MEZHEP

MEZHEP Nedir? Mezhep ve Anlayış İlişkisi

(Sporcunun/takımın antrenmanı ‘o gün aldığı enerjiye göre’ oranlanır
o takımın o gün kondisyon üzere antrenmanı kısaltılır ya da uzatılır
Kısaltıldığı an taktikte yüklenilir, uzatıldığı an odaklanmada yüklenilir
Burayı tam anlamasak da olur. Bu, aşağıdaki 2 paragrafla beraber anlaşılacaktır)


Yazıya -finalinde de söyleyeceğim şu iki paragrafla başlıyorum:

Mezhepler, tutarlılık şablonlarıdır. Şablonsuzlukta mezhep biter
Şablonlar SETLER halinde takım, takımlar setler içinde dengeden ibarettir
Bir hareketin bir sette bulunuş oranı az seviyede ya da sade bir düzeydeyse
bu sade düzey, aynı set içinde başka bir hareketin karmaşık düzeyiyle dengelidir

Kısaca Metotlar, SET SETTİR. Her mezhepten sadeleri (kabacaları) toplayarak
yeni ve bağımsız bir tür, bir TAKIM mezhep çıkarmak yalpa oluşturur
Takımlar, setler içinde dengeden ibarettir
Konunun açıklandığına eminim. Bu açıklamayı daha da sadeleştirmek, serbest

 

 

Sadece Şeklederken MEZHEP(?) Ama Çarşıda Egemen Kültürün Finosu!

İbadet ne anlamsa o da ayrı vaka!

allahın işinde mezhepli!.. Fakat çarşı-seyir-gündelikte burjuva mezhep!
Hani laiklik olmamalıydı? Laiklik karşıtı olanlar iyi sorgulasın. Ayıran kim?
Konumuz laiklik değil
Davranışını anlayışın belirler. Davranışın mezhebindir, bunu aklına iyi yaz!
Anlayışta KIT! Mezhepte EHLİSÜNNET veya ŞİA! İyi tabelaymış!
Yazı uzun deme! Soluklan soluklan oku! 4 yıl ilahiyat okudun da ne oldu?
Bu yazıyı ders konusu yap. Şöyle başlayalım:

 

 

Şeytan’ın Mezhebi Nedir? İnsan Kendi Düşmanını Tanır, Değil Mi?

 

Şeytan, Şeytan mezhebinden olsa gerek! Peki, nasıl yenersin bu mezhebi?
Düşman senden uzaklaşırsa onu yenemezsin. Sen yendikçe o uzaklaşacak!
Doğrusu bu. Yenmek için yaklaşıp kolunu tutman lazım, tıpkı güreş gibi
Zihnin o güreşin minderi… Zihnin, bu minderi sermene elverişli mi?
Bir şeyi yenmek için onunla baş başa kalman şart! Başka da teknik YOK!
Değil baş başa kalmak, sade dünya vatandaşı bile herkes senden kaçmış!
Dünya vatandaşı demek, bön olmayıp sadece ikna ile hareket olan demektir
Muhatap bile alınmıyorsun, kuru patırtı söylemlerinden kaçan kaçana
Baş başa kalmaktan kaçanla nasıl dans edersin? Düşün!
Baş başa kaldığında da acaba gücün yeter mi?! Bunu daha çok düşün!
İşte buna (değil zihinlerin,) hiçbir tarikatın gücü yetmez. Zaten de yetmedi
Bir kere yetmedi mi, bir daha hiçbir zaman yetmez!
buna mezheplerin ve tarikatların hele ki temsilcilerinin gücü kuvveti yetmez
Siz hiç ‘bari tarih’ okumaz mısınız? Metot değişmezse galibiyet yoktur

Tarihte Şeytan, (mezheple değil) mezhepsizlikle yenilmiştir!
Tarihte son metotların hepsi mezhepsizdir, anladıysan işte bunun için!
Bugüne kadarki mevcut tüm mezhepler artık Şeytan’ın elinde, yalan mı?
‘Yalandır’ diyorsan ilim getir, ispat et! Bu ilmi zaten 400 yıldır getiremedin!
Getiremiyorsun, getiremezsin de! Artık düşmanın seni muhatap bile almıyor

