DEMOKRASİ MAVALI – İnisiyatifler

Demokrasinin muhatabı reelde yoktur! Bulamazsın!
Edilgen insanların türlü dert yakınmalarının afakî babasıdır demokrasi

Hiçbir demokrat kafa, asla bir kralın ‘insan hak ve hukuku’ konusunda
inisiyatif yürütebilecek kadar sorumluluk üstlenmez, üstlenemez!

Kimi bunu bir noktaya kadar üstlense de özellikle olumlu karar alabilenler,
bir sınırdan sonra ciddiyetin ağırlık kazanması nedeniyle ve
başarı, kararın mutlaka sağlam bir yere bağlanmasını gerektirdiğinden
(insan yapısı o an) insan olmanın yükümlülüğünü algılar

Bu ciddiyetle öze bağlı hareket, kişinin kendi karakterine doğru yolunu açar
Bu şartlar altında kendisinin gerçek dinini ortaya çıkarır
Bu noktada sadece iki din vardır: Ya ‘yapıcı’ olur insan, ya da ‘yıkıcı…’
Yukarıdaki yolu pür dikkat ve özenle takip edenler, yapıcı yola ulaşır


İnisiyatifler Kurallaşamazlar

 

• İnisiyatif, sorumlulukla birlikte mutlaka verilir
Çünkü inisiyatifler, iradenin zorluklar üzerinden ‘yetkinliğe seyahat’ biletidir

Kanunla inisiyatif ayrı şeylerdir. Yasaların-kanunların-kuralların inisiyatifi var
İnisiyatifinse kanunu yoktur. İnisiyatifler kanunlaşamazlar
hatta bunlar kural haline bile getirilemez

İnisiyatif anayasada gösterilemez, gösterilebilse dahi
‘inisiyatifin inisiyatifi’ gösterilemez. Meclisler inisiyatif yürütemez
Kanun ilk şeklinde inisiyatifiyle birlikte açıklanamaz
Kanun adamı inisiyatif kullanır ve bu da doğrudur ama!

Zira inisiyatif anlıktır, sadece o özel zaman dilimine aittir
ve bu örnek durum kanunun özel yorumlanması demek olduğundan
tek bir yetki tarafından kullanılması yönünde
(yetki tekliğinin insan özelliğindeki) bir tasarrufudur

İlk olmasıyla ilişkili olduğundan, inisiyatifin (o özel hadise ve zemine dair)
oluşma şartları vardır. Bu nedenle özel şartlar inisiyatife.. inisiyatifler de
kanunlara ihtiyaç duyar. Şöyle ki inisiyatif, kanun nezdinde önce yorum,
sonra hüküm ve uygulama elde eder

Bu nedenle inisiyatifler kurallaşamazlar. Şayet kural haline dönüşebilselerdi,
bu şekilde (zaman içinde) kanunlaşmış da olurlardı. Böylece inisiyatifteki
ağır sorumluluk, insan münasebetlerinden (gerçekte de) kalkmış olurdu ki
bu da sınav yaşamını ortadan kaldırmış olacağından;
bize, sadece ‘kendi yaşam melekemize/genel iradeye’ bağlı uygulamalar ve
sadece ‘bu melekliğimizden’ söz etmek düşerdi
Bu da insanın diğer varlıklara fark ve üstünlüğünü yok saymak anlamı taşırdı

Oysa insan kendi melekut halini
-inisiyatifleri, kanun ve kurallar çerçevesinde tatbik edişiyle– geçerek
varlığın en yüksek yerine ulaşır

Yapıcı kral toplumda inisiyatifin önünü açar. Yıkıcı kral, inisiyatifleri kaldırır

 

Bu durumda:
Kanunlar, Hak ve Hakikatin gereğinde sorumlulukla yaşayıp/yaşatılır
Kurallar, Kralların adalet gereğinde sorumlulukla kanunlara bağlanır
İnisiyatifler ise kuralların ve kanunların temelini idrak edebilmeye bağlanır

Kısacası kuralları krallar koyar, krallar bozar
Yapıcı kral toplumda inisiyatifin önünü açar. Yıkıcı kral, inisiyatifleri kaldırır
Günümüz müktesebatlarına baktığımızda mekanikleşen sözleşmelerin,
skolastik hukukun kıskıvrak bağlayan kımıldatmaz kontratların fırsatçılığını,
ketum bayilik abonelik akitlerindeki tek yanlı zulmün baskını görürüz, çünkü
inisiyatif-tolerans kelimeleri, salahiyetin yıkıcılarca kullanıldığı alanda esirdir!
Bu kelimeler şu an için yıkıcının salahiyetindedir

İnsanda inisiyatifin -kişide vazife ve sorumluluğunun,
ancak sınav sonucuyla birlikte ortadan kalkacağı söylenebilir

DEMOKRASİ MAVALI – Erdemli Sözü Olan Varsa Söylesin! başlığında yazı devam ediyor
Konuda bir önceki yazı DEMOKRASİ, Hayatın Doğasında Yoktur. GÖSTERİLEMEZ!
 
/Okyanusta Şadırvan. 2010

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Comments are closed.

Translate »
Index