İSYANİST DARBE ‘Kendi Hukukunu’ NASIL Meşrulaştırmaktadır?

Masonizmin, devletlere dayattıkları anayasalar
Hakkı üstün tutar mı? İşleyişe bak! Bir dinin istibdatıdır

 

İsyanizm tarafından KURULUP balonlanan
‘yasama-yürütme-yargı dengesi’ diye tütsülenmiş ÇAĞDAŞ HUKUK zırvası,
YIKICILARIN tek bir daireden kontrolü maksadı üzerine kurulmuş fakat
çok tuhaftır ki adına ‘kuvvetler ayrılığı’ denmişti!
Bunların ciddi olarak birbirlerini denetlemesiyle ortaya KAOS çıkar!
İşte asıl çağdaş diktatörlük, böyle bir yasamayı yargıyla, yargıyı yasamayla,
yürütmeyi de bu çapraz ilişkilerle YIKICI amaçlarına hizmet ettirir
Krallığını egemen kılar! Buna ‘İsyan ve bozgunculuğun Kaoslar gücü diyoruz


Görülmeyen şu:
‘Kuvvetler Ayrımı’ denen hadisede Şeytan’ın durduğu yer

Şu an yeryüzünde ‘dernek kabilinde işletilen devletlerin’ tüm anayasaları,
Aynı TEK-EL İsyanist Krallığınca ‘ideolojik tahakküm üzerinden’
aşama-aşama yazılıp tamamlanmıştır
Masonlar, devletlere dayattıkları bu anayasaların kutsal bekasını,
(halk tarafından ‘ola ki değiştirilen iktidarlardan’ kollamak için)
hem kuvvetler ayrımı adı ile:
‘ayrı kafalardan AYNI hareket edebilen göstergeler’ altında ayırmışlardır!
Hem kendi kuvvetindeki birliği, (kendilerince bir gereklilik doğduğunda)
sanki ‘ayrı bölüklermişçesine hareket edebilen’ göstergelere ayırmışlardır!
Şimdi burada ne oldu?

Yargıyı yani ‘kendi ŞERİAT düzenlerini’ formalite durumdaki yasamadan ve
meclis denen parlamentodan ayırmış ve de
böylelikle ‘bu şeriat hukuklarını’ korumuş oldular. Şimdi şuna bakalım:

Yürütme kolu diye ayrı bir koldan da (bunu) MİLİTARİST SUPAPLA
ikinci emniyete aldılar! Yani militarist vesayete!..

KUVVETLER AYRILIĞINDAKİ ‘kaoslar bataklığı’ işte budur
Kompradorların ‘Hukukun Üstünlüğü’ dedikleri şey, hukuklarının istibdatıdır
Milletler egemenliklerini işte böyle kaybettiler!


Kuvvetler Ayrılığına İnandırılmış Biriyle Aramızda Geçen Yazışmadan

 

Şimdi sen diyorsun ki: “Ben kuvvetler ayrılığının temel alındığı
güçlü bir yasama ve yürütme organının olduğu,
yargının bağımsız mahkemeler tarafından yapıldığı, bu üç erkin de
‘doğrudan halk tarafından seçilen kişiler tarafından’ işletildiği ve
kuvvetlerin check and balance denen kontrol ve denge kurallarıyla
birbirlerini denetlediği ve sürekliliklerinin olduğu bir sistemden yanayım”

Yani şunu demeye çalışıyorsun ya da bu şöyle izah edilebilir:

[Halk, kendi inancında bir Anayasa yapar,
kendi denetler, kendi şeriatınca da yürütür!] Evet, bu böyle söylenir
Fakat ne var ki bu durum ‘KUVVETLER AYRIMINA’ girmez! Çünkü bu durum,
İsyanistlerin zaten istediği ‘kuvvetler kontrolünün’ (aynısı) olup
LİDER CENAHTAKİ kendi KRALLIKLARININ gene başarması durumudur

Ve bu böyle izah edilmez. Çünkü bu kez de ‘ısrarla aynı çukura’,
hazırda yürütülen aynı oyuna düşmek istiyorsun. Yani demokrasi çukuruna!
Bir defa halkın büyük bölümü olan şu AVAM, yönetim bilmez
Fikrin derinliklerini bilmez
Devlet nedir bilmez, sevk ve idare bilmez… Bunu bilen kral adayı,
bu’ bilmeyen kitlenin huzuruna çıkıp’ yönetmek için icazet almaz!


