Sahte Şeyh, Sağlam Şeyh Farkıymış!

Böyle bir tasnif işletilemez!

Çünkü çağın son metodunu tınmayan postekici,
icazetiyle silsilesini ispatlasa dahi ‘diğer sahtesinden‘ çok da hallice değildir
Zira çağa güç yetiremeyip ‘zamana imza atamayacağını’ saklamaktadır!

 

(O Halde Şöyle Başlayalım:)

İlk ashaptan sonra yapıcı metotların hepsi dost Geylani tasarrufuyla ulaşır

Çağda İsyan hareket ve dengesine göre metotları dost Geylani değiştirir
İnsanlık derecesi ‘Muhammed’ olan Geylani,
geçmiş-gelecek tüm müfredatı ve her çağın fikrini tekelinde bulundurur
Bu böyle… Geylani bir KOD’dur. Nübüvvetle risalet arasını temsil eden kod!
Bu müfredatla yetki kazanan her VELİ, Muhammed’tir
Metot, doğruyu ortaya koyuşta öncelik-sonralık ‘ehem mühim’ dengesidir

 

SAHTE ŞEYH, SAĞLAM ŞEYH DİYE BİR ŞEY YOK!

 

Kim şeyhlik iddia ediyorsa üçkaatçıdır!
Şeyhlik geleneği biteli tam yüzyıl oluyor. Batma, 400 yıl öncesinden başladı
Postekiyi hala bırakamayanlar üçkaatçıdır! (tasavvuf terimi)
Çünkü zamana güçleri yetmiyor! Zamana güç yetiren seviyeye gelene kadar,
“ben şeyhim” diyen her kişi üçkaatçı değildir de ya nedir peki, ölçü buysa?
Şeyh tabirinde temel ölçü, çağa güç yetirmektir! Bu olmadan şeyh olunmaz!
Ölçüyü ben vermiyorum. Çağı bu karanlıktan çekip alacaksın, ölçü bu…
Bunu mollalarından-dervişlerinden toplumdan saklıyorlar. Bu sahtekarlıktır
Molla ne bilsin, derviş ne bilsin şeyhinin çapsızlığını.. cahil zaten ne anlaya?
Bu problemin ortadan kalkmamasına sebep, METODUN anlaşılmamasıdır
Şadırvan, METOT NEDİR konusunu ciltlerce yazdı
Yazılarımız çok az münevvere ulaşıyor!

 


Bakın ‘geçmiş-gitmiş önceki geleneksel metot’, ölçüleri şöyle vermiş!!!

 

[1- Her şeyi ŞERİATE uygun mu?
Kadın erkek ilişkilerinde şeriate dikkat etmeyen tarikat batıldır
Namaz kılmasanız da olur diyen batıldır
2- FARZA FÜRUAT DİYEN BATILDIR (büyük harflere cevap verecez)
Bir tek itikat esasını hafife alan batıldır vs
3- Şeyh Efendi günlük hayattaki en hafif sünnetlere bile uyuyor mu?
4- CAMİYE SOL AYAKLA GİREN ŞEYH, TABİ OLUNACAK BİRİ DEĞİLDİR
5- SAKAL SARIK YOKSA BATILDIR
6- Cemaatle namazı terk eden batıldır
Küçücük bir sünneti bile hafife alan batıldır*(Zaruret durumları hariç)
7- Hz Resulullah sav’a ulaşan bir silsile var mı?
Bana filan evliya maneviyatta şeyhlik verdi diyen adam uyulacak biri değildir
Senedi ve şahitleri olmadan sözlü olarak hilafet aldım diyene uyulmaz
Kamil mükemmel bir mürşitten yazılı ya da şahitli hilafet almış olması lazım
8- ALİM OLMADAN EVLİYA OLMUŞSA UYULMAZ]
___________________________________________________

 

 

ŞİMDİ DUY SÖYLEYECEKLERİMİZİ!

 


2- (Farza füruat diyen batıldır)a cevabımız:

 

Farzlar birbirlerine göre füruat listede, birbirlerine göre asıl listede bulunur
Çağda farz NEDİR? Hangi çağda hangi farz öne çıkar? Vazife budur, açıkla!
Yanmaz kefen bilgisi nakli-ticareti midir? 9 yaş evlilik papağanlığı mıdır vs?
AllahRasulunun rüya nakilleri midir? Hacı ne demektir? Buna lafın yok ama!
Hacılık, Mekke kafileciği midir? Ezbercilik midir, ElifBacılık mıdır?
İman bunların neresinde? Şu en şart şey nerede? Vs. vs?

