DEVRİM Mi İstiyorsun? Şöyle De:

DEVRİM Mi İstiyorsun? Şöyle De:

 

‘KÜKREMİŞ SEL GİBİYİM, BENDİMİ ÇİĞNER AŞARIM
HANGİ BURJUVA -HEVESLERİMDE AHKAM KESECEKMİŞ ŞAŞARIM’

 

 

Burjuvazi Mi, Münevver Mi? Devrimcinin Gizde İdolü Hangisi?

Takıntılı kişiliklerin çoğunluğu ‘devrimciyim’ diyor! Sebebi NE?

Teknoloji zokasına aldanana KÖYLÜ,
Doğallık zokasına aldanana KENTLİ denir

Önce şu ifade:
Burjuvazi kültüründen beslenmemiş hiçbir millet ve halk hareketinin,
çağın devrimini gerçekleştirmesi imkansızdır
İştah yok doğruya yönelik. Ki düşünmeyle incelsin idrak sofrasında…
Bilgi obezitesiyiz. Şişkoluğumuz nereden geliyordu sanıyorsunuz! Undan mı?

Sonra şu ifade:
Kişi kendi burjuva heveslerini oturup ikna etmeden Müslüman olamaz
Sosyalist /komünist bile olamaz! Olamadı zaten. Daha da olamaz
Bi cemaat olmak daha kolay(!) Ekmek istemez-peynir istemez
‘Partçı kafa müslüman kostümü’ ezik burjuvadır. Bu farklı ifadeleri açalım:


Halk içinde düşünce tartısı açık, kavrayışı uygun ailelerin öncü-tiplerine

münevver topluluk diyoruz. Burjuvazi tip insan, bu mümtazlığı karşılamıyor
Münevverlerimiz burjuvazileştikçe toplumlar her yerde çöküyor
Burjuvazi kavramı, ‘münevver içeriği’ kapsayıp kavramadığı için
kendisine imrenilmesi açıktan değil, gizliden oluyor
Ruhsatsız/ meşru olmayan bir imrenme kulvarından imrenicelerini örgütlüyor
Yığınlar burjuvazi hayranlığı içindeyken bu hayranlığı açıktan söyleyemezken
ama ‘münevvere’ açıktan gıpta etmemizin doğallığı, meşruiyetini ispat eder

Burjuvazi kültürünün yerine Münevverler topluluğu tabirini kullanırken
ne var ki ‘SOL’ adlı cenahın ideologları, bu burjuvaziye, onun yaşam şekline
gizli hayranlık içinde olup halkı da kendilerini de kesin olarak aldatmaktadır
Diğer yandan İslam sempatizanları ve bunların sürekli beslendikleri
yazar-çizer takımı, münevver ruhtan kopuk yaşantı ve düşünme şekli içinde
çağın kök tespitlerinden habersiz olmakla kalmayıp dahası
batı burjuvazisine aleni hayranlık içinde ‘dilde şeriat’ terennüm etmekteler

Her memlekette münevver gruplar vardı
İnsanlar bu ailelerle yakınlık kurar; nasıl konuşulur, nasıl evlenilir,
hediye-bağış nasıl sunulur, görgü nedir, para nereye nasıl harcanır
kısacası saymakla bitmez türlü ilişkiler ışığında
bu öncü ailelerden ‘bir takiple’ edinilirdi

 

Münevver aileler gitti, bunların yerine ‘burjuvazi güdükleri’ geldi oturdu


Bu aileler uzun yıllar önce bulundukları yerden çekip gittiler, terk ettirildiler!
Tattıkları kültürel yenilgiyi çevrelerine göstermeden başkentlere göçtüler
Başkentlerde de finans olarak eridiler. Münevver aileler asimile oldular
Zira burjuvazi, devrim gerçekleştiriyordu. Devrim halk adına yapılmamıştı
Dünyanın her yerindeki münevverlere karşı yapılmaya başlanmıştı
Batı’nın da münevverleri burjuvaziden bu darbeyi yediler…
Halk asla devrim yapamaz! Bu yüzden hiçbir devrim halka karşı da yapılmadı
Adı Onyediseksendokuz ilk Fransa darbesiyle bu münevverler bir-bir yok oldu
Adı halk olan bir senaryo, Siyonist Krallığı ilan etti
Başka yerlerde de öncü adresler bu şekil uygulamalarla yerle yeksan oldu

