FİKİR Nedir? (2)

Fikir üzerine bir tanımlamada bulunmak, tanımlananı anlayabilmek için
düşünceyle düşünebilmeyi (birbirinden ayırarak) pratikte izlemek gerekir
Böylece akıl ve aklın diğer şubeleri hakkında gözlem yapma imkanı doğar

 

Fikir sahibi olmak, kişide fikrin açığa çıkması demek anlamını taşır

 

1- Fikir olan o şeyi edinmek demek
bir fikrediş yolunun icapları eşliğinde “kendini yaşamak” demektir
Bir görüşü değerlendirmek değil!

Kendini yaşamak demek, amacın gereğini özünden duyması ve
kendi doğasının, dış dünyanın tüm kuantolarından ayrı hareket etmediğini
‘bilincine tekrar izah edebilecek derecede’ bilmesi demektir
MUKABELE dediğimiz şeyin aslı budur
İnsan, kedisine tüm ciddiyetiyle brifing verebilendir

2- Fikir esasında (kişilere göre) değişen doğruluk yoktur
Fikir, bir hareketi ‘düşünceyle-düşünmeyi birbirinden ayırmış olarak’ açıklar
Kendine brifingin, tüm aleme konferanstır
Alemdeki tüm konferanslar da ‘sana hitap ediştir’

3- Ters yaşantımız, bizlere (birden fark edemediğimiz)
kökü ‘çirkine yaslı’ bir yığın alışkanlıklar kazandırır
İçimizde hapsettiğimiz bir öz yaşamı fak etmeyişimizin nedeni bu değil mi?

4- Eşler arasındaki kopukluğun, anlayış uçurumunun varlık nedeni,
her birimizin kendi doğasından çok uzaklarda yaşamasıdır. Her yaşam,
kendi anlayış ve doğrusunu kendince ‘bu bir fikirdir’ payesine tırmandırır ise
bizi yaşatanın ne olduğunu bilemeyiz, özümüze intikal edemeyiz
Oysa huzurumuz-mutluluğumuz, geleceğimiz ve başarılarımız buna bağlı

5- Fikirden kasıt, FİKREDİŞ SEVİYESİDİR
Fikrediş, kabullerimizin tespite dayalı olması..
yani ‘Şaşmaz Tespitler Kanalıyla’ inanç elde etmektir

6- Fikir, soyut hayatın fizik bedene istiva etme yolculuğuyken aynı zamanda
fizik esaslarımızı kullanarak zihnimizin bilincimizle bağlantısı yolculuğudur
Fikir, ruhun gıdasıdır

7- FİKİR ki bir abluka altına alınmış ve mayınlanarak içi boşaltılmış hareketin
artık ayağa düşmüş şu ŞEKLİ dışından, bambaşka özellikte hareket edebilen
engellenemez maneviyattır Bilincin, 

8- Fizik yapıya da konuşlanmış öz güdümlerimizin ortaya çıkardığı harekettir
Bilincin, harekete nüfuz dereceleridir
Bu hareketin büyük bir bölümü KARAR‘dır, gerisi SEYİR!

9- Zihinlere ve en derinlere girilmeden hiçbir eser meydana getirilemez
Hiçbir idrak sarsılmadan şuur ortaya çıkamaz. İşte bu yüzden
‘bir teknik’ ve en önemlisi ‘bir olmazsa olmaz’ hususiyetidir FİKİR esası…

10- Fikir denince günlük piyasada her daim kullanılan
‘şu işe bir fikir ver hele’ şeklindeki kavram muvazenesini mi görüyorsun?
‘Düşünce’yle savaşana Fikir deriz. Savaş, ideolojiyle savaşan Fikrin savaşıdır

11- Modeli ortaya çıkaracak olan fikirdir. Fikrin var mı?
Fikrin varsa o halde 1000 yıllık ictihatlarla işin ne? Metot, bir bütündür
Çağda hareket haritasıdır. Piri Reis Haritasıyla hassas rota çizemezsin

