LAİKLİK (4) Biliminizin BİLİM Olduğunu İspatlayın!

LAİKLİK (4) Biliminizin BİLİM Olduğunu İspatlayın!

 

 

 

Laiklik denen KELİME üzerinden “AHLAK Ayrı, İŞ Ayrı” demişlerdir

 

Kendi fake din ve ahlaklarına uygarlık, senin ahlakına da ‘bu dindir’ diyerek
senin ilkelerin ölçüler dışına itilerek bilim adıyla ahlak tasnifçiliği yapılmıştır
“Becerin, tutarlı ilkelerin ayrı bir şey.. iş ortamımız ayrı şey” demişlerdir
Bak da gör, işte laikçiliğin çelişen kökleridir bunlar, dalı budağı değil…
Laikliğin bir şeriat oluğunu, her ideolojinin, kamalizmin bir şeriat olduğunu
kakalanan bilimsel modernizmin ‘bir din devleti teşekkülü’ olduğunu gör!
Demokrasinin şeriat kılındığını,
demokrasiye inanmış budala demokratların ‘bir cemaat’ olduğunu,
cemiyet, kulüp, parti, sivil kitle, kadro, ekip, örgüt, teşkilat gibi kavramların
bir ‘ad uzantı dosyası’ olduğunu kavra

Her devlet din devleti. Sadece şeriatlerimiz farklı
İki cemaat, iki din, iki millet, iki krallık var. Gerçeğe böyle bak
Görmek istediğin gerçekse… Tarafını iyi tanı

 

 

ŞU YAZIŞMAYI AYNEN YAPTIK:


— Laiklik, dini kullanan yanlış emelli kişilerden korunmamızın sigortasıdır

Kuran’dan mana-maksat-amacı yanlış anlayan kişiler, devlet yönetmesin diye
laiklik, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından çıkarılmış ilahi bir kanundur
— Böyle bir tanım-gerekçe yok! Olursa ikna dışı.. abesle iştigal…
— Yoruma açık…
— Bizimki yorum değil. Çok net mantıksal önerme…
Cumhuriyeti kuranlar, “Kuran’da mana-maksat-amacı doğru anlayanlardır”
diye iddia edebilir misin? Güzel bacak yarışması ve danslı balolardan,
ezana tercüme-ayar çekilmesine, baş örtüsü yasağına kadar uzanan anlayış,
inançta amacı doğru anlamıştır’ diyebilir misin? Yanlış emelli kişiler kim?!
Böyle afaki ölçümler, şu güdük tespitlere zandan mütevellit dayanaktır*

‘Devletin, yanlış kişilerin eline geçişi’ diye bir müeyyide olamaz
Devleti yöneten erk, ‘şu şu hususlar yanlış anlayabileceklerin eline geçerse’
diyerek ‘o halde bu kanunu şu şekilde çıkarıyorum’ diyemez

‘Devlet, yanlış kişilerin eline geçerse ne olacak?’ denir o zaman?
Sonra da bir yığın temel şeyler karmaşık bir sorguya dönüşür
Devlet nedir, yanlış nedir vs. uzar gider. En son deneceği peşinen diyelim:
Bi defa devlet yanlış kişilerin eline geçtiği an zaten çökmüştür/batmıştır

Burada bizim tanımımız çok nettir!
Laiklik diye bir şey yok! HER DEVLET DİN DEVLETİDİR,
Sadece şeriatlerimiz yani kural ve hükümler farklıdır. Bu net bir gerçektir
Bunu anlamayanla konuyu konuşmak mümkün değil

 

 

Şu söylediğinin abes olduğunu nasıl da görmüyor?

