarına binaen ele alırız 

ki böylece ülke içinde EL’e çalışan işbirlikçilerin hem asılsız türklük iddiaları
ve ırkçılık planlı İslam aleyhtarlığı, gerçek ölçü üzerinden ifşa olmuş, hem de
kardeşlik çatısı isteyenlerde bir bilincin ortaya çıkma fırsatı doğmuş olsun

Birlik isteyenler bu testi “bu patent ve kabulle” geçebilmiş olsun
Türksüz Kürt’ü tedavüle koyanlar yıkıcılardır, köleler bu plana hizmet eder
Türksüz İslam olmaz İslamsız Türk olmaz. İslamsız Türk, yıkıcıya hizmet eder
Hiçbir ırkın gözüne girmeye taklam yok
Çünkü ben IRK değilim, (ya yıkıcı ya yapıcı) İKİ MİLLETTEN biriyim

İyi kavra!
Dünya üzerinde (yapıcı-yıkıcı) şu iki millet, kendi VASIFLARINI
tarihsel seçimin kendilerine verdikleriyle almışlardır
Mesele ‘davası (tarihsel patentle) tescillenmiş’ bu iki milleti tasnif etmek!

Ayrı listelerde liste başı olmak.. ve bu liderlik, “Türk ve Diğerleri” şeklinde
bir “patent hakkı” misali, tarihin merciinden alınmıştır

 

 

Şu İki Temel Vasıf, Başka Tasnife Mahal Bırakmaz


İki vasıftan birini, tarihte hangi millet hakkıyla ortaya koyup yürütmüş ise vasıf,
o milletin adına patentlidir. Var mı dünyada (yapıcı ve yıkıcı) bu iki vasıftan birini
gelmiş geçmiş dünya ortamına erdem olarak net koyan?

 

Davasında tescilli ve tarihsel patentli bu iki milletten başka millet yok!
Dünya milletlerinde kanıtlanmış bu AD ikidir: Türkler.. ve diğerleri!
Kim bu ifadeyi, sözün inceliğini, bu sözdeki sanatı kavradı.. meseleyi bildi
Bu meseleyi Türk’ün düşmanı bile kavradı da Arap’a, Hintli’ye Türk dedi
Bu hakikati düşmanın dahi biliyor

Bir yandan bu tespite ulaşan düşmanın,
sana bir yandan ‘ne mutlu Türk’üm’ dedirterek ‘gerçek birliğin’ içini oyuyor

Batı’nın bizzat kendi, Kürt’e Arap’a, Hintli’ye: ‘Türk müsün’ diye sorduğunda
evet Türk’üm diyen Kürt (gün geldi) ‘ne mutlu türküm’ lafıyla karşılaştığında
ben Türk değilim, Kürt’üm dedi. Oysa Türk’tü. Vasfı-milleti Türk, ırkı Kürt’tü!
Hiçbir şerefli insan (Irkını vasfından ÖNDE TUTANIN ideolojisine) ram olmaz
Böyle bir millet kriterini kabul etmez, buna boyun eğmez de

Konuları böyle karışıklığa ittiler, ucuz sloganlarla bu milleti parçalayabildiler
Yıkıcı, kendi politikasını ancak böyle yürütebilir.. seni ancak böyle çözebilir

Türk’üm diyen Kürt ecdat,
mutlulukta ‘ırklı ahkamı’ senin ağzından duyduğunda ben Türk değilim dedi!
Çanakkale’de kim olduysa, Türk odur
Ne amaçla oradadırlarsa Türk’te vasıf odur

• Bütün bu amaçlanış ve tarihi görevi gerçekleştirmek ışığında
Eğer ki ‘DERBİ NEDİR’ den haberimiz varsa Alemde iki millet var:
Türkler ve diğerleri… Alemde iki millet var:
Türkler ve ‘ne mutlu türküm’ diyenler. Dikkatle anla!
Bu Millette Ad, Kendini ve tüm dünyayı İslam’a hizmet ettirenin adıdır

 

/Okyanusta Şadırvan. 2011

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
 
TÜRK Kimdir? (6)
Niçin ÜMMET Değil de MİLLET Tanımı?

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Comments are closed.

Translate »
Index