Tüm Bunları Kavrayabilmek İçin (DEVLET NEDİR?) Bunu İyi Kavramak Lazım

 

Tek cümleyle söyleyecek olursak: Devlet, Şahsa Münhasırdır
Kral kendi devletini kendisi kurar!
İşbu boyutun zihinsel sorgusu yaşanmadan, hiçbir şey idrak edilemez
Kurnazca biçim verilmiş T.C. üzerinde(ayrı yönde) ikinci bir krallık kurulamaz
Sadece ‘monarşiye yürüyen yol üzerindeki’ engelleri ortadan kaldıran
ortamların önünü açabilirseniz açabilirsiniz
İç savaş gerçekleşmeden de bu geri kalan çalışma gerçekleşmez
Devrim, tamamen bir bütündür. Boyunduruk devletler iç-savaş geçirir
Doğru bir lider farkında olsun olmasın ülkesini iç savaş boyutuna getirmekle
vatanseverlik görevini gerçekleştirmiş olur!

Bağımsızlık hedefleyen devletler ve gidişatı çeviren iktidarlar,
Çağın ‘Sermaye Krallığıyla’ çarpışmayı göze alırlar

• Toparlayacak olursak ‘KUVVETLER AYRILIĞI bir İsyanizim mavalı!
Söylediklerimiz ancak bütün halde anlaşılabilir
Fikir, bir hareketi ‘düşünceyle-düşünmeyi birbirinden ayırmış olarak’ açıklar
Siz nasıl düşünüyorsanız öyle bakın ama biz bütün tespitlerimizi
yıllar önce selamlamışız. Sonsuz içinde varacağımız nokta bellidir

AKLA VURDUĞUMUZ YAMALAR! başlığında makale devam ediyor
Konuda bir önceki yazı TÜRKİYE Bir HUKUK DEVLETİ Midir?

/Okyanusta Şadırvan. 2012-2013

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
 
HUKUKTA Kuvvetler Ayrımı PARTAVALI/ Giriş
       Şu ‘KUVVETLER AYRIMI’ Bir Teknik İSYAN Bir TEK KUDRET Sevdim. Gerisi YALAN
       Vicdanın Kapısını Çal, Kapıyı KISAS Adında Bir Adalet Açar
       ANAYASA TOPLUMSAL SÖZLEŞMEDİR
       TÜRKİYE Bir HUKUK DEVLETİ Midir?
       İSYANİST DARBE ‘Kendi Hukukunu’ NASIL Meşrulaştırmaktadır?
       AKLA VURDUĞUMUZ YAMALAR!
       ASIRLIK GEVİŞİMİZ-GEVŞENİMİZ, ‘HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ!..’
       ‘Bağımsız Anayasa’ İstemelisin Öncelikle Amigo!
       Kuvvetler Ayrımı makalemizde -Son Yazı
       Aciz Olan EŞİTLİK İster. ADALET İsteyen ÜSTÜNLÜĞÜNÜ Kanıtlar
             2- EŞİTLİK Yoktur, DENGE VARDIR. En Büyük Adaletsizlik, Eşitlik İstemek
             3- MESELE ÜSTÜN OLMAK!
             4- Eşitlik, Kabiliyetlerini Kullanma Hakkın
       DRAKULA YAKALILAR VE HALİFE KOSTÜMLÜ DİYANET SARMALI
       EMPERYALİZMİN Gerçek Tanımı Aşağıda Açıklanır
 

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Index

Comments are closed.

Translate »

Index

Index