Siyonizim Diyoruz Fakat Ne olduğunu Bilmiyoruz

Siyonizim Diyoruz Fakat Ne olduğunu Bilmiyoruz

 

 

Siyonizmi tarif edemeyenler bunların kölesidir. Hep hizmet ettiler hep edecekler

Şu ifadeleri niçin sürekli kullandığımızı ve sebebini acaba okur neye bağlıyordu?
Dünyayı allaha inanlar değil, ‘KENDİLERİNE inananlar yönetir’ 
demiştik
Dünyayı yönetmede ihale, önce bu akideyi yerine getirene verilmiştir 
demiştik
Asıl iman allaha inanmak değil O’nun sende var olduğuna inanmaktır demiştik
Bunun en mutlak yasa olduğunu iddia ediyorduk. Devamı için baknz.

 

 

Hürriyetin İçin Siyonizmi Öğrenmelisin!
Hürriyetinin bağlı olduğu mesele budur


Siyonizim, SECDE FİRARİSİNİN DİNİDİR. Masonizmin, siyasi kanadıdır
Masonizim de Siyonizmin mutfağı olarak ‘tasavvuf’ yani felsefe kanadıdır
Bunu yenemezsin! Bunu topla tüfekle atom bombalarıyla da yenemezsin
Neden yenemezsin? Çünkü Siyonizim,
insanlığın kalbinde-niyetlerinde, korku ve heveslerindeki yanlış iradenin,
toplumun bir kesiminde zahire çıkarak her çağda buradan yansıyan karşılığıdır
Böylece Siyonizmi ancak kendindeki bu laboratuarında yenebilirsin. Ancak
kendini yenmek nedir, bunu bilmeyen, kendini tanımayan için galibiyet yoktur
Dışarıda İsyanizim yok! İsyanizim denen ‘Secde Firarisi hareketi’,
bizim kendimizle savaşmak için beslediğimiz (asla dışarıdan yenemeyeceğimiz)
bir kötü yolculuğumuzun sonucudur
Dışarıdakine savaş, seni galip getiremez hedefinden koparır hatta
Çünkü İsyanizim, senden bir parçadır. Senin yapıcı ve yıkıcı yönünden bir irade…
Bunu böyle ele almak, sadece bunun eğitimini almış pek az insanın harcıdır
Biz bu insanların hem sayıca hem kuvvetçe çoğalmasına hizmet ediyoruz
Dava demek, bu demektir. Davayı yürütebilmen için şunu unutma:
‘Zalimler Allah‘ın Kılıcıdır*’
Kudüs, dünyada yaşayan insanların -vaziyetlerini temsil eden ortak toprağıdır
Gidişattaki dünya halimizin sonucunu temsil eden meydan!

Bu, kendi seçimlerinin sonucu bir kaderdi. Heveslerinden tasmalandın!
O, senin ‘içerinden-içerinden’ bir gidişatla yol aldı. Sen uyudun, tınmadın!
Secde Firarisi uyumadı! Seni güdümüne hazırladı. Şimdi bunu tıkır-tıkır işletiyor

 

Siyonizim, Bireyin Minik Deccaliyetinin Hafif Gelişmiş Zulüm Sonucudur

Zulüm, yoldan çıkışla ‘kendi besleyip büyüttüğümüz’ kendimize ektiğimiz tohum!

Adalet yerine eşitlik balonu şişiren..
‘İnsan Hakları’ yerine demokrasi empoze eden krallığa Siyonist Krallık denir
1789 Fransa’sı, bu sahneyi ilk gerçekleştirdikleri maksatlı bir tiyatrodur
Bu planlı tiyatronun Fransa’daki ‘orak-çekiçleri’ tırmıklı-kürekli köylülerdir!
İşte üstünlüklerini! gerçekleştirdiler. Şimdi sen hangi işgal zihninle eşitsin?

Siyonizim:Onyediseksendokuz tarikatınca 1789 Fransa Darbesini yapanların,
(artık ülkelere zorla kurdurdukları cumhuriyetleri,)
demokrasi ve kuvvetler ayrımı gibi martavallarla sinsice yönetmek için
kendilerine kurdukları üstü örtülü krallık. Yani adına demokrasi dediğimiz şu şey!

 

 

Siyonizim, Secde Firarisinin dinidir. BAŞLANGICI 1870’LER Değil, KABİL’ledir!


