Siyasal İslamın Şirkle Bağlantısı

Siyasal İslamın Şirkle Bağlantısı

 

 

 

 

BAĞINTILARLA Kısa Kısa


Avam doğru bilgilensin diye değil, avam şu halde ne anlar öz bilgiden…

Seçkinlere yazıyorum yani tam ilgilisine… Yararlanan da yararlansın

Sağlık Bakanlığı, DSÖ’den kendilerine bir takdirname verileceği müjdesini
halka şimdiden duyurarak, iktidarlarına rey kazandırma peşinde koşacağına
DSÖ’ye kafa tutan dünya tıpçılarıyla, ‘alternatif sağlık cemiyetleri’ işletse
o zaman anlarız ki dünya lideridir şu muhterem reisimiz!..

Gizli tarikat şu DSÖ’nün maksatlı sağlık sistemine köle bir ülke olmaktan ve
DSÖ yaptırımlı bir tıpçılık düzeninin yürütülmesinden hicap duymaksızın
sağlıktaki bu sömürüye bonkör katkılar sağlamaktansa, Dr. Judy Mikovits’in
dünyayı sarsan videolarını Türkçeye çevirtip insanların uyanışını sağla da
o zaman bu yönetime ‘Hak-Adalet yönetimli’ bir İslam modelidir diyebilelim!
Dünya liderliği budur! Ama ne yapıyor? Aklıyor! Taltifi oya dönüştürecek!!!
Takdirname, siyasal islam partçılığının çok hoşuna gider
Dünya ‘Birleşmiş 5 millet’ten büyük de DSÖ de bu dünyadan büyük, öyle mi?
Hem çarpışma görüntüsü hem taciz seviciliği sendromu! Bu sadece bir örnk.

 

 

 

DÜNYA LİDERİ Bir Ülke Olmak Mı? Olabilir!

 

Varsayalım ki ilerliyoruz! Peki, neyde ilerleyiş bu?
Biz demedik ki bu ülke birinci olamaz dünya lideri filan olamaz! Olabilir!
Hem bu partçı hükümetlerle bile olur!
Şu hükümetle, milli geliri en tavan yapan ülke de oluruz ve daha neler…
Olamazlık yok! Olur. Egemenlere önce kuyrukçuluk yapar sonra da oluruz!
Şu-bu emperyalist ölçülerle dünya lideri filan olmaksa mesele, bu olunur ki!
Ama gezegenin, böyle bir ülkesi olmaya ihtiyacı yok, zaten bunlardan var!
Ölçüyü İslam diye koyanlar ilkin iddialarını gerçekleştirsinler dünyaya örnek

Emperyalist büyüme yapmakta ne varmış? Zor değil ki.. bir distribütörlük…
Emperyalizmin küçük büyümelisiyiz, onun büyümesine maşa olmalarımızla!
Abd’si var zaten.. ‘milli gelir devasasını’ halkına koklatmayan iç zulmüyle…
Kısa kısa değiniyorum. Gerisini okur tamamlasın. Diğer bağıntılara geçelim:

 

 

 

SİYASAL İSLAM!

 

Yani olmayan bir din… Düzenin -adı tabela, mezhebi siyaset olan bir akımı!
Emperyalizmin alemdeki en levazımı, işte bu akım yani bu sapık dindir
Egemen zalimler, dünya politikalarını bu ‘siyasal islam akımlarıyla’ yürütür
Çarklarını, en adamları olan bu siyasal islamcı idarelerin eliyle çevirir
Müstekbirlik (yani kapitalizimle sömürü,) aynı anlayışta buluşturur bunları
Hatta müstekbirler, fasık bir dinin -burjuva hayranı olan- dindarlarıdır
Burayı da geçtik (kısa kısa vurguluyorum) Şimşek çakan beyinler için yeterli!
Niyetimiz, mantıkta içyüz! Çürük inancın, bağlantı tutarsızlığıyla fiyaskosu…

 

Laiklikten ŞİRK Bağlantısını Kuranlar, Siyasal İslamcılardır

 