Günümüzde her ilin işlek caddesinde,
piyangodan dün çıkmış cahil tüccar takımının gösteriş budalalığı teşhirde!
Önceki münevverlerin gerçekleştirdiği öncülüğü elde etmeye çabalıyor
Nafile… “Çağımız dünya jandarmalarının” Osmanlı öncülüğü ve kudretini
yürütmeye çabaladıkça gün geçtikçe daha da battıkları gibi

Bulunduğunuz illerin bu tür caddelerini iyi tetkik edin göreceksiniz ki
sistemden yararlanıp çekilen kredilerle açılan iş yerlerinin ömrü bir yıl
Bu ömrü uzatabilenlerinse
köylerindeki diğer üretim bağlantılarıyla desteklendikleri muhakkak
Ya da kentsel vur-kaç taktiği borsa bağlantılı DİĞER ticaret…

Bu işlek caddelerde lastik çeken jiplerin-jopların el değişimi, say ki haftalık…
Aydan aya el değişen bir piyango kültürü… Gör ki bir ay sonra yerinde yok!

İnsanlık devrimini gerçekleştirecek bilinçlerin, tüm bunlara rağmen
(hadi münevver toplum örneğinden yararlanamadı)
ama mutlaka burjuvazi kültürünü edinip tamamlaması gerekiyor
Yapıcı insan adayı, durumu kavrar. Burjuvazi kültürünü derhal tamamlar
Bu sonuçla da bu burjuvazi kültürünü yaşantısında ve
zihnin cazibe alanında imrenme mevkiine oturtmaz
Basiretiyle öz güvenini büyütür. ‘Burjuvazi alışkanlıklarını’ yerle yeksan eder
Burjuvaziye ve onun bağnaz kültürüne meydan okur, ona parmak ısırtır
Fikirde, edebiyatta, sanatta, bilimde, felsefede, ahlak ve kararlılıkta,
paylaşım ve şuurda, nezakette ve yeri geldiğinde çetinlikte
(velhasılı) üstünlüğünü her cephede her zaman ortaya koyar ve kanıtlar
Müslüman, aslâ güven ve tavır kompleksi yaşamaz

 

Büyük devrim bireysel devrimdir. Nitelikler çoğalınca elbette kitlesel devrim


Bugün, “müzik haramdır” diyerek devrim yapmaya kalkışan,
futbol haramdır’la fetvalanmış zıbın beyinli, soket zihinli,
sırat yollarında kar tipi lastik uleması var! Bu tip kişilerin zihin kalıpları,
burjuvazi ve onun yıkıcı kültürüne o kadar açıktır ki maalesef
tümü şekilciliğe kaymış, bu kaydırak değerleri de ölçü edinmişlerdir!
“Müzik ve Futbol, sömürüç sistemde insanlığı narkozlayan meşgaleler
şeklinde kullanılıyor” deyiverebilmek başka şey; yok, bizden değildir,
haramdır” demek bilgiçliği başka şey. Ortada din yok, müftüsü çok
Ne tuhaftır ki müzik kullanılmaksızın (güya) eserlenmiş şarkılar,
yıkıcıların sistematik marşları yerine görevdedir. Din yaşanmaksızın (güya)
fetvalanmış bidatler, HURAFE ULEMASININ SALLAPATİ hükümleridir
Bugün insanlık, içinde müzik olmayan şarkıya, içinde spor olmayan futbola
esir edilmişse (bize) bunu öyle değil, şöyle söylemek düşer:
“Haydi silahlan düşmanın silahıyla!”

