Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (1)

Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (1)

 

 

 

Düşüncelerin Sende Faaliyeti, ‘DÜŞÜNMEK’ Demek Değildir

 

Aklediş demek olan düşünmek, zihinde gelip geçen düşünceler akışı değildir
Zihnindeki düşünceleri gözlemliyor olman, ‘düşündüğün’ anlamına gelmez
Aklı ve sevgiyi kontrol ettiğini sanan düşünce, işgal edilmiş zihnin ürünüdür

Yol, Düşünmek/akledebilmektir. Şarampol, DÜŞÜNCEDİR. Düşersen savurur
Yaratmak için uğraşma, zaten her an düşüncelerinle kaderini yaratmaktasın
DÜŞÜNMEK üzerinden AKLET ki sana uygun olanı çağır. Bu da fikredişledir

Bir şey Düşüncenin Kucağına Düştüğü An, artık İDEOLOJİ olmuştur


Düşünce başka şey, DÜŞÜNMEK başka şey dostum!

Siyaset başka şey, politika başka şey
İdeoloji başka şey, Görüş başka şey, FİKİR başka şey
İdeolojiler düşünce kökenlidir
FİKİR ise düşünebilmek, akledebilmek kazanımıdır

Bizim sözünü ettiğimiz fikirle sadece kendi gerçeğini arayanlar kucaklaştı
Nereden mi anlarız? Kişi gerçeği arıyorsa yazılar bir haritadır

‘Düşüncesini bilen, nefsini bilir. Nefsini bilen, Rabbını bilir’
Korsan Nefsin, zihindeki kostümü DÜŞÜNCEDİR!
Düşünce ile düşünmeyi ayırt edemeyen kişi, gerçeği izleyemez
Yaşadığı şekil-kabukta sürüklenir. Okyanusta Şadırvan, baştan başa
‘düşünce ve düşünmek’ konusunda net ayrımlar ortaya koymuştur

İDRAKİNDEYSEK önceki kavramlarla konuşmayız
İdrak etmediğimiz için ‘NEFS’ deyip geçiyoruz!
Oysaki DÜŞÜNCESİNİ bilen RABBINI BİLİR!

  

Karar Vermek Nasıldır, Neremizden Geliyor?’

Vicdan, bir akıl şubesidir. Ve aklın hiçbir şubesi, ‘karar sorumlusu’ değildir!
Vicdan, akıl, fikir, gönül-zeka-mantık vs. bunların görevi karar almak değildir
Bu nedenle vicdandan bir uyarı da olsa sonuçta bir karar ortaya çıkmaz
Karar alış öncesi gel-gitler, vicdanı örtmeler, bi öyle-bi şöyle’ler yaşanır

Karar, aklın en temel faaliyeti
Akılda bir KARAR MERKEZİ bulunur ki bu merkez,
DÜŞÜNMEK ile DÜŞÜNCENİN ayırt edilmesiyle faaliyete geçer
Bu faaliyete geçmemişse tercihlerle yaşıyoruz demektir
Yanlıştan ‘yılmış-yorulmuş’ olmadan karar merkezimiz faaliyete geçmiyor
Sadece KARARLAR uygulanır. Tercihler ise kendilerini uygulatır
Tercihler, önüne başkalarının sürdüğü şartlara bağlı çözüm listesi
Kararsa şartlara rağmen ‘şartları değiştirmeye yönelik’ kendi çözümün!
Tercihler, bilginin işimize gelen yüzü.. KARAR idrakin eseridir

Tercihlerimiz, şuurlu ve kararlı olduğumuzu kesinlikle göstermez
Şuur, kararımız sonucunda attığımız adımın, üzerimizdeki üretimini gösterir
Tercihler, ideolojilerin ve sosyal serpintinin mevsimi gibidirler
İnatla beslendiklerinde sanki bir KARAR’mış gibi görülebilirler
Kökü böylesi bir aldanma, (ne yazık ki) sadece alışkanlıkların bize yüklediği
fakat aslen siyasal tercihlerin yarattığı BAHANE TEDARİĞİMİZ olur ki bunlar,
yanlışı-doğruyu (bari doğal mı-değil mi ölçüsünce kurmayan) mantık taşırlar

Tercihler, düşünceler listesinden
KARAR, Düşünmek/Aklediş güdümlerinden gelir
İdeoloji, tercihler üzerinden düşünceyi
Fikirse KARAR üzerinden DÜŞÜNMEYİ/Akledişi açıklar

Soyutlayarak izah edelim bir de:
Tercihlerimiz, doymazlığa.. karar alışlarımız, doyuma (tatmine) götürür
Obezitemizde kilo yapan tercihler, spor cehdi bir fikredişle ferahlığa çevrilir
Karar vermek ihtiyaca binaen olur, açlık gibi olur, doymayı istemekle başlar
Karar, açken açlığının seni nasıl yorduğunu, sana nasıl zorluk yaşattığını
şuurunla tespitinden sonra ‘sofraya oturup karnımızı doyurmak eylemi’ gibi
kesin ve açık bir seviyedir. Böyle olursa bu karar hedefinden şaşmaz

 

 

En temeline dikkat çekmeyen bir tanımlama, düşünceyi mağlup edemez
Mağlubiyet tattırılmamış düşüncede -DÜŞÜNMEK, galibiyet yüzü göremez

 

Hakikatin ne olduğu bilinmeyen bir çağda insanoğlunda YANILGI,
algılara yamanmış parazit düşüncenin, DÜŞÜNMEK kılığına girmiş olmasıdır
Takdir ve İdrak! Bu iki şey birbirini kendine çeker, birbirini besler-büyütür
TAKLİT, TAHKİK’e dönüşmez ise takdir de idrak da ‘bu kimsede’ bulunmaz

Çağımızda geleneksel tarikatın sofileri,
tutum ve ritüelleri sebebiyle elbette sapık değiller, biline… Fakat
‘gerçekte ne yaptıklarını’ izah edemedikleri için fikirsiz ve savaş dışıdırlar
Çağda (düşünce kanalı açılmış hiçbir kimseyi) ikna edemezler
Piyasada bu düşünce kanallarını iblis açar! Yetkisi nereden mi gelir?

