EMPERYALİZMİN Gerçek Tanımı

EMPERYALİZMİN Gerçek Tanımı

 

Emperyalizmle-Yıkıcılar (İsyanizim) arasındaki fark, bu denli bilinmemişti
Ayrıştırma yapacak olursak Emperyalistler başkadır ‘Yıkıcılar’ başka…
YIKICILAR, dünyayı ‘EMPERYALİSTLER üzerinden’ yönetir
Emperyalizim, YIKICILARIN aysbergi… 

 

 

GİZLİ EMPERYALİST Kimdir?


• Emperyalizmin ‘dünyanın planlı siyasetinde’ bir hedefi yok

Emperyalizmdeki yapılanma ‘asıl hedefi olan BAŞKALARINCA’ yönetilir

• En tepede ‘yıkıcı maksatlılarca’ sıkıştırılan emperyalist kişilikler,
kendi darlıklarını (diğer zayıfları sömürerek) aşmaya çalışır. Ama nafile!
Kendileri sömürüldükçe daralıp sıkışan;
bu kapan sistemden aldıkları yarayı, sürekli alta uyguladıkları baskı ve güçle
kendi köleliklerinin derdini gene de çözemeyenlere ’emperyalist’ diyoruz
Yani bu, sen de olabilirsin ki çok muhtemel…

Emperyalizim, dış mesainin sıkıntısını evin kapısından içeri sokmakla başlar
Kendi hane halkına hiç düşünmeden ‘bu şekilde’ kıyan her insanoğlu,
GİZLİ EMPERYALİSTTİR

 

• Ayakta Kalmanın Başka Yolunu Bulmalısın!

 

Bunun için fikrinin olması gerekir
‘Ne zulmediniz, ne zulme uğrayınız*’ tembihine inanıp yaslanmadıkça
bunu gerçekleştiremezsin
Kısaca, ‘kendilerine uygulanan sömürüyü kendi altlarına ciro edenlere’
emperyalist diyoruz

• ‘Zulmetme-zulmedilmeme’ prensibi dışında başkaca ayakta kalabilmek,
sadece altlarda cironto olmaktan sıyrılma güdüklüğüdür
Emperyalizim, zulmün cirontolaşmasıdır
ZULÜM: İnsanın, amacında durduruluşu… Zulüm, kibrin hukuku…

 

Emperyalizmi, Tepe Yıkıcı Siyonistler kurdu. Kapitalist emperyalistler değil!

 

Sözde antiemperyalistler, büyük cironto olarak sadece ABD-AB vb.yi görür
Ama bu, emperyalizmi kuranların -mücadeleyi kırmada hedef şaşırtmasıdır
Bu fake adresler, emperyalizmi kuranların hüneridir. Emperyalistlerin değil!

“K. Marks’a sipariş verilmiş toplumsal mülkiyet masalı” ve komünizim,
bu parmağın ta kendisidir! Komünizimle işleri bittikten sonra kaldırıp attılar
Artçı naralar, kaldırılmış klasörün dosya uzantılarından başka şeyi değil

 

 

Bu Tepe Yapının (Kendi Yarattığı Emperyalistlerden) FARKI Nedir?

 

Bunların parayla ilgili hevesleri olmaz!
Bu meziyetlerinden dolayı tüm dünyanın parası, bu kasaya otomatik kesilir
Emperyalizmle Siyonizim arasındaki temel farkı bilirsek
etkin ve belirleyici olanın hangisi olduğunu da biliriz
Ana planı idrak etmenin en işlek yolu, şu fark edişten geçer:

Tepe Yıkıcı Siyonizim/İsyanizim, kendisi dışındaki inanç yapılarına uzanıp
yok etmek amacıyla inançların içini boşaltıp nifak için paralar savurur
Emperyalizim ise açılan bu yolla ‘parayı sömürmek için’ nifakları kullanır
Siyonizim, para harcayarak ‘insanı, inançları dejenere eder,
Emperyalizim, dejenere olmuş insanlığın sırtından para kazanır
Emperyalistlerce sömürülen para,
tekrar siyonist kasalara “kendi faiz borçlarının silinmesi karşılığı” toplanır
Bu münasebet ve kavramlandırma, bu denli hiç açıklanmamıştı