Siyonizim budur. Tüm ideolojiler toplamının dinidir
Siyonizim, toplumları Yahudiliğe değil Hristiyanlığa özendirir

Bunun için de Hristiyanlığı, Vatikan dahil Papalarıyla güder
Malzemesini bazı Yahudilerin içinden seçer
Yahudi Hahamlarının çoğunu MaSyonist tepeden yönetir (masonizim+siyonizim)
Adına rastgeldiğinde kızsan da gene kendini sana Batı Vitrini üzerinden alkışlatır!
Batı’nın maslahatlarına-kuramlarına-kültürüne imrenmek aslen Siyonizme alkıştır
Devlet Görevine ‘Din Kimliği Sokulmaz’ Diyen Batı’nın ‘Turnusol Zurnaları!’
Siyonizim, sana kendini Batı Vitrini üzerinden alkışlatırken ASİT’Lİ zurnasın!
Asıl yüzlerini gösterdiklerinde dünyayı din üzere yönettiğine kör, BAZ’LI zurnasın!
Şu Turnusolün Vokalleri öter Zurna deyu deyu! Amma gerçeğin şarkısı böyle değil

Siyonizim başta olduğu müddetçe Yahudilik dahi yeryüzüne hakim olamaz
Siyonizim, Yahudiliği aparat olarak kullanır. İkisi arasındaki farkı göremeyen
Müslümanın müşriği, ‘Yahudilik yeryüzüne hakim olacak’ diye boşuna hoplar!

Siyonizim, insandan daha üstün bir varlığın* yaratılmış olduğuna inanmak ve
bunu kabul ettirmektir

Bunu yenemeyeceğini, topla tüfekle atom bombalarıyla da yenemeyeceğini
Kuran’ın Yazılı Papirüsü de diyor da anlayan kim? Size şu çok söylendi:
Kuran İnsandır! Sen, Papirüsünü okuduğun için tabidir ki gerçeği anlamayacaktın
Papirüs alfabeleri okumak, bu okumayı tebliğ etmekle İsyanizimle savaşamazdın!
Çünkü sen çok biliyordun! Şadırvan yazılarını tınmıyordun
Beşiktaş maçını Yazılı Kuran Papirüsten mi izliyorsun? O halde
Kendini de sana kamera tutan bir İnsan’dan izleyeceksin, kendini tanıyacaksın

     (*) Secde Firarisi! (maksatlı senaryolarının birisi de şu)

 

 

 

Siyonizim Diyoruz Fakat Ne Olduğunu Bilmiyoruz. Amacı NE? İddiası NE?

‘Ben İnsana değil, O bana secde edecekti, sen yanlış söyledin’ demenin peşinde!

Siyonizmin hedefi, ‘İnsana biat edeceksin/secde edeceksin’ emrini aldığı yere,
seni kulağından tutup huzura çıkarmaktır:

—  Secde ET dediğin BU muydu? /Tek hedef bu! Amaç, bu hayali gerçekleştirmek!


“İnsanlar olmamalı ‘ama bu nasıl olur’ diyor”
Çünkü İnsan’a güç yetiremiyor
“Halbuki ben bunları kulağından çekip allahın huzuruna çıkaracaktım!” hüsranında
“Hani İnsan’a secde et demiştin ya! Hah işte, secde et dediğin buydu!
Bak seni unuttu da bana meyletti, önlerine sürdüğüm hevesleri amaç edindi
Bunun için işte, ben de bunları dünyada yönettim” demenin amacında-planında

Şu ifadeleri niçin sürekli kullandığımızı ve sebebini acaba okur neye bağlıyordu?
Dünyayı allaha inanlar değil, ‘KENDİLERİNE inananlar yönetir’ 
demiştik
Dünyayı yönetmede ihale, önce bu akideyi yerine getirene verilmiştir 
demiştik
Asıl iman allaha inanmak değil O’nun sende var olduğuna inanmaktır demiştik
Bunun en mutlak yasa olduğunu iddia ediyorduk. Devamı için baknz.

