İSLAM iş BİRLİĞİ Teşkilatı PİŞKİNLERİNE!

İSLAM iş BİRLİĞİ Teşkilatı PİŞKİNLERİNE!

 

 

 

 

Günümüzde İslam ve Birlik HA? Hem de Teşkilat?!

 

İslam Alemi Diye Bir Şey YOK! Ümmet Diye O Bir Şey De YOK!

Ümmetten olmak için evvela ASHAP olmak lazım. Peki, kime ashap olacak bu?

Tüm paranızı ve gücünüzü toplayın! Son 400 yıldır yaptığınız hacları-hicazları!
Dünya üzerindeki nüfuzlarınızı toplayın, her gün okuduğunuz mevlütlerinizi de…
Cuma diye toplanıp salladığınız vaazların volümünü en Rock Konseri desibeliyle!
Hayır-hasenat hutbelerinizin alayını, kıldığınız rekatların seccadelerini
Paylaştığınız afişlerinizi, salya-sümük-ağlak ezanlarınızı, inmeyen bayraklarınızı,
Bütün toplarınızı, füzelerinizi, gemilerinizi, radarlarınızı, şatafatlarınızı toplayın!
Bayramlarda akıttığınız mübarek kanları, ‘şehittir’ dediklerinizi, selalarınızı
Saymakla bitmez şekli ritüellerinizi, gittiğiniz mekteplerden edindiğiniz en bilgiyi,
Reklam ettiğiniz her şeyi, dekoltelerinizi-türbanlarınızı, çağın azizlerini-azizelerini!
Toplayın siyasilerinizi, zekalarınızı, zekilerinizi, mezheplerinizi, yayın organlarınızı
İndirin hayal ettiğiniz gökten medetle barışçıl ilahlarınızı, kitaplarınızı, Ufo’larınızı,
Acaba yıllardır ariflerimizin özenle işaret ettiği, yıkıcının şu an elinde tuttuğu güce
güç yetirebilir misiniz? Çağda yıkıcının kronik zulmünü durdurabilir misiniz?

 

 

 

İLİM, ŞEYTAN’IN KARŞISINDA İLİMDİR

Rüştünü bu çaptan alır


Dolayısıyla İLİM, İnsanın ‘secde firarisi karşısında’ iddiasını gerçekleştirmesidir

Bilginin gereği yani başlangıcı ‘temel hadisedir’ Böylece ‘temel hadise’
İnsanın ‘secde firarisi karşısında’ emrolduğu hedefin iddiasını kanıtlamasıdır
O TEK HADİSENİN her an gerçekleşmekte olmasına HAKİKAT,
gizlenişine SANAT.. bu sanatın delillendirilmesine de BİLİM diyoruz
İdeolojik islam, Şeytan’ı yenemez. Bilemez, tanıyamaz ki yene! Zulmü İLİM yener
Fen başka şey, ilim başka şey… Teknoloji-bilim başka şey, ilim başka şey!
İlim, teknoloji gerektirmez. Ama bilim teknoloji ve müessese gerektirir. İlim,
hayatın nasıl işlediğini ‘kurumlara yaslanma şartı olmaksızın’ özüne yaslanmandır
Kısaca: Hayatta ‘HER AN (sanatla gizlenen) O TEK HADİSE’ zuhur eder
İlim, baştan beri hayatta her an yaşanan ‘o tek hadiseye’ şahit olmaktır
İLİM, evrende senin her yerde bulunarak yaşadığına şahit olmandır
İLİM, kendinin ‘sadece seccadeye secde etmiş bi şey’ olduğunu..
fakat İnsan’a secde etmeyen (o her kimsenin) SEN olduğunu anlamışlığındır
Teknoloji, ilim üzerine binaendir. Atom bombasıyla teknolojiler mağlup edilemez