 

[Kurandan mana-maksat-amacı yanlış anlayanlar, devlet yönetmesin diye
Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından çıkarılmış ilahi bir kanundur]
derken, şu anayasayı din olarak kabul etmiş oluyorsun! Öyle bir din ki
(gerçek din yanlış anlaşıldığı zaman ‘ikame din’ budur) demiş oluyorsun
Buna da tamam diyelim ve şimdi bu ikame dinle gittik-gidiyoruz…
Peki, bu ikame dinin de yanlış anlaşılacağı gün gelip çatmayacak mı?
Peki, sonra sonra..? Sonra bunun da yerine ikame bir şey! Sonra artçı ikame!
E böyle böyle iş nere varır? Tabi ki şuraya varır:

İkame din şu laikliğin de ‘yanlış anlaşılması üzerine!’ bu sefer de biri çıkıp
ikinci laiklik’ ilan edecek ve diyecek ki:

[İlk laiklikten mana-maksat-amacı yanlış anlayanlar, devlet yönetmesin diye
İkinci Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti tarafından çıkarılmış ilahi bir kanundur
Durum, bu sefer de şu şekildedir, ŞUDUR!!!] Yaa.. gördük mü?
Süreçlerin askıda kalması bir yana iddia edilen mantık nasıl da çöküyor!

Varsayalım ki doğru din olan kamalizmin, ilk nüzulü 1923’ten günümüze
hala aynı şekilde muhafaza edildiğini, buradaki mana-maksat-amacın
doğru anlaşıldığının aynen devam ettiğini,
bu dinin ve komitanın hiç bozulmadığını söyleyebilir misin?
Şayet bozulmadıysa halk mı değişti de bundan anlamıyor, çağ-dışı buluyor?
Da bunu iktidar etmiyor artık! Sanki ilkini nasıl ettiyse niye desteğini kesti ki?
Yani laikliğin pili mi bitti? Yoksa insanlık mı gelişti-geriledi de rejim tıkandı?
Devrimler-ilkeler, (kendi iddiasında) yönetimin o yönden tıkanmayacağına
teminat değil midir?
Senin hesap 3’üncü, 4’üncü, 5’inci laiklik bildirgesi filan vs. sürer gider de
ortada ne laiklik kalır, ne kamalizm kalır… Din zaten bitti-gittiydi(!)


Eee.. nere varacaz şimdi? (Burasını dikkatle dinle)

İyi anlayalım ki zaten dünya tarihi, her doğru şeyin,
DEVİRLER GEÇTİKÇE yanlış anlaşılması kaderini ‘yaşaya-yaşata..’ ya da
doğruyu parazite uğratıp, gerçeği yamayıp ‘bunu yaşaya-yaşata.. geçti-gitti!

Şimdi sıkı dur: Böylece din, zaten ta en başında
(işte senin laikliği anlatırken dayandırdığın bu noktaya çoktan dayandırarak)
şu senin kendi itiraf ettiğin mantığa ve hikmete yaslandırıp şöyle söyledi

Yani Şimdi Senin Sözler (Aşağıda Oku Bak) Ne Oldu:

[HAYATIN HAKİKATİ,
(onun mana-maksat-amacını yanlış anlayan kişiler, dünyayı yönetmesin diye)
Allah katından esasları hiç değişmez şekilde Muhammed’in özünden-özüne
İNDİRİLMİŞ İLAHİ BİR KANUNDUR] Bak bu senin sözün, senin mantığın!
Ne güzel!

Yani senin söylediğin bu şey çoktan söylendi! Biz şimdi hangi aşamadayız
bunu konuşalım. Muadil şeylerle mi yürüyecez ya da bu işin aslı nedirmiş,
bunu öğrenmek isteyecek miyiz? Öğrenmek nasıl olur?
Çürük şeyleri ‘mutlak kabul edicilikle’ has gerçeğin bilgisine ulaşamayı

     (*) Konuda kastedilen, Gerçekler Hoplatır, Masallar Amortisör Gibidir yazısındadır
     Kamal Paşa hakkında net değerlendirmemi bilmek isteyen, şu 3 prgf.a bakabilir

 

 

 

 

Bakın Laiklik Nerelere Dayanıyor? (Biliminizin BİLİM olduğunu ispatlayın!)

 

Senin inancın, uygulama disiplinlerin ve sergileyiş metodun anayasada!
Çünkü senin inancın “bilim!?”

Benim inancım, disiplinlerim ve sergileyiş metodum anayasada yok!
Çünkü benim inancım “din!” Böyle mi?