Ammma hayatı, Şeytan’ın tefsir ettikleriyle yaşıyoruz
Kuran’ı “senin güdük ilmince” tefsirlediğinle değil!
Senin ‘tefsir legoculuğuna karşılık’ Şeytan’ın hayat tefsirleri sana bin çekmiş
‘Yanmaz kefenine, evlilikte 9 yaş kavırlarına karşılık’ tur üstüne tur bindirmiş
Kendi hayat anlayışı tefsirlerini, topluma din yapmış, yasa yapmış bu Şeytan!
Pardon, siz HAGİ MEZHEP?

Kapitalizmin çöktüğü, insanlığı mutlu edemediği nasıl da görüldüğü halde
bunların fake mutluluk saçan sloganlarına karşı güya yaşasın islam diyorsan
kendi martaval sloganlarınızın da aslen ‘müstekbir sloganı’ olduğu biliniyor
Sen slogan olsun, vazife dolsun diye ‘din’ konuşurken.. vatandaş,
‘din nasıl olmalı’ sorusunu sormada kendi sloganını keşfetmeye amele!


“Kuran’dan başka hiçbir sözü kabul etmeyiz” diyerek

‘kopyala-taşı’ sözlerden bir şekil yaratıp bu alışagelmiş kelam-kaide dışında
kulaklarını her an seslenen nidaya tıklayanların kulağı, mühürlenmiş kulaktır

İmanda ölçü, allaha inanmak değil O’nun sende var olduğuna inanmaktır
Böylece dünyayı allaha inananlar değil ‘kendine inananlar’ yönetir
Yönetmekte ihale ‘kendine inananlara’ verilmiştir. Sünnetullah budur
(‘Kendine İnanmak’ konusu, MUTLAK YÖNLENİŞ olduğundan unutturulmuştur
bknz. bunun icabına yönelik temel ayrıntılar)

Temel yasaları anlatıyoruz yani sünnetullahı. Daha da ‘ehli sünnet’ soruyor!
Bize ehli sünnet sakızı çiğniyor! Sanki bir kavimden bahsediyor(?!)
Anla ki terane başka! Köhne ruhbanlıklarına tabela: ‘Ehl-i Sünnet!?’ Yok ya?
Ehli sünnet tabela: Çok bilmiş cahilin sana ayar vermede kullandığı anahtar!
Bakın ANLAMAMAK Şu:

 
 

İŞTE ANLAYIŞLA MEZHEP İLİŞKİSİ:

 

Oysaki mezhep, çağ olarak imanda seviye anlaşılmadığında söz konusudur
Bu zaruretiyle ‘sonradan çıkan bu şeyi/mezhepçiliği’, şu baki yapışları,
akideyi (temel disiplini) anlamadıklarının delilidir
Türlü şekillerle kafa karıştırmaca hale getirilmiş mezhepçilik artık bitmiştir!
Bizim için bitmiştir. Temel konularda anlamadığımız yoktur
Bunlarsa zor sualler karşısında: ‘din, mantığa uymaz!’ diyerek
mezhep işinde çaplarını belli etmiş olurlar
Oysa Şadırvan, aşkın bile mantığı olduğunu açıklamıştır. Söyleyin peki:
Mezhepçilikte hangi iddiaları, sözde küffara cevap verme çapındadır?
Altın fistanlı dinin ‘Vatikan Kardinallerine özenti’ yerli papaz nevî din adamı!
Din tekelleri olan bunlar, şu yerli kardinal cübbeli ruhban değildir de nedir?
Altın sırma-varak urba, hayattan kopuk ezber-şablon lehçe; hangi iknadalar?
Sorsan, İMAM?!

Sırf partime uymadı diye inançsız demekten çekinilmediği aşikar şu çağda,
particiliği mezheple gütmek ‘ehlisünnet’lik değil, bir şeyleri kullanmaktır
İşimize gelmeyene karşı çıkarken insanı mezhep adlarıyla suçlamak taktiktir!