İlim, sınırsızlığın sonsuzluğa çarpmasıdır!
Sınırsız (hadsiz) düşünen zanların, sonsuzluğa çarparak haddi tanımasıdır
İnsanda bir heves halindeki sınırsızlığın, SONSUZLUKÇA yutuluşudur
BİLİM Sanatın delillendirilmesi… İlim, bilime ‘kendinde’ şahit olmandır
Sanat, VARlığın müspette açığa çıkışı! İlim, sınırsızlığın SONSUZLUĞA çarpmasıdır
İnsanda bir heves halindeki sınırsızlığın, SONSUZLUKÇA yutuluşudur
İLİM, Şeytan karşısında ilimdir. Rüştünü Şeytan karşısında ispat eder
Bilim bunu ispat etmiş olamaz. İlim, yıkıcı da olsa ‘ilimsiz bilim karşısında’ galiptir
İlimsiz bilim kopyadır, ezberdir, talimdir. Mucit değildir, reşit değildir, hür değildir
Bağımsızlıkların gerçekleşemeyişinde en temel neden budur
Bu köşeleri veren başka bir ilim tanımı yoktur. ‘İlim, edeptir’ şablonu, laftır laf!
İlim, ‘bunlarsız kendini bilmek’ olamaz. İlim, bunlarsız ezberdir, kopyadır
İLİM, Bilimdeki (B’yi/ Korsan Ben’i) kaldırmandır. Bunu nasıl yaparsın?
Her türden zulmü, bu İLİM yener. Düşman karşısında başka galibiyet olmadı!

Seviyesiz dervişlere molla raconu kesmekler, ilim değildir… Hatta
dervişliği-tasavvufu (hadi bunların yerine) FİKRİ reddedenin dini din değildir ki
ilmi ilim olsun! İlim, sana Şeytan karşısındaki duruşunu tayin eden ilimdir!
Çağdan bi haber, izan ve kültür noksanı, algı kıtı tekke sendromuna gösterilen
abartılı bükülme ve çakma tevazunun, ‘paçalardan akması illüzyonu’ ilim değildir
İlim, şekilselde sahne almaz! Rüştünü Şeytan hatta Deccal karşısında alır!
Tasavvuf ya da tasavvuftan ileri olan fikrimiz, boyut ve akıl değişimli hal-i ispattır
Geleneksel tarikat bile, ‘Şeytan yönetimli bu devirlerde’ bulunmadı ki ölçüyü bile!
Osmanlı’nın dünyayı idare ettiği ilim-eğitim devri başka, ya şimdiki.. bambaşka!
O bile 1600 yılından sonra (mevcut ilmiyle) çağa güç yetiremedi.. battı
Osmanlıyı Osmanlı kurtaramadı battı da sen hangi ilimle daha da gelişen Şeytan’ı
YENEBİLESİN, PARDON?

400 yıl önce batışa geçerken aynı nağmeler, aynı papağanlıklarla,
şu bizi artık bir yere getirmez ezbercilikten-papirüsçülükten aynı talimlerle,
‘geçip-gitmişin anlayışını’ kendimize din yapa-yapa batmaya gitmedik mi?
Battık, gene aynı şeyi söylüyorsun! Acaba 400 yıldır battığımızın mı ya da
söylediklerinin 400 yıldır aynı şeyler olduğunun mu farkında değilsin?
İlim, Şeytan Karşısında İlimdir. Mümin, şahsiyetini buna galibiyetle tesciller

“Bilgi” kelimesiyle kast edilen o şeyi bilmek,
mutlak olan bu temel hadiseye, ilkin kendinde şahit olmakla mümkündür
Ki böylece ilim, “bilime kendinde şahit olmak konumuyla” tasnif kazansın

Korsan nefsine arzular yaşatma hevesinde olanlar hadis paylaşsın, fıkıh konuşsun
Afiş paylaşsın. allah desin, ne derse desin hükmü YOK! Düşman çok korktuydu!!!
Böylesi arazi olmak güzel be okurum/okumayanım/yan gözle okuyanım!

Bugüne özel bir cümlem var:
Halkı uyutan Mitingçi Direniş, çapsızlıklarını örten siyasal islam erkin kurnazlığıdır
Kendi topraklarında düzenin lehinde atılacak sloganlar için cesaret gerekmez bile
Bu, Cumhuriyet mitingçileri için de geçerlidir

 

İLİM ŞEYTAN KARŞISINDA İLİMDİR. Rüştünü Siyonizim Karşısında İspat Eder!