‘Bilim’ denmekte olan şu şey mademki ispatlanabilir, o halde biliminizin
bilimsel olduğunu tam 400 yıldır niçin ispatlayanınız olamadı-olamıyor?
Çünkü ‘BİLİMİN AMACINI’ soracaz! Sonra ispatınızın yarattığı sonuçları..?

Bilim, sanatın delillendirilmesidir, dedi Şadırvan
Bu kapsayıcı tanımı, boşuna masaya koymadı
O halde Sanatı delillendirin!
Yaşamak sanatını HAYAT SANATI içinde bulun ve delillendirin!

Müktesebatınızın hayat gerçeğine uygun olmayıp hem olamayacağını
delilleriyle ortaya koyan ÖRGÜN yazılarımızı teknik şekilde cevaplayın(!)

Zira bilimin AMACI olması lazım. Ve bu amacı,
bilimi tekelinde bulunduran ‘kürsü devletlerin’ gerçekleştirmesi lazım. Hani?
Anabilim dalı olarak dikilen ‘ideolojik işleyişli tek bir çarpık ahkam’
o çağın eğitimindeki kürsülerde, tüm hükmün esasta ortadan kalkmasına
(artçı depremler gibi) yeter de artar bile! Bilim bütündür
Amacı her kürsüde ‘bir’: İnsanı mutlu etmek, çağda güven tesis etmek!

 

 

DİNLERİ KÜRESEL SİYONİZİM OLAN MÜSTEKBİRLERİN LAİKÇİ KULLARI!

 

Aşağıdaki şu çelişkilerin ‘sende kıpraştığı yere’ VİCDAN diyoruz

Niyeyse
din, ‘İslam olunca’ devlet işinden ayrılır!? Çünkü kuralları nettir de ondan!
Yıkıcı dinse her şekle girer de BİLİM adıyla devlet anayasalarına referans olur
Kuralları birbiriyle çelişir de ‘planlı KAOSLAR’ yığınları yutar gizliden!

Şadırvanın ortaya açtığı tartışmalar bir metoda tabi, metot da kanıta tabidir
Şadırvan yazılarını baştan sona tamamen takip etmek gerekir
Neşrettiğimiz Şadırvan yazılarına gereken dikkat gösterilmeden
(bu yazılarsız) ‘Din Nedir-Laiklik Nedir’ konusu konuşulamaz
Yukarıya açılımladığımı tek cümlede bitirdi bir hayat ustası:
‘Hayatta her fert, kalbini dolduran şeyin dindarıdır’ /A. DURU
Var mı itirazı olan?

 

Yıkıcılığın NİŞAN alması gerekmez. Yıkıcı, karavanalarla yıkarak da bozar!
Yapıcılık karavanalarla kurulamaz ama! Ahlakla nişan alır, ahlaka isabet eder

 

Hevesleri tatmin ediş, karavanalarla mümkündür! Biri olmazsa biri…
Doğruyu tesis ediş, tek isabetle mümkün. Tek şansın var. Tek yol, tek adım
Hep ‘tek hamlen’ var: Gördüğün an barışı ıskalamamak…
Iskaladıklarının tümü, zulmün hanesine yazarken ıskasız tek atış, barışa

359 derece hep yıkıcının hedefine çalışırken senin ıskalamaman 1 derece!
Hevesleri sevmek bir ömür sürer. Gerçekle sevişmek bir dakika!

• Amentüsü Masonizm üzerine anayasalanmış devletlerin
‘LAİKLİK SERTİFİKASI’ mantık dışıdır. Laiklik iddiasında tam çelişkidir
Kısaca, her devlet din devleti olup sadece şeriatlerimiz farklıdır
Sevişmek için gerçeği dene. Bir dakika düşün:
İşgale domalmak bir ömür sürer. Hürriyetle sevişmek bir dakika!*

2023 Siyonist-Filistin Savaşını, Durdurulamayan Zulmü Sakın Unutma!
O senle savaşırken (sana söz söylerken) DİNİ vardır, bilim yoktur!
Sen onunla savaşmaya (söz söylemeye kalktığında) bilim vardır! Dinin yoktur!
Abrakadabra! Buna ses çıkaramayan Batı ve lafta medeniyeti ne zaman laik oldu?
Gene de laik misin?