Şunu derler ‘Allah, yönetime karışmazsa bu şirk düzenidir’ Hayır, böyle değil
İşte konuyu bu denli sığlıkta alan anlayış, müşrik anlayışın ta kendidir
Konumuz laiklik değil… Laiklik hakkında kısa tanımımızla burayı da geçelim:
‘Her devlet din devletidir, sadece şeriatlerimiz farklı’ deyip bahsi açıklamıştık
Ama şirki nasıl açıklıyor şu müşrik?
‘Tağut düzenin savunuculuğu’ diyor. Böyle ele alıyor! Hayır asla!
Şirk bahsini de çok yazdık, açtık-açıkladık. Kısaca şu:
”Yapıları Allah’tan gayri görmek…’ Bu da bizi hangi çukura düşürüyor?
Şuna: ‘Yaratanın yarattığında açığa çıkacağına inanmayan müşriktir

Siyasal islam demagoglarının ‘oy devşirtici meallerinde’ geçtiği gibi:
“Müşrik, Kuran’a inanıp ama onun anayasa olmasını istemeyen” kişi olsaydı
o zaman Allah Mekkeli müşriklere başka vasıf verirdi zira Mekkeli müşrikler,
Allah Rasulunun ayetlerine inanıp ‘ama anayasa olmasın’ diyenler değildi ki!

 

Müşriklerin, bahsi geçen bu ayetlere (abanarak) yükledikleri meallerin,
bakın neredeyse tamamı hep şu yönde:

 

“Her şeyi Allah yarattı ama dine, peygambere, Kuranı Kerim’e
ihtiyaç yoktur, aklımız kafidir diyen deistler müşriktirler” miş!
Deistmiş müşrik olan (e tabiki…) Bir de Mekkeli müşrikler imiş!..
Yani şirk, şu eksik/yanlış meali verenin kendisine çok uzakmış!?
Bi de tağutî düzenden siyasal islam dinine geçmeyen laiklermiş müşrik olan!
Şu partçılığa bakar mısınız?

Siyasal islamlar, ‘tağut düzenine son’ sloganıyla.. ama aksine tağuta çalışır
Emperyalistler, siyasal islam hükümetlerini kullanır. İşte örnek:
DSÖ’den başka tağut mu var? Alkışı tağuttan bekleyen, vay şu siyasal islam!
Bu akıl tutulmaları basit kaymalar değildir, masumane dikkatsizlik değildir
Şirkin fıtratıdır. Mecburen alkışlatacaksın, alkışlanacaksın, alkışlayacaksın!

 

 

 

Siyasal İslamın Şirkle Bağı, Meallerin Böylelerine Takılmasındandır


İsra 56’dan, Araf 194’ten müşriğin ne anladığı…
Furkan 30 (Kendi anlamım:) ‘Rabbım!
İçinde bulunduğum toplum, kendi doğasının gereğini yaşamayı terk etti’
Zümer 38, Ankebut 61-63: Burada Bize Ne Dendiğini Söyleyelim

 

Ankebut 63’te de: Suyu, Bereketin Kapısını Açan Rahmet olarak anlatırken

insanı dirilten ‘kendine geliş’ olan ‘hakikatin, arza (yani gövdeye de) inişin’,
insanın ancak kendi iç derinliklerinden çıkışlı bir hareket olduğunu
bunu da ‘sema’ kelimesiyle açıkladığını görüyoruz. ‘İnsanda bu semalar’
onun sendeki diri (hayat) noktalarıdır. Sen bu can noktalarından canlanırsın

Bir parantez: (Dünyayı, allaha inananlar değil ‘kendine inananlar’ yönetir!
Rabbını bulan yaslanır ve dünyasını yönetir. Çok yönetirse dünyaları yönetir!
Havadaki, uzaydaki allahla bi şey yönetemezsin, yönetilir durursun
allah niye Gökte?! Çünkü Allah’ın Semada olduğunu duymuşuz da ondan!
Sema’yı gök diye tercüme etmişiz! Sema’sı Gök olanın imanı olmaz!
Sema, insanın ‘derinliğidir, yüksek bilincidir. Özüne yolculukta bir konum…
Toplumun da neredeyse tamamı böyle mi, böyle! Peki, savaş nasıl kazanılır?
Top-tüfek-barutla değil, imanlı gençlerle… Ne öğrettin 19 yıl?.. “ElifBa”
Kim öğretti ElifBa’yı? Allah’ı dışarıda (uzaylı gökte arayan Selefi kadroların…)

Şayet OKUmuşlardansan Kuran’da, hayatta, en başta insanda,
baştanbaşa her yerde, yaratanın yarattığında açığa çıktığını OKURsun
İşaret, ‘öldükten sonra dirilten’in değil, ‘ölmeden önce öldüren’in diriltişidir
Bu dirilik sahibi, ‘esmalarıyla kendi arana perde ettiğin masivanı’ öldürendir

İşte, secde edilecek budur. Sebep-sonuç ilişkisi olarak açıkladığımız işin
hikmeti budur. Bu ayetler evet, şirke işaret eder. Fakat meal verirken vurgu,
işaret ve hikmet göz ardı edilip, ayetler artık çıkar noktalarına çekildiği an,
bu tarz mealler verende anlayış, şirktir. Manasız okuyan da boşa ezber etti!


