Tüm Zamanlarda Krallar,
Kralların da Mutlaka Danışma Meclisleri Vardı

Tüm Zamanlarda Krallar,
Kralların da Mutlaka Danışma Meclisleri Vardı

 

 

Meclisi Olmayan Hiçbir Krallık Zaten Olamazdı!


‘Krallık istemeyiz’
diye günümüzde bağırttırılan modern köleler, eski kralları,
meclisi olmayan, meclislere danışmadan tek başına karar alan olarak biliyor!
Tüm zamanlarda krallar, bu kralların da muhakkak danışma meclisleri vardı
Meclisi olmayan hiçbir krallık zaten olamazdı ve böyle bir şey,
yer ve gökyüzünde baştan beri hiç olmadı. Tüm kralların meclis kurmaları,
“cumhuriyet” tesis ettikleri anlamına hiç gelmez. Gelmediği gibi
demokrasi martavallı günümüz parlamento meclislerinin de
‘mevcut reel krallığı gizleyen bir örtü olduğunu’ kimse görmezden gelemez
Çünkü müstekbirci düzende işlerin meclisle yürüyor gösterilmesi,
mevcutta krallığın olmadığını göstermez. Üstelik iğrenç bir krallığın hem de!
Bir oyun malzemesi şu cumhuriyet mavalı başka şey, zannımızdaki ayrı şey!
Aklımıza YAMAnmış şeylerin tahayyülü başka şey, tasavvuru başka şey
‘Halkın Meclisi’ adındaki çatının ‘başkan ataması martavalı’ hangi şey?

Karabasan Sistem, ‘Avamın vekillerini’ Milletin vekili şeklinde gazlayıp
‘liderimiz çok yaşa’ seremonileriyle iktidarın başını rey tehditiyle yönetir!
Siyonizmin, ülkeleri avama yönettirmesinin adı böylece demokrasi oluyor
Demokrasi adında bu kirli sistem, sonuçta bir Siyon Krallığıdır. Değil midir?!!

Siyonistlerin,
güya Fransa köylüleri eli ile ‘onyediseksendokuz Fransa Darbesi’nden sonra
“hürriyet-eşitlik-kardeşlik” sloganlı hayat nizamı,
‘neye cumhuriyet demekteyiz’ sorusunu bugün en net şekilde açıklar

 

Evvelki kralları iyi inceleyip tanıdığınızda şunu görürsünüz:

 

Krallar, kendilerinin ve ülkelerinin sonsuzdaki çıkarlarına bağlı hareket eder,
günümüz politikacılarıysa dünya çıkarlarını bile gündelik çıkara döndürürler!
Buna asalet farkı denir. Sebebi, politikacılar memurdur, krallar patrondur!
Yaşamda, daralan her işimizde patron ararız. Ama gerçek patron!
Komünizmin patronları, Siyonizmin memurlarıydı! Krallar gibi tanıtıldılar!
Kendini emir kuluymuş gibi gösteren güdük krallardan koru!
Kendini kralmış gibi gösteren aslı ’emir kulu-şamaroğlanlarından’ da koru!
Gerçek kralı bul. Asalet gözet!

İsyanizim, kendinden önceki kraliyetlerin hiçbirinin asaletine erişememiştir!
Önceki krallıkları 1789’da devirerek kendi İsyanist krallığını tesis eden krallık,
bugün de aynen ‘Fransa köylü-burjuvası eli ile’ sadrazamlarına ayar veriyor!
Bugün de bak izle:
sanki dünyaya ‘evrensel beyanname getirme hevesiyle’ tetikletilen şu kitle,
“NE BÜYÜK HEYECAN VE COŞKUYLA” kendi milleti geleceğini,
Dünya Siyonizmine teslim ediyor! İnsan ve emekte hürriyet adına! Çüş!

