ABD, Siyonizmin Güttüğü İsrail’in Müstemlekesidir

ABD, Siyonizmin Güttüğü İsrail’in Müstemlekesidir

 

 

 

 

Hareketi Sağlam Okuyacaz!
ABD, Siyonizmin Bariz Şekilde Güttüğü İsrail’in Müstemlekesidir


Bakın; bir ülkeye, devlete ‘bir gizli devlet’ çökse o halk’a da çökmüş demektir

Bir devletin tüm erk yapılarına yani idare ve karar mercilerine bir İRADE el koysa
dilediği gibi yönetse bu yönetmeyi kendi çıkarına göre yürüttüğü için
bu yönetilen, yönetenin sömürgesidir /müstemlekesidir. Çok net olarak budur

Şadırvan zihin işgali yazılarında, hukuk yazılarının bir bölümünde
‘müstemleke zihin, müstemleke akıl’ deyimlerini kullanmıştır
Burada konumuz da aynı böyledir. Müstemleke devletin ‘yönetimine’ el konulur
Halkına dipçikle girişileceği şartını mı getiriyorsun ki sömürgeciliği görmüyorsun?

Bunu böyle bilmeyene bilim adamı denir mi? Siyasetçi denir mi? Aydın denir mi?
‘Abd, İsrail’e desteğini kesmelidir artık’ diyene Prof. denir mi? Gazeteci denir mi?
Bunlar nasıl gazeteci, nasıl prof? Nasıl siyasetçi?
Bu uzmanlar! İsrail’in amacı ile Abd’nin amacını nasıl da ayrıymış gibi anlatıyorlar?
Bunlar uluslararası ilişkiler/siyaset bilimleri okumuş, nasıl okumuş da ne çıkarıyor?
ABD, Siyonizmin Bariz Şekilde Güttüğü İsrail’in Müstemlekesidir! Net

 

Amerika’da Milli bir hareket var oldu 1950’lerden bu yana… İşte Amerika O!

Bir de tüm Amerika’nın organlarını tek-tek yöneten, hala da yöneten İsyanizim!

Gazeteleri ayrıdır, tv.leri ayrıdır. CIA’de ayrıdırlar, Pentagon’da ayrıdırlar fakat
Kennedy’nin katliyle bu milli hareket, iktidardan indirildi. İşgal daha hakim oldu
Abd, İsrail’in itidir. Abd başkanıyla olduklarındaki hiyerarşik poz, bir ROLDÜR!
Gövdesel roldür. Bakışlarına bakın, sahibin kim olduğunu fark edersiniz. Kaldı ki
bu kişiler de kuklalardan birer kukladır. Hiçbir yeri devlet başkanları yönetmiyor!
İsyanizmin sözde hahamları hatta onlar da kukladır. Tepenin gözü Masyonizimdir
Sinagogların tepesindeki din adamlarını köle gibi yönetir. Sen Hahamdır zannet!
İşlerine gelirse Sinagogları bile bombalarlar. Tüm siyasal dinler, emirleri altındadır

Emperyalist yani sömürüyü uygulayan yapı kimdir? ABD midir? Hayır! İsyanizimdir
Amerikan halkının kendisi sömürülüyor! Kullanılıyor. Halkın burada suçu var mı?
YOK! Burada suçu yok. Peki halk, bu ABD yönetimini devirmek istiyor mu? Evet
Kim istiyor? Amerikan halkı! Peki, bunu isteyen halk örgütlü mü? Örgütlü. Kim bu?
Şadırvan’ın yıllardan beri dile getirdiği bu örgüt, Amerika Milli Hareketi olan
Kennedy katlinin sonrasında gize çekilmiş fakat yayın organlarıyla hareket eden
Amerika’nın Kızılderililerden sonraki milli hareketidir. Yerlidir, İsyanizme karşıdır
Bunlar İsyanizmi görür mü, görür. Bu yapının gördüğü istilayı başka kim görür?
İşte bütün mesele bu! Dünya siyasetinin devlet adamları, D. başkanları görür mü?
GÖRMEZ. Gazeteciler, üniversite Prof. zımbırtıları bu bağlamı görür mü görmez!
Şurası çok önemli:
Bunlar, bu istilanın kendi ülkesinde olduğunu söyler, dış devletlerdekini görmez!
Dış devletlerin tümündeki bu istilayı o devletin kendi milli idaresi zanneder!
Bunlara yıllardır zımbırtı dememizin sebebi budur. İnatçı kör = ZIMBIRTI