İleri sürdüğümüz başka ölçülerle şunu da deriz:

Kuran’ın anayasa olmasını istese bile kişi bu ölçüde değilse müşriktir:
“Ustası olmayanın ustası Şeytan oluyor da bu kimse niçin müşrik olmasın?!”
‘Var’ demesi de fark etmez. Emanetini ustasından almış mıdır, buna bakılır
Ustası, emaneti taşıma-verme yetkisine sahip midir, buna da bakılır

 

 

Çağda Nizam Değiştirecek Metot ve Tebliğ Ölçüleriyle Bakıldığında 
Cübbeci Zahmetler, Hakikat Sahasında Devre Dışı Birer Magazin Finosu…

 

Çağda nizam değiştirecek metot ve tebliğ ölçüleriyle bakıldığında
Cübbeci Zahmetler, hakikat sahasında devre dışı birer magazin finosu…

Dediğimize itiraz edemez, ederse ‘ustasından da işaret almadığını’ ispatlarız
Deforme icazette yetkili şeyhinde bile çağa yeterli iman, fikrî usül yoktur
Hoş, bu seviyesiyle de olsa bunlarda o işaret, o idrak yani hidayet yok!

Bu tiplere buradan dalış yapamıyor mikrofoncu. Mikrofoncu kendi boşlukta!
Çağda alim görünüp devrimin yolunu hurafeyle kapatan şebektir. İfşası caiz!
Nasıl ki firavunun vaziyeti icabı özel ismi, genel söylemde bir imza olmuş ise
bir örnek isim olmalı ki toplumsal içtimada vaziyet nedir biline dedik niyetle!
Bu tipteki cübbecilere bu cübbeci ibrettir. Yoksa bize ne özel hayatlardan
Devrimde ölçüler budur güzelim, ister katılır ister hoplarsın. Burayı açalım ki
hükümeti besleyenlerin de itibarını kazanmış bu güdüklerle iktidar olunmaz
Bağıntıları, bu vaziyetin iktidar olamayacağına ibrazen söylüyoruz, ispatla!

Görülmeyip idrak edilmeyen bir varlığa güvenilmez, ‘güvendik’ diyen yalancıdır
Görüp, idrak edip de bu imanı kabul edene idi MÜJDE! Firariye müjde yok!
İman, kafada yatan heveslere uygulu zanlar değildir
Din, hurafeler üstüne kurulu hikayeler değildir. Allah Rasulü bize ne öğretti?

(İkinci Bölüm)

Bu siyaset, fetva karşılığında maaş verendir
Diyanet de maaş karşılığında ‘fetva siparişi alan’ kurumdur
Aksini ispat edecek bir mantık olmamıştır!

 

 

1) “Şeriat Geldi De Hırsızlığı Biz Mi Yasaklamadık?” Diyenlere

“Şeriat Geldi De Ahlaka Önce Biz mi Uymadık” Diyenlere!

Doğru hükmetmek ve davranmak için bir din gelmesini beklemeyeceksin
O dinin gelmesi için ‘doğru hüküm-yönetim ve davranışı’ tatbik edeceksin!
ÇALMAYACAKSIN!
Tahtan inmemek için kullanılanan parayı halkın cebinden çalmayacaksın
İktidara gelmek 5 lira, iktidardan inmemek 25 lira… İşte bu parayı!..
Şahsen/şahsına çaldığını kimse söyleyemez. Ama dağıttığın maaşlar?!
Tonca danışman, onca ihalelerde iltimas niçin? İktidardan indirilmemek için!
Bunları karşıladığınız yer halkın cebiyse ki öyle, işte çalıyorsun!
İktidara gelmek 5 lira, iktidardan inmemek 25 lira… İşte bu parayı!..
İktidarını ‘siyasal islamla’ yürütüyor da etrafa İslam dini diyerek gösteriyorsan
koltuğunu çürük heveslerde kullandığın için ‘şahsına çalıyorsun’ demektir

2) ‘Şeriat mı var ki
tv. dizilerindeki kalpatanlıkları topluma enjekte etmekten vaz geçelim?
Şeriat olsa bu dizileri yasaklarız ki! Şeriat getirsek siz istemezsiniz!’
(tabiki istemeyiz senin şeriatını… Senin şeriatın zaten bu)

3) ‘Bu laik düzende ancak bu kadar olur
Verin bana 20 yıl daha.. bak nasıl getiriyorum şeriatı görün’ (aman getirme!)