• Emperyalist Tiplerin paraya şiddetle ihtiyaç duydukları kolayca fark edilir
Siyonistlerin ise asla paraya ihtiyaçları yoktur! Kasanın tümüne sahiptirler
Maddeye aşırı ölçüde gerek duymayan, maddi kaygı taşımayan bu yıkıcılar,
sürekli ‘madde ilişkisiyle yürüyen’ düzenekler ve ‘iktisat akımları’ yaratarak
kitlelerin amacını manipüle edip şekillendirirler. Daha da neti emperyalizim,
Siyonist yapının ‘dünyaya hükmetme planının’ küçük bir rol parçası olup
Siyonistlerce kurulmuş bir hezimet sistemdir
Böyle bir vahşet, zulmü -emperyalizmin de tepesine saçar-yönetir-sevk eder
İşte, girişte “Emperyalizm ‘aysbergdir’ demiştik! Bunun için…

 

 

Fikri Yetersizler, ‘KAN Emici Bit’/ Kenebeylerini Görürler

 

Bizim fikrimizin dikkat gerektirdiği nokta, bu yapının da tepesinde oturan
‘CAN emici’ yıkıcılardır. Bunlar can ALMAZLAR, can EMERLER!
Kan emicilik ve can alıcılık, emperyalistlerin işidir
Ama can emicilik (bu zulmün de üzerindeki) en tepe yıkıcıların işidir

Avam, günümüz işgallerini, güya artık paraları tükenmiş çetelerin
–bu savaşları, ‘maden kaynakları nedeniyle’ yürüttüklerine kadar görür

Elbette ki Zeitgeizmin (kasıtlı) dayatmaları altında,
hayatı ‘çeteler arası para savaşı’ şeklinde algılayanın gerçekle ilgisi olmaz
(Kitlelere) bunu böyleymiş gibi göstermeye çalışanların tuzağı içinde,
‘savaş inancını, inanç için savaşmak gerçeğini’ görmezden gelmek,
kişide bir bilinç sorunudur. Çünkü ‘iman’ ve buna bağlı ‘krallıklar savaşı’,
(para ve madde sorununu beklenti düzeyinde aşmış) münevverlerin kılıcıdır

Gerçek fikir,
(hiç cironto olmayan) ‘PARAYA ASLA TAPMAYAN bu en tepe yıkıcıların’
kendi sistemlerini ‘bir ahiret planlamasıyla’ yürüttüklerini görür ve uyarır

Siyon Krallarının ‘kendi yaratıp işlettikleri burjuvaziye’ ve
onun kültürüne hayranlık içinde bile olmadıklarını iyi gör!

Gör ki işbu sebeple başarılı olduklarını iyice anla!
Siyon Krallarının, bu burjuvazi sınıfını (salt) komünizmi aklamak için kullanıp
‘karşı hedef’ gösterdiklerini, (böylece) pekiştirdiği ekonomik uçurumlarla;
karşıtlarda ‘korku oluşturarak’ blöf ve tehditle
‘kendi yıkım sistemlerini’ tıkır-tıkır yürüttüklerini iyi kavra

Kavra ki tüm bu düzeneklerin, çok kolay bir sömürü için
insanlığın ‘ruh ve asil yapısına’ saldırı planı olduğunu; aslında bu kralların,
yönettikleri tüm toplumlar kadar bile paraya, altına ‘asla’ tapmadıklarını;
maddeye tapanların çakma müslümanlar, sermaye tutkunu emperyalistler,
(gizde ‘alabildiğine yüksek burjuvazi hayranlığı’ içinde yaşayan) sosyalistler,
budala demokratlarla komünistlerin olduğunu derhal idrak et!

• Ezcümle: Bu en Tepe Yıkıcılarca Madde ve Güç,
(hiçbir zaman gerçekleştiremeyecekleri ‘yer ve gökyüzü iddiaları’ uğruna)
kendi ahiret umutlarının yolunda feda edilebiliyorken; beri yanda
(güya) inananlar, İNSANCA bir hayatın gelecekteki mutlaklığına rağmen
bu maddeyi dünya zevklerine harcayıp şekle tapmak cürmü içindedirler

• Onca kitap, haber devşirenler,
‘Matrix’ filmini dikkatli bir algıyla bir kez izleseler gerçekte ipucunu görürler

