Dünya 5’ten Büyük Mü?

Dünya 5’ten Büyük Mü?

 

 

 

 

Dünya mı, Beş mi, BİR mi? Kim BÜYÜK?


14-15-16. yy. Osmanlısında (‘BİR, dünyadan büyüktür yasası’na iman edecez) fakat

21. yy. Siyonizminde dünya 1’den, 5’ten büyüktür deyip sünnetullahı reddedecez!

Sende akıl tartısı kaçmış, izan yok diyoruz da hiç kulak asmıyoruz. Acaba NEDEN?
İşte ispat: Partçı vatandaş, siyasi lideri rab edinmiş, siyasal islamı din edinmiştir

Güçlü olan, güçsüzleri yönetir. Güce tapılan bir çağdaysa güç, büyüklüğe işarettir
Burada güç ve büyüklük,
iman etmedeki kararlılık ve tutarlılıkla ilişkilidir, neye iman edildiğiyle değil

1) İmanda ilk ölçü kendine bir tutarlılıkla imandır

2) Kendin, kim ve ne olarak varsın? Bu ikincisi, yapıcılığı yıkıcılığı belirleyen aşama
Ya yıkıcısın ya yapıcı. Bu yasadaki hikmet, daha önce şu boyutuyla açıklanmıştı


1. Bölüm inançtaki gücü oluşturur. Şeytan niçin mi güçlü? Şeytan kendisine inanır!

GÜCÜN KAYNAĞI, Kendine İnanmaktır. Başka şekilde iman GÜCE DÖNÜŞEMEZ!

2. Bölümse imanın yönünü ‘Yapıcılık ya da Yıkıcılık olarak’ belirler

Bu ayrıntılar çok önemlidir çünkü süreç içindeki galibiyet, neye inandığıyla değil
yanlışa da iman etse bunda tutarlı olanın, işşu iman eden tutarsıza galibiyetidir
Bu yasa öyle bir hikmete binaendir ki
inançta yarış, neye inandığından önce inanıyor musun-inanmıyor musun sınavıdır
Bu itibarla ‘galibiyet inananlarındır’ zaferse yalnızca O’na inananlarındır!
Kendine iman etmeyen, zafere layık olamıyor, boşa beklemesin, iman etmemiştir

 

 

 

Aynı Konuda Sünnetullahı Bir Reddediş Daha:


“Dünyada barış kurulur fakat Amerika’sız!..” diyor!
Yani barış, Şeytansız kurulur, Şeytan varken barış tesis olmaz” diyor!
Bu, iman dışı, imanda akide dışı bir laf. Çünkü barış Şeytanlığa rağmendir
Yıkıcı, barış adı altındaki zulmünü Osmanlı’ya, Allah‘a rağmen gerçekleştirdiyse
İslam da Şeytan’ın var oluşuna rağmen gerçekleştirir. Zaten de olan hep buydu ki
Barış da savaş da Şeytan’ın zulüm gücüne rağmendir. Zulüm gücü bitmişse değil!

Böyle adalet mi olur!‘ diyor. Evet, adalet böyle olur. Sünnetullah adalettir
Bir insan -dünyayı bırak, alemleri değiştirir. Dünyayı değiştirmek mi istiyorsun?
Kendini değiştirerek YEN! Sözlerimize kulak ver. Hoplama! Gerçeğe iman et!
Kafandan uydurduğun dine, allaha imanı kes artık. İslam-Barış, sünnetullahtır
Her halifesine, alemi ‘yönetme emr-i tasarrufu’ verdi. İslamsan halifesin demektir
Halife, alemden büyüktür, ne dünyasıymış? İşte Allah’ın adaleti budur
Seni bu yetki-kudretle halk edişidir. Şayet Allah’a iman eden bir Muhammediysen
Diyoruz ya, herkes gerçeğe iman edemez. % 99 mu!? Bu, avamın uydurduğu laftır

 

 

 