 

Peki bunlar bu istilayı hiç mi görmez? Görür. Fakat sadece şurasını görür


Kendi memleketinin pek de bağımsız olmadığını eh gördüğü kadar görür
Görür de gene okuyamaz. Niye mi okuyamaz? Çünkü kendisi iktidar olduğunda
bu sömürüyü kaldıracağına inanan ‘bir bıngıldak zeka taşıdığı için okuyamaz
Bilmez ki kendi zihni müstemlekedir(biiir) hatta bizzat kendisi emperyalisttir(ikiii)
Kişi eleştirdiği şeyin (gizde) kendisidir(üüüç) Bu yapısının farkında değildir(döört)
Kendini tanımıyor. Tanımadığından Şeytan’ı tanımıyor, kendinden beri görüyor!!!
Tıpkı kendisini halkedeni gene kendinden beri sandığı gibi! Böylece şu oluyor ki
bu akıl, İsyanizimle mücadeleye girdiğinde yaslanacağı GÜCÜN adresini bulamaz
Sanır ki erk olduğunda toplumu değiştirecek, dünyayı değiştirecek hatta kim bilir
toplumun-dünyanın dinini değiştirecek (way anam way) Asıl komiğini deyim mi?
Bunları ‘TOPLA TÜFEKLE, ATOM BOMBASI TEHDİTİYLE’ yapacak! (Bilmiyor ki
topla-tüfekle-atomla insanların dini değişir olsaydı bunu Siyonist Şeytan yapardı!

Bu okumayı yapamayan sözde muhalif, sözde anti-emperyalist lafta milli liderler,
hatta dünya yönetimi kendilerine bırakılsa aynı İsyanist nevi bu nemrut adayları,
2’nci, 3’üncü Dünya ülkelerinde -İsyanizimden kurtarıcı sözde liderlerin kendileri,
bunların siyasi eşrafı da aynı acizlikte olduğu için kendi maiyetini emirle güdemez
Bir devrim, EĞİTİMLE gerçekleşir; önce kendileri birer birer eğitilmiş fertlerin,
topluluk olarak bir bütün oluşturmasıyla gerçekleşir. “Kendinizde olanı değiştirin,
değiştirmedikçe müstahakınızla yönetilirsiniz*” demek, işte bu demek. İnanan???
İ. Hatip zımbırtısı eğitimlerle, kör ilahiyatçılık üniversite teşkilatlarıyla olmaz bu iş
Başka toplumlar için başka örnekler versek de hal aynı hal, körlük aynı körlüktür

İşte siyasetçi, yukarıda izah edilen ‘hal durumunun acizliğinden dolayı’ uykudadır
Kendini bi şey zanneder. Dünya /toplumlar onu bekliyordur; aslında KÖLEDİR!
“Alemde hiçbir devrim, siyasetin omuzları üzerinden gerçekleşmemiştir*”
Bunu yıllarca söylemedik mi? Sağ olsun dostlarım yazılarımdaki değişmez gerçeği
insanlığın önüne çıkarıyor, yaygınlaştırıyor da toplum devrimi hak ediyor hani!
Yazılıp söylenecek inanın çok şey var ama vaktinizi almayım. Bu sonuçla bilelim ki

 

 

ABD, SİYONİZMİN BARİZ ŞEKİLDE GÜTTÜĞÜ İSRAİL’İN MÜSTEMLEKESİDİR!