• Bu nedenle, düşmanın gerçek hedefini bilmeyen, insanlığını koruyamaz
Biz bu gerçeğe ‘yıkıcıların yapıcılara’ savaşı diyoruz
Aradaki cılız sesler, yaşam gerçeğini anlayana kadar..
anladıklarında samimi olana kadar.. çok kimse bu yazıları ‘es geçecektir’

 

 

Emperyalizim bir duygudur. Hedefi yoktur! Maddeye uzanır, göz diker


Maddeye uzanmak için her şeyi kullanır. Buna din de dahil…
Siyonizim ise (ki yeryüzünde iki din var)
kendi dini ve maksadını gerçekleştirmek için para harcar

Bir ahiret boyu kadar da bekleyip sabretse bile paraya kıyar
Parayı maksatı uğruna seferber eder. Paraya asla tapmaz!
Para olarak tepesinde ezici bir güç olmaz. Olursa, adı Siyonizim olmaz!

Emperyalist duygu (sömürme duygusu) ilkin burjuva heveslerden beslenir
Sonra zulme hizmet edecek çapa ulaşınca toplumda kolektifleşir
Kolektif hareket edemezse gerçekleşemez. Emperyalizimden söz edilemez
Bu nedenle Burjuvaziyi yöneten, çağa hakim olur
Kültüre yön vermek, heves listesini belirleyenler tarafından gerçekleştirilir

Böylece burjuvazi, heves istasyonudur. Siyonizim tarafından pompalanır
Siyonizmin ‘madde-şov’ gibi hevesi yoktur. Böyle hevesler taşımaz
Bu konuda aşkındır

Yani Siyonizim yani İsyanizim yani isyan ki o da secde firarisi iblis olur ki
maddeye ram olmaz. Toprağa-eşyaya ram olmaz
Maddiyata ilgisi, maksadı gereğince dolaylı yöndendir. Çünkü iddiası başka!

Siyonizmin emperyalizmi yönetebilmesi, hedefine katkısız inanmasındandır
Böylece dünyayı allaha inananlar değil, ‘kendine inananlar’ yönetir
Yönetmekte ihale ‘kendine inananlara’ verilmiştir, dedik
. Sünnetullah budur
(‘Kendine İnanmak’ konusu, MUTLAK YÖNLENİŞ olduğundan unutturulmuştur
bknz. bunun icabına yönelik temel ayrıntılar)

 

Bu Secde Firarisinin Davası, Bir İddia Edişin Mahsulüdür

 

Bu öyle bir iddiadır ki ‘müslümanım!’ diyen siyasal islamcının iddiasından ve
kendine musallat edilen hevesi, keyifle taşıyan burjuvadan da aşkın iddiadır
İşbu iddiasının gerçekleşmesi uğruna ‘elindeki-avucundaki’ tüm imkanları
(iddiasınca ahiretini kazanması yolunda) seferber eder, tasarruf eder, kıyar!

Maddeyi kullanarak, (kendi manasınca) ‘güya müstakbel zaferini’ tesis eder
Bu yüzden burjuvaziyi, kolektif bir harekete sokarak
sömürüyü tek elden yönetir. Yönettiklerinin hiçbir hevesine heveslenmez
Hevesler listesini insanlık sahasına sürer, bozgunculuk yapar da
böylece ‘dünyalık heveslere takıntılı yaşayanları’ yönetme hakkı kazanır

Çünkü senin sana yaptığın zulüm, ona şu yolu açman olur maalesef:
Siyonizmin hedefi, ‘İnsana biat edeceksin /secde edeceksin’ emrini aldığı yere,
seni kulağından tutup huzura çıkarmaktır: ‘Secde ET dediğin BU muydu?’
Bunun için tüm parasını bu yola harcar. Sense dünyaya tap! (asla yapma dostum)
Yolu açan sensin, Bu yolu ona açma! Kendine bu yolu açma!

Heveslerini terk edemeyen yığınlar, bu sisteme köle kalarak tutunup yaşar
Buna da yaşamak denirse! ‘Partçı kafa müslüman kostümü’ ezik burjuvadır

Öyle gizli hevesler vardır ki kişi kendinde bunu görüp yüzleşmedikçe
insan olduğunu fark edemez de bilemez de. İnsan kimdir anlayamaz da!

