Sahte Şeyh, Sağlam Şeyh Farkıymış!

Böyle bir tasnif işletilemez! Çünkü çağın son metodunu tınmayan postekici, icazetiyle silsilesini ispatlasa dahi ‘diğer sahtesinden‘ çok da hallice değildir...

‘Sistem Değişmeden İnsanlar Düzelmez!’ Diyenler Kim?

‘Sistem değişmedikçe insanların değişmesinin kaderi yoktur!’ dedi   Bu söylem, boş laf olmakla beraber inanç yokluğudurAma bakın bizler ne diyoruz:“Çağın...

METOT Nedir?

(Önce Şöyle Başlayalım:) İlk ashaptan sonra yapıcı metotların hepsi dost Geylani tasarrufuyla ulaşırÇağda İsyan hareket ve dengesine göre metotları dost...