İsrail ile ABD Aynı Devlettir. Bunları ve de Hepsini Tek Bir MASYONİST Kral Yönetir


Şu Basit Şeyi Bana Yazdırıyor Şartlar:

İsrail Abd’nin değil, Abd İsrail’in emrindedir. İsrail ile ABD aynıdır, aynı devlettir
Abd, İsrail’in aleme bir egemenlik planı yokmuş gibi bilinmesini sağlayan aygıtıdır
İsrail’in dünyaya egomanya kuran gövdesidir. İsrail’i dıştan-içten yöneten el,
ABD’yi de yöneten eldir… Çin’i de, Rusya’yı da yöneten eldir
Bunu böyle bilmeyene bilim adamı denir mi? Siyasetçi denir mi? Aydın denir mi?
‘Abd, İsrail’e desteğini kesmelidir artık’ diyene Prof. denir mi? Gazeteci denir mi?
Tüm Avrupa devletlerinin devlet adamları, bu hünkarın modern sadrazamlarıdır
Bunu da böyle dememiş miydik? Bunlar nasıl gazeteci, nasıl prof? Nasıl siyasetçi?
Bu uzmanlar! İsrail’in amacı ile Abd’nin amacını nasıl da ayrıymış gibi anlatıyorlar?
Bunlar uluslararası ilişkiler/siyaset bilimleri okumuş, nasıl okumuş da ne çıkarıyor?

İsrail’i yöneten YIKICI ile ABD’yi yöneten YIKICI, İsyanizmin aynı kadrosudur
Biri farklı İsyanizim mi? Fakat halklar farklıdır, uyanabilirler, bu yöneticiler ASLA!

Demokrasinin beşiği diye adını zikirle andığınız İngiliz Krallığını görüyor musun?
Bu yıkıcı krallık, hangi demokrasinin emrettiği insan haklarını uyguluyor? Kime?
Sünepe Başbakanları köle Hintliyi görüyor musun? Krallıkları aleni açığa çıkıyor

Defalarca söylendiği halde kafanı niçin bu sinsiden/yalandan kurtarmadın?
Bununla ilgili -ilki 17 yazıdan oluşan 2 makalemiz var, niye yaygınlaştırmadın?
Siyonizmin güttüğü ABD’nin bunu ‘evanjelik perdeyle’ örttüğüne mi aldanıyorsun!
Evanjelikler bir halt edemez, Hristiyanlar bir halt edemez, Vatikan tek-göz’dür!
“Kuvvetler ayrımını -başkanlığı- en güzel uygulayan Amerika’dır” diyen Zurna
Senin doğrunu her yazımda yıkmadım mı? Çare diye afiş ettiğin ayetçilik yerine
(çözüm diye ilan ettiklerinin ötesinde) DERİN SULARDAKİ İNCİYİ göstermedim mi?
Dünya nasıl yönetiliyor, yönetmek için kendini yönetmenin temelini demedim mi?
Bu temellere koşmadan, ilkelerini yürütmeden bu gidişat yürümez demedim mi?

Bu basit bilgiyi nasıl da yazdırıyor şartlar? Daha ‘buna kör’ alıklarla uğraşıyoruz
PROFESÖR DEMEK, Masonizmin Meşrik-i Azam hiyerarşisinde yer alan demektir
Tanımın gizde çıkış aldığı yer, burasıdır. Evet, Prof. ol… Ol ama hayatı kendin gör!
Pencereni hep yanında taşı. Zihni işgal hatta beyni iğdiş edilmiş nesne misin sen?