% 10, % 90’dan.. % 1 de % 99’dan BÜYÜKTÜR


Allah’ın 100. İsmindeki SIR, 99 bilgiden evladır. 99 isim bilgisinin çözüm yeri 1’de!
Mademki FailAllah, o zaman sen dünyayı değiştireceksin!
Failallah demek halife benim sırrımdır, ben halifenin sırrıyım demektir. İman buna
Halifenin zerresi, kainatın topundan alâdır. Fikrimiz bize bunu ispat etti
Senin iman bunu sana ispat etmediyse imanını değiştir, buna işaret ettik zaten
Görevimin bir yanı, % 99 yanlış imanlı dünyayı, % 90’lı seviyesine indirmektir
Ancak bundan sonra kitlesel müstahaklık sağlayacaktır imanımız…
Herkes görevini yapa!
Sende görev, doğruyu söylemekten ziyade YAPMAKTIR. Hal buyken
bırak yapmayı, doğruyu söylemeyi, bunlar bir yana bir de sünneti reddetmek HA?
Dünya BEŞ’ten BÜYÜKmüş! Adama çüş derler. Dünya ne sittiriyo ki 5’ten büyük?
‘5’ Nedir, sayayım mı? Yok bunu bari sen say! Bu 5 Karakteri… Sen, 1’i bile değilsin

Dua mercimize, din anlayışımıza, ümmet bilincimize, Muhammediliğimize kadar
Şeytanlığımız hariç YANLIŞTAYDIK! Diyanet güruhunun iş bşk.larına kadar,
selalarla kendimizi de toplumu da kandırmada YANLIŞTAYDIK. Din, bu değildi!
Eğitim, asla bu değildi. Din, bizde müstekbirlikti, müşriklikti, riyaydı…
Şadırvan hep bunlara değindi, müşrikler hopladı, imansızlar hopladı… ÖTTÜ!
Şimdi bak bakalım şu gününe! Siyonist nasıl ve nerene zulmediyor da
senin duaların, selaların, tarikatların, imamların, imanların, hayır-hasenatın
‘ağlak-yalvarak* solistler geçidi ezanların’ zulme karşı hiçbir güç teşkil etmiyor?
Senin duan kaç para? Gazze’deki en minik feryat, tüm dualarınızın binler misli…
Tüm Gazze’deki toplam feryatlar, kaderi değiştirmeye Allah’ı ikna etmiyor da
400 yıldır imansız çalışmalarınız, salya sümük dualarınız
hangi kaderi çağıracaktı şu yaşadığımız cezadan başka?

     (*) Yalvarak:
     Sırf dünyalık menfaati için sürekli sahibinden ‘salya-sümük’ bıkmadan isteyen

 

 

 

KADERİN BİR HEYBETLİ SANATI VAR AMA!


2023 Siyonizim-Filistin Savaşı, Şadırvan’ın ‘Kader Nedir’ açıklamasındaki
şu hakikatin bir kez daha ispatına işaret etmiştir: Tüm dünya,
Yahudilerin zulüm görmesine rağmen niçin zulmün feriştahını yazdığını soruyor!
Cevap: “Kaderde sonuç, onun yazılış sebebidir. Kaza, Kaderin yazılışını tayin eder”
Kaderin bu yasasını Şadırvan 2016’da açıklamıştı

Kaza sebep, imza sonuç! Plana göre sonuç değil, sonuca göre plan! Çünkü:
Esasta ‘ne son’ var, ne sonuç! Ne başı var, ne de başlangıç! İlksiz ve sonsuz!
Bilge olmayanlara göre tüm kaderlerdeki muğlaklık, ta ki sonuçta ortadan kalkar
Hiçbir hareketin başı-sonu yok. Sonu başıdır, başı sonudur. Aynen MİRAÇ gibi!
Hayat Miraçta başladı, Miraçla bitiyor. Başlangıca ilgimiz ve bunu sorgulamamız,
noktanın sırrını örten aklın, acziyetine delildir. Bu sorgu ve acziyet Miraçta bitiyor

Ayrıca şu ki Hitler, Yahudilere değil Siyonizme destek veren ve Siyonizim yolunda
kullanılacak Yahudiler’e zulmetmiştir. Lenin devrimi de Siyonizmin programıydı!
Yahudi oluşuna rağmen bu kararları nasıl uyguladığının başka izahı zaten olamaz
Yahudilere savaş açması, dünyayı saran Siyonist tarihin uydurduğu yalandır
İsrail’e göçe zorlamak için Yahudilere eziyet yalanı da aynı güruhun uydurmasıdır

 

Hala düşünmeyecek misin? Kafadaki allahı ne zaman terk edeceksin?