LAİKLİĞİN MEŞRUİYETİ Sadece ŞUDUR. Gerekliliği Şuradan Geliyor başlığında yazı devam ediyor
Konuda bir önceki yazı LAİKLİK (3:) Dinle Bilim Ayrı Şeyler Midir?
 
/Okyanusta Şadırvan. 2012-2016

_______________________________________________________ 

(*) Bir Şarkı: (Seninle Bir Dakika)
 
İlgili Yazılar
 
AMAÇ
FİKİR Nedir? Fikirle İdeoloji Arasındaki Fark!
Sanat. NEDİR SANAT? Nedir Bilim?
MUTLAK Nedir?
BİLİM Denen Neymiş? (Bilimde Rolü Kime Veririz?)
      TEKNOLOJİYE Secde Etmiyor Muyuz?
      Hangi TIP, Hangi BİLİM?
      BİLİM Kendini Aklıyor!?
      Yapay ZEKA Diye Bir Şey YOKTUR
MUTLULUK
 
BİLGİ Nedir?
       Bilgi, KABUL’ün Sonucu… Kabul Ettiysek Uygularız
       DUR Bi Dakka! Neye BİLGİ Diyorsun?
       
BİLGİ ve EĞİTİM ÜZERİNE Kısa Kısa
 

Bereket Çöllerden Gelir
BİLİNÇALTI Nedir?
 
Gerçekler Hoplatır, Masallar Amortisör Gibidir
MANTIK Nasıl Çalışır Ve Zihin Kendisini Niçin Göstermez?
AKIL Nedir?
ZİHİN İŞGALİNE ‘DUR!’ De 
 
NECE? Bir İnsanı Tanımak İsterseniz Gündelik Dilden Konuşmasını Ölçü Alın
NECE? (2) Kuran Diliyle Anlatmak Kadar Saçma Bir Teşebbüs
NECE? (3) FELSEFECİ gibi’ Diyor!? Sanki Büyücü!
Niçin Bir Şablona Sararız Ki Yalın Bir İfadeyi?
Olmak NEDİR?
 
Demek ŞAİR, Demek FELSEFİK! Peki, Kim Bu?
Anlayıp da işine gelmez ‘Ayar Verici Tiplere’ toplu cevaplar
 
KAVRAMLANDIRMA Nedir Peki? (Anlamakta HIZ, Kavramlandırmadır)
Kavramları KENDİSİNE ait olmayan kimse, DÜŞÜNCEYE mağlup olur
Allah’ı Aramak Mış!
KÖTÜLÜĞÜ “PAYLAŞMA!”

Olmak NEDİR?
PAPİRÜS Nedir? VAHİ Nedir?
PAPİRÜSTEN kastımızı anlamayanın İNANCI BATILDIR
RUH Nedir? Niçin Ruhundan Haberin YOK?
 
Demokrasi ve Cumhuriyet Martavalı (Ana yazı)
METOT NEDİR? Niçin Her Devir İçin Değişir? (ÖZET YAZI)
Siyasal İslam Nedir? (Siyasal islam zımbırtısı Nedir?)
       Millî Piyango! Fikir ve İnanç Bu Siyasetin Neresinde?
       
Antropomorfizm-İstanbul Kanalı-Fetöcülük-DinAyet
       
MEZHEP Nedir? Mezhep ve Anlayış İlişkisi


MEZHEP Nedir? Mezhep ve Anlayış İlişkisi
‘Sistem Değişmedikçe İnsanlar Düzelmez Diyenlerin Acaba Dini Ne?
 
Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (1)
Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (2)
Düşünce Başka Şey, DÜŞÜNMEK Başka Şey… (3)
1- Düşüncenin Pankartları
2- Düşünceler Zihin Alanımıza Düşerler. ‘Düşünmemiz’ Bunları Karşılar
3- Düşünce bir yerlere zaten disiplinsizce gidiyor. Görevi istekler taşımak!
 
TÜRK Kimdir? (6)
TÜRK Kimdir? (6) Özet Yazı)

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Index

Comments are closed.

Translate »

Index

Index