 

Siyonizim, bir Aysberk


Siyonizmi tarif edemeyenler bunların kölesidir. Hep hizmet ettiler hep edecekler

Siyonizim terimine karşılık ‘siyasal tanım’ getirmek, onun açıklanmasına yetmez
Zira Siyonizim zaten aslı olan Masonizmin siyasal hamlesi yüzüdür, zahir yanıdır
İkisinde de ortak gaye İnsandan üst bir varlığın* varlık iddiasına kanıt arayışıdır!?
Bu nedenle Şadırvan, bu irtibatın tepe ucunu ‘MaSyonist üçgen’ olarak saptadı

MaSyonist:
Siyonizmin, birçok Yahudi Hahamlarını bile yöneten seviyesi için kullandığım terim
Batındaki tasarruf alanını, Zahirdeki siyasal alanla birleştiren çizgi
ve de bu çizgide bir seviyenin yetkisi
Batındaki tasarrufu Masonizim, Zahirdeki gücü Siyonizimdir
Bu iki bölüm bu çizgide birleşir

Siyonizmi, işte hep böyle tarif etmiştik. Bu tarife ariflenmeden savaşamazsın
‘Ben İnsana değil, O bana secde edecekti, sen yanlış söyledin!’
Dünya-ahiret tüm servetini buna harcıyor. Bu yazıya 3 dk’sını ayıran kaç kişi?

     (*) Secde Firarisi
    

 

 

ŞİMDİ YAPILACAK OLAN NE Mİ?


Bu, kendi seçiminin sonucu bir kaderse kaderi değiştirmek her zaman elinde
Fikrimizin ortaya koyduğu METOT İnsanın bu savaşa güçlü girmesinin anahtarıydı
Önünüze sürekli getirip getirip üzerinde durduğumuz bir eğitim hareketiydi
‘Mevcut eğitim sistemleri’ bu gücü oluşturamaz, nitekim 400 yıldır oluşturamadı
Şu sözde eğitim, İsyanizmin açtığı gediklerden başını kaldırtamazdı! Öyle de oldu
Devam edersek aynı şeyler daha kuvvetle, daha yaygın halde meydana gelecektir
Eğitime DİKKAT! Eğitim bu değil, Muhammed’in ortaya koyduğu eğitim bu değil
Siyasal islamın İslam’la 180° farkı var. Üzerinde en durduğumuz konu!
Mevcut eğitim, ideolojik islam, ideolojik cumhuriyet, ideolojik felsefe eğitimiydi
Bunlar değişmeden, sen-ben değişmeden zafer ummak bir hayalden başka değil

İsyanizim, Şeytan’ın Tabela Partili dinidir. Felsefesi olan Masonizim, mutfağıdır
Spiritüalist kolları, bu gücün ülkelere ihracıdır. Siyasal islam buna güç yetiremez
ÇOK ÇALIŞIYORLAR ÇOOK!

Bizse yazdığımız ‘Papirüs’ makalemizde bahsi geçen bir TİP’iz. Yazdık mı, yazdık!
Okuduk mu, yok! Kim okuyacak? Devlet Okuyacak! Devlet adamı okuyacak!
Önlerine getirdik mi? Kim getirecek? Kudüs için ‘özgürlük’ diyenler getirecek!
‘Siyasal islam zımbırtısı NEDİR?’ adlı makalemiz var. Okuduk mu, kim okudu? Yok!
Diyanet Şebekesi üzerinden sen bize.. bu mert ve ulvi millete din öğretemezsin
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik martavallarınızla bu millete HAYAT öğretemezsin!
Kahrolsun siyasal islam, demokrasi-laiklik, her türlü ideolojik düşünce ve hareket
Yaşasın FİKİR. Çok yakında mutlaka

 

Okyanusta Şadırvan ‘zulmün’ en derinlikli tanımını şu şekilde ortaya koyar:


‘Tarihin önemli bir anında’ es geçilmiş bir secde,

kendi gurur ve itirazlarının bahanesine ruhsat çıkarmak derdine düşer
Çünkü ‘insanı protesto etmesine’ ruhsat kazandırılması gerekmekteydi!
Bu yöndeki çırpınışlarının temeli ‘insana kendi mükemmelliğini unutturmak
böylece insanın kendini, kendisine İNKAR ettirmek İDDİASIDIR’
İnsanlığı ahmak yurduna koyup zulümle gütmenin tek yolu insanı unutturmak!

