KAPİTALİZİM Nedir?

KAPİTALİZİM Nedir?

 


Paranın, devletten gayri kişilerin elinde büyümeye geçmesi olan kapitalizim,
Şirketlerin Devletleri Yönetmesidir

 

Şirketlerin Devletleri Yönetmesine Kapitalizim diyoruz


Çağımızda devletleri şirketler, şirketleri de sermayeler yönetir maalesef

Sermayenin devletler yönetmesi olan kapitalizimde vatandaşın adı müşteridir
Paranın demokrasileri yönetmesine kadar varır bu hiyerarşik ceberrüt
Sonunda paranın yönettiği demokrasiler, HUKUK yönetir!
Hak, parasız bırakıldığından ADALET bir zırvadan ibarettir maalesef
Paranın, devletten gayri kişilerin elinde büyümeye geçmesi olan kapitalizim,
adaletin de mafyaların eline geçmesini nasıl engeller? Biri bunu açıklasın!

Paranın, devletten gayri kişilerin kasasında büyümeye geçmesi olan kapitalizim,
şirketlerin devletleri yönetmesiyken şirketlerin sermayeleri karşısında küçülen
ve yetkilerini bu Sermaye Tekellerinin belirlediği şu aciz devlet ve de
kanunları bu sermaye sınıfının menfaatine çıkararak küçülmeye geçen bu devlet, hürriyetin, ‘tasmalayan paranın’ eline geçmesini nasıl engeller? Hadi açıklasın!

 

Kapitalizim sadece rakamsal istatistik değildir, sadece sınıfsal tasnif değildir


Kapitalizimle yürütülen plan, insanların elindeki parayı yutmak-gasp etmek değil
tüm dünya devletlerini ele geçirip yöneten emperyalizmin iktisat üniformasıdır
Şaşırtıcı olansa feci bir tuzağın aysbergidir, ana gaye için küçük bir argümandır
Dünya üzerinde plan kurucu yöneticilerin hedeflerinde sadece bir oyuncaktır
Tözünde varsıllık-bolluk-refah yaşantı-cazibe barındırması, heves transferi içindir
Kapitalizim, kamçılanan şöhret arzumuzun tedarikçisidir. Tasması, tahminler üstü
Kapitalizmin neye gebe olduğunu Müslümanlar bilemiyor, Müminler biliyor
Maddeye takılmanın, net bir iman engeli olduğunu, Müslüman nereden bilsin?*

     (*) Müslüman, İslam sempatizanıdır. ‘Ey iman edenler, iman ediniz*’ işareti bunadır
     ‘Ey Müslüman, Mümin ol!*’ Ayetin tevili budur

 

 

Kapitalizim kullanılarak işletilen plan, insanlığın amacını manipüle etmektir


İnsanlığın avucundaki parayı gasp etmenin de çok ilerisinde kahrolası bir idealdir
Paradan da ileri olan EMEĞİ çalmaktır desek bile az gelir şu gayelerini anlatmaya
Çünkü emek, paradan ileridir. Para, emeği karşılayabildiği an emeğin karşılığıdır
Yeter mi, yetmez. Zira para, emeğin karşılıklarından yalnızca biridir
Zulümde tanımımız, kapitalizmin ana gayesine işarettir ki
‘Zulüm, insanlığın amacında durduruluşudur’
İnsanlığı parasından etmekteki gaye, insanlığı amacından etmektir. Bunu unutma
İnsanlığın emeğini gasp etmenin de ilerisinde ‘kahrolası ideal dediğimiz’ budur

‘Paranın, devletten gayri kişilerin elinde büyümeye geçmesi olan kapitalizim,
şirketlerin devletleri yönetmesidir’ derken devletler devletten gayrıların elindedir
Devletten olmayıp ondan gayrı olan nedir, milletine kasti hizmet etmeyen plandır
Devletten ayrı bu yapı, aslen milletsiz de değildir! Milleti ‘beynelmileldir’
Niçin devletten gayrı? Çünkü yönettiği devlete vergi veren halktan ayrı bir millet!