Abd bakanı demedi mi “seninle Yahudi kimliğimle konuşuyorum”


Amma sen kendinle de karşıyla da bu Batı’nın LAİK KİMLİĞİYLE konuşuyordun?
“Her Devlet Din Devletidir, Sadece Şeriatlerimiz Farklı” demedik mi size?
Devlet görevine ‘din kimliği sokulmaz’ diyen Batı’nın “müstemleke-tip” zurnaları,
“Kuvvetler ayrımını -başkanlığı- en güzel uygulayan Amerika’dır” diyen okurlarım!
Siz nasıl okurlarım olabildiniz? Gör, ORTADOĞU’da kan kusturan çağdaşını
Kuvvetler, DİN olunca nasıl da hemen ayrılıyor dünya!

 

Şadırvan Sermayenin Yönetimi derken Siyonizm’den bahsediyor, hem de açıkça

Ödününde Kapitalist alışkanlıklar bulunan her burjuva heveslisi Siyonizme köledir

Alemi RUHLAR YÖNETİR. Dünya, bu alemin dışında bir yasa mı?
Ruhumuzdan habersiz yaşadığımız müddetçe etrafımızda bu sayılar da çoğalarak
insanlık dediğimiz yığınlar bu zulümden kurtulamayacaktır
Siyonizme hizmet ediyoruz, dillerde AllahuEkber. Gövdeyi kullanan HANGİ RUH?

Bunu, önüne çıkmış öylesine bir yazı gözüyle okudun de mi?
Doğada hareket/işleyiş bu ama! Yapmak isteyip de yapamadığının arasındaki fark
ne kadar keskinlikte bir ayrımdaysa işte o kadar RUHUNDAN UZAKSIN
Gövdelerin ele geçirildiği hiç mi bir film izlemedin? Filmi bilimsel oluyor da
gerçeğini göstererek anlatan bu müellif mi bilim-dışı yazıyor? İspatım sensin

Alemde İki Millet Var. Türkler Ve Diğerleri* Söz doğru da sorun şu: Türk Kim?
(Soyut olarak tasnif et. ‘Milliyetçilik sloganı şeklinde yazılmıştır’ diye düşünme!)

/Okyanusta Şadırvan. 2023

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
 
 
BİLİM Denen Neymiş? (Bilimde Rolü Kime Veririz?)
LAİKLİK: İsyanist BİLİM’in Kendiyle Yüzleşmeyen Martavalı
BİR KİMSEYLE LAİKLİĞİ TARTIŞABİLMEMİZ İÇİN…


GAZZE /Bu Savaşı Laikler Durduracak!
Siyonizim Diyoruz Fakat Ne olduğunu Bilmiyoruz
ABD, Siyonizmin Güttüğü İsrail’in Müstemlekesidir
Muhammed, Dünyanın En Temel İhtiyacı İçin Savaştı: DİN!
İSLAM iş BİRLİĞİ Teşkilatı PİŞKİNLERİNE!
SİYONİZİM, BİR AYSBERG
Ey Dünya! Siyonist Krallığı Yenemezsin, Yenemezsin!!!
Zihin İstilalı Aydın(!) Göremiyor Dünyayı Siyonist Krallığın Yönettiğini?
Siyonist Krallığı Görmüyor. Hala ‘Demokrasi-Laiklik’ Diyor!
Kamal Paşa JOKER
Yayın Dünyasında Amaç Ettiğim NEYDİ? ŞARTLANMALAR!
Ortaya Çözüm Koymayan Hiçbir Yazıyı Yazmadım
Efendi Krallarından Korkup ona-buna Racon Kesen Zübük Demokratlar ACİZ
FİLİSTİN’E SALDIRAN VE ZULMEDEN Kimdir?
İslam Alemi, Bir KELİME… Ümmet, Bir LAF
HAMAS, Elde Edeceği Sonucu Elde Etmiş’miş, Peh!
Altta Kalanın Canı Çıksın
Devlet Görevine ‘Din Kimliği Sokulmaz’ Diyen Batı’nın ‘Turnusol Zurnaları!’
Hitler Mücadelesinin Örtülen Yönü
Sabetay Sevi Hakkında Hiç Bilinmeyen
Aynı Acıyı Paylaşıyor Olsaydık Aynı Çözümü Paylaşırdık