‘İnsanı kıskanmak çıkışlı’ isyanist çalışmalar ve pompalanan neşriyatların
yığınlara edindirdiği kanaat şunu sağlamıştır ki ’21. yy. felsefesi’ ve ideoloji,
‘tüm çağların sanki en ileri bilimleriymiş’ algılamasının önünü açmıştır

Kuyruk acısı vesselam! İnsana secde etmemenin soktuğu bir çıkmaz içinde
kendi isyanını haklı çıkarmaya çabalamanın peşine düşülmüşlüğüdür zulüm
Toparlayıp deriz ki: Zulüm, insanın amacında durduruluşudur
Zulüm ‘bir secdeden firarla’ başladı
İnsanın amacında durduruluşuyla devam ediyor
ZULÜM ve buna karşı MÜCADELENİN, binlerce asrı arkasına alıp da
sonsuza kadar yapılabilecek en ileri gerçek tanımı budur

Çünkü senin sana yaptığın zulüm, ona şu yolu açman olur maalesef:
Siyonizmin hedefi, ‘İnsana biat edeceksin/secde edeceksin’ emrini aldığı yere,
seni kulağından tutup huzura çıkarmaktır: ‘Secde ET dediğin BU muydu?’
Bunun için tüm parasını bu yola harcar. Sense dünyaya tap! (asla yapma dostum)
Yolu açan sensin, Bu yolu ona açma! Kendine bu yolu açma!

 

İnsanın mükemmelliği, olay anından kısa zaman sonra anlaşılmış olsa da

bu güzelliğin örtülerek reddi yönünde çalışmalar bugün hala devam ederken
bizler aslımızı unutup UYUMAKTA ve
öz-benimizle örtüşmeyen ‘kasıtlı-planlı etkilere’ açık halde yaşamaktayız

Kartal İnsanlar yüksekten uçar ama insanoğlu ‘yükselirken düşürülür’
Kanadımıza kendi attığımız çelmeler ÇİZME GİYMİŞ. Nasıl da görmeyiz?
Tabiatı gereği İnsanın ESASTA konusu budur! İşte ZULÜM bunun için!

 

 

DIŞTA FOTOĞRAF ‘SİYONİZİMDİR’ AMA GERÇEKTE ŞU:


İnsanlık… Senin dünyaya geliş amacın bu! Deccalinin de şu: Zulüm
İsyanizim, bireyin minik deccaliyetinin hafif gelişmiş zulüm sonucudur
Zulüm, yoldan çıkışla ‘kendi besleyip büyüttüğümüz’ kendimize ektiğimiz tohum!
ZULÜM, İnsan’ın amacında durduruluşudur. Bu kalem, edebiyat değil
İster tın, ister tınma. Fikir kendini gerçekleştirecektir, sana ihtiyacı yok
Bakma sana tenezzülümüze, senin ona ihtiyacın var, bunun dışında savaşamazsın

Siyonizimle hariçte savaşamazsın. Laboratuarındaki heveslerinle savaşacaksın
Tüm yazılarımız bu metodu anlattı. Laboratuarındaki ‘araç-gereci’ gösterdi

Senin doğrunu her yazımda yıktım! Tebliğ diye, çare diye sunduklarının yerine,
(çözüm diye ilan ettiklerinin ötesinde) DERİN SULARDAKİ İNCİYİ gösterdim

ZULÜM, İnsan’ın amacında durduruluşudur. Bu kalem, edebiyat değil
Çağda son sözü söyleyen bir FİKRİN, karanlık çağa aydınlığıdır

Siyonizmin pratikte gücü, nedeni, niçin yıkılamazlığı ve nasıl yıkılacağının işaretleri,
‘EMPERYALİZMİN Gerçek Tanımı’ yazısında ve  METOT Nedir makalesinde bolca gösterildi
 

/Okyanusta Şadırvan. 2023

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
 
BİLİM Denen Neymiş? (Bilimde Rolü Kime Veririz?)
LAİKLİK: İsyanist BİLİM’in Kendiyle Yüzleşmeyen Martavalı
BİR KİMSEYLE LAİKLİĞİ TARTIŞABİLMEMİZ İÇİN…
 