HEVES, ‘karanlık bir gecede, kara kayada, kar karınca*’ misali…
RİYA, ‘bu heveslere yataklık sağlayan bünyemizin’ saklanması girişimleridir

 

Emperyalizim İdrak Edilmeden, Kapitalizim Tanımlanamaz

 

İsyanizmin maksadı, hedefi algılanmamışsa emperyalizim de tanımlanamaz
Bütün yıkıcı iktisat modellerinin dayandığı noktayı gerçekten görebilmek,
zulmün son tahliline ulaşmış olmak şartıyla mümkündür
Yani çıkış noktası Zulüm!

ZULMÜ de ‘insanın amacında durduruluşu’ olarak bir tahlile yasladığımızda
bütün bu bağlayıcılığın AHLAK olduğu rahatça fark edilecektir
Ahlaksa insanın hedef tutuşuyla birlikte ilkeler düzeyinde bir bir başlayıp
gittikçe kurulum kazanan davranış özelliğiyle gerçek ihtiyaçlarımızı karşılar

DEVRİM Mi İstiyorsun? Şöyle De: başlığında yazı devam ediyor
Konuda bir önceki makale DRAKULA YAKALILAR VE HALİFE KOSTÜMLÜ DİYANET 

/Okyanusta Şadırvan. 2011

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
 
HUKUKTA Kuvvetler Ayrımı PARTAVALI/ Giriş
       Şu ‘KUVVETLER AYRIMI’ Bir Teknik İSYAN Bir TEK KUDRET Sevdim. Gerisi YALAN
       Vicdanın Kapısını Çal, Kapıyı KISAS Adında Bir Adalet Açar
       ANAYASA TOPLUMSAL SÖZLEŞMEDİR
       TÜRKİYE Bir HUKUK DEVLETİ Midir?
       İSYANİST DARBE ‘Kendi Hukukunu’ NASIL Meşrulaştırmaktadır?
       AKLA VURDUĞUMUZ YAMALAR!
       ASIRLIK GEVİŞİMİZ-GEVŞENİMİZ, ‘HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ!..’
       ‘Bağımsız Anayasa’ İstemelisin Öncelikle Amigo!
       Kuvvetler Ayrımı makalemizde -Son Yazı
       Aciz Olan EŞİTLİK İster. ADALET İsteyen ÜSTÜNLÜĞÜNÜ Kanıtlar
             2- EŞİTLİK Yoktur, DENGE VARDIR. En Büyük Adaletsizlik, Eşitlik İstemek
             3- MESELE ÜSTÜN OLMAK!
             4- Eşitlik, Kabiliyetlerini Kullanma Hakkın
       DRAKULA YAKALILAR VE HALİFE KOSTÜMLÜ DİYANET SARMALI
       EMPERYALİZMİN Gerçek Tanımı Aşağıda Açıklanır
 
BİLGİ Nedir? Bilginin Haberi, BİLGİ değildir. Havadistir
       Bilgi, KABUL’ün Sonucu… Kabul Ettiysek Uygularız
       Aradığın Şey Kesinlikle Gösterilmiştir
       DUR Bi Dakka! Neye BİLGİ Diyorsun?
       BİLGİ ve EĞİTİM ÜZERİNE Kısa Kısa
       Kavramları KENDİSİNE ait olmayan kimse, DÜŞÜNCEYE mağlup olur
       KAVRAMLANDIRMA Nedir Peki? (Anlamakta HIZ, Kavramlandırmadır)
       Yemeği BİLGİYLE mi Yiyorsun? SALGIYLA mı? Salgının icrası bir eğitimle mi?
       HARF ve MANA
       İnsan ve Hayvan
       PAPİRÜS Nedir? VAHİ Nedir?
       Tazı ZEKA! Tazı MANTIK! (BilgiCİ Kişinin İç Yüzü Nedir?)
 
