DRAKULA YAKALILAR VE HALİFE KOSTÜMLÜ DİYANET SARMALI

Hukuk Okudum, İlahiyat Okudum!’

Görmemişin bir çükü olmuş, çekmiş resmini hukuk diploması diye asmış
‘Hukuk okudum, İlahiyat okudum, Laik mekteplerde BİLİM okudum’ diyor
Başındaki mezuniyet kepinin üstüne TAC olmuş kitap, hangi dinin kitabı?!
“Tüm bilimlerin tepesindedir ‘İsyanistlerin şu PROTOKOL kitapçığı!”

Mezuniyet kepinin, kafada bastığı akor budur! Sanatçıyım oradan biliyorum!
Beni arif gören bana iftira atmıştır! Ünisyonla ilgilenmem pek. İşim armoni…
Hem de filarmoni

Hukuk elitlerinin bir ara takma bigudili peruklarıyla başlayan lord ruhbancılığı,
günümüzde ‘KONT DURAKULA yakalı’ bir favori cübbeye dönüştürüldü
Ya hele PROTOKOL ÜNİFORMALARI!?
Yakalar Kont Drakula!.. O ne la öyle?!
Adaletin kanını emdikten sonra hemen kullanılacak peçete gibi
hatta iki dönümlük havlu misali o ne la?

• Görmemişin biri maskeli baloya davet edilmiş, gündüzden eczaneye gidip
prezervatif sormuş: “Boyum kadar olanı var mı” diye…
Eczacı merakla “bu kadar büyüğünü napcanız” diye sorunca:
Akşam maskeli balo var, boyuma geçirip çük gibi ortalıkta dolaşcam, demiş

‘Hukuk Okudum, İlahiyat Okudum, Laik Mekteplerde BİLİM Okudum’ diyor

 

Ama başındaki mezuniyet kepinin üstüne TAC edilmiş kitap diyor ki:
“Ben tüm bilimlerin tepesindeki ‘Yehova Şahidinin Kitab-ı Mukaddes’im”

Eskiden Yozgatlı bir vekildi. Hukuk okumuş! Diyor ki: ‘KAYIT DIŞI DİN!??’
Devam ediyor: “Piyasadaki tüm cemaat ve dini grupları kayıt altına alalım!
(Mevzuata uyanları-uymayanları tasnif edip bunlara buna göre davranalım)
Parantezi ben yazdım. Fakat demekte olduğu şey aynen bu!..

Sonra Erdoğan’dan da şunu duydum (ona bu aklı kim vermişse!)
‘Feto’nun akide-dışı söylediği sözleri bir kitapçıkta toplayıp neşredelim…’
Ah şu diyanet kafa!.. Nasıl da rota veriyor!

Diyorum ki Fetullah Gülen’in tek bir akide dışı konuşmasına,
görüş ve sözüne denk gelmedim! İddia ettiği hususlar içinde…
Tevhidin yarım ölçüde bitirilişi hariç! Gözümden kaçmış olan sözleri olabilir,
söyleyip uyarın lütfen! Yaklaşımınız ‘başım üstüne!’

Bi kere niçin akide dışı olamaz? Onu da söyleyelim. İnancın akidesi vardır
Hiçbir inanç ehli, akide dışı bir şeyi iddia edemez. İddia haline getiremez!
Bu otomatik olur. O kişinin kafasını koparsan, uyku havuzlarına atsan
gene de akide dahilinde konuşur-söyler sözünü

Evet Feto, İman Etmiştir! Çünkü Rabbına Biat Edip İtaat Etmiştir!

 

Bunu yıllar önce de yazmış-söylemiştim. İnanç ikidir, din ikidir!
Ya yapıcı inanca çekildi gönlün, ya da yıkıcıya teslim oluverdin!
Gerisi gübre zaten
Masonizm hakkındaki temel sözümüzü anlamayan bir kimse
Feto’nun iman ehli bir Mason olduğunu anlayamaz
Anladık derse de (meselede temel ölçümü) kavrayamaz
Böylece Feto’nun tüm hareket ve söylem şekli,
33 dereceye kadarki Masonik akideden taşınarak önümüze getirilir
ve de imanın temel akidesi ‘hem yıkıcı hem yapıcı’ hakikat sahasında
aynı ortak (müşterek) disiplinler üzerinden hareket eder ki
işte böylece Feto’nun iddia ettiği şeyleri tartacak tek bir beyin dahi
(şu DİYANETçi cenahta) yoktur! Diyanet gibi bu komitacı ruhban kadrodan
bu değerlendirmeyi gerçekten yapabilecek olan çıkamaz!
İlahiyat mekteplerindeki tüm papirüs kafaları toplayıp bir araya getirsek bile
bunlarda bu yeterliliği, kılcacık dimağlarında atmosfer olarak bile göremeyiz

Şu diyanet kafaların tutturduğu yol-yordamın, dinle-İslam’la ilgisi olmadığını
böylece inancın akidesine kendi anlayışlarının ulaşamadığını
(ciddiye alınmaz işporta teminli fake akidelerle)
ahkam kesmekte azim ve gayretli olduklarını bir bir söyleyebiliriz mesela!

