DEVRİM NEDİR, Ne Demektir?

DEVRİM NEDİR, Ne Demektir?

 

 

DEVRİM bir METOTTUR
Kendi bilincinin tüm sisteme nasıl aşikar bağlı olduğunun ortak bilinci!
ZİHİNDE başlatılan hürriyetin, GÖNÜLDEKİ asıl lisansıyla kucaklaşması…
Devrim, ariflerin hareketidir. Mahalle mikrofoncularının değil

Devrim, münevverlerin çabasıyla kitleselleşir. Sokak kalabalıklarıyla değil!
DEVRİM, İNSANLA GERÇEKLEŞİR!

 

 

DEVRİM siyasete binaen değildir. SİYASET FİKRE BİNAENDİR

 

Her devrimin arkasında bir ilim var

ve bu ilim, mutlaka o çağın son Fikir disiplinidir!

İsyanizmin kapattığı tarikatların ve İ. Hatip ezbercisinin hiçbir gücü-kuvveti,
bu devrimi gerçekleştirebilme yetki ve becerisini aslâ taşımaz
İsyanizmin cumhuriyetle kapattığı bu seviyelerde devrim râkımı bulunmaz
Uluhiyeti ‘politik destekle’ meşru olan şeyhin eşek tepsin misyonunu
Düşmandan bi haber, gücünden bi haber! Varsa yoksa bildiği ‘SANDIK!’
Müjdesi sandık rey-part kafa, devrimi kendine ruhbanlamış komitacı kafa,
İradesi heklenmiş şu şey, neyi-nasıl değerlendirip de plan düşünecek?

Tasavvuf bilgisi, hayat bilgisi, kulluk bilinci edinmeyip biata tepki duyanlar,
hevesleri gelip geçene kadar ‘kendi siyasi liderlerini şeyh edinmiş acizlerdir’
Önce ana meseleyi anlayacak kişi

Siyonizmi Masonizimle yönetmek akidesi, eşyanın tabiatı gibi
yani ‘tarikatların -tabidir ki siyaseti yönetmesi söz konusuyken’
bizim ‘yolda kalmış şu güdük tarikatları’ ite-kaka çağa taşımayı, dava sanan
günümüz siyasetinin, işşu tarikatlara yaslandığını var sayması, çaresizlikten!
Yaslandıklarını zannederler sadece
Oysaki bunlar, yani ‘ite-kaka marşlanan bu geleneksel metot‘ çağda ölüdür
Hele ki bu geleneksele bile sırt çeviren DinAyet ruhbanları, hepten ölüdür
İşte bu yüzden Feto’dan devrim ummuşlardı! Yani fikir yok henüz!

Tüm siyasal islam zımbırtılı hareketler (öncekiler gibi) yenilecek, çökecektir
Senin bunun önüne geçmen mümkün değil bu kafayla

 

Gerçek Devrimi Kimler Engelliyor?


Siyaseti mezhep bilip partçılığı-purtçuluğu tarikat edinip
siyasi liderleri ‘şeyh edinen’, fikirden uzak ideologlar şunu bilmeliler ki:
Devrim, ariflerin hareketidir. Mahalle mikrofoncularının değil
Seyr-ü Karar yolculuğunun ‘sandıkta noktalandığını zannedenlerin’ değil
Rey-part ruhbanlarının değil! ‘Müjdesi sandıktan ibaret’ ruhbancıların değil
Devrim, kendini bulan erbabın, bulma yolunda araştırıcı gayret ehlinin
ve böylece topyekun MÜNEVVERLERİN HAREKETİDİR
Sokak kalabalıklarının değil! Devrim, insanla gerçekleşir

Devrimin, siyaset üzere gerçekleşmeyeceğine
bir türlü inanmak istemeyen rey-partçı TİPler,
‘salon devrimcileri-şeriatçılar-ezberciler-slogancılar’ bu tiplerden çıkar
Bunlar pek yaman devrimcidirler!
Gerçek devrimi engelleyenler bu kimselerden başkası değil
Elbette başaramayacaklar, işte bunun için yazıyoruz, konuşuyoruz
Bunlar Siyonizmin,
(çağa sözde karşı çıkarlarmışçasına) kullandığı provokaSYON maşalarıdır
Terör veya değil.. ama güdük hareketli yapılarda bir araya getirilirler
Dünyayı plan üzerinden zulümle yöneten yıkıcı sistem patronları,
bu provokatörlerini, kendi karşı hamlelerini yürütebilmek için gizden güder

 

Bunlar ‘islam getirecez, kuran söyletecez’ amigoluğundadır. Güce çalışırlar!