Antiemperyalist olduklarını söyleyenler, kralla eşit olduklarına inandırılmıştır
Haydi Siyon krallarıyla eşit ol durma! Bu 17 vs. aileyle eşit et kendi haklarını?
Bunlar bu kafayla Allah‘la bile eşit olduklarına inandırılır da ‘senle eşitiz’ diye
‘kırmızıda benim gibi sen de bekleyeceksin’ diyecek çapa ulaşırlar bu gidişle
Ey yiğidim! Krallığın sona erdirildiğini mi zannediyorsun?
O günden beri krallık bitirildi de halkların egemenlik yolu mu açıldı?
Hukuk devlet!’ dedirtilerek bir güçler ayrımı armonisi olduğuna inanmaya
tam gaz devam etmek mi istiyorsun? Paşa gönlün bilir. Sistem artık kustu!
Buradan iyi yöne ‘aynı hareketle’ devam edemez. Gittikçe çözülecek. Oku!

Dünya Hayatı Başladığından Bu Yana Krallar Vardı. Bu Hep Böyle Oldu

 

Zaten krallardan başkası, toplumları ve çağı yönetemezdi, yönetmedi de!
Bunun dışında hiçbir sistem yeryüzünde ne olmuştur, ne de olacak!
Biz galiba İnsan Haklarıyla Demokrasiyi birbirine katmış, karıştırmışız!!!

Benim cumhuriyetçilerle ‘cumhuriyet’ konusunda anlaşmamış olmam,
Siyonist krallığın 1789 darbesini, ‘evrensel insan hakları’ olarak görmeleridir
Fransa’yı moda-sanat merkezi gören kafa, hakikatin de merkezi yapmış!
Cumhuriyetler, demokrat-hukuk-bilim devlet adında Siyon Krallığın inşasıdır 
Krallıkları devirip diktiği kendi krallığını demokrasiyle gizleyen şu Siyonizim!

  

Yapıcı Olsun Yıkıcı Olsun
Hiçbir Kral İCRA Kuvvetlerini Ayıramaz!

İcra güçlerinin kullanma yetkisini, ‘buyruğundan bağımsız kollara’ veremez
Güçler Dengesi’ denen şey, tek bir insanın şahsında KARAR Makamıdır!
Alemi kendinde barındırıp, temsil eden insanın karar sorunu olmadığı gibi,
Kuvvetler/Güçler İcrasında dengesizliği de olamaz
Bu böyle olduğu için kral olmuştur ya zaten!
Kral, İCRA Kuvvetlerini ayıramaz! Güçlerde Denge, Danışma ile sağlanır…
Çekişmeler ile yürütülmesiyse Kuvvetler Ayrımlı Hukuk Devlete ait pürüzdür
Nasıl mı? (ayrıntılı açıklama için devamına göz atarsak…)

Şadırvan, sizin güya karşı olduğunu söylediğiniz emperyalistlerin
dünya üzerinde estirdiği zihin işgalinin kök nedenlerini açıklayıp
her konuda örnekler verirken bir şuurluğa hizmet ediyor
Durma, bu gerçekleri duymaktan aman kaç ey yiğidim! Çağdaşım, aydınım,
solcuyum, hümanistim, gerçekçiyim, insanım, Müslümanım diye gez-dolaş

 

Şadırvan basmakalıp yaftalanabilecek bir şeriatçı değildir

 

Dinci, islamcı, siyasal islamcı değildir. Günümüz islamcıları, şeriatçıları,
fırsatı ele geçirdiği an ilk önce ariflere hükmetmeye kalkışırlar ama nafile!
Devrimin, siyaset üzere gerçekleşmeyeceğine
bir türlü inanmak istemeyen rey-partçı TİPler,
‘salon devrimcileri-şeriatçılar-ezberciler-slogancılar’ bu tiplerden çıkar
Bunlar pek yaman devrimcidirler!
Gerçek devrimi engelleyenler bu kimselerden başkası değil
Elbette başaramayacaklar, işte bunun için yazıyoruz, konuşuyoruz
Bunlar Siyonizmin,
(çağa sözde karşı çıkarlarmışçasına) kullandığı provokaSYON maşalarıdır
Terör veya değil.. ama güdük hareketli yapılarda bir araya getirilirler
Dünyayı plan üzerinden zulümle yöneten yıkıcı sistem patronları,
bu provokatörlerini, kendi karşı hamlelerini yürütebilmek için gizden güder

Bunlar ‘islam getirecez, kuran söyletecez’ amigoluğundadır. Güce çalışırlar!