Şöyle toparlayıp bitirelim:
Şakşakçılıklarıyla Erdoğan’ın çevresinden beslenen müşrik DinAyet güruhu
ve ilahiyat mekteplerinde boru öttüren dinden bihaber kadrolara rağmen
T. Erdoğan, Batı emperyalizmine ‘zahir düzlemden’ sağlam yumruklar atıyor
Batında yaslandığı bir fikir olmamasına rağmen cesaretinden kaynaklı
doğaçlama hamlelerle bu vatanın önündeki engelleri bir bir kaldırıyorken:
Ama “Hareket etmeyen zincirlerinin farkına varamaz” sözünü alkışlayanlar
çok anlayışlılar da peki niçin zincire kızacakları yerde HAREKETE kızarlar?

Hem hareket edelim, hem susturucu takalım zincirlere!
Hem bağımsızlık olsun, hem zincirler şakırdamasın! Way be!
“Şayet olmuyorsa sessizliği bozmayalım! Koruyalım şu sinsi sessizliği!”

Hırsızın bile alarmdan korkmadan çaldığı şu dünyada
sen ki ‘kamçılandığın sesten’ kork! Pes et! Way anasını!

Hareket senin.. ama zincir seni tasmalayanın elinde!
hareket ettikçe şakurdarsın şukurdarsın
Seni ‘kendi tangurtunla’ sindirmişler. Vay ki vay!

EMPERYALİZMİN Gerçek Tanımı başlığında makale devam ediyor
Konuda bir önceki yazı EŞİTLİK, Kabiliyetlerini Kullanma Hakkındır
/Okyanusta Şadırvan. 2016

_______________________________________________________

DipNot: T. Erdoğan’ın adının geçtiği bazı yazılarımızı okuyan okurların,
Haziran 2018 tarihli şu açıklamamızı:: (ŞADIRVAN, ERDOĞAN KONULARINI Niçin Yazdı? ekini) okumaları önemlidir

 

İlgili Yazılar
ŞİRK Nedir? İyi Anlayalım!
       İNSİCAM (2) Senin Sana İrşatın, Sana Hidayet Olur! (Özet Yazı)
       HURAFE Nedir? 
       PAPİRÜS Nedir? VAHİ Nedir?
              PAPİRÜS 2 – Ahir Zaman
              “BEN SANA GÖRE OLAYIM!” NE DEMEK?
              HUYLAR ve İKNA (1)
              PAPİRÜSTEN kastımızı anlamayanın İNANCI BATILDIR
       Mevcut İnancının MÜNKİRİ Olmadan Hakk’ın Dinine Giremezsin!
METOT NEDİR? Niçin Her Devir İçin Değişir? (ÖZET YAZI)
       İMANDA YETERLİLİK
       SPARTAKÜS Ben Olurum! “La İlahe İllallah”
       Siyasal İslam Nedir? (Siyasal islam zımbırtısı Nedir?)
             Siyasal İslamın Şirkle Bağlantısı
 
HUKUKTA Kuvvetler Ayrımı PARTAVALI/ Giriş
       Şu ‘KUVVETLER AYRIMI’ Bir Teknik İSYAN Bir TEK KUDRET Sevdim. Gerisi YALAN
       Vicdanın Kapısını Çal, Kapıyı KISAS Adında Bir Adalet Açar
       ANAYASA TOPLUMSAL SÖZLEŞMEDİR
       TÜRKİYE Bir HUKUK DEVLETİ Midir?
       İSYANİST DARBE ‘Kendi Hukukunu’ NASIL Meşrulaştırmaktadır?
       AKLA VURDUĞUMUZ YAMALAR!
       ASIRLIK GEVİŞİMİZ-GEVŞENİMİZ, ‘HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ!..’
       ‘Bağımsız Anayasa’ İstemelisin Öncelikle Amigo!
       Kuvvetler Ayrımı makalemizde -Son Yazı
       Aciz Olan EŞİTLİK İster. ADALET İsteyen ÜSTÜNLÜĞÜNÜ Kanıtlar
             2- EŞİTLİK Yoktur, DENGE VARDIR. En Büyük Adaletsizlik, Eşitlik İstemek
             3- MESELE ÜSTÜN OLMAK!
             4- Eşitlik, Kabiliyetlerini Kullanma Hakkın
       DRAKULA YAKALILAR VE HALİFE KOSTÜMLÜ DİYANET SARMALI
       EMPERYALİZMİN Gerçek Tanımı Aşağıda Açıklanır

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Index

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »

Index

Index