Mezhebin amacı, imanı çağı kavramaya yeten, çağa sahip insan yetiştirmek!
Tarikatın amacı, imanı çağı kavramaya yeten, çağa sahip insan yetiştirmek!
Görevin elinizden alınışı 100 yıl demiyorum, 400 yıl diyorum. Saha dışısınız!
Haydi yetiş! İcmallerinle, dökümanlarınla, fikrinle, şu söylemlerinle güç yetir!
Biz bunu konuşuruz, böyle söyleriz, yaşadığımızı yazarız, ispat ederiz
Bendeniz bonservisimi ehlisünnetten aldım, sen de bir kulübe girmeyi dene!
İnsan olana kadar mecbursun bir (doğru) trafiği izlemeye… Kuralda şart bu
Mezhep bağından kastımıza dikkat et! Her şey insan olana kadar, iyi anla

Mezhep ‘kural’ demek kabilinde bir anlayıştır. Kuralsız bir şey olur muymuş?
Kuralların kuralı imandır, bunun olmadığı yerde neyin mezhepçilik iddiası?
Mezhep konuşmak başka şey, şekilcilik gütmek başka şey
Şekilcilikle iman ne alaka? Kişi şekilciliğini, şeklî taassubunu, şu inancını,
‘mezhep’ adıyla ambalajlamaktaysa onunla mezhep mi konuşacaz?
Engin değerler, engin ölçümlerle yerli yerine oturur. Eski hâbelere olmaz!
Kişide ölçü değerler gelişmemişse (magazinselse) bu kişinin kafası karışır
Hayat Bilgisi değerleri, fetö mü-değil mi ölçümleriyle idrakten kaçmış olur
Hayat Bilgisi değerleri, ‘mezhep dedektörü ölçeğiyle’ kavranamaz
‘Ölçülerine göre değer tartmaktan vaz geç’ diyen yazımızı nasıl tartıyorsun?
Ölçüm Kurandır, laftır laf! Benim de ölçüm dingiltepe! Ötaaçeye kadar görür
‘Aşağı Yazı’nın ‘Dingiltepeden’ görünmeyeceğini bilmeyen ben gibi köylüye,
‘Everest Dağı’ kitabı, ölçü olsa ne, olmasa ne?!! En ulu mezhep, anlayıştır!
‘Mezhep ne’ desen anlayıştır diyecek! Yazıyı anlamayanda mezhep ne peki?
Anlayış dediği şey eşittir şekil! O halde mezhep=anlayış=şekil. Denklem bu!
Şeklî inancını, mezhep adıyla ambalajlayanlarla mezhep mi konuşacaz?

Fikirle muhatap olmak lazım
Siyaseti mezhep edinenlerin komik tepkileriyle muhatap olmak sakıncalıdır
Önce ana meseleyi anlayacak kişi!

‘Ehl-i dalgayım’ demekle, silsileler deryasına katılamazsın
Kumda oynamayla ‘plaj çocuğu’ olunur sadece
‘Ezber Kovasına’ papirüsten kürekleme ‘süslü söz-ezber ayet’ doldurup
kalıplar döker, bu şekilleri din sanırsın. Bu ‘kova metot’ seni kumda oyalar’

[İstediği kadar ‘eşhedü’ getirsin,
hiç kimse mevcut dininin münkiri olmayı tatmadan İslam’la şereflenemez]
Bizimle mezhep tartışmaktansa bize işte bu cümleyi sor!
En lazım şeyler ince sözlerdedir. Burayı sormayan, mezhep tenekesi çalıyor!
Şu özeti ıskalamasının sebebi, yaklaşımı -mezhep dedektörüyle kovalayışıdır
Mezhep, niyetlerine bağlı olan davranış ve tüm pratiklerini
o uygulamaya dayandırdığın disiplinlerdir
Amma! Şu müşrik, usta değil mezhep takip eder!!!
Hem usta, hem mezhep olur mu? Olurdu.. eskidendi
Çağda hareketi sağlayan son metotta mezhep yok! Olsa çağı ikna edemezdi

 

 

Fikir İçeri Mezhep Dışarı! Şadırvan Mezhepsizdir!