Oysaki bu kimseler, çıkışı olmayan burjuvaziyi (aslen gizde yaşatan)
onu ve münafıklığı ayakta tutan, dinin yegane ‘tebliğ zabıtalarıdır’
Pazarda hurmanın ve zemzem suyunun fiyatını bunlar belirler
Ve hayatta bir fikir sahibi olamamış bu kör kalabalık sayesinde emperyalizm,
her gün devrim üzerine devrim yaratmaya devam eder

En büyük devrim, kişinin kişilik bilgilerini (kulağıyla öğrenmek yerine)
kendi özünden duymasıdır. Kulaktan dolma usulle inanç dayatmak,
zulmün en büyüğüdür. Bu, sevgi ile beğenmek arasındaki fark gibidir
Sevgi, ilgi gerektirir. İlgilenmek bağlılık kazandırır, bağlılık sorumluluk yükler
Sorumluluk fedakarlığı kaçınılmaz yapar
İnsan, sevdiğini değerlendirir, takdir eder. Sevgiler değerlidir
Beğeni ise heveslerin tezahürüdür
Kendimizde ister istemez suladığımız HEVESLERİ,
karşıda buna uygulu ‘herhangi bir obje üzerinden’ seyrederiz
Bu seyrediş, bir tutkuya dönüşür. Sonu köleliktir

Oysaki gerçek SEVGİ, özden yüze doğru belirir
Çünkü yüzden başlayan bir dokunuş, hep yüzü görür
Sadece bunu istemeye alışmış bir ömür, hayat başarısına uzak kalır
Dolayısıyla SEVMEYEN KAZANAMAZ

Başarı, sevgiyle kazanılmış değerler,
özgürlükse kazandıklarımızı gereğince sevebilme meziyetimizdir
Buradan tekrar başa dönülür:
Özgürlüğünle ilgilenirsin. Bu ilgin ‘özgürlüğüne bağlılık’ kazandırır
Bu bağlılık sana sorumluluk yükler. Sorumluluk fedakarlığını tekrar hatırlatır
Son tahlil şudur: Hürriyet, fedakarlık gerektirir
Hürriyet için fedakarlık yapacağın şey, var sandığın kendinden başkası değil
Yiğitlik budur

 

 

Burjuvaziyi Yöneten, Çağa Hakim Olur

DEVRİM Mi İstiyorsun? Şöyle De:
‘KÜKREMİŞ SEL GİBİYİM, BENDİMİ ÇİĞNER AŞARIM
HANGİ BURJUVA -HEVESLERİME AHKAM KESECEKMİŞ ŞAŞARIM!’

 

Burjuvazi kültüründen beslenmemiş hiçbir millet ve halk hareketinin,
çağın devrimini gerçekleştirmesi imkansızdır


Burjuva hayranlığı, adamı ‘kafir’ eder. Ağır geldiyse ‘kör’ eder deyiveririz

Fakat burjuva kültürünü yaşayıp tamamlamayandan da hiçbir nane olmaz
Komünist hareketi gerçekleştirememelerinin sebebi,
komünistlerin burjuva kültürüne hayranlık duyup burada boğulmalarıyladır
Komünistler, heves olarak gizli burjuvanın ta kendileridir

Burjuva hevesleriyle hiçbir davanın iddiası güdülemez. Komik kaçar
Bu hevesleri gerçeğinde öldürenler GERÇEK MÜNEVVERLERDİR

Çağımız Mümini-Müminesi bunlardan çıkar
Gerisi ‘baldır baş tesettürcüsü’ ve ‘baldır bacak kamalcılarıdır’

Erkek mi? Erkek yok! Burjuvazinin erkeği olmaz!
Burjuvaziden erkek çıkmaz. Çıkan karılar da buncaaz işte!

Burjuvazi ‘amazonculuk’ kullanır! Anlamadığın ifadeleri geç. Takılma
Yani ‘kimin ne haltlar çevirme işinde’ müslümanlık çalımladığını biliriz
Yazı bunu diyor. Kendini görmedikçe yazıyı anladım desen de
Zaten de sana yazdım nasıl anlayacan ki?!

DEVRİM NEDİR, Ne Demektir? başlığında yazı devam ediyor
Konuda bir önceki yazı EMPERYALİZMİN Gerçek Tanımı
 
/Okyanusta Şadırvan. 2012

_______________________________________________________

İlgili Yazılar

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Comments are closed.

Translate »
Index