12- Davan hırstan doğarsa şuursuz coşkunu aşk sanırsın
Dava, İDDİANDAN doğar. İddia bir teknik iştir, bilime yaslıdır
İspata dayalı teknik İddiaya Fikir diyoruz

13- Bilgiyle ilim olmaz. Fikirsiz, disiplin olmaz. İşin başı huy ve edep
O da idraksiz işlemez. Şuur yoksa her davranış etkisizdir
Fikir, bu nedenle acil ve mutlak gereklilik

14- İş, gündem takip edicilik ve bilgi küplüğü değil, DÜŞÜNME DİSİPLİNİDİR
Alaka ve önemseyiş! Kendi konuna çok yönlü riayet! Farklılıkları yakalamak

15- Fikirden kasıt
havadis bilgiden kurulu kendi dünyanı yerle yeksan etmendir
Tüm kitap öğretilerini ve kulaklarına söylenerek anlatılanları,
(sadece KENDİNİ OKUYARAK elde ettiklerin karşısında) kurban etmendir
Böylece Fikir, ‘kendini kabul edişini’ sana sağlayandır

16- Bize lazım olan fikir nedir o halde?
‘Kendi özelliklerimizi tanıyarak yaşamak başarısı…’

17- İdrak, Fikirden kazanılır. Fikirse dayanma noktasından

18- Ancak Fikir sahipleri birliktir. Kendilerini dava sahibi zannedenlerse
gidip bir usta bulsun da çöksünler dizinin dibine de görelim bakalım!
GERÇEK BİR BİRLİK İÇİN, güya BUNUN UĞRUNA
kendi zanlarımız üzerine kurmuş olduğumuz dünya alışkanlıklarımızdan
(acaba) ne kadar fedakarlık yapabilecek samimiyet sahibiymişiz, öğrenelim
Doğru gösterge ve TEST EDİŞ bu değil mi? Değilse test ne? İman ne?

BİRLİK hedefli bu işler ‘bir klavye birlikteliğine’ benzemez

Avam ki Pankart Dilli protesto makamı!
Şunu bilelim: Aşkını kendinde yaşatmayanın
kendinden olmayana merhamet ve adaleti yoktur. Adalette ölçü,
kendinden olmayanlara kadar gözetilen hak, varılan hüküm-irade-hakimiyet

Biz İnsan arıyoruz. Hiç benlikler, gölgeler, eşyalar değil…

19- Fikir, kendini bilmek metodudur
Metot, mühimi eheme göre düzenlerken
Fikir de bir metot takibi sonucunda yürütülen disiplinlerdir

20- Fikir kişinin kendi mevcut kişiliğini aşmasıdır. Kişide şahsiyeti kurar
Yıkıcının her metoduna karşılık, yapıcının metot getirmesine FİKİR diyoruz
Yani Panzehir!
Peki, günümüz işgalleriyle zihnine YAMA’nan şartlanmalara panzehrin ne?
Panzehrin olan FİKİR, insanın kendini tanımasıdır, tanıma metodudur
Kendinde her şeyi ‘şartlanmasız ölçüler’ üzerinden tanıma metodundur
Ve elbette ‘asıl’dan kopartılıp tali günahlarla korkutulmuşların ve
bu uyku içinde (aslen ön emri yerine getirmekte) ‘acze düşürülmüşlerin’
yamalı algılarına, zihinlerine PAN ZEHİRDİR

21- FİKİR, metoda göre işleyip akan imana ‘bulunduğun devirde’ yaslanıştır
Bulunmadığın devrin mazisine yaslandığını zannetmen imanen geçersizdir

22- Fikrimiz, her gün, her an ispat pazarında, can pazarında kelle verme riskiyle:
‘bana bir HARF öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ pazarına çıkar!
Bu Pazar, mahsul sahiplerinin hürriyet uğruna nice 40 yılını riske attığı yerdir
FİKİR, ‘Bilgi sondajından susuzluğunu gideremezsin
Sondajı kendine vur! Mahsulü çıkar, pazara mahsulünle gel!’ diyenlerin işidir

23- Fikir, ideoloji değil, görüş değil, siyaset değildir. Felsefe de değildir
FİKİR, her çağa göre ‘metot üzere yaşanan imanın’ ta kendisi!