Bu tanımdan başka hiçbirisi, içinde bulunduğumuz gerçeğin örtüsünü açamıyor
K. Marks’ın döneminde kapitalizim bu boyutuyla sahaya çıkmadığından
o şöyle düşünüyordu: [Devleti yöneten hükümetin erk kadroları, sermayedardı
Bu sermayedarlar toplumu yönetiyordu] Böyle görüyordu. Hayır, böyle değil
Devlet başkanları dahil tüm yeryüzü hükümetlerinin erk kadroları sisteme köledir
Kölesi oldukları sistemin düzeni o kadar gizli ve görünmezdir ki
düzenin 1789 Fransa Darbesiyle Siyonist Kraliyet olarak kurulduğunu fark etmek,
aydın geçinen entelektüel akıllar için bile zor. Kapitalizme karşıyım diyen bu tipler
gene gidiyor da günümüz hukukunu ‘evrensel hukuk’ olarak kabul ediyor!!!
1789 darbesinin evrensel keklik beyannamesini aklına tacedip ‘demokrasi‘ diyor!
Bunun sürüleri gütmede bir kılıf olduğunu gördüğü halde anlamak istemiyor
‘Ne zamandan beri egemenlerin hukuku evrensel hukuktur?’ diye sormuyor!

 

 

PARA, Emek ve Zeka Bileşkesinin Karşılığıdır*


K. Marks, maddeyi, parayı, karı tarif edebilmişti. Emperyalizmi-kapitalizmi değil!
Marks’ın şablonlarıyla yürüyen akıllar, kitle halinde yürüseler bile
Siyonizme uşak olmaktan kurtulamadılar, dön-dolaş kapitale tosladılar*¹
Bizler parayı da farklı tarif ettik*²
ki tanımımız ülkelerin para basma hak ve ölçüsüne de öz bir hareket getirmiştir
Para bir mübadele aracıdır demek sığ kalır. Emek ve Zeka bileşkesinin karşılığıdır
Paranın tanımlanması böyle olur ki mübadelede, kullanımında bir ölçü arz etsin

     (*1) Çünkü Emperyalizmi şu tanımımızdaki gibi anlamadan, Kapitalizmin nedeni 
     anlaşılmaz
       
     (*2) A. DURU

 


K. Marks, Kapitalizmi
paranın devleti yöneten burjuva sınıfına geçerek burada büyümesiyle anlatırken
Şadırvan Kapitalizme, ‘Şirketlerin Devletleri Yönetmesidir’ demenin dışında
paranın devletten gayri kişiler elinde büyümeye geçmesini göstermekle kalmayıp
bu emperyalist bloğun üzerinde de Siyonist din temelli bir yapılanma olduğunu, bunlara da ‘Tepe Yıkıcılar’ diye işaret ederek, bu yapının
emperyalist şirketleri bile ‘FAİZ çıkmazlarına’ sokarak emperyalizmi güttüğünü;
bu tepe yıkıcı secde firarilerinin, Siyonist dinlerini ‘bilim‘ altında mekteplediklerini
14 yıl önce makaleleriyle tartışmaya açmıştı
Tartışma yürütecek bir seviyeye rastlanılmadığı gözler önündedir. Kaçan kaçana!
Deve Kuşu tekniği… Columbia’sı dahil

Sonuçta Şadırvan, kapitalizmi 3 kelimeyle tanımlayarak
bu tanımla tüm iktisat ve sosyal bilim yürüten akıl sahiplerinin önüne çıkıp
çağdaki anti kapitalistlerin ‘ola ki idraklerine’ şu kolaylığı ekmiştir:

Paranın, devletten gayri kişilerin elinde büyümeye geçmesi olan kapitalizim,
Şirketlerin Devletleri Yönetmesidir. Zulüm, insanlığın amacında durduruluşudur

 

 

Şu Yazıyla artık takınacağın DURUŞ, Nasıl Gerçekleşmiyor? HAYRET!


Mevcut ideolojilerin-partilerin hiçbiri ve mevcut din anlayışları zulmü yok edemez

1- Hastaneleri yöneten KİM? Şu güdük Hukuku yöneten KİM?
Eğitim Fiyaskosunu yöneten KİM?

2- Paranın, devletten gayri kişilerin elinde büyümeye geçmesi olan kapitalizim,
adaletin de mafyaların eline geçmesini nasıl engeller? Biri bunu açıklasın!

3- Emperyalist demokratlar buna dahildir. Burjuva hevesli komünistler ve de sol!
Egemen sermayenin evrensel hukukunu yazan zübük hukukçular bunu cevaplaya

4- İslam Kamu İktisat Modeli gözetir. Siyasal islam Kapitalizm koşturur şeriat diye
‘İslam Devleti Kuracaz /Şeriat Getirecez’ diyen müstekbirler,
İsyanist Hünkarın modern sadrazamlarıdır. Egemenlerin kapitalizmini kuşanırlar
Bunlar, sadece fetva şebekelerini güderler, insanlığın elleri bunların yakasındadır

5- Şadırvan çok net ve sağlam tanım koydu:
‘Şirketlerin Devletleri Yönetmesi Kapitalizimdir’ dedi