Bazılarına Elveda Demeden Önce
 
AKIL Nedir?
        MANTIK Nasıl Çalışır Ve Zihin Kendisini Niçin Göstermez?
        ZİHİN İŞGALİNE ‘DUR!’ De
              
ZİHİN İşgalinden KURTULMAK
              ZİHNİYET mi? ŞAHSİYET mi? İşte ‘açık ara’ Ayrıntılar
        BİLİNÇALTI Nedir?
        Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (1)
              Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (2)
              Düşünce Başka Şey, DÜŞÜNMEK Başka Şey… (3)
              1- Düşüncenin Pankartları
              2- Düşünceler Zihin Alanımıza Düşerler. ‘Düşünmemiz’ Bunları Karşılar
              3- Düşünce bir yerlere zaten disiplinsizce gidiyor. Görevi istekler taşımak!
       FİKİR Nedir? Fikirle İdeoloji Arasındaki Fark! 
              FİKİR Nedir? (2)
       RUH Nedir? Niçin Ruhundan Haberin YOK?
       KAFAM KARIŞIYOR!
       KÖTÜLÜĞÜ “PAYLAŞMA!”
       Aradığın Şey Kesinlikle Gösterilmiştir
       ANLAMAMAK Diye Bir Şey Niçin Yok? Şunun İçin Yok:
              Demek ŞAİR, Demek FELSEFİK! Peki, Kim Bu?
              Anlayıp da işine gelmez ‘Ayar Verici Tiplere’ toplu cevaplar
 
MUTLULUK
NEDİR SANAT? Nedir Bilim? 
AMAÇ
 
BİLGİ Nedir? Bilginin Haberi, BİLGİ değildir. Havadistir
       Bilgi, KABUL’ün Sonucu… Kabul Ettiysek Uygularız
       DUR Bi Dakka! Neye BİLGİ Diyorsun?
       
BİLGİ ve EĞİTİM ÜZERİNE Kısa Kısa
BİLİM Denen Neymiş? (Bilimde Rolü Kime Veririz?)
    TEKNOLOJİYE Secde Etmiyor Muyuz?
    Hangi TIP, Hangi BİLİM?
    BİLİM Kendini Aklıyor!?
    Yapay ZEKA Diye Bir Şey YOKTUR
    Gelişmiş Toplumu Neyiyle Ölçersiniz?
BİLİM Denen Neymiş? Bakalım (2)
 
KAVRAMLANDIRMA Nedir Peki? (Anlamakta HIZ, Kavramlandırmadır)
      
Kavramları KENDİSİNE ait olmayan kimse, DÜŞÜNCEYE mağlup olur
 
Demokrasi ve Cumhuriyet Martavalı (Giriş)
    
Siyon Liderlerinin Protokolleri’ Kitabında KENDİLERİ ŞUNU DİYOR
    
Tüm Zamanlarda Krallar, Kralların da Mutlaka Danışma Meclisleri Vardı
    
Egemenliğin Halkta Olduğunu Kim İddia Edebilir? Devlet Şahsa Münhasırdır
    
ŞİMDİ SÖYLE BAKALIM, KİM ÇAĞDAŞ? Kim Bilinçli?
    
Cahilin Kafasında ‘Baş’ Yok, Başkanlık Hakkında Konuşur!
     
DEMOKRASİ BİR MAVAL
Diktatörlük Başka Şey.. Krallık Başka Şey…
     DEMOKRASİ, Hayatın Doğasında Yoktur. GÖSTERİLEMEZ!

     DEMOKRASİ MAVALI – İnisiyatifler
     DEMOKRASİ MAVALI – Erdemli Sözü Olan Varsa Söylesin!
 