Hiçbir kimse Mevcut İnancının MÜNKİRİ Olmadan Hakk’ın Dinine Giremez!
Allah’a imanda en büyük engel, allaha zaten inandığını söylemendir. İşin zor!
Bir insan gönlü bul ve aklını buna secde ettir ki Şeytanlıktan kurtul
Senin emrolunduğun bu ihtiyacındır, GÖNLÜN buna ihtiyacı yok!
Teslimiyet, aklın GÖNLE teslimiyetidir. Burada bana teslim ol diyen zayıf biri yok!
İsteksizlik, gönülsüzlüktür. Zorlamayla gerçekleşmez. Kendi gönlüne teslim ol
Ya da perişan akla devam!
Selam senin ihtiyacındır. Sana saygı duyuşum benim ihtiyacımdır, sizle ilgisi yok
Bizi bize bıraksalardı, öğrenebilir miydik, kazanabilir miydik? Buna baskı mı dedin?
Çocuklarınıza-çevreye yaptığınız baskı, bu çıkarsızlığın yanında Everest şiddetidir

 

 

 

Güdük Tek Adamlık Cahilliğin Sonucu
Gerçek Tek Adam, Çağların Bilincinde Oluşluktur


Büyüklüğü Bilen Öyle Değil Şöyle Der:
5, dünyadan büyüktür. 1 de 5’ten büyüktür. Aksini iddia edenin alnı karışlana!
Şayet 1, tüm dünyadan daha büyük olmasaydı nebiler çağ başlatamazlardı
Bu yasa, insana verilmiş en büyük yetki ve hürriyettir. Bu yasa, adaletin kendidir!
Bu yüzden halifesin. Buna inancı olmayan gübredir. “Çenede halife bir müşrik!”

Dünya nüfusu sayısı 5 devletin nüfus sayısından büyük olması adalet sağlamaz
Adaleti sağlayan yasa, Tek Krallığın dünya demokrat güdüklerini yönetmesidir
Bu krallığın adı maalesef senin -manasını yumuşattığın ‘Yahudi Lobisi’ değildir
İsyanist Krallığı yenebilmen için önce böyle bir krallığın varlığını görmen ilk şart
İkinci ve son şart. O krallık sen olacaksın! Adalet, başka türlü gerçekleşmez
Adaleti, adalete ihtiyaç duyan gerçekleştirir. Adalete ihtiyaç duymayan BATI’ya
ateşkes ihalesini vermek ve umudu buradan beklemek gibi midir yoksa?


Gerçek Ne Mi?

‘Eğitim’ diyerek imandan anladığınız şey, iman olmayan korsan kişiliğinizdir
Sizce de çaresiz sonuç bunu göstermiyor mu? Sede çene!
Savaşın bitirilmesini gavurdan bekleyen acizler güruhu!
Tüm tarikatların imanda ölçüsü geçersizdir, sözde yetki ve güçleri hükümsüzdür
Şadırvan katiyen çene yapmadı
METOT Nedir ve diğer makaleleri, çözümü ispatla göstermiştir
Böylece Dünya (hele ki dünyanız) 5’in tutarlılığındaki rihter gücünden küçüktür
Anlamayanlar, küçük kalmaya mahkumdur. Bu 8 milyar keçiyi 3-5 kurt güder

 
/Okyanusta Şadırvan. 2023

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
 
İLİM, ŞEYTAN’IN KARŞISINDA İLİMDİR. Rüştünü bu çaptan alır
AMAÇ
İSLAM iş BİRLİĞİ Teşkilatı PİŞKİNLERİNE!
İLİM YAYMA CEMİYETLERİ ÖDÜL TÖRENİYMİŞ? PEH!!!
Siyasetçiler Egemenlerin Memurudur
METOT Nedir?
 

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Comments are closed.

Translate »
Index