 

8- (Alim olmadan evliya olmuşsa uyulmaz)a cevabımız:

 

Ayn-el Yakîn seviyesi olmayan hiçbir alime uyulmaz
İlm-el yakin alimi en alt seviyedir. Hakkel yakin seviye alimine dahi uyulmaz
Şayet evliya, ilmi ‘irfan’ yoluyla elde etmişse ciddiye alınma hakkı elde eder
İRFAN, ilmin tespit ile elde edilmesidir. Papirüs ehli, irfan ehli değildir
Bir alim, ilmel yakinde mastır yapsa havagazı alır bu irfan kuşağında…
Evliya kime denir, alim derken ne alimi.. tanımla! Sözlükten yazma
Olmadığın şeyi hiç söyleme hatta! Ne dedi dost Geylani: ‘Her kim
hikmet ile ilmi bir arada toplayamazsa onu Hakk’ın sopaları terbiye eder’

 

4- (Camiye sol ayakla giren şeyh, tabi olunacak biri değildir)e cevabımız:

 

Camiye gitmeyip Sinagog’a gidenlerin yönettiği dünyada,
hatta oraya bile gitmeksizin yöneten yıkıcı şu egemenlerin dünyasında
‘yönetilen olarak yaşamak kadar’ sol ayakçı adam, daha görülmemiştir
Zaten bunu açıklıyoruz aşağıda

 

5- (Sakal-Sarık yoksa batıldır)a cevabımız:

 

Bak bakalım dünyayı kimler idare ediyor?
Tarih sahnesinde “sakalınla-cübbenle” bir kez yenildin
Cumhuriyetle münfesih oldunuz
Münfesih olanlar aynı yöntem(metot) ve teknikle bir daha sahne alamaz!
‘Alırız’ diyen, sünnetullahın aslını bilmiyor demektir. Ne sünneti geveliyorsa!
Bunlar, değişen politik destekle sahne aldıklarını zanneden ilimsiz körlerdir
Bu münfesihleri (siyasi destek vererek) tekrar sahaya çıkarmak,
gerçeğe aykırıdır, mücadeleye hakarettir, ‘mağlubiyeti peşinen üstlenesin!’
Tekrar forma giymeleri sünnetullaha aykırıdır. GİYEMEZLER!
Ne dedi 10 yıl önce Şadırvan:
Uluhiyeti ‘politik destekle’ meşru olan şeyhin eşek tepsin misyonunu
Bilgelik “yazılı kitap” okuyup aktarmakla gerçekleşseydi
Farz namazlarını KÜTÜPHANELERDE kılardık!

 

İLİM, ŞEYTAN’IN KARŞISINDA İLİMDİR

 

Seviyesiz algılara müslümanlık raconu kesmekler, ilim değildir
İlim, sana Şeytan karşısındaki duruşunu tayin eden ilimdir!
Çağdan bi haber, izan ve kültür noksanı, algı kıtı dergah sendromlusuna
gösterilen çakma tevazunun, ‘paçalardan akması illüzyonu’ ilim değildir
İlim, şekilselde sahne almaz! Rüştünü Şeytan hatta Deccal karşısında alır!
Her Çağın Son İlminde BU DONANIM BULUNUR. Sende var mı?!
Geleneksel tarikat, ‘Şeytan yönetimli bu devirlerde’ yaşamadı ki ölçüyü bile!
Osmanlı’nın dünyayı idare ettiği eğitim devri başka, ya şimdiki.. bambaşka!
O bile 1600 yılından sonra çağa (şu ilimle) gene güç yetiremedi.. battı

400 yıl önce batışa geçerken aynı nağmeler, aynı papağanlıklarla,
şu bizi artık bir yere getirmez ezbercilikten-papirüsçülükten aynı talimlerle,
‘geçip-gitmişin anlayışını’ kendimize din yapa-yapa batmaya gitmedik mi?
Battık, gene aynı şeyi söylüyorsun! Acaba 400 yıldır battığımızın mı ya da
söylediklerinin 400 yıldır aynı şeyler olduğunun mu farkında değilsin?

 

İşte Her Çağın Son Metoduyla ‘Rabb’ı anlamak seviyeni’ değiştireceksin!