İslam şartını getiremedim diyorsun ama seni götürecek olan İslam’ın şartıdır
Kendini getittirirken ölçü islam ölçüsüydü! Götüttüren islam ölçüsü değil mi?
Aradaki 19 yıl ne?


Böyle bir aklın ‘Bahane Yönetmeni’ abartısız şudur:

‘Şeriat geldi de hırsızlığı biz mi yasaklamadık?’
‘Tam allah diyecem ama şeriat olmadığını hatırlayınca Şeytan! diyorum!’
‘Tam dua edecem halk’a, şeriat olmadığını hatırlayınca beddua ediyorum!’
“Tam ‘artık yeter çalmayım, müstekbirlerin cebini doldurmayım’ diyorum’
birden aklıma geliyor şeriatın olmadığı.. allah ne verdiyse götürüyorum!”
‘Tam imana gelecem ama şeriat olmadığını hatırlayınca imandan çıkıyorum!’
‘Şeriat getireyim diyorum istemiyorsunuz! Ben de böyle yapıyorum!’
‘Şeriat isteseniz yapmam!’ (eferin sana)

Doğayı siyanürle mahvetmemek için şeriat gelmiş olması lazım!? Tabi tabi…
Yediğinden yedirmek, giydiğinden giydirmek için şeriat gelmiş olması şart!?
Tarım üreticilerini Kanadalardan getirtilen mercimek vb.lerle öldürmemek için
işten anlamayan liyakatsızları, sırf İ. Hatip Hocası diye nemalandırmamak için
Emperyalist Şirketlerin vergi borçlarını silmemek için şeriat olması lazım de mi?
Özelleştirme bahaneleriyle vatandaşın malını yandaşların cebine akıtmamak için
Tv. Dizileriyle, olan ahlakı da felç etmemek için önce şeriatın gelmesi lazım de mi!?
Ambülansa dakikalarca kasıtlı yol vermeyenin ehliyetini alıp kodese tıkmak için
masum hayvanlara işkence edenlere 3 kuruş ceza kesmek yerine tutuklamak için
sırf ‘paralar gelsin’ diye disiplinlerin-kuralların-güvenin toplumda aşınmaması için
Kuran’ın ANAYASA olması lazım değil mi?
Para’ deyu deyu, sermayeyi kontrolsüz-denetimsiz-vergisiz-mahkemesiz-cezasız,
bariz suçları yaptırımsız bırakmamak için önce şeriat şartı aranması lazım de mi!?
Şeriat da ‘maalesef’ bulunmadığı için bu rezaletlerde bir beis görmezken amma
bu fiyaskoların senin şeriatının zaten ta kendisi olduğunu nasıl görmüyorsun?

‘Şeriat vardı da hırsızların kolunu biz mi kesmedik?’ Yooo, kesilsin demedik!
Hırsızlığın başı kesilmeden hırsızın kolunu bacağını kesen bizden değildir

‘Şeriat vardı da biz mi içkiyi-kumarı kaldırmadık?’ Yooo, bunun için değil!
Faiz, bankacılık, hırsızlık, dalavere, kayırmacılığı kaldırmıyorsun diye değil!
Bunlarına kızılması henüz LÜKS…
Allah sana şimdi bunun için kızmıyor, bu millet sana bunun için kızmıyor!
Bunca işlerde fetva vermeyen kukla Diyanete, (ama iş siyasi reçete olunca)
maaş-mevki karşılığı fetva sipariş etmene kızıyor! Meselenin kökü buralarda
Meseleyi, ancak bunun dışına taşıyarak cevaplayabilenin mantığı acizdir

 

 


2) Şeriat Ya Da Şeriat Dediğin Her Ne İse

Kanunla-Yasayla Oluşmaz da.. Kanunla Getirilemez de


Lafı ise Hiç Edilemez! Zira Her Devletin Şeriatı, Zaten REEL Anayasasıdır da Ondan!