Kime çalıştıklarının bilincinde bile değillerdir. Devrimi engelleyen bunlardır!
Bunların kendi gerçekleri gösterilerek hala ikna edilememelerinin nedeni,
bunları gizde besleyen siyasal islamdır. Şu siyasallık, Daeş vb’ni ikna edemez

Hem siyasal islam için hem devrimin siyaset üzere gerçekleşmeyeceğine
bir türlü inanmak istemeyen rey-partçı-TİPler için
ve de hem bu piyasa devrimcileri için demiştik ki:
Bunlar, emperyalist hünkarın modern sadrazamları demokrasisinde,
‘efendisine kılıç çekiyor’ pozlarıyla ‘kölelikte rollerini oynarlar’ Böylece:
Siyonist dünya iktidarı, çapsız muhalefetlerini ‘alkışlatarak’ kendisini aklar

• ‘Kendini bilmek olan’ devrim gerçeğinden habersiz olanlar,
Dünyanın SİYASETLE YÖNETİLDİĞİNE İNANDIRILMIŞ Rey Memeleridir
Kendini yönetmeyi bilmeyen, nasıl ülkeyi dünyayı yönetebilir?
Şadırvan ‘önce dünyanı nasıl yöneteceğinin öğretisi olan bir metodun
Fikir Disiplinlerinden bahsediyor! Kendini tanı, siyaseti sen yönet diyor

 

 

Bu duygu akışları ve akıp giden trafik bize şunu gösterir ki:

FİKİR, fıtrattır! Son kararı sabitler, hepsini kuşatır… Bu itibarla,

1- DEVRİM siyasete binaen değildir, SİYASET FİKRE BİNAENDİR
2- Yeryüzünde hiçbir devrim, siyasal direksiyonla muzaffer olmadı
    a- Yer ve gökyüzünde hiçbir devrim, siyasal saha üzerine bina edilmedi!
    b- Hiçbir devrim, siyasetin omuzlarından doğup-yükselmemiştir!
3- Siyasal İslam denen zımbırtı, çevresel tepkidir, aslı da ‘ideolojik tercih!’
    c- Böylece gerçek devrim, ‘siyasi hareket üzerine’ inşa olamaz
4- Devrimin siyasal çalışmalarla gerçekleşeceğini zannedenler körlük içindedir
    d- Yazılarımız ‘tarihte hiçbir devrim siyaset üzerinden inşa olmamıştır’ der
‘Fikirsiz siyaset’ diyoruz. Bu gerçekle bakalım ki
    e- Devrim, siyasi hareket üzerine bina edilemez. Tarihte tek bir örneği yok
5- Mevcut Sistem Bilgisiyle ‘DEVRİM’ olmaz! Mevcut sistem, “kafa” demek..!
    Kafa dediğimiz, yazı okumakla yazılardan öğrendiğin her şey!
    Mevcut sistem, bu demek! Bu kafanın gözüyle gördüğün her şey demek!
6- Bu kafanın gözüyle gören, bu kafa gözünden görüleni deviremez
Çünkü DEVRİM, henüz kullanmaya hiç başlamadığımız bir alfabenin HARFİ!

 

 

 

DEVRİM bir METOTTUR

 

Kendi bilincinin tüm sisteme nasıl aşikar bağlı olduğunun ortak bilinci!
ZİHİNDE başlatılan hürriyetin, GÖNÜLDEKİ asıl lisansıyla kucaklaşması…
İşte FİKİR bu! Çağı, başka hiçbir şekilde kavrayamazsın
Fikirsiz siyaset, ideolojiler pratiğidir sadece

İdeolojiler devrim gerçekleştiremediler. Gerçekleştirdikleri söylendi durdu
İnsanı tanıyamadı ve mutlu edemedi. Etti gösterildi…
Bütün görüş ve ideolojiler “İSYANİZM’den, İNSAN’a ZİHİN SALDIRISIDIR”
Dine alternatif çakma fikir akımlarıdır…
Bazıları FİKİRden bahseder. Kimileriyse kişiler üzerinden ideoloji konuşur
İdrakten marş etmeyen kişi, aklını siyasetin yokuşlarında vurdurur
Kafa, saksıdan çalışıyorsa Gönülden MARŞ etmeyen kafa, hep iteklenir
İdeolojilerle ilgilenmiyoruz. Muhatabımız fikirdir
Sütten ağzı yanana kanımız kaynar o başka
Ama Yoğurdu üfleyerek yiyen budala bizden değildir

 

Yıkıcı ideoloji, kendi politikasını ‘siyaset’ üzerinde nasıl da estirdiği gibi!..

