Zorlukların Zirvesinde BAYRAĞI GÜLÜMSEYİŞ Olanlar

Acılarına Arka Çıkma! Onlar sana zaten arka çıkacak kendiliğinden bir gün. Onlar sana Mecbur…Sen onlara mecbur olursan acıların seni hapsetmesi...