LAİKLİK (3) Dinle Bilim Ayrı Şeyler Midir?

LAİKLİK (3) Dinle Bilim Ayrı Şeyler Midir?

 

Laiklik hususunda konuşmaktan önce
Şadırvan ‘insan önce kendini bilecek’ diyor. ‘Muhatabımız fikirdir’ diyor
Muhatabımız ideolojiler değil, günümüz çakma bilimini matah bişey sanıp
buradan şartlanan YAMALI görüş ve değerlendirmeler değil, diyor

 

Kendi siyonist dinlerinin dergahını
‘kampüs kampüs icra ederek’ bunları bilim diye gazladılar

 

Kendi dinlerini ‘bilim’ kelimesi altında mutat dergah modelinin üstüne kurup
ama kendi müstemlekelerine ‘BİLİMLE DİN AYRIDIR!’ dedirttiler
Oysa ‘bilim’ kelimesinin içine ‘kendi dinlerini’ kürsüleyerek yerleştirdiler!
Kendi programları olan ‘İsyanizm dinlerini’ böylece ‘bilim’ diye gazlayanlar,
DİN İslam olunca “bilimle din ayrılır” dediler, dedirttiler!

 

BU, “Din DEĞİL midir?”


LUİ’lere yapılan 1789 Fransa darbesiyle artık dünyada el değiştiren krallık,
(eşitlik-kardeşlik-hürriyet sloganlı Siyonist Krallığın gizli tarikatınca)
tüm dünyayı nüfuzuna çektiği ‘şu beynelmilelcilik’, bir DİN DEĞİL MİDİR?

Bugünkü NATO tapınağı, BM tapınağı vb. bilim denen ekol yuvaları tapınağı,
Bunlar emperyalizmin ‘parayla para kazanma oyun ve borsalarını’
sana kanıksattığı ‘benim sistemime/dinime secde et tapınağı’ değil midir?

Bu tapınaklardaki modern kardinaller, amir mollalar, asistan talebeler…
Bunlar, büyük oyunda gerçeği sana örtülü gösteren bir dekoraSYON ve
simülaSYON değildir de nedir peki?

Bunlar sana-bana ‘Din ile Bilim ayrıdır, Din ile Akıl-mantık ayrıdır’ dedirterek
kendi isyanist dinlerini ‘bilim adı altında’ biz kuş beyinlilere satan işte bunlar,
senin ‘şunlar favorimdir’ diye edindiğin akıl ve kültürün imamlarıdır
‘Entelektüelim’ diyerek bunları taşıyorsun da ‘kime biattasın’ haberin yok!
Hürüm-çağdaşım diyerek bu akla biat ediyorsun da secdenden haberin yok!
BU VESAİRELER, “Din DEĞİL midir?”

Müstemlekelerine kirli emelleri gereği ‘BİLİMLE DİN AYRIDIR!’ dedirttiler
Amma! Günümüz bilim kürsüleri, Siyonizmin tarikatıdır. Bilim terimi hikaye!

 

Bilim denen günümüz mektep-site ve kampüsleri, yıkıcının medreseleridir!

Profları, MODERN MOLLA! Ne güzel ambalaj değil mi: ‘Profesör!’

Günümüz İSYAN MEKTEPLERİ ne kadar İKAME MEDRESE ise
bu prof takımı da o kadar ikame molla!
Doçlar zakirt, talebeler derviş! Talep, bilim!.. Peki bilim ne?
Bilim şu: Rektörler tarikat şeyhi… YÖK mezhep imamı… Kampüsler dergah

Çocuklarımızın elinden tutar götürürüz bir iştahla yıkıcının dergahlarına
Hukuk, iktisat, sanat, ecza, uluslararası ilişkiler, siyaset…
Amma! SOKAKLA bağlantısı olmayan caddenin LAMBASI
“karanlıkta üşüyen” direkler gibidir
SOKAKLA bağlantısı olmayan mektebin eşek tepsin tahsilini!
Amma! Bir zamanlar Hakk’a dost olanların hepsi de sokak çocuğuydu!
Şimdi: “ZIVANASINDAN ÇIKMIŞ,
bilim tabelalı kampüs mağaralarda, kutsal tapınak şövalye kürsüleri”

Şadırvan,
karanlık çağın ‘beyaz yaka totemleri’ olan bu kürsüleri tavaf eden düdüklere
[bol anabilim dallı kampüs ormanlarında
‘hammaddesi odundan’ KERESTE PROFLAR bandosu] dedi
İşgalin boruları! Gizli tarikat! Mürit bile bilmez ‘tarikatta mıyım-değil miyim?’

Zulmünü güya kınadığın şu çağın, bilmine mürit olduğun bir gerçektesin
Teknolojinin ele geçirdiği şu bilmine bir bak! Hangi çağdaşlık? Hangi BİLİM?
Bilim, AMACIYLA bilimdir, safsatalardan kurtarıp insanlığı mutlu etmektir!

Cehennemde yanmamak için İslam’a girenlerle
İslam için bizim girdiğimiz cehennemin gerçeği, aynı din değildir

 

 

Din kullanılır mı? Evet, kullanılır. Dini, yalnızca imanın için kullanırsın


Evet, din kullanılır. Her kesimin (bal gibi) kullandığı gibi kullanılır!
Kullanılmayan din, din değildir. Ama her kullanılan din de doğru yol değildir

Din, ‘sadece İslam olunca kullanılamaz’ de mi?!
İnanç sadece İslam olursa dinden sayılır, Darwinizmse din sayılmaz öyle mi?

Diyelim ki:
Din, hiçbir şeye alet edilemez, kullanılamaz; evet ama inanç kullanılır
Hem de pense gibi, tornavida gibi, oklava gibi…
İnancın kullanılmadığı ve iştirak etmediği hiçbir iş başarılı olamaz
Yarar da sağlamaz
Hayatta dinsiz bir organizasyon yok. Ne oldu, ne de olacak!
Dinsiz hiçbir kuruluş yok. Sadece maval var!

Piyasada talim ettirilen islamın, dinin-imanın-bilimin hiçbir geçerliliği yok
Bu çakma din ve bilim sektörüyle hiç bağımızın olmadığı biliniyor olmalı
Her şeyin aslını 5-10 kişi bilir desek yalanımız olmaz
Avam ne bilsin gerçeği, bilse avam denir mi?

Bu zulüm sistemi, her şeyin fakelisini öğreten kendi oluyor ki zulüm ola!
Zulüm, insanlığın amacında durduruluşudur dedik
Cahillerin İlahiyat Fakültesi, Diyanet, Hicaz taşeronculuğu müftülük ve
her türlü ‘bilim yuvası’ işlettikleri dönemdeyiz
“Aradığın şey (o kitaplarda) değil, aradığın şeyi okuyarak bulamazsın
(kendini OKUyarak öğreneceksin) ama severek anlayacaksın”*
Bu söz üzerinde iyi düşünmek lazım

LAİKLİK (4) Biliminizin BİLİM Olduğunu İspatlayın! başlığında yazı devam ediyor
Konuda bir önceki yazı Hangi TIP, Hangi BİLİM?
 
/Okyanusta Şadırvan. 2012-2016
 
     (*) Şems Tebrizi
 

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Comments are closed.

Translate »
Index