GAZZE /Bu Savaşı Laikler Durduracak!
Siyonizim Diyoruz Fakat Ne olduğunu Bilmiyoruz
ABD, Siyonizmin Güttüğü İsrail’in Müstemlekesidir
Muhammed, Dünyanın En Temel İhtiyacı İçin Savaştı: DİN!
İSLAM iş BİRLİĞİ Teşkilatı PİŞKİNLERİNE!
SİYONİZİM, BİR AYSBERG
Ey Dünya! Siyonist Krallığı Yenemezsin, Yenemezsin!!!
Zihin İstilalı Aydın(!) Göremiyor Dünyayı Siyonist Krallığın Yönettiğini?
Siyonist Krallığı Görmüyor. Hala ‘Demokrasi-Laiklik’ Diyor!
Kamal Paşa JOKER
Yayın Dünyasında Amaç Ettiğim NEYDİ? ŞARTLANMALAR!
Ortaya Çözüm Koymayan Hiçbir Yazıyı Yazmadım
Efendi Krallarından Korkup ona-buna Racon Kesen Zübük Demokratlar ACİZ
FİLİSTİN’E SALDIRAN VE ZULMEDEN Kimdir?
İlahının Ne Olduğunu Görerek Öğrenmek İster Misin?
İslam Alemi, Bir KELİME… Ümmet, Bir LAF
HAMAS, Elde Edeceği Sonucu Elde Etmiş’miş, Peh!
Altta Kalanın Canı Çıksın
Devlet Görevine ‘Din Kimliği Sokulmaz’ Diyen Batı’nın ‘Turnusol Zurnaları!’
Hitler Mücadelesinin Örtülen Yönü
Sabetay Sevi Hakkında Hiç Bilinmeyen
Aynı Acıyı Paylaşıyor Olsaydık Aynı Çözümü Paylaşırdık

Bazılarına Elveda Demeden Önce
 
AKIL Nedir?
        MANTIK Nasıl Çalışır Ve Zihin Kendisini Niçin Göstermez?
        ZİHİN İŞGALİNE ‘DUR!’ De
              
ZİHİN İşgalinden KURTULMAK
              ZİHNİYET mi? ŞAHSİYET mi? İşte ‘açık ara’ Ayrıntılar
        BİLİNÇALTI Nedir?
        Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (1)
              Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (2)
              Düşünce Başka Şey, DÜŞÜNMEK Başka Şey… (3)
              1- Düşüncenin Pankartları
              2- Düşünceler Zihin Alanımıza Düşerler. ‘Düşünmemiz’ Bunları Karşılar
              3- Düşünce bir yerlere zaten disiplinsizce gidiyor. Görevi istekler taşımak!
       FİKİR Nedir? Fikirle İdeoloji Arasındaki Fark! 
              FİKİR Nedir? (2)
       RUH Nedir? Niçin Ruhundan Haberin YOK?
       KAFAM KARIŞIYOR!
       KÖTÜLÜĞÜ “PAYLAŞMA!”
       Aradığın Şey Kesinlikle Gösterilmiştir
       ANLAMAMAK Diye Bir Şey Niçin Yok? Şunun İçin Yok:
              Demek ŞAİR, Demek FELSEFİK! Peki, Kim Bu?
              Anlayıp da işine gelmez ‘Ayar Verici Tiplere’ toplu cevaplar
 
MUTLULUK
NEDİR SANAT? Nedir Bilim? 
AMAÇ
 
BİLGİ Nedir? Bilginin Haberi, BİLGİ değildir. Havadistir
       Bilgi, KABUL’ün Sonucu… Kabul Ettiysek Uygularız
       DUR Bi Dakka! Neye BİLGİ Diyorsun?
       
BİLGİ ve EĞİTİM ÜZERİNE Kısa Kısa
BİLİM Denen Neymiş? (Bilimde Rolü Kime Veririz?)
    TEKNOLOJİYE Secde Etmiyor Muyuz?
    Hangi TIP, Hangi BİLİM?
    BİLİM Kendini Aklıyor!?
    Yapay ZEKA Diye Bir Şey YOKTUR
    Gelişmiş Toplumu Neyiyle Ölçersiniz?
BİLİM Denen Neymiş? Bakalım (2)
 
KAVRAMLANDIRMA Nedir Peki? (Anlamakta HIZ, Kavramlandırmadır)
      
Kavramları KENDİSİNE ait olmayan kimse, DÜŞÜNCEYE mağlup olur
 
Demokrasi ve Cumhuriyet Martavalı (Giriş)
    
Siyon Liderlerinin Protokolleri’ Kitabında KENDİLERİ ŞUNU DİYOR
    
Tüm Zamanlarda Krallar, Kralların da Mutlaka Danışma Meclisleri Vardı
    
Egemenliğin Halkta Olduğunu Kim İddia Edebilir? Devlet Şahsa Münhasırdır
    
ŞİMDİ SÖYLE BAKALIM, KİM ÇAĞDAŞ? Kim Bilinçli?
    