 

Mezhep koridorlarını, DinAyet şebekesinin ‘selefi sefilleri’ voltalasın dursun
Ehl-i sünnetim’ dese de şu idraksiz vel cemaat partçıları şunu iyi anlasın ki:
Suriye vb. arenadaki olimpiyat, millî olanın milletlerarası yarıştaki iddiasıdır
Suriye vb. sahalara getirilecek barış, selefilerin, mezhep budalalarının ve de
uluslararası tarz yoksunu lokal formalı taktiklerin sunabileceği barış değildir
Barış umutlu hayatta tüm ve tek mesele budur

Suriye’de-İdlib’te vb. arenalarda şu selefiliğinle ikna edemezsin
Şiayı ikna edemezsin. Putin’in Marksizimden gelen Dugin’ini ikna edemezsin
İdlib’te teröre destek veren halkı, örgütlerinden ayırmaya ikna edemezsin!
Şu şeyhülislam ikamesi DinAyetinin SELEFİLİK mezhebiyle ikna edemezsin!
Zaten selefi sapıkların kurdurdukları bu örgütlere destek veren yöre halkını
bu selefilikten kurtarmaya bu selefiliğinle ikna edemezsin!
Bu selefilerinle de bu örgütlere duyduğun sempatinden kopamazsın!
Kopamayışın aslı bu, işte bütün mesele bu! Ne kadar mühimmiş değil mi?
Millet mezheplerde bölündükçe her mezhep ‘bende birleşilsin’e yekiniyor
Toparlanmada reçete, her mezhepçide aynı! Taktik: “benim mezhepim!..”
Toparlanma taktikleriyle böldüğünün-bölündüğünün farkına varacak mısın?
Bu biliniyor da ‘bu tezgah buna göre’ kuruluyor. Suriye’de başka çıkış yok!
Mezhebi nasıl ele alırsan al, artık mezhepten kasıt budur, plana aletliktir!
Suriye’de başka çıkış yok, dünyada başka çıkış yok, milletin başka çıkışı yok

Mevcut tarikatlarınla da çıkamazsın, onlar çoktan münfesih oldular
Bu münfesihlere siyasi destek vererek sahaya çıkarman gerçeğe aykırıdır
Tekrar forma giymeleri sünnetullaha aykırıdır. GİYEMEZLER!
Uluhiyeti ‘politik destekle’ meşru olan şeyhin eşek tepsin misyonunu
Şadırvan tek yerli ve millî olan bir fikrin metodundandır
Ancak fikrimiz ikna edecektir. Başka hiçbir çıkış yok!

 

Bütün Tarikatlar-Mezhepler, İNSAN Olana Kadar Bir Yol Yürüyüşüdür

 

İnsan’ın mezhebi olmaz! İNSAN, mezhepsizdir
İNSAN olabilmiş olanda mezhep,
“bonservisini şu kulüpten almıştır” ibrazından öte bir şey değildir artık
‘Bu güzel sporcuyu şu kulüp yetiştirdi!’ sunumundan öte bir şey değil…
Artık her kulüpte oynar, bonservisi kendi elinde!

Mezhep,
başlangıç tarikatının -sporcusunun haklarını- uhdesinde tuttuğu bonservistir
Bonservisini kendi eline almış pasaport sahibi ise evrenseldir!
Mezhepsizdir! Tam profesyonel kabilindedir. İyi anlayasın burayı!

 

Bir Gün Rabbın, Karşına Çıksa Ki Çok Çıkıyordur!

 

O’nu mezhebinden mi tanıyacaksın?
O’na mezhebi nedeniyle mi ısınacak ve kani olacaksın? Ki görevin budur!
Onu bulmak/tanışmak/tanımak ve ona secde etmekle emrolunmuşuz
Bunu anlamayacak ne var? Ne mezhebi? Mezhep, bir uygulama disiplinidir
Fikre ulaştığın andan itibaren mezhep yoktur! Fikir içeri, mezhep dışarı!
Nebiler, varisleri ve yüksek yoğunluklu şahitler ‘mezhepsizdir’
Aşk ehli mezhepsizdir! Kişileri mezheplerine göre ayırmak zavallılık olurken
‘insan mıdır/insanoğlu mudur’ ayrımında tespit edebilmekse müminliktir
Sana ne lazım? Ne arıyorsun söyle? Kendine mezhep mi arıyorsun, yoksa
kendini mi arıyorsun? Kendini bulduğunda mezhepsizliğinle de tanışacaksın!
İNSAN’ın mezhebi olmaz çünkü… İnsanoğlunun olur ama!

