İLM-İ LEDUN NE DEMEK?

Kendisine Kur’an inmeden, doğru yolda ‘oldum’ diyen kadar cahil.. ve
yanlış yolda tutarlı olanın ‘hakikate susamışlığı kadar’ bir girift görmedim

‘Müslümanım’ diyen PAPİRÜSÇÜ MÜŞRİKLERE hitap etmektense
KAFİRLERE yazmaktan memnuniyet duyarım
Çünkü kişide algı, SEMBOLLERE TAKILDIKÇA idrakten noksandır

 

Kelimeler düşündürür. Kavramlar ifadelendirir
Semboller tasavvur kapılarını açar ve Kararlar hareket sağlar

 

Asıl adres, zarfın üzerinde yazmaz!
Kelimenin bünyesine neyi yerleştirirsen o istikamete çağırır
Ne yerleştirilmişse de oraya koşar, çekilirsin

 

Yazılı kitap Kuran-ı Kerim, baştan başa ‘sembol sanatıdır’

Hak etmeyenler anlamayacak olsun diye…
Kirlilik ve üçkaat, O’nun yanına yaklaşamasın diye…
“O’na sadece temiz olanlar yaklaşabilir*” demek, ‘abdest al’ demek değil
Balıklar her an abdestte cancaazım! Temiz olan, OKUlu kitabı bulur: İNSAN!
Anlamak isteyen ‘dik burunluğun’ bedeline katlanır. Temiz olanlar bunlardır
Kendi kibrini ‘öğretende gören’, çalıya takılmıştır. Kendine baksa ya!

 

İLM-İ LEDUN NE DEMEK?

 

Düz Hakikate, hikmeti anlaşılamayan üst bir hakikatle ayar verme işidir

Dinsizin hakkından imansız gelir demektir. Dinsize, imansızla ayar verir!
İlmi, hikmetiyle takip et! Etmezsen muvahhit olamazsın,
muvahhitlere ters düşer, onların dininden ayrı düşmüş olursun
Dinsize imansızın galebesi demek hakikatin adaletine havsalan almaz demek
Sen dinini tamamlamazsan Hızır da işine gelmez, Muzır da işine gelmez!
Musa’nın bile işine gelmemişti!

Gerçek ilacını “edepsiz” diye kovdun hep!
‘Bir edepsizle karşılaşmadan da’ öğrenmek şansın yoktu!
“BEN” kalıp “SEN olayım” yok! Burnunu sürtmeyene gerçek yok
Sonsuza çarpmayan hadsize hürriyet YOK. Burnunu terk etmeyene ÖZ yok!

Senin bahanelerini sana tercüme ettim
Yutturamadığını öğrenmen beni niçin edepsiz görür?
Sadece inadına karşılık SERT davrandığımız için bize edepsiz diyen dilber!
Gerçekte ölçü “hakkı HAKK’a teslim etmektir” Seni sana yazdım
Hoplaman beni edepsiz etmez. Yumuşak olayım da oyun pelten mi olayım?
Allah SERTken de haklı, YUMUŞAKken de haklıysa
nasıl olur da sen ‘sana sert olanı’ edepsiz görür güzelim?

 

LEDUN, Bir Işletim Sistemidir!
Fakat Diline Şu Doladığın, Kuranca Yazılımıdır

 

Bir mesele şayet idrak edilmişse TÜRKÇE söylenir. Yoksa, Arapça şive
Anlaşılmamışsa kopya telaffuz, slogan! Amigonun çenesinde Kuranca lehçe!

LEDUN,
Hakikati biliyorum zannedene, imansızmış gibi görülen bir TUŞ hareketidir
Allah’ın, senin Şeytan’ına hareket çekmesidir
Allah’ın ‘Şeytan ölçüsünden’ hareket etmesiyle
varsaydığın inancını yerle yeksan etmesidir
‘Dinsizin hakkından imansız gelir’ demek, bu demek olup bu, ledun tekniktir
Bu mesele ancak bu kadar net anlatıldı

/Okyanusta Şadırvan. 2015

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
Saygı Göstermek NE?
Sözüme ‘sert’ diyen dilber!
SPARTAKÜS Ben Olurum! “La İlahe İllallah”
      Bir Arif Niçin Külyutmaz?
      Hakimiyet Kayıtsız Şartsız İnsandadır
      KADER Nedir? Doğru Anlaşılmalı
      Her Kişiye Özel Din /Adalette Sanat Budur
      EN EL HAKK Nedir?
      ‘HİÇLİK’ Olur mu? Ne Hiçliği?
      MEZHEP Nedir? Mezhep ve Anlayış İlişkisi
      METOT NEDİR? Niçin Her Devir İçin Değişir? (ÖZET YAZI)
      Farz Olan HACI OLMAKTIR, Hicaza Gitmek Değil
      BİLGİ Nedir?
      PAPİRÜS Nedir? VAHİ Nedir?
      NECE? Bir İnsanı Tanımak İsterseniz Gündelik Dilden Konuşmasını Ölçü Alın

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »
Index