İlim Yayma Teşkilatları, güya şu yeterliliklerini Şeytan’ı durdurmada göstersinler!
Mademki yayılacak olan ilmi bunlarda gördün! Hadi göstersinler ilim NE?
İLİM, zulmü durdurmasıyla KENDİNİ KENDİ YAYAR zaten! Pompaya ihtiyaç YOK!
Zulmü durduramayan ilmi ‘yaysan’ ne fayda? Anca kalabalıkları kandırırsınız!
Mehdi gelecek, şartları ona hazırlıyoruz icraatlarımızla’ diyen aklın, ilimle işi NE?
Mehdi, senin ustandır. Ustasında Mehdiyi görmeyen, rabbını nerede göre ki?
Allah’ı görüyor ama Mehdiyi görmeye henüz layık değil!? Beklemeli ilminiz batsın
Armagedonlu Siyonizmin beklemeli dininden aşılandığınıza manidar örnekler çok
Sapağa düşmüş anlayışlar, birbirlerinden YAMAlanmalarıyla sapıklıkta benzeşirler
YamaLANANIN YamaYANI durduramayışındaki hikmet budur
Buna ilim demenin, İslam’ın temeliyle de imanın ölçüsüyle de alakası yoktur
Bu itibarla METOT ve o metodun mihengisi uydurulamaz. İlim, türeyemez
Yeterli Eğitim, ‘tasarrufuyla tek yetkili bir varisle’ çağda etkilidir

 

 

 

‘TEMASLAR’mış!.. Şu Algı İstilamız Temasçılığı Bize O Kadar Kanıksattı Ki
Uyuyorsun Vatandaş!


‘Başkanımız temaslarını sıklaştırıyor’
deniyor. Senden temas yerine güç yetirmeni
ola ki yetiremezsin, normaldir ammma niye güç yetiremediğimizin asıl tespitini
burada bir feraset taşıyıp taşımadığını samimiyetle kendine söylemeni ve
bu tespitine göre de bu zamana kadar gördüğün hatalarını mutlaka gidermeni,
‘İman Nedir’ bilmesen de anlamaya çalışarak bu eğitime hemen başlanılmasına
ön-ayak olmanı görmek istiyoruz. Metodumuzu gayet samimiyetle incelemeni,
Siyasal İslamcılık doktrinleriyle bu gidişatımızın hiçbir şekilde değişemeyeceğini,
İlim Yayma Cemiyetçiliği narkozlarıyla İsyanizme güç yetirilemeyeceğini anlamanı
istiyorum. Tabi benimki istek. Gereği kişiye kalıyor. Değerlendirir-değerlendirmez

‘Bu ZULÜM yakında bitecek’ demenizin size bağlı bir ilmi yeterlilikle ALAKASI NE?
Alaka varsa durdurulması planını anlat ki bu ilmin uhdende olduğunu bilelim!
Sonucu ve onun kabiliyetini ortaya koymandaki tasarrufuna şahit olalım!
Sürecin doğal akışı içindeki HİKMETİ senin tasarrufun değilken bu pandomim NE?

 


Bu çöküşün içinde TAM DÖRTYÜZ YIL!
 

1600 yılında Hollanda’da ilk Merkez Bankasını kuran İsyanistlerin, 1789’da da
Evrensel Beyanname zokasını sana besmele ettirenlerin kendi krallıklarının ilanını
öyle sağlam put edindin, bunu öyle evrenselin edindin ki dualarının muhatabı,
İsyanist Kraliyettir. Sen değil bu amin derse olur! Yaşam erkeni buradan alıyorsun
Bu erkleyle bağını kesmeden zalim, zulmünü tırmandıracaktır. BUNU YAPMA!
ZİHNİ İŞGAL OLANIN* Amin’deki muhatabı, KENDİSİNİ İŞGAL EDENDİR
İşte DUAYI O EDER, sen değil! Sen kelimelerini dizersin ezber talimden,
niyazını o yapar, NİYETİYLE /MAKSADIYLA.. planıyla… Artık bunun dışında
başka şefaatçi arama Pişkin Teşkilat! Şadırvan yazılarını okumadan HÜRüm deme

     (*) ZİHİN İşgalinden KURTULMAK (giriş)


 

Yıl: 1600… Bu dönemde Hollanda Kralları ve diğerlerine de faizle borç para vererek
sonrasında tüm Avrupa krallarını borçlandıran (gelecekteki) Siyonizim,
1600 yılında dünyada ilk merkez bankasını Hollanda’da kurup
bu tarihten sonra ‘1789 Fransa darbesini’ hazırladı
Borçlandırılan kralları, bu bankalara minik ortak yapma vaatleriyle
kısa süre içinde faizciliği devletler düzeyinde yapmaya başladılar
İlk şekilde LUİ’lere sonrasında tüm dünya krallıklarına yaptıkları darbeyle
Japonya, Mançurya, Çin, Osmanlı, Çarlık vb. hanedanlıklarını yıktırıp demokrasi ve
hukuk müktesebatları adı altında ‘sermeye kudretli kendi din krallıklarını kurdular’
FED dahil bugünkü Merkez Bankalarının künyesi ‘bu 1600 yılı’ hadisesi ile açıklanır
Ve bu vakadan daha en vaka şudur: Osmanlı, tam bu tarihte Papirüzime kaymıştır