 

 

Finalde Yazıyı ‘yüksek tempoyla bağlayalım’ Hiciv Adına

 

Cahil kendi öz meşrebine ilgisiz ama kulaktan dolma mezhebinin amigosu!

Ehl-i Sünnet’e güveniyormuş ama güvenecek ehl-i sünnetçisi yokmuş!
(İyi Anla! NEYİNİ SEVİYORSAN O ŞEYİNE GÜVENİYORSUN)

‘Ehl-i Sünnet’ diyerek bir şeyi klişeleme. Sürüsüne bereket her yer matbaa!
Şopçu-Prıntırcı-Klişeci…
Yandan çarklı Ada Vapuru bir dünya! Ve Simitçi-Kahveci-Gazozcu

Sen ‘Vapurdaki Ada’yı görüyon mu? Ona tutun, bırak Ada Vapurunu!
Ehl-i Sünnet diye ölçüleme. Sen ölçüyü nereden biliyon?
Bak ben sana bir ölçü vereyim: ‘Allah BİR’dir mesela
Haydi YAŞAT hayırlı olsun! Olduk mu şimdi hepimiz ehl-i sünnet!?

Ehli sünnete güveniyormuş ama güvenecek ehli sünnet yokmuş/bulamamış!
Sen sevgiyi ara, sevdiğini bul, zaten ona güveneceksin. Sevgiyi ara!
“Ehl-i bilmem ne” arama! İçini başkalarının doldurduğu malumatlar arama
Bilmediğin şeyi arama
Güvenecek çamaşır makinesi ararken ehli sünnetçinin makinesini mi aradın?
Otomobilin niye yerli değil, frenler mi tutmuyor. Ehli sünnet fren mi aradın?
Ehli sünnet direkSİYON, ehli sünnet gaz pedalı!

Kafasını şu mekteplerde ütületmişin ‘kafasındaki ütüyü’ kaldır,
bu mantığın kapısını ‘mezhep tabelalı’ bir din açar!

Mantığa doğru GEVİŞ’i göreceksin. Sakın şaşırma!
Elin ÜTÜSÜYLE kafada buhar, anlayışta tütsü, çenede geviş. ‘Kem-Küm-RA’

Yok, yok! Ölçüden bihaber! Yok, kalsın ölçüleme
Kim kime inanırsa o inandığını ‘ehl-i sünnet’ yapar zaten
Adına şu der bu der, sünnet der, filan der!
Bakarsın tepesi atar “başlarım ehl-i sünnetinize” der
Şia-Der, Şifa-der, Mazlum-der, Memur-sen-der, Kamu-sen-der
Sonuçta ehlini beytini kendi oluşturur, sen ne dersen de

Sonuçta insanoğlu bir gönüle konacak
İnsanoğlu Sal’a da biner, Şilebe de biner, Kayığa da
Ota da konar, b.ka da

Asıl iş, kayığı DENİZALTI yapmaya kalkınca çıkar aheste aheste
B.k’a konan değil de hani şu ‘üstüne tüy diken ehli-el’ ondan da komik

Üzülme gülüm, sen de bir dikene konacan bir gün! Oradan tekrar açacan
Tomurcuk olmayı dene, buradan başla
Ölçümüz, bir diken üzerinde yürümeye başlayan TOMURCUK ölçüsüdür
Papirüse iyi bak! Bu ölçüyü orada da görürsün

 

Meşrebinden Haberi Yok, Tanışmıyor. Fakat “Mezhebim de Mezhebim!”