Sanat. NEDİR SANAT? Nedir Bilim?
BİLİM Denen Neymiş? (Bilimde Rolü Kime Veririz?)
    TEKNOLOJİYE Secde Etmiyor Muyuz?
    Hangi TIP, Hangi BİLİM?
    BİLİM Kendini Aklıyor!?
    Yapay ZEKA Diye Bir Şey YOKTUR
    Gelişmiş Toplumu Neyiyle Ölçersiniz?
BİLİM Denen Neymiş? Bakalım (2)
 
AKIL Nedir?
        MANTIK Nasıl Çalışır Ve Zihin Kendisini Niçin Göstermez?
        ZİHİN İŞGALİNE ‘DUR!’ De
              ZİHİN İşgalinden KURTULMAK
              ZİHNİYET mi? ŞAHSİYET mi? İşte ‘açık ara’ Ayrıntılar
        BİLİNÇALTI Nedir?
        Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (1)
              Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (2)
              Düşünce Başka Şey, DÜŞÜNMEK Başka Şey… (3)
              1- Düşüncenin Pankartları
              2- Düşünceler Zihin Alanımıza Düşerler. ‘Düşünmemiz’ Bunları Karşılar
              3- Düşünce bir yerlere zaten disiplinsizce gidiyor. Görevi istekler taşımak!
       FİKİR Nedir? Fikirle İdeoloji Arasındaki Fark! 
              FİKİR Nedir? (2)
       RUH Nedir? Niçin Ruhundan Haberin YOK?
       KAFAM KARIŞIYOR!
       KÖTÜLÜĞÜ “PAYLAŞMA!”
       Aradığın Şey Kesinlikle Gösterilmiştir
       ANLAMAMAK Diye Bir Şey Niçin Yok? Şunun İçin Yok:
              Demek ŞAİR, Demek FELSEFİK! Peki, Kim Bu?
              Anlayıp da işine gelmez ‘Ayar Verici Tiplere’ toplu cevaplar
Demokrasi ve Cumhuriyet Martavalı (Giriş)
     Siyon Liderlerinin Protokolleri’ Kitabında KENDİLERİ ŞUNU DİYOR
     Tüm Zamanlarda Krallar, Kralların da Mutlaka Danışma Meclisleri Vardı
     Egemenliğin Halkta Olduğunu Kim İddia Edebilir? Devlet Şahsa Münhasırdır
     ŞİMDİ SÖYLE BAKALIM, KİM ÇAĞDAŞ? Kim Bilinçli?
     Cahilin Kafasında ‘Baş’ Yok, Başkanlık Hakkında Konuşur!
     DEMOKRASİ BİR MAVAL
Diktatörlük Başka Şey.. Krallık Başka Şey…
     DEMOKRASİ, Hayatın Doğasında Yoktur. GÖSTERİLEMEZ!
     DEMOKRASİ MAVALI – İnisiyatifler
     DEMOKRASİ MAVALI – Erdemli Sözü Olan Varsa Söylesin!
ŞİRK Nedir? İyi Anlayalım!
       İNSİCAM (2) Senin Sana İrşatın, Sana Hidayet Olur! (Özet Yazı)
       ASIL HURAFE Nedir? 
       PAPİRÜS Nedir? VAHİ Nedir?
              PAPİRÜS 2 – Ahir Zaman
              Bu Çağ Çoktan Kapandı. Hiçbir Karanlık Çağ Bu Kadar Uzun Koşmadı
              HUYLAR ve İKNA (1)
              PAPİRÜSTEN kastımızı anlamayanın İNANCI BATILDIR
       Mevcut İnancının MÜNKİRİ Olmadan Hakk’ın Dinine Giremezsin!
METOT NEDİR? Niçin Her Devir İçin Değişir? (ÖZET YAZI)
       İMANDA YETERLİLİK
       SPARTAKÜS Ben Olurum! “La İlahe İllallah”
       Siyasal İslam Nedir? (Siyasal islam zımbırtısı Nedir?)
               Siyasal İslamın Şirkle Bağlantısı
Zulümde Yatan Gerçek Nedir? 1
İslam’da Gizli Deistler!
 ‘Sistem Değişmeden İnsanlar Düzelmez!’ Diyenler Kim?
UFO KAPTANI BİR TANRININ zavallı DÜNYA’lık kulları
       UFOLAR, Niçin Kendilerini TÜM DÜNYA’YA Tanıştırmazlar?!
       Ufo-Tip Mantıklara Verilen Cevaplardan Bölümler
       Kıvama Gelebilecek Tipler Ya NASA’da Ya MASA’da!
       UFO’lar NİÇİN GELİR?! Dost MUSA’nın ASA’sıyla Nasıl Bir İşimiz Var?
       Saygı Göstermek
       Zulümde Yatan Gerçek Nedir? 1

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Index

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »

Index

Index