6- Liderlerin ‘Özelleştirmeye MİNNACIK TENEZZÜLÜ, hayvanlıktır
Bu tabir ağır geldiyse o halde şu: Sermayenin itleridirler

 

 

Dünya nizamlarını, felsefeyi de yöneten FİKİR ya da ideolojik güçler yönetir


Dünyada yönetimler, Fikir Disiplinlerinin siyaseti belirlediği dönemlerde
insanlığa medeniyetler, hürriyetler tesis edebilmiştir
Fikre itibar etmeden ‘siyasetin ideolojisini’ esas gören erk dönemlerinde ise
insanlık, bu kendi medeniyetini çöküşlere götürmüştür
Tarihte bunun aksini kimse gösteremez!
Siyaset mi uluhiyeti tevdi eder yoksa uluhiyet mi siyaseti? O halde:
Uluhiyeti ‘politik destekle’ meşru olan fetvanın eşek tepsin misyonunu

Bu denklemleri, bir kararlılıkla
topluma anlatmaktan vaz geçmesi mümkün olmayan Şadırvan’ın fikir yazılarını,
(açık ve net izahlarından bile) anlamayıp bu müellife:
‘Fetö-Şia-İsrail-vatan haini’ diyen partçı zihniyetin eşek tepsin akıl tartısını
Yazılarımız Fikirden bahseder, muhatapsa kişisele sardırıp hücum eder
İdrakten marş etmeyen kişi, aklını siyasetin yokuşlarında vurdurur. Nasıl olmalı?
Farz et ki müellif, şu ya da bu! Halbuki kime ne söylenmiş, burasında olmak gerek

 

DÜNYA YERYÜZÜ VE HATTA GÖKYÜZÜ YÖNETİMİ Niçin Zalimlere de Verilebiliyor?


(Bu en temel yasalardan biridir. YASA! Yani Sünnetullah! Kök cevap şu:)
Yönetim -dünyayı yöneten hayvan takımına, kendilerine inandıkları için verilmiştir
Allah’a inandıklarını söyleyenlerinse imanları ‘kendilerine inanmaya’ varamamıştır
Yönetim ve Krallıkta yarış, allahın var olduğuna inanlar arasında değil
Allah’ın KENDİLERİNDE VAR OLDUĞUNA inananlar arasında yarıştır
İman Allah’ın var olduğuna inanmak değil O’nun sende VAR olduğuna inanmaktır
Kendine inanan bir sivrisinek senin kanını emer
Kendine inanan İNSAN felekleri çevirir, alemleri yönetir, bknz.

 

Para, Cumhuriyetli Devletler İnşa Etti


Kapitalizmi de Komünizmi de kuran aynı el, cumhuriyetleri başlatan Siyonizimdir
Demokrasi sadece para tarafından yönetilir. Demokrasi balonu,
Cumhuriyetleri ‘Siyonizmin kurduğu hakikatini’ örtme maksatlı bir kelimedir
PARA’nın yönettiği şey, her ne şey olursa olsun bir insanlık olabilir mi?
İNSANCA olabilir mi?
PARA’nın yönettiği her şey, YANILSAMALARIN ŞİŞİRDİĞİ Balondur
Çünkü parayla yönetenler, insanlara /toplumlara (olmadık ihtiyaçlar) dayatır
İhtiyacımız olmayan lüxleri, ihtiyacımızmış gibi reklamlarla bize şartlar
Yersiz alış-veriş listeleri, bunlar için ortamlar ve de işleyiş düzenleri yaratır
İnsan, ihtiyaca göre istek ve SAFİ PAYLAŞIM düzeni kurar
İsyan, paylaşım furyasıyla tetiklediği GAYRİ İHTİYAÇLAR” üretir!
Başka da zulme gerek kalmaz
Devrim hedefli olmadığımızı reklamlara tutsaklığımızdan da anlayabiliriz

PARA’nın cumhuriyetler ve demokrasiler dayatmasıyla yönettiği Hukuk,
egemenlerin hukukudur. Demokrasi diye bir şey YOKTUR!
Ne zamandan beri egemenlerin hukuku, vatandaşın evrensel hukukudur?
Böylesi hukuk, böylesi demokrasi, nasıl olabilir de PARA’yı yönetebilir?
Siyaset parayı yönetemez. PARA, siyaseti, siyasi kuruluşları, partileri yönetir
Nihayetinde siyasi partilerin hiçbiri bir insanlık hareketi oluşturamazlar
Kapitalizim budur. Egemen şirketlerin devletidir
Egemenlerin hukukudur, egemen siyonizmin demokrasisidir. Ne kadar aptalsın!