 

“Kime güvenecez ehl-i sünnetten başka” diye serzeniyor. Söyleyim:
Güvenmeyi öğrenene kadar sana kimse bunun cevabını vermeyecek
Sen önce kime güveneceğini değil ‘GÜVEN NEDİR’i öğreneceksin
“İnsan, güvenmediğini sevemez*”
Yani şu anda zaten güvenerek yaşıyorsun!?
İşte neyini seviyorsan o şeyine güveniyorsun
Mutluluğun için şu sevdiklerine güveniyorsun
Sadece sevdiğin şeyleri iyice gözden geçir
Böylece sevmeyi sorgulayarak öğren. Kabullerin değişecek

 

Tarikatları savunur ustası yok, mezhebi savunur tarikatı yok

Bazısı da:
Münfesih de olsalar tarikatları savunmaz, amma fikirden haberi yok
Bilgi edinme ve faaliyetlerinde YÖNTEM yok! Metot yok!
Metodun kişiye tatbiki demek olan Fikir Disiplinleri olmayan kimselerin
ne inancı ne dini ne de sözde müdafaaya kalkıştığı mezhebi olmaz, olamaz!
Çorba..!

Akideye göre tarikat faaliyeti, mezhepten/mezhepçilikten önde gelir
Din ve iman da mezhep sabitesinden önde gelir. ÇAĞIMIZDA FİKİRse
tarikatçılıktan önde gelir. Bu esası bilmeyene zır cahil derler
Denklem budur. Ayranı yok içmeye, mezhep tahterevanıyla gider kekmeye!

N. Tevfik’in bir de şöyle dediğini düşün:
İnsanoğlu pek gariptir her bir lafı kaldırmaz
Mezhep dersin bozulur, ÇÜKERSİN MEŞREBİNİ aldırmaz!


Tarikatımı da soranlar oldu… Nedir?

Özel bir cevabım olsun: “Kainatta teşkilat-ı tarıkiye…”
Tam teşekküllü Kainat, tarikatımdır. KOMANDO TARİKAT!
Yani tarikat kabul etmez! Tarikatım krallıktır!
İmanım AŞK, dergahım GÖNLÜM, tarikatım KOMANDO!

Şu yazıların her birinde, DinAyet işlerinin mezhebi selefidir deniyor
Aldırış eden var mı? YOK! Aksini kanıtlayabilen var mı? YOK! Olamaz zaten
Niçin selefi diyoruz bu yerli kardinallerimize, okuyun. Okuyan var mı? YOK!

Sünnetullah ne demek, yazdık söyledik. Okuyan ilgilenen var mı? YOK
Bu sayfaya gelip hakaret edenlerin dini imanı yok dedik, var diyen kanıtlasın
Kanıtlayan var mı, YOK! Sede magazin işler

Sizin mezhebiniz siyasettir dedik, cevap verebilen çıktı mı YOK!
Mezhep demek, niyetlerine bağlı olan davranış ve tüm pratiklerini
o uygulamaya dayandırdığın disiplinlerdir ki böyleyse ki böyle
O halde şimdi soruyoruz sayfamıza gelip hakaret eden bu mezhepçilere:
Gündelik hayatta, sosyal sitelerde, sayfalarınızda ne neşriyatlar var:
Magazin, siyaset, afiş, ayet-sure-rubai-siyer-kaside-fıkıh-kelam-hadis;
geçmiş gitmiş, görevi tamamlamış önceki erbabın sözlerini servis etmek,
çağın son hareket metodundan haberi maberi olmayıp
yaşayan bir diri resule biat etmemek için
‘kör ölür badem gözlü, kel ölür sırma saçlı olur misali’ atinin kahramanlarını,
afişlerini vs. paylaşmak!! Ama bu sünnetullah da değildir tebligat da değildir
Hatta sürekli bu sistematik slogan işine sünnetullah değil müşriklik denir
DinAyet ruhbanları bu sebeple de müşriktir dedik
Cevaplayabilen, aksini ispat edebilen çıktı mı, YOK! Aksi ispat edilemez!
Bu Siyaset, fetva karşılığında maaş verendir
Diyanet de maaş karşılığında ‘fetva siparişi alan’ kurumdur
Aksini ispat edecek bir mantık olmamıştır!