 

 

YIKICININ İLK HÜCUMU DOĞAL DAVRANIŞA OLUR

 

Doğal davranışı yitiren toplumda güven askıya alınır alınmaz
düşünceler tetiklenmeye başlar. Böylece İsyan,
düşünceyi ‘çeşitli kaygılar ve gelecek korkusu’ üzerinden ateşlemiş olur

Önümüzde nasıl sonuçlanacağını bilmediğimiz işleri yorumlamak
bizde şüphecilik oluşturur, endişeye sevk eder, sıkıntı verir
Bu sıkıntıdan kurtulmak gayesiyle ya hayal kurarız
ya da karamsar olur güvenç kaybederiz. Güvensizlik inancı yok eder!

Kaygı-tasa-vehim-paranoya, öyle bir karakter kostüm giyer ki
Bu kimse ‘göz önündeki herhangi bir ifadeyi’ okuyamaz
Yazılı Kuran’dan normal şekilde yararlanmanın  yolları bile o kişide bitmiştir
Ama asıl fak yeni başlar: Okudum dediği şeyi İblisle birlikte okuyordur artık
Böylece (zihninde) kendiliğinden hareket edecek DÜŞÜNCELER,
bu kimseyi ‘yıkıcı linklerin-MAYINLARIN’ olduğu noktaya doğru güder
Çünkü ‘düşüncelerini’ VERİMLİ bir şey sanmaya başladı!
Kör olduğunu yıllar sonra belki anlayabileceğinden şimdi uzak, perde kapalı
DÜŞÜNMEK, artık ona tuzak!

Buradan kurtulmanın yolu, YIKICININ çağa dair metodunu
avucunun içine kadar sığdırmış olarak avuçlayan bir FİKRE ulaşmaktır
‘Çağdaş tuzakları’ bilmek…
‘Bu nasıl olur’ diye soramayız. Cevaplar yazının içinde

Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (2) başlığında yazı devam ediyor
 
/Okyanusta Şadırvan. 2008

______________________________________________________

 İlgili Yazılar
 
AKIL Nedir?
        MANTIK Nasıl Çalışır Ve Zihin Kendisini Niçin Göstermez?
        ZİHİN İŞGALİNE ‘DUR!’ De
              
ZİHİN İşgalinden KURTULMAK
              ZİHNİYET mi? ŞAHSİYET mi? İşte ‘açık ara’ Ayrıntılar
        BİLİNÇALTI Nedir?
        Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (1)
              Düşünce ile DÜŞÜNMEK Arasındaki Fark (2)
              Düşünce Başka Şey, DÜŞÜNMEK Başka Şey… (3)
              1- Düşüncenin Pankartları
              2- Düşünceler Zihin Alanımıza Düşerler. ‘Düşünmemiz’ Bunları Karşılar
              3- Düşünce bir yerlere zaten disiplinsizce gidiyor. Görevi istekler taşımak!
       FİKİR Nedir? Fikirle İdeoloji Arasındaki Fark! 
              FİKİR Nedir? (2)
       RUH Nedir? Niçin Ruhundan Haberin YOK?
       KAFAM KARIŞIYOR!
       KÖTÜLÜĞÜ “PAYLAŞMA!”
       Aradığın Şey Kesinlikle Gösterilmiştir
       ANLAMAMAK Diye Bir Şey Niçin Yok? Şunun İçin Yok:
              Demek ŞAİR, Demek FELSEFİK! Peki, Kim Bu?
              Anlayıp da işine gelmez ‘Ayar Verici Tiplere’ toplu cevaplar
 
AMAÇ
NEDİR SANAT? Nedir Bilim?
 
BİLGİ Nedir?
       Bilgi, KABUL’ün Sonucu… Kabul Ettiysek Uygularız
       Aradığın Şey Kesinlikle Gösterilmiştir
       DUR Bi Dakka! Neye BİLGİ Diyorsun?
       BİLGİ ve EĞİTİM ÜZERİNE Kısa Kısa
       Kavramları KENDİSİNE ait olmayan kimse, DÜŞÜNCEYE mağlup olur
       KAVRAMLANDIRMA Nedir Peki? (Anlamakta HIZ, Kavramlandırmadır)
       Yemeği BİLGİYLE mi Yiyorsun? SALGIYLA mı? Salgının icrası bir eğitimle mi?
       HARF ve MANA
       İnsan ve Hayvan
       PAPİRÜS Nedir? VAHİ Nedir?
       Tazı ZEKA! Tazı MANTIK! (BilgiCİ Kişinin İç Yüzü Nedir?)

     
BİLİM Denen Neymiş? (Bilimde Rolü Kime Veririz?)
    TEKNOLOJİYE Secde Etmiyor Muyuz?
    Hangi TIP, Hangi BİLİM?
    BİLİM Kendini Aklıyor!?
    Yapay ZEKA Diye Bir Şey YOKTUR
    Gelişmiş Toplumu Neyiyle Ölçersiniz?
BİLİM Denen Neymiş? Bakalım (2)

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Index

Comments are closed.

Translate »

Index

Index