Siyasetçiler, (dünya nizamını yönetip değiştiren bu egemenlerin) memurlarıyken
dünyayı değiştirecek oldukları yalanını halka inandıracak kadar üçkaatçıdırlar
Çünkü
koltuklarına oturduklarında dünyanın siyasetle değiştirilemeyeceğini gördüler!
Hala buna rağmen halkı kandıran yalancıdırlar. ‘Demokrasinin zaferi’ diyerek!

/Sözüne muhatap bulamaman sabrındandır
Muhatabına söz bulamaman cehaletinden

Bu çağ çoktan kapandı. Hiçbir karanlık çağ bu kadar uzun koşmadı
Karanlık, görevi tamamladı. Karanlığın hala sürüyor olması,
‘aydınlık isteyenlerin’ inançta şekilciliği terk etmemesinin sonucudur

 

 

 

İslam Alemi, Bir KELİME… Ümmet, Bir LAF?

İslam Alemi Diye Bir Şey YOK! Ümmet Diye O Bir Şey De YOK!

 

Ümmetten olmak için evvela ASHAP olmak lazım. Peki, kime ashap olacak bu?
El cevap şu mudur? “Bir maziye bakıp kafasında yarattığı bir peygambere mi?”
Tabi ki hayır! Doğrusu şu:

Bu ‘peygamber’ dediği vazifeyi, edebi, ilmi,
onun yolunda yaşayan bir elçide (bir nebi varisinde) görüp şahit olduğu o insana
ashap olarak ancak bu şekilde Muhammed’in yoluna katılmış olacak
Başka yolu yok, başka da Ümmeti Muhammed yok
Kişinin Ümmeti Muhammed’ten olması için kendi kafasından uydurduklarını,
sağdan-soldan işitip ezber ettiği bilgiyi, haber nakilciliğini
hatta mevcut inancını terk etmesi şarttır, mevcut vaazlarına kadar!
Ki yoksa, başka türlü LA ne demek?!

Zira kişi ona-buna çektiği vaazlarıyla vardır, bununu çöpe atacak ki asıl varlığı bile!
Kendini tanıya, artık ÖZ’üne yaslanıp GÜVENLE yürüye, çevresini de yürüte…
Ümmeti Muhammet demek BU DİSİPLİN demektir. Bunun dışında yol olmaz
Bunun dışında ‘adı Ümmet-i Muhammed’ olanın canı cehenneme. Zaten de bu!

Ashap olunmadan Ümmet’ten olunmaz

 
/Okyanusta Şadırvan. 2023

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
 
BİLİM Denen Neymiş? (Bilimde Rolü Kime Veririz?)
LAİKLİK: İsyanist BİLİM’in Kendiyle Yüzleşmeyen Martavalı
BİR KİMSEYLE LAİKLİĞİ TARTIŞABİLMEMİZ İÇİN…
 