 

Kime çalıştıklarının bilincinde bile değillerdir. Devrimi engelleyen bunlardır!
Bunların kendi gerçekleri gösterilerek hala ikna edilememelerinin nedeni,
bunları gizde besleyen siyasal islamdır. Şu siyasallık, Daeş vb’ni ikna edemez

Hem siyasal islam için hem devrimin siyaset üzere gerçekleşmeyeceğine
bir türlü inanmak istemeyen rey-partçı-TİPler için
ve de hem bu piyasa devrimcileri için demiştik ki:
Bunlar, emperyalist hünkarın modern sadrazamları demokrasisinde,
‘efendisine kılıç çekiyor’ pozlarıyla ‘kölelikte rollerini oynarlar’ Böylece:
Siyonist dünya iktidarı, çapsız muhalefetlerini ‘alkışlatarak’ kendisini aklar

İşŞu şartlarda Siyonizme güç yetirebildiğini ZANNETMEN,
senin kendilerine kafa tuttuğuna izin vermelerinin tezgahından kaynaklıdır
Siyonist dünya iktidarı, güdük muhalefetlerini alkışlatarak sistemini yürütür
Siyonist hünkar güdük muhaliflerini alkışlatarak alkış yığınlarını gütmektedir
Yarın YENİSİ..! Yeni birisiyle güdülecek alkış yığınları var olduğu müddetçe
bu siyasal islam liderleri, Siyonist hünkarın modern sadrazamlarıdır böylece

Burada ne demek istediğimiz toplumca anlaşılmaz ise çeşni şeriatların
zulüm cümbüşünde hepimiz yaşar dururuz, zaten de bu oluyor
Ve buna bahaneli Siyonizmin karşı hamleleri de engellenemez!
Buna slogan konuşanların gücü-engeli yetmez, zaten de yetmiyor 400 yıldır
O halde yazıyı dikkatli okuyup iyi anlayalım

Cumhuriyet kelimesiyle şartlı düşünenlere bu makalemiz uyanışa sebeptir

 

Laiklik de bir dindir ve de şeriattır demiştik
‘Allah böyle buyurdu’ diyenle ‘ben böyle buyuruyorum’ diyen arasında
son tahlilde şeriat olarak hiçbir fark yoktur!
Allah’tan (Hayat Bilgisi olarak) ne anlıyor uyguluyorsan o kadarı şeriatındır
Ne anlamıyorsan şeriatın o kadardır. Allah’ın şeriatları senin üzerinden yürür
Şeytan’ın şeriatından Allah’ın şeriatına kadar hangisine eğilimliysen yolu var
Kural koyan her kralın yaptığı da bu! Baştan uca bir şeriat!
İşte gerçekte Kral, kurallarını topluma koyar ve yaşatır, buna şeriat denir
Ha Allah böyle buyurdu ha ben böyle buyuruyorum demiş, burada fark ne?
Allah buyruğuna ‘şeriat’, kişisel buyruğa ‘anayasa’ mı denmiş, halt işlenmiş!
Anayasa denen bağlayıcılık, ‘bir toplumsal sözleşme’ şeklinde
‘halkın öz güdüsünü iştirake sokarak’ icra olmadığı müddetçe
ortada her zaman bu anayasayı yöneten bir sermaye krallığı var demektir

Egemenliğin halkta olduğunu kim iddia edebilir? Devlet şahsa münhasırdır başlığında makale devam ediyor
Konuda bir önceki yazı
“Siyon Liderlerinin Protokolleri” kitabında KENDİLERİ ŞUNU DİYOR:
 
/Okyanusta Şadırvan. 2010-2012

Kelimelerde ayrıntı için Şadırvan Kavramlar Sözlüğü

Comments are closed.

Translate »
Index