Şeriat, toplumu yöneten öncülerine her alanda imrenilmesiyle doğal oluşur
Zaten olan da budur! Şeriat, gerçekten yöneten bir kralın ya da bağımsız liderin,
ve bu gerçek öncülerin yolundan yürüyen şahsiyetlerin öne çıkardıkları ölçüdür
İdeolojik siyasetler, siyasi hareketler, siyasi yönetimler,
hiçbir imrenme oluşturamaz, oluşturamadı da… Bu imrendirme ölçüsünün yerine
güce, mevkie ve bunun yolu olan ‘maddeye tapan yığınlar’ oluşturdu şu siyaset…
Şeriat, bir toplumun isteyerek ölçü aldığı reel davranışlar ve bunların işletimidir
EN BAŞTAN YASALARLA GELEMEZLER, SONRADAN YASAYI OLUŞTURURLAR
“Her devlet din devletidir, sadece şeriatlerimiz farklı” Bkz. 

Siyasetin, siyasetçinin kalitesi nedir ki güç elde etme sebebi dışında ölçü olsun,
çapı ÇAP olsun?

Hiçbir toplumu siyaset ve siyasetçi yönetmedi. Siyasetçiler eli ile krallar yönetti!
Siyaset yönetenin aygıtıdır, kendisi yöneten değildir. Siyasetçi de gene böyledir:
Siyasetçi, ‘yöneten egemenin’ aygıtıdır, elemanıdır, malzemesidir, araç gerecidir
Siyasetçiler, Egemenlerin Memurudur
Siyasetçileri yöneten para ve paranın bu günkü gücü, gizli-aleni şu krallık…

 

Yıkıcı da olsa yapıcı da olsa ŞERİATI ortaya koyan İLİMDİR

Siyasal islamdan peydah olan (şeriat adındaki) ilim, yıkıcı müşriklerin HÜNERİDİR

Şeriatı krallar getirir, koyar. Kralların malzemesi olan siyasetçiler bi cacık yiyemez
Siyasetçiler, ‘Dünya Egemeni Kralın’ uşaklarıdır! ÇAĞIN KURALINA hizmet ederler
Yeniçağ açamaz, zulmü engelleyemezler. ‘Engellecez’ diyerek sürüleri kandırırlar
İsyanist Gücün köleleri bunlardır; kaliteleri nedir ki çapları ne ola, ölçüleri ne ola?
Kİ salladıkları ŞERİAT, ACEP NEYİN ŞERİATI OLA?

 

Sistemin Hayvanları, Muhammedi Şeriat Getiremezler
Mevcut Hayvanlığın Yasalarını ‘Şeriat’ Terimiyle Tatbik Ederler

Avamın hepsi, göründüğü kadar bir köledir. Has İnsansa görünemezliği ile başlar
Hayvan takımının insanlığa dava açma hakkı yoktur
Haksızdan korkma, İnsandan kork. UTANMASINI BİLEN, sadece birinden korkar
Utanmaza cehennem bol! Biri biter, öteki başlar. Siyasetçilerle kıblelerimiz ayrıdır
Siyasi liderleri şeyh edinenlerle aramızda din farkı var. Utananlar ve Utanmazlar…
UTANANLARIN dini ile BİRGÜN UTANACAKLARIN dinleridir buradaki fark
İlahları yerle yeksan olduğunda bu farkı anlayacaklar
Bu ölçünün dışında ‘laİlaheİllallah’ yoktur
Ölçüsünü bilen haddini bilir, haddini bilen rabbını bilir. Bilmek budur
Politikacıdan İnsanı Kamil olmaz* A. DURU

Sonuç:

3) Allah’ı kanıtlamayı, dinin anlaşılmasını milletin üstüne yıkmayacaksın
Bunu kavrayabilecek aklın sende bulunduğunu sen  kanıtlayacaksın!

Mesele senin meselen, kime ne?

 

Dinin güzel olduğunu ‘şeriatı getirdikten sonra kanıtlarım’a gitmeyeceksin
Şeriatın güzel olduğuna, kendi şeriatının güzelliğini kanıtlamakla gideceksin

Şeriat diye hayalde bir şeriat yok! Kendini hayaldeki şeriat söyleminle değil,
şeriatını, kendi davranışından sevdirip kanıtlayacaksın

Avamın şeriattan anladığı renge kendini boyamayacaksın
Avam, şeriattan ne anlaya? Halk senin şeriatından başka bir şeriat bilemez!

