İnsanı Tanımak

 

İnsanı Tanımak

 

Bir İnsanı Tanımak İsterseniz
Gündelik Dilden Konuşmasını Ölçü Alın/Nece1

 

 

Onun şablon lügattan niyazına değil gündelik dilden infazına bakın


Bir değerlendirme yapmaktaysanız gündelik dilden konuşmasını ölçü alın

Takındığı şablon telaffuz sizi aldatmasın. Ölçüm-gösterge, idrak alfabesidir
Kişilerin ritüelleri (dîni şekillerden legoladığı şablon telaffuz) bir aldatmadır
Kişi, takındığı şablon telaffuzdan cevap ve açtığı bahislerle değerlendirilmez
İnsanların mikrofondan konuşurkenki ‘Arapça alfabe’sine bakmayın!
Bakkalla konuşurken ya da ‘nefsî pozisyonunu’ müdaafa ederken
veya sevdiğine sarılırkenki duygu diline (idrakçeye) bakın
Onun geleneksel dilden niyazına değil, gündelik dilden işbu infazına bakın
Kişiler, olay anında ezber gramerin şablonundan derhal kopar
Kendi gündelik diline geçer. Gerçek tabelası budur!

Gündelik hayatta İHTİYAÇLARINI TEMİN ETTİĞİN ORTAMDA
ağzından çıkardığın alfabe ne ise işte ‘onunla yaşanır hayat‘ vesselam!

Rabbını bilen, TÜRKÇE yazar! Türkçe bahseder. Bakkalca konuşur
Gerisi kuru gürültü RİYA ki NE RİYA… Söylenmedi deme
Hani Allah‘ı arıyorsun ya!?? Bak söylenmediydi deme

Rabbını bilen TÜRKÇE yazar! Türkçe bahseder
Çünkü Rabbı ona TÜRKÇE ANLATTI! Ya nasıl anlattı? Hadi bil!

 


Peki, bakkalda kullandığımız dil nerede? Hani İdrakçe?


En özlü ve doğal davranışlarımızı İdrakçe’den gelen alfabeyle yaparız
Arapça ağlayan gördün mü hiç?
Arab’ın da Türkçe ağladığını, Türkçe mikrofonladığını gördün mü?

Gönül, içinde bulunduğu hadiseyi sarar ve kapsarsa
dil kesinlikle İDRAKÇE’ye döner yani ÖZ’ün diline…

Hadiseye vakıf olmazsa
AN’dan uzaktır. Yıkıcının golünü, bütün penaltılarda buradan yer!

Hadiseden ne kadar uzaksa
o kadar ‘Yazılı Kuran terminolojisi’ döker-döktürür de saklar bu skoru

 


Bin yıllık ictihatlarla,
ölmüşlerin sözleri üzerinden forum sitesi çalıştırma!


Zahir’den anlat! Ben zahir’e çok önem veririm

Çağın yıkıcı müktesebatını, alışkanlıklarımıza nasıl kattığımızı anlat
Bâtın diye masal anlatıp maval okuyorsun, yapma!
Geleneksel metot çoktan öldü!
Lagada-lugadacılar, hikayesini anlatıyor bu işin…
Geleneksel metot çoktan öldü!
Yıkıcı, önceki izahları, o linkleri birer-birer mayına bağladı. Oradan gidiş yok!
Eski linkler, mantıkta şuurda çağın işgal tekniğine karşı bir faaliyet saçamaz

Geleneksel izahlar, bu ortamda sadece birer süs!.. Bu linkler,
şu çağın zihin yapısında, seni asıl hareket güdümlerinden uzaklaştırır
hatta bu ezber laflar sende bir şekilcilik ve çeşitli akıl yamaları oluşturur
Çünkü akide, akıl tartısında referans oluşturmayı başka bir lisana devretti!

Her yeni metot o çağa özgü hal-i lisanı, öncelik ölçü ve değeri disipline alır,
kendi özüne hareketlendirir. Çünkü kabuk, ezber, şekilden kopya alınmaz
Bunlar maziye çalışan kafanın, kendince kurduğu “kısayol dosyalarıdır”
Kısa yollardan kopyalama bile yapılamaz… kopyadan emsallendirme olmaz!
E kendinden bil böyle olduğunu. Hani? Hiçbir yere gelmedin-gelemedin!

Yalan mı? Geleneksel metot çoktan öldü!
Eski ictihatlar-menkıbeler-kıssalarla eskinin afilli söz ve evliya isimleriyle
ve de bu hayatlardan alıntılarla OLMAZ BU İŞ!