Kapitalizmde din olmaz, bayrak olmaz, ezan-vatan olmaz, sanat-bilim olmaz
Sağlık olmaz. Bunlar, halka ‘var’ zannettirilir! Bunlar bir örtme değil mi?
Fetö’nün Samanyol tv.si samanlıktı da senin tv.ler arpalık mı? Bu ne iğdişlik?
Kahpelik senaryolu kepaze dizilerin tv.sine boyun eğen ‘rey sever bir iman?’
Gün gün artan özenti mafyacı tutumların, bir kültür haline gelişine seyircilik?
Bunlar en Fetö, en mikrop yuvaları değil mi? Adları ‘adalet ve kalkınma’ mı?
Bu fiyaskoların nedeni dinsizlik, İ. Hatimsizlik, ElifBaacılık değil, fikirsizliktir!
Biz ‘dinsizlikten’ batmadık. FİKİRSİZLİKTEN battık
Bizde bu din, fikirsizlikten çöktü! Hatimsizlikten değil, tebliğsizlikten değil
İmam Hatipsizlikten, ElifBasızlıktan, İlahiyat kürsüsüzlüğünden değil…
O halde tekrar yepyeni bir fikir-metotla inancımıza şahit olacağız

Kapitalizmin hızını, gitgide kilo alışını gözlemleyebilmek,
şu basit, sıradanmış gibi görünen kaideleri dikkate almakla mümkünken
Pittsburgh köpeklerini yasaklayamayan bir sosyo-politik,
‘ekonomik modelden’ ne anlaya?
İşşu Reklam Sektörünü kaldıramayan liberal kafa,
şu ‘Müstekbir Eğitim Sanayisini’ nasıl dizginleye?
Yerli dizi zımbırtılarına, evlilik programlarına yasak koyamayan bilirkişi,
neyi bilen kişidir? Bi söyleye!
Kendini tespitten mahrum bir sarhoşluk,
hürriyet rubaileriyle uyku mışıldar, DİNİ de bu sarhoşluğa meze yapar

 

 

Çağdaki Duruşu YEPYENİ İKTİSAT MODELİ OLMAYAN Tüm Devletler,
Çağın Zulüm Batağından Kurtulamaz


Devrimin karnesi, İKTİSAT MODELİDİR!
Sosyal reformlar peşrevden öteye geçmez
Müstekbir sermaye anlayışlı politikaların reformları ‘sosyal’ bile değildir

Ekonomik modeli olmayan siyaset ve günlük politikalara inşa iktidarlar,
Müstekbir Sermaye Krallığının danışıklı alternatifidir. Adeta işbirlikçi!
Kendi bunu bilmez ama! Kendinden habersiz kukla…
Emperyalist hünkarın modern sadrazamları demokrasisinde
‘efendisine kılıç çekiyor’ pozlarıyla ‘kölelikte rollerini oynarlar’ Böylece:
Siyonist dünya iktidarı, çapsız muhalefetlerini ‘alkışlatarak’ kendisini aklar
Kapitalizmde din olmaz, bayrak olmaz, vatan olmaz, olmaz da olmaz…
Demokrasi ve Siyaset, patronuna hesap soramaz

 

Ancak Kendi Siyasetini ‘İKTİDAR Yapabilmiş hükümete’ DEVLET deriz


Kendisini Siyonizmin siyaset mevzuatıyla hükümete taşıtmış iktidarlara ise
sadece parti deriz, kapitalizmin patronundan ‘düzenin bekçiliğine atanmış’ deriz
Siyaset, Diyanet’e ‘fetva karşılığında’ maaş verendir
Diyanet de maaş karşılığında ‘fetva siparişi alan’ kurumdur
Aksini ispat edecek bir mantık olmamıştır! Hal böyleyken
sen bile devrimi baştan bu DinAyet komitasına değil, Fetö’ye ihale etmiştin!
Madem rabbını biliyorsun da düştüğün bu tezgah niye?!! Eğitim neydi sahi?
Cami işini DinAyet’e vermekle gene bu kez başka zır cahilde hareket eden
daha bir gizli ‘ŞeytanFetösüne’ vermiş olmaktasın! Kişi Şeytanından habersiz!
Şeytanından habersize alim denir mi hiç? Kim ki bu ‘DinAyet Baş alimi?’

Bizler Devletten Bekleyen İnsanlar Değiliz (bknz.)

Eğitim HAKK, İktisat ADALET! İşte Başarının En Temel İki Karnesi (bknz.)

/Okyanusta Şadırvan. 2013  

_______________________________________________________

     (*) Partilerin hiçbirinden umma dostum! Fikrimiz kurtuluşu işaret etmiştir
     Zihin İşgalinden kurtar kendini
 
İlgili Yazılar

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Comments are closed.

Translate »
Index