Siyaset avamın tarikatı, Fikir gerçek tarikatın hassı hassa’sı…
Bu sözü anlamazsan sana şiir gibi gelir

Zaten siyaset, Fikredişle kavranır
FİKİR, sana kendi gerçeğini tanıştırırken fakat bu tanışma,
(senin) gerçeği ve insan mutluluğunu ciddi şekilde aramanın,
tüm ömrünü bu uğurda bir dikkate adamanın şartı içinde yaşamanladır
Çünkü baştan hiç kimse ‘kendini bilmez’ ve bilmediği şeyi de aramaz
Mert kişi, ‘arıyorum’ oyunu da oynamaz! Kendini kandırmaz
FİKİR, ‘kendimi ve allahı arıyorum’ diyen YÜZDEN-TİP’lerin işi değil ve
bu ‘ikram ve şerefleniş’ asla bu tiplerin bekleyedurdukları müjde olmayacak

Yerli olup olmayanı ayırt edemeyen ‘milliyetçi’, kepazeliğin maşasıdır
Mikrofon senin olmadıkça şarkına güvenme! Şarkıyla devrim olmaz
Mikrofonunu bul. Kablonu takip et, Jakını kontrol et. Kimin borazanısın?

Siyaseti mezhep bilip partçılığı-purtçuluğu tarikat edinip
siyasi liderleri ‘şeyh edinen’ imandan bihaber PARTÇILARLA,
fikirden uzak ‘ideologluk’ yapan ümmi proflarla devrim gerçekleşemez

Ümmi demek ‘sadece YAZI okuyan’ demektir, okur-yazar olmamak değil
Hadiseleri okuyamayan, kendini okuyamayan…
OKU emrini gerçekleştirmemiş olanlar ümmidir*
Düşmansa Sofistik hareketle tüm tarikatlara sızmış ışıkçılar!
İslam’ı yıkmak için sahaya sürülen modern cariyeler(sex olarak demedim)
Abla peygamberler üzerinden faaliyet yürüten Masonist kollar…

   (*) Allah Rasulü ‘Oku. Rabbının adı ile oku’ işaretiyle buluşmadan önce ümmi idi
   Nitekim “Ben ümmiyim OKU’yu bilmem” şeklinde cevaplamıştı bu emri
   OKU’nun alfabeyle ilgisi yoktur. OKU, yazı okumaktan bağımsız bir idraktir
 
   Allah Rasulü alfabeden okuma-yazmayı biliyordu
   Göz perdesinin ortadan kalkmasıyla ümmilik biter
   Kendini tanımayı gerçekleştirmemiş kendini bilmez prf. ümmidir

 

 


Devrim hedefli olmadığımızı reklamlara tutsaklığımızdan da anlayabiliriz


Kapitalizmde din olmaz, bayrak olmaz, vatan olmaz, sanat olmaz,

bilim olmaz. Bunlar halk’a “var” zannettirilir

Kapitalizmin hızını, gitgide kilo alışını gözlemleyebilmek,
şu basit, sıradanmış gibi görünen kaideleri dikkate almakla mümkünken
Pittsburgh köpeklerini yasaklayamayan bir sosyo-politik,
‘ekonomik modelden’ ne anlaya?
İşşu Reklam Sektörünü kaldıramayan liberal kafa,
şu ‘Müstekbir Eğitim Sanayisini’ nasıl dizginleye?
Yerli dizi zımbırtılarına, evlilik programlarına yasak koyamayan bilirkişi,
neyi bilen kişidir? Bi söyleye!
Kendini tespitten mahrum bir sarhoşluk,
hürriyet rubaileriyle uyku mışıldar, DİNİ de bu sarhoşluğa meze yapar

Pittsburgh bir köpek değil,
‘yalnızlık yaşayan köpekleşmiş kafaların’ intikam aksesuarı!
İnsanla değişmeyi reddetmiş secde firarilerinin, hayvanları değiştirme hırsı

‘Yönlenmemiş Sevgiler Çağında’
insandan nefret ettirilmiş ‘ne kadar hayvansever’ varsa
o kadar küstürülmüşleri var şu insanlığın…

 

Reklamlar, insana küsmüşlere hitap ediyor. Arzu pompaları, kölelik basıyor
Doğallık maskesiyle (insanlığa sırt çevirmişlere) slogan üretip maraz satıyor
Hayatın amaç ve doğasına aykırı işletimleri, hayvan sevgiciliği diye kakalıyor
Hayvana, eşyaya kadar düşen köleliğimizi, ideolojik lafçılıkla gizliyoruz da
bunun adına din diyoruz, hayvan severlik diyoruz, devrim diyoruz!