Geleneksel metot çoktan görevi teslim etti… Artık şekil yok!
Yıkıcı Tezgah, tüm şekillerin dibine inebilip ‘fakını’ şablonların altına kurdu!
Yıkıcı güç, işte bu şekil vitrininde kuklalığa talip olanlardan uygun kimseleri,
bu fakının üstüne (şaşmaksızın) yerleştiriyor! Şekli tıklayan, mayına çarpıyor

Kişiyi şirke karşı koruyan dil, şirke karşı hassasiyet, ölçüm ve göstergesi,
onun her sahada her an kullandığı İDRAKÇE ALFABESİdir
Yani ‘bakkalca’ dili, gündelik dili…
Çünkü kişi kendini en net halde, ‘işşu hakim olduğu dil’ üzerinden sunar
Kendi asıl niyet ve duygularını, dipteki çalkantılarını,
şu dudakları harekete geçiren ‘işte bu gündelik lisan üzerinden arz eder
Gerçek tarafını, bu anahtarıyla iddia eder de varsın haberi olsun-olmasın!
Kişinin gerçek dini ‘işbu ifadesinde’ yatan dindir kısaca
Kişi, doğasından-özünden koptuğu o an ‘yapayda bir şekle’ kayar
Gündeliğinde referansı olmayan bu şekli, kendine maske eder de
hayatında yeri olmayan bir terminolojinin vitrindeki eyerine oturmayla
‘seyri-suluk süvarisi’ oldum sanır!
Samanlıkta kullanılmayan eyeri kim nitsin? Merkebe vursan taşımaz!
Çünkü ‘şablon şive’, lisan-ı halin istikametini örtemez! Niyeti saklayamaz!
Niyet ‘mutlaka demarke olur’ da ekrana düşer!
Aynaya bakmayan, ekran bilgisini bilmez de okuyamaz da…
Bunlar ‘papirüsçünün karnesinden ekranına geçmiş’ kesin notlardır!

Özcümle: İslam, Arap’ın dini değildir. Arapçıların dini de ‘İslam’ değildir
“Yoo, ben böyle görmüyorum
ORİJİNALİNE işaret ettiğim için örneğe Arapçadan temas ediyorum” diyenler,
tamamen yanılgıdadırlar. Din algısı, bu kimselerde Arapçılıktır /ARAPÇAcılıktır!
Zira orijinal olan ‘bu Arabilik’ değildir, Orijinal olan İDRAKÇEliktir
İdrakçe demek, kişinin algıdaki lisanı demek olur. Kişinin orijinalliği burasındadır

 

Meselenin özümseniş ve delili ‘İdrakçe’dir. Dostum, bu böyledir


Sadece idrak edemeyenler ‘bakkalda Türkçe..
ama mikrofonda Arapça’ (yani Yazılı Kuran terminolojisi) konuşurlar

Konuşurlar da bir şey söyleyemezler
Mazi gevişleyen çeneden ‘kulak zarı sulayanlar’ gündelik dile gönlü kapatır
Oysa yıkıcının şartlaması, ‘gündelik dil halinde’ gündelik üretilerek
aynı kulak zarından zihnine taze-taze sokularak kişide algı magazinleşir!
Kafada onca yama varken hiçbir ‘papirüs suresinden’ ayet elde edemeyiz
Öyleyse bu işgali yenebilmenin ilk adımı ‘gündelik dilden hareket’ etmektir
Hakkı-hakikati-doğruyu, ‘gündelik dilden hareket edenlerden’ öğrenmendir

İdrak eden Türkçe sarılır!
Türkçe acıkır, Türkçe susar, Türkçe kızar, Türkçe pişman olur
Neşesi Türkçe’dir
Türkçe.. yani Japonca, Rusça, Kürtçe, Çince, Hintçe, Arapça yaşarlar…
Bakkalca yani!

İçin sana neyi, nasıl, hangi lisandan diyor?
Özün sana söylerken hangi lisandan söylüyorsa sen de kitabı o lisandan oku
Acıkmanı, doymanı, acını, neşeni nerenden duyuyarsan oku’yu orandan duy

Gerisi bi tomar kurulu kağıt!
Las Vegas’tan joplar getirtsen 81’i dolduraman da açaman da
Hem Las Vegas’a da giremen… İtibarın olmaz!

İblis müsvettesi tipler, tuzak kuradursunlar!
Fakat LAS VEGAS İBLİSİNİN TUZAĞI ‘tüm ruletlere’ yön verir!
Dünyayı Hayvanlara böyle İdare Ettirir işte ‘o gerçek tuzak sahibi’ HAKK!

İblisler, HAKK’ın Kılıcıdır kimine… Kılıcı marke eden, GÜL BAHÇESİNE girer
Gül Bahçesine ‘mazarrat çocuklar’ sokulmaz!
Allah, ‘güllerini’ yoldurtur mu hiç?
Allah -devrin güllerinin ‘La Dîni konuşmaları sebebiyle’ irşatlarına kefildir

Bir insanı tanımak isterseniz
Onun şablon lügattan niyazına değil gündelik dilden infazına bakın


/Okyanusta Şadırvan. 2014

_______________________________________________________

İlgili Yazılar 
 
NECE? (2) Kuran Diliyle Anlatmak Kadar Saçma Bir Teşebbüs
NECE? (3) FELSEFECİ gibi’ Diyor!? Sanki Büyücü!
       Niçin Bir Şablona Sararız Ki Yalın Bir İfadeyi?
       ANLAYIŞI KIT Olan, Sözü Alfabede Arar
       ANLAYIŞI YASAKLI Kimseler ‘Sembollere Takılı’ Yaşar
ÇAĞDA METOT Nedir? Niçin Her Devir İçin Değişir? (ÖZET YAZI)
 
 ANLAMAMAK Diye Bir Şey Niçin Yok? Şunun İçin Yok:
              Demek ŞAİR, Demek FELSEFİK! Peki, Kim Bu?
              Anlayıp da işine gelmez ‘Ayar Verici Tiplere’ toplu cevaplar
 

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Comments are closed.

Translate »
Index