 

Çünkü geleneksel tarikatın önceki Rabbı, oradaki konuşlanmasından ayrıldı
Yepyeni bir GİZ’den hareket ediyor! (yepyeni bir metottan sana sesleniyor)
Devir devir akan tüm metotlar, dost Geylani’nin tasarrufundan sahne alır
“Bütün evliyaların omuzundadır ayağım*”demek ne demek? İyi kulak ver:
Dost Geylani, dergah çadırını, senin pineklediğin yerden çoktan söktü!
Şehrin en görkemli plazalarına konuşlandırdı da buradan metot yönetiyor!
Şeytana yenilen eski metodun çadırında pinekleyerek ilim konuşamazsın!
Çünkü Rabbın, bir önceki metodunu değiştirince artık kifayetsiz çadırdasın
Plazaya gel de görelim! Haydi tut ucundan tutacaksan şu işin! Ama nerede?

İlçelerin hatta illerin ilk merkez çarşılarını görün. Zaireciler, at pazarları,
saman pazarları merkez idiler. Sonra sonra önlerine bankacılar konuşlandı
Sonra plazalar merkez çarşı oldu. Kuyumcuların çarşısı artık merkez değil…
Plazalardaki kuyumcular, hava limanlarındaki distribütörler merkez oldu
Dost Geylani’nin eski devirlerdeki zaireciler pazarındaki toplanma tabelası,
şimdi nerededir sizce? Birleşmiş Milletler binasının içinde bir esnaf olmasın!
Çağda hareket bun gibi işte. Sen neredesin ey tarikat? Külliyen merdivenaltı,
portföyün Samanpazarı, ticari hacmin İsviçre! Toplum ilişkisi YOK! Çadırcı…
Şeyhlerinizin yüzüne bunlar dendiğinde, bir önceki menzil reisi şunu dedi:
“Mümkünse siz bizi koruyun, biz sizi koruyacak donanımda değiliz…….
Biz –tesbihat dersi verdiklerimizi, cübbe-sakal’a uyanları koruyabiliriz!”
Said Nursi ‘tarikatlar görevini tamamlamıştır’ diye yüzlerine söyleyince de
çıt çıkaramamışlardı bunlar. Posteki tatlı gelmişti, Geylani’ye ‘hayır’ dediler!

 

CÜBBE-SARIK-SAKAL

 

Demek tesbihat dersi verdiklerinizi, cübbe-sakal’a uyanları koruyabilirsiniz!’
Peki, binbir parçaya ayrık her kültürden sokaktaki vatandaşa kim el atacak?
Tesbihat-din-müslümanlık dendiğinde şeytan görmüşçesine kaçan (ki haklı)
bu insanları cehenneme mi itiyorsun? Sadece cübbe giyenleri kurtaran şeyh!
Bir de sünnetullah adına bu ölçüleri konuşuyorsun ha! Bu nasıl sünnetullah?
Sokaktaki nice anlayışlı insan ölsün mü?
Senin yüzünden -haklı tepkisiyle komünistliği seçmiş insan ölsün mü?
Adam bugün günahın içinde.. kurtulmasın, ölsün mü? Sana yaklaşmaz ki!
Meyhaneye kaçmış! Ölsün mü? Senden kaçmış kurtulmuş! Gene ölsün mü?
Hadi senin Şeytan çok tıfılmış ki de Müslüman ettin kurtuldun!
Peki ya devrin insanı..? Akşamlara kadar kalabalıklarda, vapur gişelerinde,
metroda-otobüste savrulan hanım ölsün mü? Savrulmayıp ne yapsın?
Cübbe giymezse, tesbihattan kaçarsa böyle mi olsun?
Bütün bu kitle, siz gibilere “YETERSİZSİNİZ İŞTE!” diye bağıran bir hayatın,
hayat sahibinin kulları değil mi? Bu bağıra bağıra söyleyen kim acaba?
Tebdili kıyafet giyen kim acaba? Muvahhidliğin nerede? Hani VAHDET?
Ete-kemiğe bürünüp sana ‘ne söyleyen’ kim? Dedi ya dost Geylani: ‘Her kim
hikmet ile ilmi bir arada toplayamazsa onu Hakk’ın sopaları terbiye eder’
Sana artık hiçbir zaman inanmayacak! Daha sopa mı arıyorsun? Yetmez mi?

Bunlar, bu tarikatlar, (bugün dünyayı yöneten yıkıcıların,
kendilerine merdiven altı imkan tanıdıkları kadar) sistemde kullanılan dişlidir

Dünyayı allaha inanlar değil, ‘KENDİLERİNE inananlar’ yönetir dedik
Dünyayı yönetmede ihale, önce bu akideyi yerine getirene verilmiştir dedik
Asıl iman allaha inanmak değil O’nun sende var olduğuna inanmaktır dedik
Çünkü Allah, sende var olan, senden hareket edendir
Diğeri kafanda yarattığın allahtır sadece…
Allah bu çağda nereden hareket eder?
Bunların hepsini ders kabilinde makalelerde uzun-uzun tafsilatlı işledik,
yıllar önce tartışmaya açtık da kimseler cevap veremedi. Veremezlerdi de!