İhtiyacını reklamlardan öğrenen cemiyet
Kendi hür seçiminde reklamı referans alan kafa
Dedikodulardan bilim kuşandığını düşünen huy
Bu ilimcikle (kendini-çağını) bildiğini zanneden şu her türlü ‘yavansever’
sistemle nasıl mücadele edebilir? Kitlelere nasıl önderlik edebilir?
HÜR-SEÇİM ne demek? Hürriyetin için TEK SEÇENEK demek!
Sana bu seçeneği hiçbir reklam vermez. Gerçek, ‘reklam seçeneklerinde’ yok!
Çorba kutucuklardan birini doldurma hürriyeti, nasıl seçenekler hürriyeti ola?
Hür olsan bu hipnozun çarkı olmazsın

Reklamlar cazibeli ölçüleri kullanır, bu zokalı ölçülerden hareket eder
Bir sonra bu ölçüleri de ekleye-budaya düzenler. Bitmez-tükenmez zoka!
Hedefsiz bünyelerde favoriler panayırı!
Zıvanasına kadar ölçü olmaktan çıkmış şeylerin favorileştirildiği belirsizlik!
Pittsburgh..! Kapitalizmin taşmış sondajı…
Korkak hizmetçileri krallaştıran bir köpekleşmenin ‘yavan severliği’
Doğa tabi ki can çekişecek! Çünkü senin doğanda insan yok!
Senin doğan can çekişiyor


TOPARLARSAK:

İDEOLOJİ, çevresel tepkidir. Siyasal tercihlenişlere götürür, çevreye oynar
GÖRÜŞ, aynı ideolojinin farkları içinde bile defalarca ayrışım!..
Fikirse kişinin kendi mevcut kişiliğine tepkidir. Gerçek kişiliği kendinde kurar
İdeoloji, biçimden içeriğe (tenden cana,) fikirse candan tene, özden yüzedir
FİKİR, fıtrattır! Son kararı sabitler, çağı kuşatır… Bu itibarla,
DEVRİM, henüz kullanmaya hiç başlamadığımız bir alfabenin HARFİ!
Şu mantığımız, bu harfi ‘kelime’ yapmış! Yapsa da OKUNAMIYOR

Hakikat yazıları, GÜNDELİK SAHADA FORMA GİYERSE
yaşamında yıkacağın çok şeyin varlığını görürsün
Tabi ki kendini devirmek isteyen devrimciye alo!

Hürriyet peşinde yürümek iddiası ve gayreti olmayan sanır ki
bizler, ‘devrilmesi gereken bu kişiliği’ yıkmak peşindeyiz! Hayır böyle değil!
Kimse seni yıkmak için Allah’a kul olmadı
Kendini kendin yıkacaksın! Ki devrim ola! Hürriyet sende ola!
Her önüne konanı değişmez kabul eden OTDAŞ ilişkilerle
HÜRRİYET LEVELLERİN gerçekleşmez. Dünyayı hayvanlar idare ediyor!
“İnsan haklarını bilmeyenin hakkı, bir tutam ottur*” (A. DURU)

 

ASIL SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?


Kişi, ‘o kadar söylüyorum-anlatıyorum, gene de anlamıyorlar’ diyorsa
karşı taraf ‘kendini sanki gerçekleştirmiş, kendini bilmiş’i oynuyorsa
gözünün içine baka-baka yalan söylüyorsa. Sorun nasıl çözülür?

SORUN NET OLARAK ŞÖYLE ÇÖZÜLMÜŞ OLUR:
Sana bu numarayı çeken Allah’tan başkası değil!

Ete kemiğe bürünüp cahil diye görünen O’ndan başkası değil
‘Ete kemiğe büründüm,
kendini gerçekleştirmediği halde, tut ki gerçekleştirmiş olarak göründüm!’
Sen şimdi istediğin kadar anlat!

Bundan başka cevabı yok! Cevap bu! Peki çözüm! Çözebilirsen şu:
Sen her zaman onunla baş başasın. Bu numaralarını tek-tek geçeceksin
KABUL EDEREK! Büyük bir sabırla…
Onunla olduğunu kabul etmenin en zorlayıcılığı… Böyle tas’a böyle yürek!

Devrimin göstergesi eğitim, karnesi İKTİSAT MODELİDİR

Nedir Siyasal İslam? makalesi, devrim konusunda bazı tafsilatlar içeriyor:
(mutlaka okuyun)

Konuda bir önceki yazı
DEVRİM Mi İstiyorsun? Şöyle De:

 

/Okyanusta Şadırvan. 2015

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
 
AMAÇ
KAPİTALİZİM Nedir?
EMPERYALİZMİN Gerçek Tanımı
FİKİR Nedir? Fikirle İdeoloji Arasındaki Fark!

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Comments are closed.

Translate »
Index