Mesele senin meselen, kime ne?
Zaten şeriattan kasıt, baştaki idarecinin dinidir. Sende şeriat bu azizim. Vah!
Doğru sana çok anlatıldı da tınmadın. Amiyane tabirle defolup gideceksin!

 

Çalan İktidarsa, Çaldıysa Şeriatı Getirmek İçin Çaldı!


Müslüman olduğunu söyleyen erk, hadi bunun için 19 yıl çaldı diyelim

Peki 20 yıl içinde ve sonunda NE ÇIKTI? E hadi getir şu şeriatı
Hak-Adalet gitti, gitsin sorun yok! Şeriat gelecek!
Toplumsal edep sıfırın altına indi ama şeriata az kaldı. Ha gayret
Şeriat diye bir şey yok! Hak varsa HAKK vardır. Adalet varsa Şeriat vardır
Şeriat eşittir HAKK…
İslam şartını getiremedim diyorsun ama seni götürecek olan İslam’ın şartıdır

Avam doğru bilgilensin diye değil, avam şu halde ne anlar öz bilgiden…
Seçkinlere yazıyorum yani tam ilgilisine… Yararlanan da yararlansın

Yani neyin anlaşılması gerektiğini bilmeyene nasıl anlatsak ki?
Anlatılmaz. Gerçekler, kafalara anlatılamaz
Kendimize nasıl anlatıldıysa aynı mihengi tarzdan anlatırız
Yazılarımızın her biri, kişiye bilmediğini ikna ederek öğretir. De ki:

Gönülleri ikna ederiz. Sözlerimiz ortada. Hazımsız kafa, gerçeği aramaz!
Gerçeği arayan, insanda başka bir akıl şubesidir
Gerçeğin peşine düşmüş kimseler de bunlardır

Konu ile ilgili ana yazı: Siyasal İslam Nedir? (Siyasal islam zımbırtısı Nedir?)
 
/Okyanusta Şadırvan. 2019

_______________________________________________________

İlgili Yazılar
Siyasetçiler, Egemenlerin Memurudur
ŞİRK Nedir? İyi Anlayalım!
      
İNSİCAM (2) Senin Sana İrşatın, Sana Hidayet Olur! (Özet Yazı)
      
ASIL HURAFE Nedir? 
      
PAPİRÜS Nedir? VAHİ Nedir?
              
PAPİRÜS 2 – Ahir Zaman
             Bu Çağ Çoktan Kapandı. Hiçbir Karanlık Çağ Bu Kadar Uzun Koşmadı

             
PAPİRÜSTEN kastımızı anlamayanın İNANCI BATILDIR
            
Mevcut İnancının MÜNKİRİ Olmadan Hakk’ın Dinine Giremezsin!
 
Siyasal İslam Nedir? (Siyasal islam zımbırtısı Nedir?)
       Millî Piyango! Fikir ve İnanç Bu Siyasetin Neresinde?
       Antropomorfizm-İstanbul Kanalı-Fetöcülük-DinAyet
       MEZHEP Nedir? Mezhep ve Anlayış İlişkisi
       ‘Sistem Değişmeden İnsanlar Düzelmez!’ Diyenler Kim?
 
 SPARTAKÜS Ben Olurum! “La İlahe İllallah”
      Bir Arif Niçin Külyutmaz?
      
Hakimiyet Kayıtsız Şartsız İnsandadır
      
KADER Nedir? Doğru Anlaşılmalı
     
Her Kişiye Özel Din /Adalette Sanat Budur
     
EN EL HAKK Nedir?
     
‘HİÇLİK’ Olur mu? Ne Hiçliği?
     
MEZHEP Nedir? Mezhep ve Anlayış İlişkisi
     
METOT NEDİR? Niçin Her Devir İçin Değişir? (ÖZET YAZI)
     
Farz Olan HACI OLMAKTIR, Hicaza Gitmek Değil
     
BİLGİ Nedir?
     
PAPİRÜS Nedir? VAHİ Nedir?
    
 İLM-İ LEDUN NE DEMEK?
     
NECE? Bir İnsanı Tanımak İsterseniz Gündelik Dilden Konuşmasını Ölçü Alın

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Index

Comments are closed.

Translate »

Index

Index