GAZZE /Bu Savaşı Laikler Durduracak!
Siyonizim Diyoruz Fakat Ne olduğunu Bilmiyoruz
ABD, Siyonizmin Güttüğü İsrail’in Müstemlekesidir
Muhammed, Dünyanın En Temel İhtiyacı İçin Savaştı: DİN!
İSLAM iş BİRLİĞİ Teşkilatı PİŞKİNLERİNE!
SİYONİZİM, BİR AYSBERG
Ey Dünya! Siyonist Krallığı Yenemezsin, Yenemezsin!!!
Zihin İstilalı Aydın(!) Göremiyor Dünyayı Siyonist Krallığın Yönettiğini?
Siyonist Krallığı Görmüyor. Hala ‘Demokrasi-Laiklik’ Diyor!
Kamal Paşa JOKER
Yayın Dünyasında Amaç Ettiğim NEYDİ? ŞARTLANMALAR!
Ortaya Çözüm Koymayan Hiçbir Yazıyı Yazmadım
Efendi Krallarından Korkup ona-buna Racon Kesen Zübük Demokratlar ACİZ
FİLİSTİN’E SALDIRAN VE ZULMEDEN Kimdir?
İslam Alemi, Bir KELİME… Ümmet, Bir LAF
İLİM, ŞEYTAN’IN KARŞISINDA İLİMDİR. Rüştünü bu çaptan alır
AMAÇ
İSLAM iş BİRLİĞİ Teşkilatı PİŞKİNLERİNE!
İLİM YAYMA CEMİYETLERİ ÖDÜL TÖRENİYMİŞ? PEH!!!
Dünya 5’ten Büyük Mü?
Siyasetçiler Egemenlerin Memurudur
HAMAS, Elde Edeceği Sonucu Elde Etmiş’miş, Peh!
Altta Kalanın Canı Çıksın
Devlet Görevine ‘Din Kimliği Sokulmaz’ Diyen Batı’nın ‘Turnusol Zurnaları!’
Hitler Mücadelesinin Örtülen Yönü
Sabetay Sevi Hakkında Hiç Bilinmeyen
Aynı Acıyı Paylaşıyor Olsaydık Aynı Çözümü Paylaşırdık

Bazılarına Elveda Demeden Önce

METOT Nedir?

 

AKIL Nedir?
        MANTIK Nasıl Çalışır Ve Zihin Kendisini Niçin Göstermez?
        ZİHİN İŞGALİNE ‘DUR!’ De
              
ZİHİN İşgalinden KURTULMAK
              ZİHNİYET mi? ŞAHSİYET mi? İşte ‘açık ara’ Ayrıntılar
        BİLİNÇALTI Nedir?
        Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (1)
              Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (2)
              Düşünce Başka Şey, DÜŞÜNMEK Başka Şey… (3)
              1- Düşüncenin Pankartları
              2- Düşünceler Zihin Alanımıza Düşerler. ‘Düşünmemiz’ Bunları Karşılar
              3- Düşünce bir yerlere zaten disiplinsizce gidiyor. Görevi istekler taşımak!
       FİKİR Nedir? Fikirle İdeoloji Arasındaki Fark! 
              FİKİR Nedir? (2)
       RUH Nedir? Niçin Ruhundan Haberin YOK?
       KAFAM KARIŞIYOR!
       KÖTÜLÜĞÜ “PAYLAŞMA!”
       Aradığın Şey Kesinlikle Gösterilmiştir
       ANLAMAMAK Diye Bir Şey Niçin Yok? Şunun İçin Yok:
              Demek ŞAİR, Demek FELSEFİK! Peki, Kim Bu?
              Anlayıp da işine gelmez ‘Ayar Verici Tiplere’ toplu cevaplar
 
MUTLULUK
NEDİR SANAT? Nedir Bilim? 
AMAÇ
 
BİLGİ Nedir? Bilginin Haberi, BİLGİ değildir. Havadistir
       Bilgi, KABUL’ün Sonucu… Kabul Ettiysek Uygularız
       DUR Bi Dakka! Neye BİLGİ Diyorsun?
       
BİLGİ ve EĞİTİM ÜZERİNE Kısa Kısa
BİLİM Denen Neymiş? (Bilimde Rolü Kime Veririz?)
    TEKNOLOJİYE Secde Etmiyor Muyuz?
    Hangi TIP, Hangi BİLİM?
    BİLİM Kendini Aklıyor!?
    Yapay ZEKA Diye Bir Şey YOKTUR
    Gelişmiş Toplumu Neyiyle Ölçersiniz?
BİLİM Denen Neymiş? Bakalım (2)
 
KAVRAMLANDIRMA Nedir Peki? (Anlamakta HIZ, Kavramlandırmadır)
      
Kavramları KENDİSİNE ait olmayan kimse, DÜŞÜNCEYE mağlup olur
 
Demokrasi ve Cumhuriyet Martavalı (Giriş)
    
Siyon Liderlerinin Protokolleri’ Kitabında KENDİLERİ ŞUNU DİYOR
    
Tüm Zamanlarda Krallar, Kralların da Mutlaka Danışma Meclisleri Vardı
    
Egemenliğin Halkta Olduğunu Kim İddia Edebilir? Devlet Şahsa Münhasırdır
    
ŞİMDİ SÖYLE BAKALIM, KİM ÇAĞDAŞ? Kim Bilinçli?
    
Cahilin Kafasında ‘Baş’ Yok, Başkanlık Hakkında Konuşur!
     