Cahilin Kafasında ‘Baş’ Yok, Başkanlık Hakkında Konuşur!
     
DEMOKRASİ BİR MAVAL
Diktatörlük Başka Şey.. Krallık Başka Şey…
     DEMOKRASİ, Hayatın Doğasında Yoktur. GÖSTERİLEMEZ!

     DEMOKRASİ MAVALI – İnisiyatifler
     DEMOKRASİ MAVALI – Erdemli Sözü Olan Varsa Söylesin!
 
LAİKLİK: İsyanist BİLİM’in Kendiyle Yüzleşmeyen Martavalı
     LAİKLİK (2) Hangi TIP, Hangi BİLİM?
    
LAİKLİK (3) Dinle Bilim Ayrı Şeyler Midir?
     LAİKLİK (4) Biliminizin BİLİM Olduğunu İspatlayın!
 
SPARTAKÜS Ben Olurum! “La İlahe İllallah”
      
Bir Arif Niçin Külyutmaz?
      
Hakimiyet Kayıtsız Şartsız İnsandadır
      
KADER Nedir? Doğru Anlaşılmalı
      
Her Kişiye Özel Din /Adalette Sanat Budur
      
EN EL HAKK Nedir?
      
‘HİÇLİK’ Olur mu? Ne Hiçliği?
      
MEZHEP Nedir? Mezhep ve Anlayış İlişkisi
      
METOT NEDİR? Niçin Her Devir İçin Değişir? (ÖZET YAZI)
      
Farz Olan HACI OLMAKTIR
      NECE? Bir İnsanı Tanımak İsterseniz Gündelik Dilden Konuşmasını Ölçü Alın

ŞİRK Nedir? İyi Anlayalım!;
       İNSİCAM (2) Senin Sana İrşatın, Sana Hidayet Olur! (Özet Yazı)
       ASIL HURAFE Nedir? 
       PAPİRÜS Nedir? VAHİ Nedir?
              PAPİRÜS 2 – Ahir Zaman
              Bu Çağ Çoktan Kapandı. Hiçbir Karanlık Çağ Bu Kadar Uzun Koşmadı
             HUYLAR ve İKNA (1)
             PAPİRÜSTEN kastımızı anlamayanın İNANCI BATILDIR
       Mevcut İnancının MÜNKİRİ Olmadan Hakk’ın Dinine Giremezsin!
       İMANDA YETERLİLİK
 
HUKUKTA Kuvvetler Ayrımı PARTAVALI/ Giriş
       Şu ‘KUVVETLER AYRIMI’ Bir Teknik İSYAN Bir TEK KUDRET Sevdim. Gerisi YALAN
       Vicdanın Kapısını Çal, Kapıyı KISAS Adında Bir Adalet Açar
       ANAYASA TOPLUMSAL SÖZLEŞMEDİR
       TÜRKİYE Bir HUKUK DEVLETİ Midir?
       İSYANİST DARBE ‘Kendi Hukukunu’ NASIL Meşrulaştırmaktadır?
       AKLA VURDUĞUMUZ YAMALAR!
       ASIRLIK GEVİŞİMİZ-GEVŞENİMİZ, ‘HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ!..’
       ‘Bağımsız Anayasa’ İstemelisin Öncelikle Amigo!
       Kuvvetler Ayrımı makalemizde -Son Yazı
       Aciz Olan EŞİTLİK İster. ADALET İsteyen ÜSTÜNLÜĞÜNÜ Kanıtlar
             2- EŞİTLİK Yoktur, DENGE VARDIR. En Büyük Adaletsizlik, Eşitlik İstemek
             3- MESELE ÜSTÜN OLMAK!
             4- Eşitlik, Kabiliyetlerini Kullanma Hakkın
       DRAKULA YAKALILAR VE HALİFE KOSTÜMLÜ DİYANET SARMALI
       EMPERYALİZMİN Gerçek Tanımı Aşağıda Açıklanır
 
Siyasal İslam Nedir? (Siyasal islam zımbırtısı Nedir?)
       
Millî Piyango! Fikir ve İnanç Bu Siyasetin Neresinde?
       
Antropomorfizm-İstanbul Kanalı-Fetöcülük-DinAyet
       
MEZHEP Nedir? Mezhep ve Anlayış İlişkisi
       
‘Sistem Değişmedikçe İnsanlar Düzelmez Diyenlerin Acaba Dini Ne?

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Index

Comments are closed.

Translate »

Index

Index