Şadırvan’ın -sözde ehlisünnet.. gizde selefi, aslı müşrik bu haybecilere
aksi kanıtlanmamış tonca makalesi var
İlgi duyup acaba ne nedir diye takip eden var mı bu haybecilerden? YOK!
Amma talim ettirilerek ezberletilmiş masallarına ters gelen şu yazımızı
daha üstünkörü okurken hopluyor bunların amigoları!
Dinden imandan mezhepten bihaber çağa cevapta yetersiz bu avam sürüsü
‘mezhep’ diyor da başka demiyor. Ammma bak sayfalarına da gör bunları:
İştigallerini, yaşantılarını nere dayandırıyorlar, oradan oku şu mezheplerini
Siyasetinden, afişinden, sloganlarından, partçılıklarından mezhep kaynıyor!
İşte bu mezhepçiliktir ki Suriye’den çıkamayacaksın, bundan haberin yok!
Bizde vatan ve millet adına artık açıklanmasında hiçbir beis olmayan
mezhep konusunu Suriye başlığı altında açmıştık. Durduk yere ilan etmedik
“Her kim çağın imamını tanımadan öldü, cahiliye devri üzere ölmüştür*¹”

Şadırvan bu çağa ‘son metottan cevap verebilmekte, güç yetirebilen,
kendisiyle yeterli gelinebilen bir öğretiden -çağa nasıl bakıldığını gösteren
yazılar neşretti 13 yıl, okudunuz mu? YOK! Kitabı var, okudunuz mu, YOK!
Bu metot 1960’tan beri tartışmaya açıldı da aksini ispat edebilen olmadı
İlgilendiniz mi, YOK!

• Sünninin aleviye karşı başarısı, nebiliği dost Ali’ye kaptırmamış olması!!!
Alevinin sunniye karşı başarısı, dost Ali’yi müftüden daha çok sevmesi!!!
(şekilde yani)

Ne demişler: “Kumarcının kumarcıya seneden seneye 5 lirası geçer..!
Her kim, bu mezhepçiliği noktalamıyor, kendi hırsına yol yapıyorsa yuh ola!
Her tür mezhepçilik, insanlığın ayakları altındadır. Mezhepsizlere selam ola!

SONUÇ: Mezhepler, tutarlılık şablonlarıdır. Şablonsuzlukta mezhep biter
Şablonlar SETLER halinde takım, takımlar setler içinde dengeden ibarettir
Bir hareketin bir sette bulunuş oranı az seviyede ya da sade bir düzeydeyse
bu sade düzey, aynı set içinde başka bir hareketin karmaşık düzeyiyle dengelidir

Kısaca Metotlar, SET SETTİR. Her mezhepten sadeleri (kabacaları) toplayarak
yeni ve bağımsız bir tür, bir TAKIM mezhep çıkarmak yalpa oluşturur
Takımlar, setler içinde dengeden ibarettir
Konunun açıklandığına eminim. Bu açıklamayı daha da sadeleştirmek, serbest

Mezhepsizlik, sadece FİKİRDE Çağın Son Metoduyla dengelenir
Bu yok ise mezhepsizlik iddia etmek
ya da mezhepleri ‘tek takım halinde toplama halifeliğine’ soyunmak,
siyasal islam zırvalığıdır

/Okyanusta Şadırvan. 2015

_______________________________________________________

(*1) Sağlam Hadis. ‘Cahiliye üzere ölmüştür’ demek,
‘henüz nebi gelmeden önceki cahiliye atmosferinde ölmüştür’ demektir
 
İlgili Yazılar
ÇAĞDA METOT NEDİR? Niçin Her Devir İçin Değişir?
Siyasal İslam Nedir? (Siyasal islam zımbırtısı Nedir?)
       Millî Piyango! Fikir ve İnanç Bu Siyasetin Neresinde?
       Antropomorfizm-İstanbul Kanalı-Fetöcülük-DinAyet
       MEZHEP Nedir? Mezhep ve Anlayış İlişkisi
       ‘Sistem Değişmeden İnsanlar Düzelmez!’ Diyenler Kim?
      
Siyasal İslamın Şirkle Bağlantısı

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Comments are closed.

Translate »
Index