“Sahteleri yüzünden, asıllara laf çakmak eleştiri değil” diyor!?
Biz de deriz ki: Bu sahtekarları zamanında hem ifşa etmekle kalmayıp
sözle delillerle döve döve öldürmeliydin! Herkes kapısının önünü temizlesin!
Kendilerini gerçek Nurcu gösterenlere demiştik ki: (Fetullah Gülen için)
“Leşinizi Şadırvana mı temizleteceksiniz?”
Yıkıcı sistemlerin ifşasını, DinAyet şebekesinde dönen fetva ve
‘bilumum sünnete-imana’ aykırı fırıldakları Şadırvan ciltlerce söyledi açıkladı
Okudun mu, YOK! Her kesim, kendi kategorisindeki çöplüğü temizlese idi
çağın yükünü yüklenenlerin dilinde niye tüy bitsin idi?

 

Spiritüalizm olarak,

 

kaç tane Enerjici-Budacı-Reikici-Auracı vs. master hocalıklar verilmiş,
kaç tane Yaşam Koçu Sertifikaları, İpnoz Sertifikaları verilmiş,
bunların MEB’le anlaşmalı eğitmen kadrosu şimdiden hazırlanmış!
Pek yakında Miraç’a çıkış sertifikalarına kadar uzanan şu cesaret ve
İslam’la dalga geçercesine bu ayar verişler gırla giderken
kimler, hangi tarikat şeyhleri ve bunların köhnemiş hangi metot ve ilimleri,
bu filanyum programlar çağına/çağdaşlarına (hani) ne kelime etmiş?
Etse ikna edebilir mi ki? İkna konusunda neler yazdık-söyledik, duydular mı?
Tonca seminerler-konferanslar, bunlar İslam Şuralarıyla ne halt etmiş?
Kim ‘new age’e neler söylemiş? Hangi iknalarla, mantıksal önermelerle,
çağın anlatım metodunu, ÇAĞIN FİKRİNİ hangi ispatlarla
yıllardan beri ilan etmede ne üretimler ortaya koymuş? HANİNİZ?
Şeytanlar size ‘sistemde merdivenaltı’ bir yer gösterip
bu çağ dışılıklarınızı her gün teşhir ederek İslam’ı ‘atış tabelası’ yaptılar!
Siz hangi sünnet Pardon?! Hangi farz??!
‘Bizde uçkur düşkünü olmaz’ diyor. ‘Mal-Para düşkünlüğü yoktur’ de hadi!
‘Makam-mevki-tepeden bakma, kendinden olmayanı tahkir yoktur’ de hadi!
‘Ben sünnetten anlatırım, ikna ile işim olmaz’ diyen nasıl şeyhtir?
Bunlardaki seviyeye talebe bile denmez. Cumhuriyetçileri ikna edeceksin!
Başka yolun YOK! Laiklik Nedir, Şeriat Nedir, Din Nedir, Cumhuriyet Nedir?
Bir bir İKNA EDECEKSİN! Çünkü devranın tepesinde cumhuriyetçiler var!
Anlayış bunlarda, sende değil. Kültür bunlarda, sende değil…
Çağı çevirme gücü bunlarda, sende değil… İmrendirme gücü bunlarda!
Sen bunlara imrenen, bunların elindekine ihtiyaç duyan bir çelişkisin!
Burjuvazi kültürü almayan devrimcinin devrimle-İslamla alakası ne?
Para Nedir, Ekonomi Nedir, Tebliğ NE DEMEK, Anlatımda Metot Nedir,
FİKİR NEDİR, Her Çağdaki Disiplinleri Nedir?..
(Farz mı, değil mi! değil) ‘farzda-bilgide ehem-mühim’ NEDİR?
Bunlara ilişik tek cümle et ki görsün de senden öğrensin, sana inansın hadi?

/Okyanusta Şadırvan. 2018

_______________________________________________________

Bahsi şu şekilde kapatalım:
Konuyu açık ve net masaya yatırmak isteyenlere Daha çok ayrıntı için
Yıllar önce METOT üzerine yazılan Şadırvan makalelerinden bir bölüm:
ÇAĞDA METOT NEDİR? Niçin Her Devir İçin Değişir?

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir