MUTLAK Nedir?

Mutlaklık, hayat hadiselerinin birbiriyle boyutlararası aynı işlemle akış paralelliğidir. Her an yaşanmakta olan Temel Hadisenin varlık iddiası demektir

Bereket Nasıl Oluşur?

Bir yerde YEŞİLLİK yaratmak için bir yerde ÇÖLLÜK yaratmak şart! Bir yerlerde emniyet, istikrar için bir yerlerde kaos yaratılması şart!!!

KANIT… Ne Kanıtı?

Delil-işaret-ayet, Papirüs dediğimiz Yazılı Kuran değil sendeki işaretin ortaya çıkması! Kanıtlanacak olanın, karşındakinde de aranılan olması gerekir

İmanda Yeterlilik

İmanda seviye, bulunduğu çağa yeten bir yeterlilik demek! Geçmiş görevi tamamlayıp şimdi saha-dışı olan metot ve öğretiler zafiyettir

GERÇEK MATEMATİK NEDİR?

Hadiselerin ve hayat bağıntılarının birbirine oranını 'rakamsal' izah ediştir. Matematikten yararlanmak başka şey, matematik ilmi başka şey!

SANAT

Bilim, sanatın delillendirilmesi. Sanat, hakikatin gizleniş sırrı. Bir ustanın nazarı, sende big-bang’in doğum anıdır

3 KİTAP

Dünyada 3 kitap var. Birinde doğrular yazar. Diğerinde yanlışlar. Ötekinde, doğrular kullanılıp gizli maksatlara malzeme

KANIT?..

Işığı Yansıtmayacağa Işık Tutulmaz! Işığını Yutar. Ne kadar kanıtlamış olursan ol, kanıtların karşındakinin sızan idraki kadardır

Translate »
Index