Yaslandığın noktanın tespiti…
İmanın tespitle elde edilişi, mutlak zuhuratın tanığı

 

SON TAHLİLDE FİKİR,
aklın tüm şubelerinden onay alıp parazitlerinden sıyrılmış düşüncenin,
‘düşünmenin emri tasarrufuna’ geçmesiyle örgün’ün sende tamamlanışıdır
AKLEDEBİLMEK! Fikrin gerçeği budur

 

İlmin şehri İSLAM, Kapısı da FİKİRDİR. Kuru gürültüyle kapı dövülmez

 

Tokmağı sağlamca vur!
HİÇ UNUTMA! Kapı da tokmak da sensin
Fikir, inancın anahtarıdır. Şekiller bu kapının koludur
Kilitli bir kapı, anahtardan açılır. Koldan değil

Gül bahçesine (mazarrat) çocuklar sokulmaz
Bidatler/Şirkler/ Mevlüt müptelacılığı
sosyal medyalara kadar yayılmış ayet paylaşımcılığı
paylaşanların hiçbir sıfatına uymayan hadis nakilciliği hatta
Fikir Eğitimine başlamamış İslam sempatizanlarının kafalarındaki allah,
şekilciliğin en büyüğüdür
Böyle bir allahın manevra ve su götürmez kabiliyeti çağda cirit atar!
Cirit olimpiyatları yapılır, sen de sanırsın ki ATA SPORU

Spor olsun diye halter çalışır gibi DİN çalışmanın bile bir disiplini olmalı
BU NE YAA!

/Okyanusta Şadırvan. 2009

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
 
AKIL Nedir?
        MANTIK Nasıl Çalışır Ve Zihin Kendisini Niçin Göstermez?
        ZİHİN İŞGALİNE ‘DUR!’ De
              
ZİHİN İşgalinden KURTULMAK
              ZİHNİYET mi? ŞAHSİYET mi? İşte ‘açık ara’ Ayrıntılar
        BİLİNÇALTI Nedir?
        Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (1)
              Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (2)
              Düşünce Başka Şey, DÜŞÜNMEK Başka Şey… (3)
              1- Düşüncenin Pankartları
              2- Düşünceler Zihin Alanımıza Düşerler. ‘Düşünmemiz’ Bunları Karşılar
              3- Düşünce bir yerlere zaten disiplinsizce gidiyor. Görevi istekler taşımak!
       FİKİR Nedir? Fikirle İdeoloji Arasındaki Fark! 
              FİKİR Nedir? (2)
       RUH Nedir? Niçin Ruhundan Haberin YOK?
       KAFAM KARIŞIYOR!
       KÖTÜLÜĞÜ “PAYLAŞMA!”
       Aradığın Şey Kesinlikle Gösterilmiştir
       ANLAMAMAK Diye Bir Şey Niçin Yok? Şunun İçin Yok:
              Demek ŞAİR, Demek FELSEFİK! Peki, Kim Bu?
              Anlayıp da işine gelmez ‘Ayar Verici Tiplere’ toplu cevaplar
 
METOT NEDİR? Niçin Her Devir İçin Değişir? (ÖZET YAZI) 
 
Siyasal İslam Nedir? (Siyasal islam zımbırtısı Nedir?)
       Millî Piyango! Fikir ve İnanç Bu Siyasetin Neresinde?
       
Antropomorfizm-İstanbul Kanalı-Fetöcülük-DinAyet
       
MEZHEP Nedir? Mezhep ve Anlayış İlişkisi
 

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Index

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »

Index

Index