LAİKLİK: İsyanist BİLİM’in Kendiyle Yüzleşmeyen Martavalı
     LAİKLİK (2) Hangi TIP, Hangi BİLİM?
    
LAİKLİK (3) Dinle Bilim Ayrı Şeyler Midir?
     LAİKLİK (4) Biliminizin BİLİM Olduğunu İspatlayın!
 
SPARTAKÜS Ben Olurum! “La İlahe İllallah”
      
Bir Arif Niçin Külyutmaz?
      
Hakimiyet Kayıtsız Şartsız İnsandadır
      
KADER Nedir? Doğru Anlaşılmalı
      
Her Kişiye Özel Din /Adalette Sanat Budur
      
EN EL HAKK Nedir?
      
‘HİÇLİK’ Olur mu? Ne Hiçliği?
      
MEZHEP Nedir? Mezhep ve Anlayış İlişkisi
      
METOT NEDİR? Niçin Her Devir İçin Değişir? (ÖZET YAZI)
      
Farz Olan HACI OLMAKTIR
      NECE? Bir İnsanı Tanımak İsterseniz Gündelik Dilden Konuşmasını Ölçü Alın
 

ŞİRK Nedir? İyi Anlayalım!;
       İNSİCAM (2) Senin Sana İrşatın, Sana Hidayet Olur! (Özet Yazı)
       ASIL HURAFE Nedir? 
       PAPİRÜS Nedir? VAHİ Nedir?
              PAPİRÜS 2 – Ahir Zaman
              Bu Çağ Çoktan Kapandı. Hiçbir Karanlık Çağ Bu Kadar Uzun Koşmadı
             HUYLAR ve İKNA (1)
             PAPİRÜSTEN kastımızı anlamayanın İNANCI BATILDIR
       Mevcut İnancının MÜNKİRİ Olmadan Hakk’ın Dinine Giremezsin!
       İMANDA YETERLİLİK
 
HUKUKTA Kuvvetler Ayrımı PARTAVALI/ Giriş
       Şu ‘KUVVETLER AYRIMI’ Bir Teknik İSYAN Bir TEK KUDRET Sevdim. Gerisi YALAN
       Vicdanın Kapısını Çal, Kapıyı KISAS Adında Bir Adalet Açar
       ANAYASA TOPLUMSAL SÖZLEŞMEDİR
       TÜRKİYE Bir HUKUK DEVLETİ Midir?
       İSYANİST DARBE ‘Kendi Hukukunu’ NASIL Meşrulaştırmaktadır?
       AKLA VURDUĞUMUZ YAMALAR!
       ASIRLIK GEVİŞİMİZ-GEVŞENİMİZ, ‘HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ!..’
       ‘Bağımsız Anayasa’ İstemelisin Öncelikle Amigo!
       Kuvvetler Ayrımı makalemizde -Son Yazı
       Aciz Olan EŞİTLİK İster. ADALET İsteyen ÜSTÜNLÜĞÜNÜ Kanıtlar
             2- EŞİTLİK Yoktur, DENGE VARDIR. En Büyük Adaletsizlik, Eşitlik İstemek
             3- MESELE ÜSTÜN OLMAK!
             4- Eşitlik, Kabiliyetlerini Kullanma Hakkın
       DRAKULA YAKALILAR VE HALİFE KOSTÜMLÜ DİYANET SARMALI
       EMPERYALİZMİN Gerçek Tanımı Aşağıda Açıklanır
 
Siyasal İslam Nedir? (Siyasal islam zımbırtısı Nedir?)
       
Millî Piyango! Fikir ve İnanç Bu Siyasetin Neresinde?
       
Antropomorfizm-İstanbul Kanalı-Fetöcülük-DinAyet
       
MEZHEP Nedir? Mezhep ve Anlayış İlişkisi
       
‘Sistem Değişmedikçe İnsanlar Düzelmez Diyenlerin Acaba Dini Ne?
 

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Index

Comments are closed.

Translate »

Index

Index