DEMOKRASİ BİR MAVAL
Diktatörlük Başka Şey.. Krallık Başka Şey…
     DEMOKRASİ, Hayatın Doğasında Yoktur. GÖSTERİLEMEZ!

     DEMOKRASİ MAVALI – İnisiyatifler
     DEMOKRASİ MAVALI – Erdemli Sözü Olan Varsa Söylesin!
 
LAİKLİK: İsyanist BİLİM’in Kendiyle Yüzleşmeyen Martavalı
     LAİKLİK (2) Hangi TIP, Hangi BİLİM?
    
LAİKLİK (3) Dinle Bilim Ayrı Şeyler Midir?
     LAİKLİK (4) Biliminizin BİLİM Olduğunu İspatlayın!
 
SPARTAKÜS Ben Olurum! “La İlahe İllallah”
      
Bir Arif Niçin Külyutmaz?
      
Hakimiyet Kayıtsız Şartsız İnsandadır
      
KADER Nedir? Doğru Anlaşılmalı
      
Her Kişiye Özel Din /Adalette Sanat Budur
      
EN EL HAKK Nedir?
      
‘HİÇLİK’ Olur mu? Ne Hiçliği?
      
MEZHEP Nedir? Mezhep ve Anlayış İlişkisi
      
METOT NEDİR? Niçin Her Devir İçin Değişir? (ÖZET YAZI)
      
Farz Olan HACI OLMAKTIR
      NECE? Bir İnsanı Tanımak İsterseniz Gündelik Dilden Konuşmasını Ölçü Alın
 
ŞİRK Nedir? İyi Anlayalım!;
       İNSİCAM (2) Senin Sana İrşatın, Sana Hidayet Olur! (Özet Yazı)
       ASIL HURAFE Nedir? 
       PAPİRÜS Nedir? VAHİ Nedir?
              PAPİRÜS 2 – Ahir Zaman
              Bu Çağ Çoktan Kapandı. Hiçbir Karanlık Çağ Bu Kadar Uzun Koşmadı
             HUYLAR ve İKNA (1)
             PAPİRÜSTEN kastımızı anlamayanın İNANCI BATILDIR
       Mevcut İnancının MÜNKİRİ Olmadan Hakk’ın Dinine Giremezsin!
       İMANDA YETERLİLİK
 
HUKUKTA Kuvvetler Ayrımı PARTAVALI/ Giriş
       Şu ‘KUVVETLER AYRIMI’ Bir Teknik İSYAN Bir TEK KUDRET Sevdim. Gerisi YALAN
       Vicdanın Kapısını Çal, Kapıyı KISAS Adında Bir Adalet Açar
       ANAYASA TOPLUMSAL SÖZLEŞMEDİR
       TÜRKİYE Bir HUKUK DEVLETİ Midir?
       İSYANİST DARBE ‘Kendi Hukukunu’ NASIL Meşrulaştırmaktadır?
       AKLA VURDUĞUMUZ YAMALAR!
       ASIRLIK GEVİŞİMİZ-GEVŞENİMİZ, ‘HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ!..’
       ‘Bağımsız Anayasa’ İstemelisin Öncelikle Amigo!
       Kuvvetler Ayrımı makalemizde -Son Yazı
       Aciz Olan EŞİTLİK İster. ADALET İsteyen ÜSTÜNLÜĞÜNÜ Kanıtlar
             2- EŞİTLİK Yoktur, DENGE VARDIR. En Büyük Adaletsizlik, Eşitlik İstemek
             3- MESELE ÜSTÜN OLMAK!
             4- Eşitlik, Kabiliyetlerini Kullanma Hakkın
       DRAKULA YAKALILAR VE HALİFE KOSTÜMLÜ DİYANET SARMALI
       EMPERYALİZMİN Gerçek Tanımı Aşağıda Açıklanır
 
Siyasal İslam Nedir? (Siyasal islam zımbırtısı Nedir?)
       
Millî Piyango! Fikir ve İnanç Bu Siyasetin Neresinde?
       
Antropomorfizm-İstanbul Kanalı-Fetöcülük-DinAyet
       
MEZHEP Nedir? Mezhep ve Anlayış İlişkisi
       
‘Sistem Değişmedikçe İnsanlar Düzelmez Diyenlerin Acaba Dini Ne?

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Index

Comments are closed.

Translate »

Index

Index